CO2 jest gazem niepożądanym wysokie długotrwałe stężenie powyżej 2,3 -2,4  % spowoduje uszkodzenie owoców.  Azot wypchnął tlen i dwutlenek węgla stąd niskie stężenie. Teraz ze spadkiem tlenu będzie wzrastało stężenie CO2. Wszystko jest w normie