Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Co dalej w produkcji jabłek ?

Podczas pierwszego dnia tegorocznej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, które odbyły się 10 i 11 stycznia 2018 roku w Warszawie odwiedzający mieli okazję wysłuchać prezentację przygotowaną przez profesora Makosza „Trwa wyjątkowy sezon handlowy jabłkami - jak dalej w produkcji jabłek ?” Prezentację wygłosił Pana dr Tomasza Lipy z Katedry Sadownictwa UP Lublin.

Miniony sezon był wyjątkowy. Już dawno nie było tak dużych różnic w przebiegu pogody, w zbiorach i zagospodarowaniu jabłek i opłacalności produkcji. I to na całym naszym kontynencie.

Zbiory jabłek w większości krajów w sezonie 2017/2018 były mniejsze niż w poprzednich latach. Zbiory te prezentują się następująco [tabela 1.]

Analogicznie zapasy jabłek są w tym sezonie również znacznie mniejsze niż w latach poprzednich, jedyne zapasy jabłek we Francji są na zbliżonym poziome w porównaniu do lat ubiegłych.

Zapasy jabłek w wybranych krajach, w pierwszych dniach miesięcy (w mln ton) [tabela 2.]

Profesor Makosz prognozuje, iż tegoroczne zbiory jabłek wyniosły w tym roku ok. 2,9 mln ton. Jabłek deserowych zebrano 1,4 mln ton z których ok. 800 tys. ton zostanie wyeksportowanych. Zbiory jabłek przemysłowych wyniosły ok. 1,5 mln, z czego 1,1 mln ton zostanie przeznaczonych na koncentrat jabłkowy.

Prezentujemy prognozę zagospodarowania jabłek w naszym kraju przygotowaną przez prof. Makosza. [tabela 3.]

 Tabela 1.Tabela 1.
 Tabela 2.Tabela 2.
 Tabela 3.Tabela 3.


Jak wynika z zestawiana cen przygotowanych przez Pana Profesora wyraźnie widać, iż ceny jabłek w sezonie 2017/2018 były znacznie wyższe w porównaniu do poprzednich lat [tabela 4.]

A jak kształtowały się ceny skupu w krajach zachodniej Europy ?

W listopadzie średnie ceny skupu jabłek z grupy Gala wynosiła ok. 0.85 eur/kg, w przypadku grupy Golden Delicious od 0.65 do 0.85 eur/kg a w przypadku Jonagoldów od 0.55 do 0.70 eur/kg.

W porównaniu z rokiem ubiegłym ceny skupu w krajach zachodniej Europy były wyższe o ponad 50 %. Od listopada ceny się nie zmieniły. Ceny skupu jabłek przemysłowych kształtowały się od 0.23 do 0.25 eur/kg.

Jaka była dochodowość w produkcji jabłek w minionym sezonie ?

Dochodowość była bardzo różna w gospodarstwach produkujących jabłka. Spowodowana było to przede wszystkim szkodami przymrozkowymi.

Przy plonie 30 ton z hektara, w tym około 50 % dobrej jakości różnych odmian i średniej cenie 1.65 zł/kg i 50 % w cenie około 1.0 zł/kg, dochód brutto wynosi 40000 zł/ha, przy całkowitych kosztach produkcji około 43000 zł/ha. Dużo było gospodarstw z takim wynikiem finansowym. Te gospodarstwa muszą jakoś przetrwać do następnego sezonu, dlatego konieczna jest pomoc państwa.

Była także spora liczba gospodarstw z pozytywnym wynikiem finansowym. Przy plonie 50 ton/ha, w tym 35 ton wysokiej jakości, dochód brutto przekroczył 70 000 zł/ha, a koszty produkcji około 50 000 zł/ha. Profesor Makosz radzi, aby znaczną część nadwyżki finansowej przeznaczyć na inwestycje zabezpieczające plon i jakość jabłek.

Jaka jest jakość przechowanych jabłek ?

