Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
A_sobienie_jeziory

Polska wyeksportowała 642 tys. ton jabłek w okresie I-VI 2019r.

Według wstępnych danych (GUS) w okresie styczeń - czerwiec 2019 roku, wartość polskiego eksportu ogółem wyniosła 115,2 mld EUR i była wyższa niż rok wcześniej o 4,3%. Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem wyniósł 13,4%, dla porównania w pierwszym półroczu 2018 roku udział ten był na poziomie 12,9%.

W okresie styczeń - czerwiec 2019 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła 15 419 mln EUR, co oznaczało wzrost o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W pierwszym półroczu 2018 roku wartość zagranicznej sprzedaży była na poziomie 14 226 mln EUR.

Sprzedaż do państw Unii Europejskiej (UE) wzrosła w tym okresie o 7,0% do wartości 12 583 mln EUR. W strukturze eksportu rolno-spożywczego udział państw UE w porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku zmniejszył się z 82,7% do 81,6%.

Wartość eksportu do Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) wyniosła 751 mln EUR i w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku spadła o 14,6%. W dalszym ciągu obowiązuje rosyjskie embargo na import z Polski wielu, ważnych dla polskiego eksportu produktów rolno-żywnościowych (w tym m.in. mięsa, produktów mleczarskich oraz świeżych owoców i warzyw). Sprzedaż towarów rolno-spożywczych do państw WNP w pierwszym półroczu 2019 roku stanowiła 4,9% wartości całego eksportu towarów rolno-spożywczych i była wyższa niż przed rokiem (4,6%).

Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie MRiRW w okresie I-VI 2019r. Polska wyeksportowała ok. 642 tys. ton jabłek. Głównym odbiorcom polskich jabłek była Białoruś, która importowała ponad 160 tys. ton polskich jabłek. Na drugim miejscu znalazł się Egipt (ok. 69 tys. ton), Następnie Kazachstan (ok. 64 tys. ton), Rumunia (ok. 45 tys. ton), Niemcy (30 tys. ton), Holandia i Hiszpania (ok. 20 tys. ton), Indie (ok. 17 tys. ton), Jordania (16.tys. ton), Francja i Szwecja (ok. 13 tys. ton) oraz Wielka Brytania (ok. 10 tys. ton). 
 Eksport jabłek w okresie I-VI 2019r. Eksport jabłek w okresie I-VI 2019r.
 Eksport towarów rolno-spożywczych w okresie I-VI 2019 rokuEksport towarów rolno-spożywczych w okresie I-VI 2019 roku
 Eksport towarów rolno-spożywczych w latach 2016 - VI 2019.
Eksport towarów rolno-spożywczych w latach 2016 - VI 2019.

*Dane są w trakcie weryfikacji - mogą być obarczone istotnymi błędami

W okresie styczeń - czerwiec 2019 roku, jak ma to miejsce od lat, najwięcej artykułów rolno-spożywczych sprzedano do Niemiec. Wartość tego eksportu wyniosła 3 520 mln EUR i w porównaniu z tym samym okresem 2018 roku był to wzrost o 7,0% (w I pół. 2018 r. – 3 290 mln EUR). Eksport do Niemiec stanowił 23% wartości całego eksportu rolno-spożywczego zrealizowanego w okresie styczeń - czerwiec 2019 roku. Na rynek niemiecki najwięcej (wartościowo) sprzedano: papierosów, ryb wędzonych, w tym głównie łososia, mięsa drobiowego, karmy dla zwierząt (gł. dla psów i kotów), wyrobów piekarniczych i cukierniczych w tym m.in. herbatników i wafli, czekolady i wyrobów zawierających kakao ryb przetworzonych i zakonserwowanych, filetów rybnych, surowego mleka i śmietany, syropów cukrowych, soków z owoców (gł. soku jabłkowego) oraz mięsa wołowego.

Znaczący, bo prawie 40% wzrost wartości sprzedaży do Niemiec odnotowano w przypadku karmy dla zwierząt, o 28% czekolady i przetworów spożywczych zawierających kakao, o 22% papierosów, zaś o 18% wzrosła wartość eksportu ryb wędzonych. Natomiast o 32% spadła sprzedaż soków owocowych (gł. soku jabłkowego).

