GL4 jest powoli wycofywany, wlej dobrej klasy 10w30.