W tym sezonie jakość owoców jest zdecydowanie gorsza, głównie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Dużo jest objawów gorzkiej plamistości podskórnej. Jabłka wyjątkowo szybko tracą jędrność miąższu. Trzeba często i systematycznie kontrolować jabłka w pomieszczeniach przechowalniczych, zwłaszcza w przechowalniach i w zwykłych chłodniach.

Jakiej sytuacji możemy spodziewać się do końca sezonu ?

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w Europie zbiory jabłek były niższe o około 3.0 mln ton, a w Unii Europejskiej zapasy niższe o 800 tys. ton. Nadal odczuwalny będzie niedobór jabłek w Europie. Wpłynie to na wzrost cen skupu i detalicznych. Można się spodziewać rosnącego popytu na nasze jabłka, ze strony europejskich importerów.

Sądzę, że do końca sezonu jeszcze wzrosną ceny skupu, ale za jabłka wysokiej jakości. Przez dłuższe przetrzymywanie jabłek niskiej jakości, odwrotny może być spodziewany efekt ekonomiczny.

Jakiej sytuacji możemy spodziewać się najbliższych latach w naszej produkcji ? Jest mało prawdopodobne aby zeszłoroczna sytuacja w produkcji powtórzyła się w najbliższych kilku latach. Jak dotąd powtarzała się co 10 lat. Można się spodziewać zbiorów i cen skupu jabłek, jak w ostatnich dwóch latach.

Jaki jest potencjał produkcyjny naszych sadów jabłoniowych ?

W związku ze stale rosnącą powierzchnią sadów, wzrastać będą zbiory jabłek. Tak się dzieje tylko w naszym kraju. Za kilka lat zbiory mogą przekroczyć granicę 4.5 mln ton. Jabłek różnej jakości, wielu odmian o różnej wartości handlowej. Zapotrzebowanie na jabłka deserowe może wynieść najwyżej 2.0 mln ton. Jeśli eksport wyniesie 1.3 mln ton, a spożycie w kraju 700 tys. ton, pozostałe 2.5 mln ton, chętnie zagospodaruje przemysł przetwórczy.

Produkcja jabłek przemysłowych

W tych 2.5 mln ton są jabłka różnej jakości i wartości handlowej. Szacuję, że udział typowych jabłek przemysłowych wynosi najwyżej 1.0 mln ton. Pozostałe 1,5 mln ton, to jabłka deserowe na które nie ma zbytu w kraju i zagranicą jako deserowe. Duży jest udział jabłek gorszej jakości i odmian o niższej wartości handlowej. Koszty produkcji wynoszą co najmniej 0.6 zł/kg. Produkcja nieopłacalna.

Nie ulega wątpliwości, że jabłka w takich ilościach będą w naszych sadach. Czy są szanse na podniesienia opłacalności produkcji?

Tylko przez obniżenie kosztów produkcji, przez zmniejszenie kosztów ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz przez obniżenie nakładów pracy na przerzedzanie zawiązków, cięcie drzew czy zbiór jabłek.

W te i w inne sposoby zmniejszenia wydatków, koszty produkcji można obniżyć o 0.20 do 0.30 zł/kg. Do takiego sposoby produkcji można wybrać sady o niższej wartości produkcyjnej, w gospodarstwach gorzej wyposażone w podstawowe inwestycje produkcyjne, mające problemy z niedoborem siły roboczej.

Eksport jabłek 

Od wielu lat jesteśmy skazani na wysoki eksport jabłek deserowych. Udało nam się wyeksportować 1.3 mln ton, najwięcej na świecie. Po rosyjskim embargu eksport spadł do 800 tys. ton. aby znowu wrosnąć, na razie do około 1.0 mln ton. Ze względu na konkurencyjne ceny oraz powoli poprawiającą się jakość jabłek i wzrastającego udziału odmian o wyższej wartości handlowej, są szansy do powrotu wysokiego eksportu, mimo rosyjskiego embarga na nasze jabłka.