Na drugim miejscu wśród odbiorców polskich produktów rolno-spożywczych znalazła się Wielka Brytania. W okresie styczeń – czerwiec 2019 roku sprzedano na ten rynek towary o wartości 1 374 mln EUR, czyli o 6,5% więcej niż przed rokiem (w I pół. 2018 r. – 1 290 mln EUR), zaś udział w całym eksporcie rolno-spożywczym wyniósł 8,9%. Wielka Brytania była odbiorcą głównie przetworzonego i konserwowanego mięsa głównie drobiowego i wieprzowego (ok. 12% eksportu rolno-spożywczego do Wielkiej Brytanii), mięsa drobiowego (ok. 12%), czekolady i wyrobów zawierających kakao (ok. 10%), papierosów (7%) oraz wafli i herbatników (7%).

Na trzeciej pozycji znalazła się Holandia, gdzie sprzedano towary o wartości 1 111 mln EUR. Oznaczało to w porównaniu do poprzedniego roku wzrost o 14,5% (w I pół. 2018 r. - 970 mln EUR) i udział w eksporcie na poziomie 7,2%. W pierwszym półroczu 2019 roku do Holandii sprzedawano głównie papierosy (ok. 26% eksportu rolno-spożywczego), i mięso drobiowe (9%), a także czekoladę i wyroby zawierające kakao, mięso wołowe oraz soki owocowe (gł. sok jabłkowy).

Na czwartym miejscu wśród największych odbiorców polskich towarów rolno-spożywczych znalazły się Włochy. W pierwszym półroczu 2019 roku sprzedano tam towary o wartości 868 mln EUR, co oznaczało wzrost o 10,4% (w I pół. 2018 r. - 786 mln EUR) i udział w eksporcie na poziomie 5,6%. W analizowanym okresie do Włoch sprzedawano głównie papierosy (ok. 26% eksportu rolno-spożywczego) i mięso wołowe (ok. 17%), a także mięso wieprzowe, ryby wędzone, sery, czekolada oraz wyroby zawierające kakao oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki).

Kolejne miejsca wśród ważniejszych odbiorców artykułów rolno-spożywczych zajęły: Francja - 847 mln EUR, Republika Czeska - 732 mln EUR, Węgry – 420 mln EUR oraz Belgia- 409 mln EUR.

Do Francji sprzedawano najczęściej mięso drobiowe, karmę dla zwierząt, wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki), czekoladę oraz wyroby zawierające kakao oraz syropy cukrowe. Republika Czeska była odbiorcą przede wszystkim mięsa drobiowego, papierosów, wyrobów piekarniczych i cukierniczych (np. wafli, herbatników) oraz serów i twarogów. Na Węgry trafiały przede wszystkim takie towary jak: papierosy, mięso drobiowe oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki). Natomiast do Belgii sprzedawano głównie papierosy, mięso drobiowe oraz wyroby piekarnicze i cukiernicze (np. wafle, herbatniki).

Spośród państw spoza UE najwięcej polskich towarów rolno-spożywczych trafiło do USA. Państwo to znalazło się na 12 miejscu wśród największych odbiorców polskiej żywności. W pierwszym półroczu 2019 roku wartość eksportu do USA wyniosła ponad 301 mln EUR, co oznaczało wzrost o 19% (w porównaniu do I pół. 2018r. – 254 mln EUR ). Kolejnym państwem była Ukraina, gdzie odnotowano wzrost eksportu o około 24% do poziomu 274 mln EUR. Ponadto, ważnymi odbiorcami polskiej żywności spoza UE była również Rosja (268 mln EUR), Białoruś (141 mln EUR), Izrael (126 mln EUR), Arabia Saudyjska (123 mln EUR), Norwegia (93 mln EUR), Chiny (90 mln EUR), oraz Szwajcaria (79 mln EUR). Udział tych państw w eksporcie poza UE stanowił ponad połowę wartości.

