Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Co dalej w produkcji jabłek ?

Podczas pierwszego dnia tegorocznej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, które odbyły się 10 i 11 stycznia 2018 roku w Warszawie odwiedzający mieli okazję wysłuchać prezentację przygotowaną przez profesora Makosza „Trwa wyjątkowy sezon handlowy jabłkami - jak dalej w produkcji jabłek ?” Prezentację wygłosił Pana dr Tomasza Lipy z Katedry Sadownictwa UP Lublin.

Miniony sezon był wyjątkowy. Już dawno nie było tak dużych różnic w przebiegu pogody, w zbiorach i zagospodarowaniu jabłek i opłacalności produkcji. I to na całym naszym kontynencie.

Zbiory jabłek w większości krajów w sezonie 2017/2018 były mniejsze niż w poprzednich latach. Zbiory te prezentują się następująco [tabela 1.]

Analogicznie zapasy jabłek są w tym sezonie również znacznie mniejsze niż w latach poprzednich, jedyne zapasy jabłek we Francji są na zbliżonym poziome w porównaniu do lat ubiegłych.

Zapasy jabłek w wybranych krajach, w pierwszych dniach miesięcy (w mln ton) [tabela 2.]

Profesor Makosz prognozuje, iż tegoroczne zbiory jabłek wyniosły w tym roku ok. 2,9 mln ton. Jabłek deserowych zebrano 1,4 mln ton z których ok. 800 tys. ton zostanie wyeksportowanych. Zbiory jabłek przemysłowych wyniosły ok. 1,5 mln, z czego 1,1 mln ton zostanie przeznaczonych na koncentrat jabłkowy.

Prezentujemy prognozę zagospodarowania jabłek w naszym kraju przygotowaną przez prof. Makosza. [tabela 3.]

 Tabela 1.Tabela 1.
 Tabela 2.Tabela 2.
 Tabela 3.Tabela 3.


Jak wynika z zestawiana cen przygotowanych przez Pana Profesora wyraźnie widać, iż ceny jabłek w sezonie 2017/2018 były znacznie wyższe w porównaniu do poprzednich lat [tabela 4.]

A jak kształtowały się ceny skupu w krajach zachodniej Europy ?

W listopadzie średnie ceny skupu jabłek z grupy Gala wynosiła ok. 0.85 eur/kg, w przypadku grupy Golden Delicious od 0.65 do 0.85 eur/kg a w przypadku Jonagoldów od 0.55 do 0.70 eur/kg.

W porównaniu z rokiem ubiegłym ceny skupu w krajach zachodniej Europy były wyższe o ponad 50 %. Od listopada ceny się nie zmieniły. Ceny skupu jabłek przemysłowych kształtowały się od 0.23 do 0.25 eur/kg.

Jaka była dochodowość w produkcji jabłek w minionym sezonie ?

Dochodowość była bardzo różna w gospodarstwach produkujących jabłka. Spowodowana było to przede wszystkim szkodami przymrozkowymi.

Przy plonie 30 ton z hektara, w tym około 50 % dobrej jakości różnych odmian i średniej cenie 1.65 zł/kg i 50 % w cenie około 1.0 zł/kg, dochód brutto wynosi 40000 zł/ha, przy całkowitych kosztach produkcji około 43000 zł/ha. Dużo było gospodarstw z takim wynikiem finansowym. Te gospodarstwa muszą jakoś przetrwać do następnego sezonu, dlatego konieczna jest pomoc państwa.

Była także spora liczba gospodarstw z pozytywnym wynikiem finansowym. Przy plonie 50 ton/ha, w tym 35 ton wysokiej jakości, dochód brutto przekroczył 70 000 zł/ha, a koszty produkcji około 50 000 zł/ha. Profesor Makosz radzi, aby znaczną część nadwyżki finansowej przeznaczyć na inwestycje zabezpieczające plon i jakość jabłek.