Odmiany jabłoni

Nie ulega wątpliwości, że wybór odmiany do towarowej produkcji, trzeba dostosować do potrzeb rynku krajowego i zagranicznego.

Za kilka lat, może także u nas większego znaczenia będą miały odmiany klubowe i ekologiczne.

Nowe nasadzenia

Od wielu już lat jesteśmy największym producentem jabłek w Europie i trzecim na świecie. Odgrywamy ważną rolę na światowym rynku jabłek. Jesteśmy jedynym krajem na świecie z wysoką nadwyżką jabłek. Z dużą ilością jabłek z cenami skupu poniżej kosztów produkcji. A my nadal powiększamy powierzchnię sadów i zbiory jabłek. Wzrost produkcji wpływa na obniżenie cen skupu. Widocznie nie wpływa na obniżenie atrakcyjności produkcji takich jabłek. Warto się nad tym zastanowić.

Nowe nasadzenia są potrzebne, ale w miejsce wykarczowanych drzew, niskoprodukcyjnych sadów. Potrzebne są sady, w których wysoka jest jakość jabłek z większym niż dotąd udziałem odmian o wysokiej wartości handlowej.

Niedostatek pracowników do zbioru jabłek

Nowy problem, który się pojawił w ubiegłym roku i który będzie narastał w najbliższych latach. Szuka się już sposoby, w tym nowymi przepisami, ułatwiające zatrudnienie pracowników z różnych krajów. Moim zdaniem jednym z najskuteczniejszych sposób będzie zmiana wynagrodzenia. Zebrałem informacje o kosztach zbioru jabłek w 13 krajach europejskich.

Koszty zbioru netto przy dziennej wydajności (10 godzin ) 1.500 kg [tabela 5.]

Koszty zbiory netto przy dziennej wydajności 1 000 kg [tabela 6.]

Koszty zbiory netto przy dziennej wydajności 700 kg [tabela 7.]

 Tabela 4.Tabela 4.
 Tabela 5.Tabela 5.
 Tabela 6.Tabela 6.
 Tabela 7.Tabela 7.


Jeśli w naszym kraju, przy normalnych zbiorach, nie podniesie się wynagrodzenia, znaczna część jabłek zostanie na drzewach i pod drzewami.

Przy wzroście wynagrodzenia godziny pracy netto z 10 na 15 - 20 zł (36 - 48 eur) wielu pracowników ze wschodniej Europy, chętniej przyjedzie do Polski niż do naszych zachodnich sąsiadów. Wzrost kosztów zbioru pokryje się z wyższymi plonami, a zwłaszcza lepszą jakością jabłek

NA JAKIE PROBLEMY WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ?


1. Spadek spożycia jabłek w naszym kraju

W ciągu ostatnich kilkunastu lat spadło spożycie z 24 do 13 kg na mieszkańca. Jakie są tego przyczyny i jakie trzeba podjąć działania aby spożycie podnieść o kilka kilogramów.

2. Pozostałości pestycydów w naszych jabłkach

Z analiz przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że przekroczenie dopuszczalnych norm stwierdzono do 2 badanych próbek. Przy ewentualnym stwierdzeniu przekroczenia norm choćby tylko w jednej próbce czy partii jabłek, zaczyna się mocno nagłaśnianie faktu w różny sposób i na szeroką skalę. Przykład Czechy. Trzeba unikać przekroczenia norm pozostałości pestycydów. Należy to mieć na uwadze przy stosowaniu pestycydów w swoich sadach jabłoniowych.

3. Wzrost plonów wysokiej jakości jabłek

Na dużej części kraju, warunki glebowo - klimatyczne są sprzyjające do uzyskania bardzo wysokich plonów z dobrą jakością jabłek. Mamy gospodarstwa osiągające 60 - 80 ton/ha jabłek dobrej jakości. W tym roku rozpoczynamy wdrażanie takich możliwości, najpierw u członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Pierwsza okazja to pokazy cięcia w dniach 13 i 17 stycznia.