Największy wzrost wartości eksportu w porównaniu z pierwszym półroczem poprzedniego roku, odnotowano w handlu ze Jemenem. Sprzedaż do tego państwa wzrosła prawie 6-krotnie, osiągając poziom 20,0 mln EUR (w I pół. 2018r. było to 3,5 mln EUR), głównie z powodu znaczącego eksportu mleka i śmietany w proszku. Sprzedaż m.in. znaczącej ilości pszenicy oraz mięsa drobiowego przyczyniła się do ponad 3,5-krotnego wzrostu wartości polskiego eksportu na Kubę, osiągając poziom 26,3 mln EUR. Wzrost sprzedaży mleka i śmietany w proszku do Meksyku i pszenicy do Nigerii wpłynął na wzrost wartości eksportu w przypadku Meksyku blisko 2,5-krotnie, tj. do 30,6 mln EUR, zaś w odniesieniu do Nigerii ponad 2-krotnie, czyli do około 17,5 mln EUR. W przypadku Chin, za sprawą większego eksportu mięsa drobiowego odnotowano wzrost sprzedaży z 54,1 mln EUR do 89,5 mln EUR, tj. o 65%. Wzrost sprzedaży mleka i śmietany w proszku oraz mięsa wołowego do Japonii przyczynił się do wzrostu wartości eksportu do tego państwa o około 65%, tj. do około 33 mln EUR. Wartość sprzedaży do Egiptu wzrosła o 61%, czyli do poziomu około 67 mln EUR. Na ten wzrost złożył się znaczący wzrost eksportu takich towarów jak: świeże jabłka oraz pszenica.


Poza wyżej wymienionymi państwami, odnotowano również znaczący wzrost wartości sprzedaży polskich towarów rolno-spożywczych m.in. do Senegalu (o 56%), Australii (o 38%), Arabii Saudyjskiej (o 32%), RPA (o 29%), Norwegii (o 27%) i Irlandii (o 26%).

Spadła natomiast wartość eksportu, m.in. do Turcji (o 57%), Słowenii (o 19%), Hongkongu (o 18%) oraz do Łotwy (o 6%).

W pierwszym półroczu 2019 roku pod względem wartości eksportowano głównie: papierosy, mięso drobiowe, wyroby piekarnicze i cukiernicze (herbatniki, wafle, itp.), czekoladę i przetwory zawierające kakao, mięso wołowe, karmę dla zwierząt, syropy cukrowe, mięso wieprzowe, przetworzone i konserwowane mięso, ryby wędzone (głównie łososia), sery i twarogi, filety rybne, soki owocowe (gł. sok jabłkowy), przetwory spożywcze z mąki, wody w tym wody mineralne i gazowane oraz owoce mrożone. Wartość eksportu wymienionych wyżej towarów stanowiła ponad 60% ogólnego wywozu towarów rolno-spożywczych z Polski.

W porównaniu do pierwszego półrocza 2018 roku wartość eksportu mleka i śmietany w proszku wzrosła o 38%. Znacząco wzrosła również wartość wywozu czekolady i przetworów spożywczych zawierających kakao (o 29%), karmy dla zwierząt (o 28%), papierosów (o 27%), tytoniu przetworzonego (o 20%), ryb solonych lub wędzonych, gł. łososia (o 15%) oraz mięsa drobiowego (o 10%).

Spadła natomiast wartość eksportu m.in. masła (o 33%), mięsa wołowego świeżego lub schłodzonego (o 19%), mięsa solonego w solance lub suszonego (o 19%),, cukru (o 18%), jabłek świeżych (o 12%) oraz jaj ptasich (o 10%).REKLAMA

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

TSW 2020 - nagrody im. Prof. Szczepana A. Pieniążka

15 stycznia br. podczas uroczystego otwarcia Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (TSW 2020) po...

500 000 ton jabłek produkujemy za drogo

15 stycznia br. podczas VI Sadowniczego Forum Ekonomicznego zorganizowanego podczas X edycji...

Handel jabłkiem przed i po 2014 r.

Prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski podczas debaty, Sadowniczego Forum...

Wysoka sprzedaż jabłek do Egiptu

Jak informuje Agro Nawigator mimo spadku produkcji jabłek w kraju i wzrostu ich cen,...

Tajwan - kolejny azjatycki rynek otwarty dla polskich jabłek

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że pomyślnie została...

Termin rejestracji podmiotów zainteresowanych eksportem jabłek do Kolumbii

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa przypomina, że w dniu 10 stycznia 2020 r....

