Torf do uprawy borówki powinien być wysoki i kwaśny. Odpowiedni odczyn gleby odgrywa dużą rolę w przyswajaniu azotu przez roślinę, dlatego warto badać podłoże w laboratorium lub kupować  ze źródła gdzie takie badania są wykonywane i  aktualne wyniki dostępne do wglądu.

Do mojej plantacji kupuję torf kwaśny luzem pochodzenia litewskiego. Cenowo wychodzi najtaniej i jakościowo bardzo dobrze.  Dla zainteresowanych kupnem podaje numer telefonu dostawcy 601 466 636.

Ewentualnie można kupić torf w opakowaniach typu Big Bal czy balot 250 l