4. Dostosowanie naszych jabłek do potrzeb i wymagań rynku

Podstawowy warunek łatwego zbytu i opłacalnych cen skupu. Chcemy na bieżąco informować o potrzebach i wymaganiach w krajach importujące nasze jabłka oraz rynku krajowego.

Możliwe, że już w tym roku istotnie wzrosną koszty produkcji jabłek, a związku z tym spadek opłacalności. Zmusi to wiele gospodarstw do rezygnacji z produkcji jabłek. Jak dalej, jakie alternatywy? Tym ważnym problemem zajmiemy się już w tym roku.

Prof.dr hab. Eberhard Makosz
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych,LublinREKLAMA
2018_SSS_pod_art


MPS-SAD_TMJ_prenumerata

Tagi:

jabłka, makosz, tsw

komentarze (7):

dodaj komentarz
Blackprince
Blackprince 13.01.2018 01:07 43 000zł/ha lub 50 000zł/ha: koszty produkcji ? Nie wiem czym ten prof. Makosz pryska, ale to mi się w głowie nie mieści.... no chyba że ja coś zle licze ale gdybym miał tyle płać za wyprodukowanie produktu do którego dokładam to bym się chwili nawet nie zastanawiał.
jacenty82
jacenty82 13.01.2018 09:31 Koszty produkcji to nie tylko opryski i nawozy. Trzeba doliczyć amortyzacją sprzętów, budynków, zaplecze socjalne, wkład swojej pracy, wymianę nasadzeń, nawodnienie itp. Może jest to trochę przesadzone, ale nie aż tak bardzo.
SlawekS
SlawekS 14.01.2018 07:57 Niektórzy wychodzą z założenia, że praca gospodarza, jego żony, nastoletnich dzieci, dziadków, szeroko pojętej rodziny to nie koszt. Czysty "piniądz" ;) Od tego sezonu skrzętnie liczę ten ukryty koszt w swoim gospodarstwie, efekt to 6000 rbh wykonanych przez domowników. Gdyby tą pracę powierzyć pracownikom najemnym, to potrzebowałbym trzy osoby na umowie o pracę o sumarycznym koszcie 100 tys. zł brutto rocznie (minimalna krajowa). I na jakim poziomie znajduje się kreska przychodów, powyżej której jest ten "czysty" zysk?

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 15.01.2018 21:50 Problemem większości polskich gospodarstw jest produkcja i liczenie kosztów "na oko".. Owszem moja ślubna prowadzi uproszczoną rachunkowość w zeszycie w kratkę... Zapisuje płace pracowników, większe zakupy... Na resztę pobieram faktury Vat-owskie. Jestem zarazem płatnikiem Vat-u i w tej uproszczonej książce, która idzie do US są wyszczególnione te największe wydatki związane z energią, nawozami, częściami, paliwem, opakowaniami... Jednak czy pobieram fakturę, gdy kwota opiewa na np. 11 pln ? Nie. Oszczędzam tym heroicznym aktem polskie lasy...! Mam jednak kolegę, który ma kilka tysięcy świń w cyklu zamkniętym, kilku pracowników i kilkaset ha. On natomiast zbiera wszystkie faktury i każdą czynność związaną z pracami przy zwierzakach, jak na podwórzu, warsztacie, czy na polu. Kolega jednym kliknięciem jest w stanie udowodnić ile gospodarstwo przynosi mu zysków, a może i straty... Tym samym @SlawekS ma słuszność i jest rozsądnym głosem na polskiej pustyni... Gdyby tylko polski rolnik wiedział z jakiej kieszeni przekłada pieniądze, by funkcjonować, to by się zdumiał. Wielu sądzi nadal, że wyżyje z tzw. obrotu...Tak. Tylko na dłuższą metę, jest to oszukiwanie samego siebie...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 15.01.2018 22:00 ...cyt..."Grupa niszowa: Lobo, Ligol, Gloster, Jonagored, Elise, Boskoop, Mutsu, Pinova, Empire i odmiany letnie."
Jestem zdecydowanie przeciwko umieszczaniu tych odmian w takiej grupie. A gdzie np. Alwa, Cortland, czy Elstar ? Przecież Pan Makosz zachęcał nas do sadzenia właśnie Elstara, Goldena czy innych topowych odmian z Zachodu. I co się zmieniło ? mamy sadzić odmiany eksportowe ? Mamy olać rynek krajowy i krajowego konsumenta ? A gdyby tak przyjrzeć się cytrusom, które zapewne są pompowane do Polski po cenach dumpingowych, bo nie wierzę, że na giełdach, czy w marketach sprzedają te cytrusy, gdzie farmer np. hiszpański zadawala się ceną ok. pół euro za kilogram...A gdyby tak zastopować ten dumping ? Może krajowe spożycie jabłek zdecydowanie by wzrosło !
artemida
artemida 16.01.2018 07:10 Krajowy dumping? Kto dopłaci??? Aby wzrosło spożycie owoców potrzebny(a) jakaś Gessler, Makłowicz, Okrasa... Niestety idzie się w kierunku sprzedawania "dla oczu" zapominając iż tym co weryfikuje jest "język".
artemida
artemida 16.01.2018 07:45 A może by tak, na portalu, zrobić ranking wg oceny SMAKU, na najsmaczniejsze odmiany z uwzględnieniem okresu spożycia.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Pokaz cięcia jabłoni, sad Pana Wiesława Mazura