Najnowsze ogłoszenia

Sprzedam sad z zabudowaniami

18.01.2020 16:11 autor: henryk

SPRZEDAM SORTOWNICA PERFECT - sama maszyna

17.01.2020 08:45 autor: kolczyk24

Wózek Widłowy Dosan dewoo

16.01.2020 13:33 autor: Kubol19880531

Zbiornik na wodę 12500 litrów

16.01.2020 11:57 autor: Kaczor

Sekatory elektryczne Infaco F3010 2szt

15.01.2020 20:32 autor: vitoma

Wózek widłowy Mitsubishi

14.01.2020 18:17 autor: Kubol19880531

2019_Yara_domyslny

Najnowsze komentarze

Opryskiwacz HUSAR 2020:...
Tak porównać zapotrzebowanie na moc i te...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Jaki Minister, taki poziom.
Ile w Polsce potrzebne jest...
"Piękny" żarcik o ministrze.Masz poczucie...
Ile w Polsce potrzebne jest...
jaceo,pan minister nie jest z mojej bajki,ale...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Ale co ,że niby jabłek deserowych...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Minister jest tak mądry i wszechwiedzący,...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Oj jaceo, jaceo... jeszcze świętujesz?...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Wrecie jest minister który powiedział...
Ile w Polsce potrzebne jest...
W dokumentach źródłowych dotyczących...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Odnosząc sie do wystapienia trzeba przyznać...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Tak, tak, pochwaliłem sukces 7 organizacji...
Ile w Polsce potrzebne jest...
Dwa światy, w Polsce konferencje , pokazy...
Udany sezon polskich superowoców
Wiatr histErii wieje wszędzie nawet na...
MRiRW: Budżet na rolnictwo...
A na wypłatę środków za klęski za...
Udany sezon polskich superowoców
Pogratulować inicjatywy, pogratulować...
W 2020 r. trzynasta...
*, no bez przesady psiajucha!
W 2020 r. trzynasta...
Draństwo straszne szanowny Panie...
W 2020 r. trzynasta...
Już wysłane do samego zorro
W 2020 r. trzynasta...
,,Ja nie siądę do Twojej łodzi i nie...
W 2020 r. trzynasta...
No to załóż sobie konto anonimowe,a nie...
W 2020 r. trzynasta...
Nie zamierzam zakładać żadnego konta na...
W 2020 r. trzynasta...
to sam wyślij, w czym masz problem, w necie...
W 2020 r. trzynasta...
Wiesz kolego wyżej cokolwiek o wymiarze...
W 2020 r. trzynasta...
przecież to samo napisałem wyżej.....o...
W 2020 r. trzynasta...
Ona jako sędzina TK, tak samo zresztą jak...
W 2020 r. trzynasta...
Co mnie obchodzi jakaś lista stworzona przez...
W 2020 r. trzynasta...
to Jerzy ma chyba jakąś awersje do żydów,...
W 2020 r. trzynasta...
Widzisz Espuma, Twoja awersja do ŻYDÓW jest...
W 2020 r. trzynasta...
piszesz jakieś banialuki o worku cementu w...
W 2020 r. trzynasta...
Jurku w mojej rodzinie żydów nie ma. Na...
W 2020 r. trzynasta...
Jeden z popularniejszych aktorów p.J....
W 2020 r. trzynasta...
Proponuję tym co mają FB czy w inny sposub...
W 2020 r. trzynasta...
Kto pił wódkę ? Pewnie wszyscy...I Lech...
W 2020 r. trzynasta...
Ktoś powie, że za komuny to kradli. Jeśli...
W 2020 r. trzynasta...
Ale dyskusja mnie ominęła. Wszystkiego...
Odpowiedź Ministra...
embargo zostało nałozone za rządów PO...
Odpowiedź Ministra...
Na merytorykę raczej nie masz co liczyć "my...
Odpowiedź Ministra...
To forum jest i zawsze było bardziej...
Odpowiedź Ministra...
Skoro jesteśmy tacy tępi i beznadziejni to...
Odpowiedź Ministra...
Może skończmy o Owsiaku ... Mam pytanie czy...
Odpowiedź Ministra...
Barakuda - to że tyle zebrali to nie znacy...
Odpowiedź Ministra...
Dlatego wyżej napisałem, 27 finał, zebrano...
