Przemysl idzie do gory w Bobach u Drozda 27gr tak samo na Cwietalce u Jackowskiego w Piotrawinie 25gr