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych zorganizowało pokaz sposobów cięcia sadów...

Polagra PREMIERY 2018

Ciągniki ARBOS   Deutz-Fahr Seria 5DS Zetor UTILX HT45 Class - Crop Sensor ISARIA Krukowiak...

Kongres Borówkowy już 24 stycznia br.

Zapisałeś się już na Kongres Borówkowy?  Spotkanie plantatorów borówki odbędzie się...

Przyszłość odmiany Red Jonaprince

W naszym kraju bardzo rośnie zainteresowanie tą odmianą. Rośnie produkcja drzewek i...

Aktualna sytuacja na krajowym rynku jabłek

W pierwszych dniach miesiąca listopada, do grup i organizacji oraz większych producentów...

Węgierka bez objawów szarki

W jednym ze sadów we wsi Tęgoborzy, powiat Nowy Sącz, rośnie kilkudziesięcioletnia śliwa...

Yara_TSW2018
2017_Soldrip

Najnowsze komentarze

Odmiany jabłoni - co sadzić ?
jerzy45 - mam wrażenie że nie zdajesz sobie...
Wycofanie owoców z rynku
@Jerzy .... U nas w okolicy dwie firmy...
Odmiany jabłoni - co sadzić ?
Ja się nie zarejestruję, bo dojazd...
Wycofanie owoców z rynku
@decosta ... Ciągle słyszę z tej "lepszej"...
Wycofanie owoców z rynku
Powinno być @SławekS, a jest tylko @. Wielu...
Wycofanie owoców z rynku
...cyt..."Tak więc zgadzamy się że układy...
Czechy: po raz trzeci !!!
A ktoś pisał na innym portalu. Jak ludzie...
Czechy: po raz trzeci !!!
A ktoś pisał na innym portalu. Jak ludzie...
Wycofanie owoców z rynku
Tak więc zgadzamy się że układy i...
Wycofanie owoców z rynku
Jacenty - otóż wierz lub nie, ale układów...
Wycofanie owoców z rynku
Ja podlegam po łódzki oddział i dosyć...
Wycofanie owoców z rynku
SlawekS - fakt że do Ciebie ktoś dzwonił z...
Wycofanie owoców z rynku
Bardzo delikatnie osiołek!!!
Wycofanie owoców z rynku
Jerzy, masz wszystko na stronie internetowej....
Czechy: po raz trzeci !!!
Czesi od dawna mają niechęć do polskich...
Potrzebna jest definicja...
Zabrania Ci ktoś produkować? Spełnisz...
Czechy: po raz trzeci !!!
Coś o Ukraińskich jabłkach:...
Wycofanie owoców z rynku
Widzisz to co Ci pasuje , masz wąskie pole...
Czechy: po raz trzeci !!!
Oświeć mnie co z tym Runnerem jest nie tak???
Wycofanie owoców z rynku
Okazuje się ze miałem rację
Wycofanie owoców z rynku
Aha... Co do partii. Nie mam zamiaru jej...
Wycofanie owoców z rynku
W tym momencie odwracasz @Decosto kota ogonem...
Wycofanie owoców z rynku
Jerzy załóż partię będziemy na Ciebie...
Potrzebna jest definicja...
Dobrze, że na zdjęciu widać Suskiego... W...
Wycofanie owoców z rynku
To, że ktoś coś mówił nie jest faktem....
Czechy: po raz trzeci !!!
Małą wiedze na temat oprysków masz
Potrzebna jest definicja...
"Zwłaszcza, że produkujemy w Polsce dobry...
Potrzebna jest definicja...
Niestety, ku mojemu rozczarowaniu, ma tu...
Wycofanie owoców z rynku
Pieniądze wzięte po przymrozkach trzeba...
Wycofanie owoców z rynku