Odpowiedź Ministra...
nie chodziło mi o żaden telewizyjny...
Odpowiedź Ministra...
Bedę miał chwile to poczytam, ale ten art...
Odpowiedź Ministra...
co ty masz z tymi gumowcami? masz jakiś...
Odpowiedź Ministra...
nie chodziło mi o żadne koszty...
Odpowiedź Ministra...
Czy ktoś kto ma mozg, może myśleć ze...
Odpowiedź Ministra...
o Piotrowicza ci chodzi czy o kogo?
Odpowiedź Ministra...
Espuma daj spokój to tak jakbyś gadał z...
Odpowiedź Ministra...
wrzuciłeś jeden z drugim 5 zl do puszki i...
Odpowiedź Ministra...
Każdy, logicznie myślący, po dłuższej...
Odpowiedź Ministra...
Napiszę tak odpierdol się od Jurka pisowski...
Odpowiedź Ministra...
Owsiak ma przecież obrany cel zbiórki, wiec...
Odpowiedź Ministra...
Sądzę, że ma, bo jeżeli Minister Zdrowia...
Odpowiedź Ministra...
Prawda jest taka że Owsiak i jego rodzina...
Odpowiedź Ministra...
chłopie ja nic nie pisałem ani o...
Odpowiedź Ministra...
Dziś jest dziwna sytuacja, ,kto nie płaci...
Odpowiedź Ministra...
Rząd winien zajmować się całokształtem...
Odpowiedź Ministra...
a co ma WOSP do jablek ? nudzi ci sie chyba i...
Zbiornik 10.000 i 27.000 litrów
Jaka cena i w jakim stanie są?
Odpowiedź Ministra...
Skoro odpowiedź Ministra to ciekawy jestem...
Zakupię używany kombajn...
Witam Mam do sprzedania kombajn Joanna 3 z...
Odpowiedź Ministra...
Sprawdź s97 ile Ukraina exportuje pszenicy,...
Odpowiedź Ministra...
Oprócz tych czynników wcześniej...
W 2020 r. trzynasta...
Nie pamiętam aby mi ktoś dupę ściskał....
W 2020 r. trzynasta...
Artemida,w kluczowym momencie trzeba bylo...
W 2020 r. trzynasta...
takie były czasy. Jak ktoś miał kontakty,...
Australia: Spłonęły sady
Niech podziękują pseudo ekologom ... i...
W 2020 r. trzynasta...
Może kontrowersyjnie ale trochę w temacie....
Australia: Spłonęły sady
...i misie koala też :(:( Hetmanie widać...
Australia: Spłonęły sady
Za to co napisałeś powinieneś się......
Australia: Spłonęły sady
Szkoda że tak mało się sadów spaliło
W 2020 r. trzynasta...
A co mieli zrobić Niemcy po zakończeniu...
W 2020 r. trzynasta...
Nie było mnie chyba rok i dalej to samo ....
W 2020 r. trzynasta...
ZAP S.A. od czasów "dobrej zmiany" są...
W 2020 r. trzynasta...
skad znasz przypadki 30 losowań ? skąd masz...
W 2020 r. trzynasta...
Jak można mieć inne zdanie na temat...
W 2020 r. trzynasta...
Marnie kolego wytłumaczyłeś, kopiujesz...
W 2020 r. trzynasta...
ale ludzie widzą tylko TVPis, jak była...
W 2020 r. trzynasta...
Espuma- prawdziwe fakty napisałeś. A co do...
W 2020 r. trzynasta...
nikt nie siedzi bo posłowie PO razem z...
W 2020 r. trzynasta...
wkradł się błąd *Pis przez lata zrobił...
W 2020 r. trzynasta...
Kogo z PO skazali za ta afery? ja wypisałem...
W 2020 r. trzynasta...
głosujesz na konfederacje i co to daje jak...
W 2020 r. trzynasta...
Jesteś kolego trochę zabawny, tzn ja tak to...
W 2020 r. trzynasta...
30) Przyjęcie ustawy o ograniczeniu...
W 2020 r. trzynasta...
To głosuj na poprzedników, jak lepiej...
W 2020 r. trzynasta...
Większa część społeczeństwa jest innego...
W 2020 r. trzynasta...
Większość tego rzad zrobił przed wyborami...
W 2020 r. trzynasta...
Jak bym miał obstawiać ,to jesteś chyba...
W 2020 r. trzynasta...
20. Ograniczył możliwość zaliczania do...
W 2020 r. trzynasta...
Kazdy widzi i pisze ze Pis przynajmniej coś...
W 2020 r. trzynasta...
Dokładnie nawet mając inne poglądy można...
W 2020 r. trzynasta...
Muszę pogratulować wszystkim stroną dość...
W 2020 r. trzynasta...