Jaka jest jakość przechowanych jabłek ?

W tym sezonie jakość owoców jest zdecydowanie gorsza, głównie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Dużo jest objawów gorzkiej plamistości podskórnej. Jabłka wyjątkowo szybko tracą jędrność miąższu. Trzeba często i systematycznie kontrolować jabłka w pomieszczeniach przechowalniczych, zwłaszcza w przechowalniach i w zwykłych chłodniach.

Jakiej sytuacji możemy spodziewać się do końca sezonu ?

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w Europie zbiory jabłek były niższe o około 3.0 mln ton, a w Unii Europejskiej zapasy niższe o 800 tys. ton. Nadal odczuwalny będzie niedobór jabłek w Europie. Wpłynie to na wzrost cen skupu i detalicznych. Można się spodziewać rosnącego popytu na nasze jabłka, ze strony europejskich importerów.

Sądzę, że do końca sezonu jeszcze wzrosną ceny skupu, ale za jabłka wysokiej jakości. Przez dłuższe przetrzymywanie jabłek niskiej jakości, odwrotny może być spodziewany efekt ekonomiczny.

Jakiej sytuacji możemy spodziewać się najbliższych latach w naszej produkcji ? Jest mało prawdopodobne aby zeszłoroczna sytuacja w produkcji powtórzyła się w najbliższych kilku latach. Jak dotąd powtarzała się co 10 lat. Można się spodziewać zbiorów i cen skupu jabłek, jak w ostatnich dwóch latach.

Jaki jest potencjał produkcyjny naszych sadów jabłoniowych ?

W związku ze stale rosnącą powierzchnią sadów, wzrastać będą zbiory jabłek. Tak się dzieje tylko w naszym kraju. Za kilka lat zbiory mogą przekroczyć granicę 4.5 mln ton. Jabłek różnej jakości, wielu odmian o różnej wartości handlowej. Zapotrzebowanie na jabłka deserowe może wynieść najwyżej 2.0 mln ton. Jeśli eksport wyniesie 1.3 mln ton, a spożycie w kraju 700 tys. ton, pozostałe 2.5 mln ton, chętnie zagospodaruje przemysł przetwórczy.

Produkcja jabłek przemysłowych

W tych 2.5 mln ton są jabłka różnej jakości i wartości handlowej. Szacuję, że udział typowych jabłek przemysłowych wynosi najwyżej 1.0 mln ton. Pozostałe 1,5 mln ton, to jabłka deserowe na które nie ma zbytu w kraju i zagranicą jako deserowe. Duży jest udział jabłek gorszej jakości i odmian o niższej wartości handlowej. Koszty produkcji wynoszą co najmniej 0.6 zł/kg. Produkcja nieopłacalna.

Nie ulega wątpliwości, że jabłka w takich ilościach będą w naszych sadach. Czy są szanse na podniesienia opłacalności produkcji?

Tylko przez obniżenie kosztów produkcji, przez zmniejszenie kosztów ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz przez obniżenie nakładów pracy na przerzedzanie zawiązków, cięcie drzew czy zbiór jabłek.

W te i w inne sposoby zmniejszenia wydatków, koszty produkcji można obniżyć o 0.20 do 0.30 zł/kg. Do takiego sposoby produkcji można wybrać sady o niższej wartości produkcyjnej, w gospodarstwach gorzej wyposażone w podstawowe inwestycje produkcyjne, mające problemy z niedoborem siły roboczej.

Eksport jabłek 

Od wielu lat jesteśmy skazani na wysoki eksport jabłek deserowych. Udało nam się wyeksportować 1.3 mln ton, najwięcej na świecie. Po rosyjskim embargu eksport spadł do 800 tys. ton. aby znowu wrosnąć, na razie do około 1.0 mln ton. Ze względu na konkurencyjne ceny oraz powoli poprawiającą się jakość jabłek i wzrastającego udziału odmian o wyższej wartości handlowej, są szansy do powrotu wysokiego eksportu, mimo rosyjskiego embarga na nasze jabłka.