dziś w agrobiznesie mówili ze 19 stycznia...
Wycofanie owoców z rynku
tu prawdopodobnie nie chodzi o grad tylko...
Wycofanie owoców z rynku
Czyli jak wziąłem cały tysiak do ha na...
Wycofanie owoców z rynku
Nie przysługuje wycofanie producentom...
Wycofanie owoców z rynku
Jak to w końcu jest będzie można samemu...
Wycofanie owoców z rynku
Można plus odsetki!!!
Wycofanie owoców z rynku
Jeżeli przydział kg na bezpłatną wyjdzie...
Wycofanie owoców z rynku
No bez przesady... To w końcu przemarzło,...
Czechy: po raz trzeci !!!
Ciekawe czy to polskie jabłko czy Polska...
Czechy: po raz trzeci !!!
I taka jest niestety wiedza niektórych...
Czechy: po raz trzeci !!!
A coś z runnerem jest nie tak ????????? Nie...
Czechy: po raz trzeci !!!
W lato w sklepach sami wciskali Runner i...
Czechy: po raz trzeci !!!
Sami sobie walimy w kolano ,ale i tak będą...
Co dalej w produkcji jabłek ?
A może by tak, na portalu, zrobić ranking...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Krajowy dumping? Kto dopłaci??? Aby wzrosło...
Co dalej w produkcji jabłek ?
...cyt..."Grupa niszowa: Lobo, Ligol,...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Problemem większości polskich gospodarstw...
Wycofanie owoców z rynku
Po tych wpisach i punktach pod nimi...
Ceny jabłek dorównują...
Eksperci językowi uspokajają , takie wpadki...
Wycofanie owoców z rynku
A czy można oddać agencji pieniądze...
Ceny jabłek dorównują...
Czemu dorównują????!!!
Owoce bez przekroczeń...
Bozii no i co z tego że mają jak nie ma...
Maliszewski: Zatrudnienie...
Też mi się wydaje , że to słuszna droga ....
Maliszewski: Zatrudnienie...
W 2017r. z mojego 10 ha sadu zebrałem o...
Owoce bez przekroczeń...
I tak kolega ( ? ) @bozii podpadł zapewne...
Wycofanie owoców z rynku
Nic Ci nie zostało na wycofanie ,dlatego ze...
Owoce bez przekroczeń...
a może zacznijmy kontrolować "cytruski" do...
Owoce bez przekroczeń...
Inną kwestią, na którą zwrócono uwagę,...
Owoce bez przekroczeń...
Wzbogacenie etykiet środków ochrony o...
Owoce bez przekroczeń...
Konieczność wprowadzenia obowiązkowych...
Kosiarko rozdrabniacz
proszę zdjęcia adriaann@wp.pl
Wycofanie owoców z rynku
Widzisz Jerzy, serce rośnie kiedy się widzi...
Owoce bez przekroczeń...
...cyt...."Wzbogacenie etykiet środków...
Wycofanie owoców z rynku
Tak. Masz słuszność @artemido. Widać, to...
TSW 2018
chciałem poruszyć temat landiniego.......
Wycofanie owoców z rynku
5196 euro to jakieś 11 ton i znowu...
Wycofanie owoców z rynku
Oglądając transmisję widzę w wielu...
Wycofanie owoców z rynku
Pomoc deminimis dostali ci u których...
Wycofanie owoców z rynku
witam .czytajac rozporzadzenie wynika ze jak...
Wycofanie owoców z rynku
Widzę, że znacznej części sadowników nie...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Niektórzy wychodzą z założenia, że praca...