Co kogo interesuje właściciel w roku 2016,...
W 2020 r. trzynasta...
CO SIE Z WAMI DZIEJE!!! Plujecie na siebie....
W 2020 r. trzynasta...
To Ty szukasz jadu i dalej go podsycasz , bo...
W 2020 r. trzynasta...
Rozumiem, że qmaty życzył aby to co...
W 2020 r. trzynasta...
Najpierw : ,,Poco tyle jadu", a potem...
W 2020 r. trzynasta...
Koledzy , jako sadownicy mamy wspólne...
W 2020 r. trzynasta...
Wystarczyło zabrać mafiom vatowskim, a nie...
W 2020 r. trzynasta...
Żadna władza nic nie daje jedynie dzieli to...
W 2020 r. trzynasta...
Artemida, jak można cofnąć przywilej,...
W 2020 r. trzynasta...
proszę. Walczyć nie zamierzam z moim...
Budowa zbiorników wodnych...
Klasyczna informacja w stylu "wiem że dalej...
W 2020 r. trzynasta...
Trzecia wojna światowa wisi na włosku to i...
W 2020 r. trzynasta...
A czemu nie komentujesz tego co się dziś...
W 2020 r. trzynasta...
aaa dziwi cie. Ale sprzedanie po 89r kilku...
W 2020 r. trzynasta...
Dziwi mnie ta chęć do rozliczania...
W 2020 r. trzynasta...
16 marca 2015 r Grupa ITI i Grupa Canal+...
W 2020 r. trzynasta...
Miłość do Pisu, jest taka sama jak...
W 2020 r. trzynasta...
Bo miłość do PiSu jest ślepa
W 2020 r. trzynasta...
Gdzie ty żyjesz jak nie widzisz dodatkowych...
W 2020 r. trzynasta...
aha jako ciekawostka odnośnie mediów, skoro...
W 2020 r. trzynasta...
opłaty to podnoszą samorządy tam gdzie PO...
W 2020 r. trzynasta...
Absolutnie nie popieram żadnej z poprzednich...
W 2020 r. trzynasta...
Żałosne jak ludzie potrafią być...
W 2020 r. trzynasta...
Uzurpować to sobie można ale kto by Cie...
W 2020 r. trzynasta...
Przykro mi ale nie uzurpuję sobie być...
W 2020 r. trzynasta...
nie tak dawno pisałeś że rząd nic nie...
W 2020 r. trzynasta...
Słowo guru ma wiele znaczeń - choćby...
W 2020 r. trzynasta...
Zauważyłem że Artemida to swoisty Guru i...
W 2020 r. trzynasta...
Tak tylko każda władza " bierze " co uważa...
W 2020 r. trzynasta...
Czyli nie chcesz aby coś dawali ale masz...
W 2020 r. trzynasta...
A jest amnezja...
W 2020 r. trzynasta...
to że rząd nie ma własnych pieniedzy to...
W 2020 r. trzynasta...
Artemida to typowy objaw amnezji wstecznej.
W 2020 r. trzynasta...
Espuma zacny - żaden rząd nie ma własnych...
W 2020 r. trzynasta...
nie chcesz dyskutować bo nie masz w ręku...
W 2020 r. trzynasta...
Kargul z Pawlakiem też byli wiecznie...
W 2020 r. trzynasta...
Nie będę wdawał się w partyjną...
W 2020 r. trzynasta...
i wreszcie jest sprawiedliwie. Dlaczego ktoś...
W 2020 r. trzynasta...
Czyli co z tego wynika,że PiS dołożył...
W 2020 r. trzynasta...
To jak 4/5 WSZYSTKICH polityków. :) PSL jest...
W 2020 r. trzynasta...
A teraz PiS zabierze z OFE 160 mld,ale...
W 2020 r. trzynasta...
Nie sposób przejść obojętnie czytając...
W 2020 r. trzynasta...
nie przeszkadzało mu to iść z nimi w...
W 2020 r. trzynasta...
Powiem dosadniej PSL to taka polityczna Ku..a...
W 2020 r. trzynasta...
co sąsiad dostaje 500+ a ty nie i cie boli ?...
W 2020 r. trzynasta...
PSL to zorganizowana grupa przestępcza...
W 2020 r. trzynasta...
taaa jasne jasne...
W 2020 r. trzynasta...
Za PO to była deflacja jeżeli wiesz co to...
W 2020 r. trzynasta...
@Kostek Po co miał zwykły zjadacz chleba...
W 2020 r. trzynasta...
Wolę być frajerem niż pustką...
W 2020 r. trzynasta...
lepiej ci sie żyło jak PO rządziło ?...
W 2020 r. trzynasta...
Paweł7911 nie zdziw się jak dostaniesz...
W 2020 r. trzynasta...
Ale niektórzy sadownicy mają krótką...
W 2020 r. trzynasta...
Taaa...W kwestii kiełbasy wyborczej którą...
instagram