Odmiany jabłoni

Nie ulega wątpliwości, że wybór odmiany do towarowej produkcji, trzeba dostosować do potrzeb rynku krajowego i zagranicznego.

Za kilka lat, może także u nas większego znaczenia będą miały odmiany klubowe i ekologiczne.

Nowe nasadzenia

Od wielu już lat jesteśmy największym producentem jabłek w Europie i trzecim na świecie. Odgrywamy ważną rolę na światowym rynku jabłek. Jesteśmy jedynym krajem na świecie z wysoką nadwyżką jabłek. Z dużą ilością jabłek z cenami skupu poniżej kosztów produkcji. A my nadal powiększamy powierzchnię sadów i zbiory jabłek. Wzrost produkcji wpływa na obniżenie cen skupu. Widocznie nie wpływa na obniżenie atrakcyjności produkcji takich jabłek. Warto się nad tym zastanowić.

Nowe nasadzenia są potrzebne, ale w miejsce wykarczowanych drzew, niskoprodukcyjnych sadów. Potrzebne są sady, w których wysoka jest jakość jabłek z większym niż dotąd udziałem odmian o wysokiej wartości handlowej.

Niedostatek pracowników do zbioru jabłek

Nowy problem, który się pojawił w ubiegłym roku i który będzie narastał w najbliższych latach. Szuka się już sposoby, w tym nowymi przepisami, ułatwiające zatrudnienie pracowników z różnych krajów. Moim zdaniem jednym z najskuteczniejszych sposób będzie zmiana wynagrodzenia. Zebrałem informacje o kosztach zbioru jabłek w 13 krajach europejskich.

Koszty zbioru netto przy dziennej wydajności (10 godzin ) 1.500 kg [tabela 5.]

Koszty zbiory netto przy dziennej wydajności 1 000 kg [tabela 6.]

Koszty zbiory netto przy dziennej wydajności 700 kg [tabela 7.]

 Tabela 4.Tabela 4.
 Tabela 5.Tabela 5.
 Tabela 6.Tabela 6.
 Tabela 7.Tabela 7.


Jeśli w naszym kraju, przy normalnych zbiorach, nie podniesie się wynagrodzenia, znaczna część jabłek zostanie na drzewach i pod drzewami.

Przy wzroście wynagrodzenia godziny pracy netto z 10 na 15 - 20 zł (36 - 48 eur) wielu pracowników ze wschodniej Europy, chętniej przyjedzie do Polski niż do naszych zachodnich sąsiadów. Wzrost kosztów zbioru pokryje się z wyższymi plonami, a zwłaszcza lepszą jakością jabłek

NA JAKIE PROBLEMY WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ?


1. Spadek spożycia jabłek w naszym kraju

W ciągu ostatnich kilkunastu lat spadło spożycie z 24 do 13 kg na mieszkańca. Jakie są tego przyczyny i jakie trzeba podjąć działania aby spożycie podnieść o kilka kilogramów.

2. Pozostałości pestycydów w naszych jabłkach

Z analiz przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że przekroczenie dopuszczalnych norm stwierdzono do 2 badanych próbek. Przy ewentualnym stwierdzeniu przekroczenia norm choćby tylko w jednej próbce czy partii jabłek, zaczyna się mocno nagłaśnianie faktu w różny sposób i na szeroką skalę. Przykład Czechy. Trzeba unikać przekroczenia norm pozostałości pestycydów. Należy to mieć na uwadze przy stosowaniu pestycydów w swoich sadach jabłoniowych.

3. Wzrost plonów wysokiej jakości jabłek

Na dużej części kraju, warunki glebowo - klimatyczne są sprzyjające do uzyskania bardzo wysokich plonów z dobrą jakością jabłek. Mamy gospodarstwa osiągające 60 - 80 ton/ha jabłek dobrej jakości. W tym roku rozpoczynamy wdrażanie takich możliwości, najpierw u członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Pierwsza okazja to pokazy cięcia w dniach 13 i 17 stycznia.