TSW2018 - Przyszłość...
za dziesięć lat pozostanie Nas tylko...
Wycofanie owoców z rynku
a czy w tym roku też będzie tylko 10 ton na...
Wycofanie owoców z rynku
a cena zostaje taka sama ? chyba kwestia...
Wycofanie owoców z rynku
Z matematyki wynika że zgłoszenia powinny...
USA: popyt na ekologiczne...
Każda roślina ma swój system...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Koszty produkcji to nie tylko opryski i...
Wycofanie owoców z rynku
Ależ jest wspaniała okazja na wycofanie z...
Co dalej w produkcji jabłek ?
43 000zł/ha lub 50 000zł/ha: koszty...
Wycofanie owoców z rynku
zawsze wiedziałem że wykształcenie nie...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Jerzy, a ceny za te nowe odmiany też są...
Maliszewski: Zatrudnienie...
W policji na jedno miejsce pracy zgłasza...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Wszystkich nazw przy odmianach jabłek nie...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Patrząc na te pięknie wypucowane jabłka,...
Wycofanie owoców z rynku
Zgoda. Rozporządzenie wchodzi... Jednak...
Wycofanie owoców z rynku
Rozporzadzenie wchodzi w zycie 7 dni od...
Wycofanie owoców z rynku
Witam, czy podany jest gdzieś termin...
Coraz mniej cudzoziemców...
kolego u mnie już teraz przy okazji kontroli...
Coraz mniej cudzoziemców...
Wania1234 masz racie bo za każdy wniosek...
Coraz mniej cudzoziemców...
Piszczalka a jakoś uchodźców nie...
Konieczne jest przywrócenie...
juz wiadomo,za tydzien
Coraz mniej cudzoziemców...
Ale te niewygodne dla siebie ustawy to szybko...
Coraz mniej cudzoziemców...
A to nie Pis wdrożył tą dyrektywe. W 2014...
Wiosna zamiast zimy –...
Może być szczególnie dla odmian...
Coraz mniej cudzoziemców...
A wielu sadowników nadal popiera PiS,...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Nawet się załapałem na jednej fotce ,...
Konieczne jest przywrócenie...
miały potwierdzić to co napisał jurol.
Wiosna zamiast zimy –...
Modele pogodowe potwierdzają prognozy z tego...
Konieczne jest przywrócenie...
Janflaster - czy informacja którą...
Konieczne jest przywrócenie...
świeżutkie ogłoszenie z Igritu:"Zatrudnimy...
Konieczne jest przywrócenie...
świeżutkie ogłoszenie z Igritu:"Zatrudnimy...
Konieczne jest przywrócenie...
To powiedz teraz jurol jakie działania...
Czechy: chlorpyrifos w...
Są firmy które kupują i konfekcjonują...
Czechy: chlorpyrifos w...
Na Zachodzie market dominuje w handlu,...
Konieczne jest przywrócenie...
Tak trochę ironicznie napiszę .Handel z...
Czechy: chlorpyrifos w...
Nie wiem jak jest w jabłkach, ale w owocach...
Konieczne jest przywrócenie...
staje się nie staje,najważniejsze że...
Konieczne jest przywrócenie...
"Rosja staje się potęgą gospodarczą ". To...
Czechy: chlorpyrifos w...