4. Dostosowanie naszych jabłek do potrzeb i wymagań rynku

Podstawowy warunek łatwego zbytu i opłacalnych cen skupu. Chcemy na bieżąco informować o potrzebach i wymaganiach w krajach importujące nasze jabłka oraz rynku krajowego.

Możliwe, że już w tym roku istotnie wzrosną koszty produkcji jabłek, a związku z tym spadek opłacalności. Zmusi to wiele gospodarstw do rezygnacji z produkcji jabłek. Jak dalej, jakie alternatywy? Tym ważnym problemem zajmiemy się już w tym roku.

Prof.dr hab. Eberhard Makosz
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych,LublinREKLAMA

Tagi:

jabłka, makosz, tsw

komentarze (7):

dodaj komentarz
Blackprince
Blackprince 13.01.2018 01:07 43 000zł/ha lub 50 000zł/ha: koszty produkcji ? Nie wiem czym ten prof. Makosz pryska, ale to mi się w głowie nie mieści.... no chyba że ja coś zle licze ale gdybym miał tyle płać za wyprodukowanie produktu do którego dokładam to bym się chwili nawet nie zastanawiał.
jacenty82
jacenty82 13.01.2018 09:31 Koszty produkcji to nie tylko opryski i nawozy. Trzeba doliczyć amortyzacją sprzętów, budynków, zaplecze socjalne, wkład swojej pracy, wymianę nasadzeń, nawodnienie itp. Może jest to trochę przesadzone, ale nie aż tak bardzo.
SlawekS
SlawekS 14.01.2018 07:57 Niektórzy wychodzą z założenia, że praca gospodarza, jego żony, nastoletnich dzieci, dziadków, szeroko pojętej rodziny to nie koszt. Czysty "piniądz" ;) Od tego sezonu skrzętnie liczę ten ukryty koszt w swoim gospodarstwie, efekt to 6000 rbh wykonanych przez domowników. Gdyby tą pracę powierzyć pracownikom najemnym, to potrzebowałbym trzy osoby na umowie o pracę o sumarycznym koszcie 100 tys. zł brutto rocznie (minimalna krajowa). I na jakim poziomie znajduje się kreska przychodów, powyżej której jest ten "czysty" zysk?

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 15.01.2018 21:50 Problemem większości polskich gospodarstw jest produkcja i liczenie kosztów "na oko".. Owszem moja ślubna prowadzi uproszczoną rachunkowość w zeszycie w kratkę... Zapisuje płace pracowników, większe zakupy... Na resztę pobieram faktury Vat-owskie. Jestem zarazem płatnikiem Vat-u i w tej uproszczonej książce, która idzie do US są wyszczególnione te największe wydatki związane z energią, nawozami, częściami, paliwem, opakowaniami... Jednak czy pobieram fakturę, gdy kwota opiewa na np. 11 pln ? Nie. Oszczędzam tym heroicznym aktem polskie lasy...! Mam jednak kolegę, który ma kilka tysięcy świń w cyklu zamkniętym, kilku pracowników i kilkaset ha. On natomiast zbiera wszystkie faktury i każdą czynność związaną z pracami przy zwierzakach, jak na podwórzu, warsztacie, czy na polu. Kolega jednym kliknięciem jest w stanie udowodnić ile gospodarstwo przynosi mu zysków, a może i straty... Tym samym @SlawekS ma słuszność i jest rozsądnym głosem na polskiej pustyni... Gdyby tylko polski rolnik wiedział z jakiej kieszeni przekłada pieniądze, by funkcjonować, to by się zdumiał. Wielu sądzi nadal, że wyżyje z tzw. obrotu...Tak. Tylko na dłuższą metę, jest to oszukiwanie samego siebie...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 15.01.2018 22:00 ...cyt..."Grupa niszowa: Lobo, Ligol, Gloster, Jonagored, Elise, Boskoop, Mutsu, Pinova, Empire i odmiany letnie."
Jestem zdecydowanie przeciwko umieszczaniu tych odmian w takiej grupie. A gdzie np. Alwa, Cortland, czy Elstar ? Przecież Pan Makosz zachęcał nas do sadzenia właśnie Elstara, Goldena czy innych topowych odmian z Zachodu. I co się zmieniło ? mamy sadzić odmiany eksportowe ? Mamy olać rynek krajowy i krajowego konsumenta ? A gdyby tak przyjrzeć się cytrusom, które zapewne są pompowane do Polski po cenach dumpingowych, bo nie wierzę, że na giełdach, czy w marketach sprzedają te cytrusy, gdzie farmer np. hiszpański zadawala się ceną ok. pół euro za kilogram...A gdyby tak zastopować ten dumping ? Może krajowe spożycie jabłek zdecydowanie by wzrosło !
artemida
artemida 16.01.2018 07:10 Krajowy dumping? Kto dopłaci??? Aby wzrosło spożycie owoców potrzebny(a) jakaś Gessler, Makłowicz, Okrasa... Niestety idzie się w kierunku sprzedawania "dla oczu" zapominając iż tym co weryfikuje jest "język".
artemida
artemida 16.01.2018 07:45 A może by tak, na portalu, zrobić ranking wg oceny SMAKU, na najsmaczniejsze odmiany z uwzględnieniem okresu spożycia.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Agro Nawigator: Sytuacja w przetwórstwie jabłek

Wskutek spadku zbiorów jabłek produkcja zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ) w Polsce w...

Ceny jabłek historycznie niskie !

Ceny jabłek deserowych we wrześniu’18 osiągnęły historycznie niski poziom, biorąc pod...

Spadek eksportu w sez. 2017/18 i wzrost w sez. 2018/19

W sez. 2018/19, z uwagi na większą produkcję, eksport jabłek z Polski prawdopodobnie...

Zmarł prof. dr hab. Eberhard Makosz

    Z  ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 29 maja zmarł prof. dr hab. Eberhard Makosz,...

... w końcu ktoś miał odwagę pokazać jak jest

W dniu wczorajszym (22.02.2018r.) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obyła się...

W Lublinie 22.03.2018r. o nowych problemach w polskim sadownictwie

Do szczególnie groźnych w produkcji wszystkich gatunków owoców można zaliczyć rysujący...