Jestem producentem ale też eksportuję swój...
Czechy: chlorpyrifos w...
Jarkoski- Darmowych komunikatów jest cała...
Czechy: chlorpyrifos w...
Koszty badań przez eksportera, to oczywiste...
Czechy: chlorpyrifos w...
To nie jest tak że ci co pryskają dursbanem...
Konieczne jest przywrócenie...
Rosja staje się potęgą gospodarczą a my...
Coraz mniej cudzoziemców...
Witam. Spotkanie było poświęcone wnioską...
Konieczne jest przywrócenie...
czy już wiadomo kiedy zostanie uruchomiony...
Czechy: chlorpyrifos w...
Napisałem jako pierwszy bo byłem ciekawy...
Czechy: chlorpyrifos w...
Napisałem jako pierwszy bo byłem ciekawy...
Czechy: chlorpyrifos w...
Napisałem jako pierwszy bo byłem ciekawy...
Konieczne jest przywrócenie...
a może i w Polsce trzeba przeprowadzić...
Czechy: chlorpyrifos w...
To jest główna substancja Dursbanu. Często...
Czechy: chlorpyrifos w...
Niestety musi dojść do tego, że jeden czy...
Coraz mniej cudzoziemców...
To czego się dowiedziałeś? Ja wiem na...
Konieczne jest przywrócenie...
Wszyscy se dają siana tylko konie głodują....
Czechy: chlorpyrifos w...
Tak , jest wśród nas spora grupa...
Czechy: chlorpyrifos w...
Jest u wśród nas spora grupa kolegów,...
Coraz mniej cudzoziemców...
Witam Ja jestem świerzo po spotkaniu z...
Coraz mniej cudzoziemców...
Jak zasiłku nie będzie miał to albo niech...
Wózki sadownicze wózek 3...
witam mozna prosic o foto krystianm56@o2.pl
Coraz mniej cudzoziemców...
Powodzenia życzę, jeśli myslisz ze...
Coraz mniej cudzoziemców...
Hetmanie, nie ważne "co by było gdyby"...
Coraz mniej cudzoziemców...
Wystarczyło by żeby na zachodzie odebrali...
Wiosna zamiast zimy –...
jerzy45 to nie forum o wypadkach drogowych...
Coraz mniej cudzoziemców...
Drogi kolego @artemido...Zauważyłeś...
Wiosna zamiast zimy –...
Może będę się powtarzał, ale nic... To...
Wiosna zamiast zimy –...
jerzy45 czytaj ze zrozumieniem, potem...
Wiosna zamiast zimy –...
jerzy45 czytaj ze zrozumieniem, potem...
Coraz mniej cudzoziemców...
Kto kogo wygoni i dokąd?
Coraz mniej cudzoziemców...
wygonią tych co nie nadają się do...
Coraz mniej cudzoziemców...
Śmieszą mnie ludzie którzy uparcie...
Wiosna zamiast zimy –...
Boskop schodzi w sklepach 2x wiecej kupiec...
Wiosna zamiast zimy –...
Wolni wyjaśnienia pani premier szydło...
Wiosna zamiast zimy –...
Wolni wyjaśnienia pani premier szydło...
Wiosna zamiast zimy –...
Nie mam precyzyjnej statystyki ale, ale...
Wiosna zamiast zimy –...
Mam takie pytanie do Was, ale i do @admina....
Wiosna zamiast zimy –...
@walduś...@Jarkoski. Podajcie rok urodzenia,...
Wiosna zamiast zimy –...
@Jarkoski ...Masz dużo racji...Jednak z tym,...
Wiosna zamiast zimy –...
Bardzo trafna uwaga @waldusiu. Mówiłem, że...
Wiosna zamiast zimy –...
Rozmawialiśmy o wymarznięciach drzew.Ty...
instagram