2018_Yara_domyslny

Najnowsze komentarze

Skup interwencyjny jabłek -...
Wow cisza wyborcza, to i na portalu cisza....
Maliszewski: Nie ma żadnej...
To nie czasy Lincolna w USA, kiedy to jako...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Artemido , a ja zycze Ci powodzenia w...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Patrzę na wklejone mi minusy i zastanawiam...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ale świnie doznały nobilitacji...? NAWET...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ciekawe co się będzie działo jak ci...
Skup interwencyjny jabłek -...
Wielu ludziom, a nie tylko sadownikom...
Skup interwencyjny jabłek -...
Dzięki bobo3333 za informację
Dark Idol czyli czerwony Ligol
Jest problem ze sprzedażą wszystkich odmian...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
To Ty kałachem chciałbyś odganiać ludzi...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
ot taka reforma, która wg prezesa już się...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Teraz za to kto ma znajomości w Pisie może...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Ach Artemido ,,,aleś upierdliwy jak ta pani...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Grajmy va bank. Startuję ale nie wejdę......
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Ani chybi, że te filozoficzne wypociny są...
Unia Owocowa: Apel w...
Jerzy45,nie ironizuj...błagam. Złodziej to...
Skup interwencyjny jabłek -...
Jak będziesz czytał dokładnie, nawet...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Powiadasz alfredzie że Pan Leszek do rady...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Artemido ?? czy wierzysz w sądy ?? no może...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Artemida czy Ty wiesz ze rasizm a faszyzm to...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Jakie faszystowskie poglądy człowieku o...
Unia Owocowa: Apel w...
a co to , sadownik nie ma swojej godności?...
Unia Owocowa: Apel w...
Tak Jerzy myślałeś ze jak katolik to...
Unia Owocowa: Apel w...
Szkoda ze nie apelowali do sadowników aby...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Posadzić jednych i drugich za przewiny...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Artemido ,,przesłałem wpis Romana( Trzeba...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Za rozpowszechnianie treści faszystowskich...
Skup interwencyjny jabłek -...
Najlepsze jest to ż zwolennicy partii A...
Skup interwencyjny jabłek -...
Zagadka nie łatwa, jeszcze trudniejsze...
Skup interwencyjny jabłek -...
Wiadomo WSZYSTKIE świnie myślą tylko o...
Skup interwencyjny jabłek -...
Niechybnie byli to Polacy? Czyj był APPOL...
Skup interwencyjny jabłek -...
Dowiedzmy sie kto zgodzil sie i podpisal...
Unia Owocowa: Apel w...
Sądząc po tym, w jakim kraju mieszkam -...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Ja ze dałem plusa . No dobra i ja podepre...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Jakie przestępstwo , mamy wolność słowa...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Jonatansad jak to zrobic przetumaczyc chlopom...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
To nie żarty - to przestępstwo! JEDEN Z...
Eskimos: rozpoczęcie akcji...
Szampon gratulacje , pomyliłeś fach bierz...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
jak przemysł nie wzrośnie to export będzie...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Trudno to będę siedział i kwiczal jak za...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Czy zastanowiłeś się co piszesz? Za takie...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Dosłownie Dragon , ale barany mają...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
jonatansad bądź realistą. Apele to były...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
na jabłku przemysłowym już w tym roku...
Eskimos: Od dziś rusza skup...
sam sobie teraz dałem minusa
Eskimos: Od dziś rusza skup...
najlepiej dopłaty do zakupu opakowań :)
Eskimos: Od dziś rusza skup...
Nie rozumiem potrzeby wprowadzania limitu, z...
Skup interwencyjny jabłek -...
No cóż - bobo.. PSL za kłamstwa nie...
Skup interwencyjny jabłek -...
Zapewniam że nie jestem z żadną Partią...
Skup interwencyjny jabłek -...
Nie znam tego przypadku drogi panie Leszku...
Skup interwencyjny jabłek -...
Parę dni temu - usłyszałem z taśmy VIP-a...
Punkty skupu jabłek mają...
Pan poseł Kwitek niech już nie zabiera...
Skup interwencyjny jabłek -...
LL - sądząc po tym jak zwracasz się do 72...
Skup interwencyjny jabłek -...
Tak to jest zarpionie- część "sama nie wie...
Skup interwencyjny jabłek -...
zapion2 pewnie głosują ci co głosowali na...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ale musisz przyznać że jak na wiek 72 takie...
Skup interwencyjny jabłek -...
Artemido w nawiązaniu do tego co piszesz...
Punkty skupu jabłek mają...
Może lepszy byłby jakiś pigmej od eskimosa
Skup interwencyjny jabłek -...
Łapcie koledzy sadownicy:...
Skup interwencyjny jabłek -...
Nie wiem po co ta inwigilacja mojej osoby? Ja...
Skup interwencyjny jabłek -...
Na pewno nie na Ciebie drogi Artemido ! a...
Skup interwencyjny jabłek -...
Masz rację jacenty i piszesz na czasie choć...
Skup interwencyjny jabłek -...
Kontraktacje jeżeli mają być niech będą...
Jabłka przemysłowe przy...
będą pojawiać się teraz ukryte reklamy,...
Skup interwencyjny jabłek -...
skup interwencyjny jest to pierwszy ruch...
Punkty skupu jabłek mają...
I tak będzie w przypadku obowiązkowych...
Skup interwencyjny jabłek -...
Widzisz Wania, już w Biblii napisano o...
Skup interwencyjny jabłek -...
Prosty przyklad kto byl na spotkaniu Jurgiela...
Skup interwencyjny jabłek -...
Dokładnie PSL to cwaniaki po umaczane w...
Ukraińskie jabłka w Indiach
Polacy tak się rozpędzili w przeganianiu...
Ardanowski: Przetwórnie...
Wszystko wina ludzi którzy oddają towar za...
Skup interwencyjny jabłek -...
cóż Ryba psuje się od Głowy :((( niestety...
Eskimos: rozpoczęcie akcji...
A gdyby tak zabraklo ludzi to moze by 1/3...
Ukraińskie jabłka w Indiach
Przecież najpierw my zgapiliśmy z...
Eskimos: rozpoczęcie akcji...
To czas na drugi wierszyk, trochę...
Eskimos: rozpoczęcie akcji...
Pierdu, pierdu będzie wiosna. Wiosna, lato,...
Skup interwencyjny jabłek -...
gwoździem do trumny będzie zainstalowanie...
Skup interwencyjny jabłek -...
Zatrudnienie obcokrajowców nastepna...
Skup interwencyjny jabłek -...
Przykład odbudowywania polskiego przemysłu...
Skup interwencyjny jabłek -...
2015 - limit na bank żywnosci - ok 10 ha -...
Skup interwencyjny jabłek -...
bobo3333-Twój nick chyba nie jest...
Zdziczałe sady w Bieszczadach
Niedługo cały kraj będzie pełen...
Ukraińskie jabłka w Indiach
Uczniowie przerośli nauczycieli...
Skup interwencyjny jabłek -...
A wie ktoś co oznaczają te niebieskie czy...
Skup interwencyjny jabłek -...
bobo3333 , jedyna rozsadna odpowiedź na Twoj...
Skup interwencyjny jabłek -...
dodam nosze okulary , a ta pani to coś...
Skup interwencyjny jabłek -...
Co masz do Pań, że tak podkreślasz "ta...
Skup interwencyjny jabłek -...
Kolego żadnego skupu NIE będzie!!!!!!!!!!...
Jabłka przemysłowe przy...
Jeszcze rok i Ciebie też złamią, jak nie...
Jabłka przemysłowe przy...
c00rneL , to samo mialem napisac kasy zadnej...
Jabłka przemysłowe przy...
Tia i pewnie pokazali, że mocznik z Puław,...
Jabłka przemysłowe przy...
Widziałem ostatnio podobną ukrytą reklamę...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ależ pilsnerze, nikt oprócz Ciebie...
Sprzedam skrzyniopalety
Dam 50 zł transportcpo twojej stronie..a i...
Jabłka przemysłowe przy...
Prawda boli, do tego jeszcze dodatkowy zakup...
Skup interwencyjny jabłek -...
Też coś dodam do tej trafnej refleksji:...
Jabłka przemysłowe przy...
Mam nadzieję tylko, że to nie kryptoreklama...
Jabłka przemysłowe przy...
Mnie nie stać na taki wypas (glebogryzarki...
Jabłka przemysłowe przy...
Sadownicy by się posluchali... Dobre,...
Jabłka przemysłowe przy...
Skończ Waść, wstydu oszczędź, nie wiesz...
Skup interwencyjny jabłek -...
a ja z innej beczki jest jesień -piękna...
Jabłka przemysłowe przy...
wszyscy sadownicy powinni tak zrobić ,może...
Wielki chaos w punktach skupu !
Tak sie robi porządki panie Ministrze...
Jabłka przemysłowe przy...
Tak trzymać .. Honor jest najważniejszy! ja...
Historia Jabłek Grójeckich...
A o prof. Pieniążku coś będzie w tym...
Skup interwencyjny jabłek -...
oprocentowanie od euro/dolarów w tym roku...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ile lat trwa WYGASZANIE produkcji...
Jabłka przemysłowe przy...
Ja kosiarka zrobiłem od razu koszenie na...
Jabłka przemysłowe przy...
Ładnie to wyszło, tak równo. Ja...
Jabłka przemysłowe przy...
Sporo paliwka pójdzie... :o
Jabłka przemysłowe przy...
Ja dziś zrobilem to samo. Dobrze ze są...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ja, smakosz pilsnera urquella,wiem jedno,że...
Skup interwencyjny jabłek -...
Przy jednym tyskim czy pilsnerze problemu...
Sprzedam skrzyniopalety
Sadownicy to teraz taka elita jak ten pan z...
Wielki chaos w punktach skupu !
Żeby przemyśleć to trzeba mieć...
Sprzedam skrzyniopalety
bierz i nie pier...l jak takie tanie......
Wielki chaos w punktach skupu !
Chyba ktoś miał pomysł nie przemyślał i...
Skup interwencyjny jabłek -...
No tak.Ci co mieli wykarczować po tym...
Sprzedam skrzyniopalety
Kogoś chyba popierdlilo za jabłka 300 kg...
Sprzedam skrzyniopalety
Ja też sprzedam skrzyniopalety nowe...
Nowe wysuszone...
Ja też sprzedam skrzyniopalety nowe...
Skup interwencyjny jabłek -...
Chyba czas na wnioski z tego co się dzieje w...
Skup interwencyjny jabłek -...
ciekawe ile za utylizacje sobie Eskimos jak...
Skup interwencyjny jabłek -...
Rząd chciał zabezpieczyć tych co w...
Skup interwencyjny jabłek -...
iI później rząd będzie gadał jaki to...
Skup interwencyjny jabłek -...
Do Jerzego45 który przykładów szuka chodź...
Sprzedam skrzyniopalety
pomysłowy żart pokazuje ile jest warta...
Sprzedam skrzyniopalety
Ktoś sprzedaje skrzynie z...
Sprzedam skrzyniopalety
Dobrze czytaj ze zrozumieniem !!!
Sprzedam skrzyniopalety
250 zł? dobry zart
Polska powinna być...
Abukk - na "tłumacza" w minrolu... albo...
Polska powinna być...
Gdy pracę dobiegną końca, to się okaże...
Polska powinna być...
No niby rząd chciał, ale wyszło jak...
Polska powinna być...
*prorozwojowym? To nie tak się robi, że...
Polska powinna być...
Szanowny Panie Ministrze nazwa calvados...
Polska powinna być...
To kto ma rację? adwokat czy minister...
Polska powinna być...
Poza tym za wielu jabłek odpowiednich do...
Interwencyjny skup jabłek
Czytam wasze komentarze i widzę ze nic nie...
Wzrost eksportu tureckich...
naturalna selekcja
Wzrost eksportu tureckich...
Masz rację, wschód to przyszłość -...
Wzrost eksportu tureckich...
PiS jak krowa, im więcej ryczy, tym mniej...
Skup interwencyjny jabłek -...
Już chyba każdy widzi, że zrobiono z nas...
Skup interwencyjny jabłek -...
powiedz to głośno. Jabłko przemysłowe to...
Skup interwencyjny jabłek -...
Eskimos może olać odbiór i nie płacić...
Skup interwencyjny jabłek -...
jakie to polskie :) wymog stosowania sor...
Skup interwencyjny jabłek -...
Kolego wszystko będzie weryfikowane z danymi...
Ardanowski: Przetwórnie...
Czyżby chwile refleksji...po okresie euforii?
Skup interwencyjny jabłek -...
A swoją drogą to te umowy są nogami...
Skup interwencyjny jabłek -...
6. Załączniki do niniejszej Umowy...
instagram

Advertisement