Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2018_Agrosiemx_Caldera
2018_Delany

Co dalej w produkcji jabłek ?

Podczas pierwszego dnia tegorocznej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, które odbyły się 10 i 11 stycznia 2018 roku w Warszawie odwiedzający mieli okazję wysłuchać prezentację przygotowaną przez profesora Makosza „Trwa wyjątkowy sezon handlowy jabłkami - jak dalej w produkcji jabłek ?” Prezentację wygłosił Pana dr Tomasza Lipy z Katedry Sadownictwa UP Lublin.

Miniony sezon był wyjątkowy. Już dawno nie było tak dużych różnic w przebiegu pogody, w zbiorach i zagospodarowaniu jabłek i opłacalności produkcji. I to na całym naszym kontynencie.

Zbiory jabłek w większości krajów w sezonie 2017/2018 były mniejsze niż w poprzednich latach. Zbiory te prezentują się następująco [tabela 1.]

Analogicznie zapasy jabłek są w tym sezonie również znacznie mniejsze niż w latach poprzednich, jedyne zapasy jabłek we Francji są na zbliżonym poziome w porównaniu do lat ubiegłych.

Zapasy jabłek w wybranych krajach, w pierwszych dniach miesięcy (w mln ton) [tabela 2.]

Profesor Makosz prognozuje, iż tegoroczne zbiory jabłek wyniosły w tym roku ok. 2,9 mln ton. Jabłek deserowych zebrano 1,4 mln ton z których ok. 800 tys. ton zostanie wyeksportowanych. Zbiory jabłek przemysłowych wyniosły ok. 1,5 mln, z czego 1,1 mln ton zostanie przeznaczonych na koncentrat jabłkowy.

Prezentujemy prognozę zagospodarowania jabłek w naszym kraju przygotowaną przez prof. Makosza. [tabela 3.]

 Tabela 1.Tabela 1.
 Tabela 2.Tabela 2.
 Tabela 3.Tabela 3.


Jak wynika z zestawiana cen przygotowanych przez Pana Profesora wyraźnie widać, iż ceny jabłek w sezonie 2017/2018 były znacznie wyższe w porównaniu do poprzednich lat [tabela 4.]

A jak kształtowały się ceny skupu w krajach zachodniej Europy ?

W listopadzie średnie ceny skupu jabłek z grupy Gala wynosiła ok. 0.85 eur/kg, w przypadku grupy Golden Delicious od 0.65 do 0.85 eur/kg a w przypadku Jonagoldów od 0.55 do 0.70 eur/kg.

W porównaniu z rokiem ubiegłym ceny skupu w krajach zachodniej Europy były wyższe o ponad 50 %. Od listopada ceny się nie zmieniły. Ceny skupu jabłek przemysłowych kształtowały się od 0.23 do 0.25 eur/kg.

Jaka była dochodowość w produkcji jabłek w minionym sezonie ?

Dochodowość była bardzo różna w gospodarstwach produkujących jabłka. Spowodowana było to przede wszystkim szkodami przymrozkowymi.

Przy plonie 30 ton z hektara, w tym około 50 % dobrej jakości różnych odmian i średniej cenie 1.65 zł/kg i 50 % w cenie około 1.0 zł/kg, dochód brutto wynosi 40000 zł/ha, przy całkowitych kosztach produkcji około 43000 zł/ha. Dużo było gospodarstw z takim wynikiem finansowym. Te gospodarstwa muszą jakoś przetrwać do następnego sezonu, dlatego konieczna jest pomoc państwa.

Była także spora liczba gospodarstw z pozytywnym wynikiem finansowym. Przy plonie 50 ton/ha, w tym 35 ton wysokiej jakości, dochód brutto przekroczył 70 000 zł/ha, a koszty produkcji około 50 000 zł/ha. Profesor Makosz radzi, aby znaczną część nadwyżki finansowej przeznaczyć na inwestycje zabezpieczające plon i jakość jabłek.

Jaka jest jakość przechowanych jabłek ?

W tym sezonie jakość owoców jest zdecydowanie gorsza, głównie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Dużo jest objawów gorzkiej plamistości podskórnej. Jabłka wyjątkowo szybko tracą jędrność miąższu. Trzeba często i systematycznie kontrolować jabłka w pomieszczeniach przechowalniczych, zwłaszcza w przechowalniach i w zwykłych chłodniach.

Jakiej sytuacji możemy spodziewać się do końca sezonu ?

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w Europie zbiory jabłek były niższe o około 3.0 mln ton, a w Unii Europejskiej zapasy niższe o 800 tys. ton. Nadal odczuwalny będzie niedobór jabłek w Europie. Wpłynie to na wzrost cen skupu i detalicznych. Można się spodziewać rosnącego popytu na nasze jabłka, ze strony europejskich importerów.

Sądzę, że do końca sezonu jeszcze wzrosną ceny skupu, ale za jabłka wysokiej jakości. Przez dłuższe przetrzymywanie jabłek niskiej jakości, odwrotny może być spodziewany efekt ekonomiczny.

Jakiej sytuacji możemy spodziewać się najbliższych latach w naszej produkcji ? Jest mało prawdopodobne aby zeszłoroczna sytuacja w produkcji powtórzyła się w najbliższych kilku latach. Jak dotąd powtarzała się co 10 lat. Można się spodziewać zbiorów i cen skupu jabłek, jak w ostatnich dwóch latach.

Jaki jest potencjał produkcyjny naszych sadów jabłoniowych ?

W związku ze stale rosnącą powierzchnią sadów, wzrastać będą zbiory jabłek. Tak się dzieje tylko w naszym kraju. Za kilka lat zbiory mogą przekroczyć granicę 4.5 mln ton. Jabłek różnej jakości, wielu odmian o różnej wartości handlowej. Zapotrzebowanie na jabłka deserowe może wynieść najwyżej 2.0 mln ton. Jeśli eksport wyniesie 1.3 mln ton, a spożycie w kraju 700 tys. ton, pozostałe 2.5 mln ton, chętnie zagospodaruje przemysł przetwórczy.

Produkcja jabłek przemysłowych

W tych 2.5 mln ton są jabłka różnej jakości i wartości handlowej. Szacuję, że udział typowych jabłek przemysłowych wynosi najwyżej 1.0 mln ton. Pozostałe 1,5 mln ton, to jabłka deserowe na które nie ma zbytu w kraju i zagranicą jako deserowe. Duży jest udział jabłek gorszej jakości i odmian o niższej wartości handlowej. Koszty produkcji wynoszą co najmniej 0.6 zł/kg. Produkcja nieopłacalna.

Nie ulega wątpliwości, że jabłka w takich ilościach będą w naszych sadach. Czy są szanse na podniesienia opłacalności produkcji?

Tylko przez obniżenie kosztów produkcji, przez zmniejszenie kosztów ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz przez obniżenie nakładów pracy na przerzedzanie zawiązków, cięcie drzew czy zbiór jabłek.

W te i w inne sposoby zmniejszenia wydatków, koszty produkcji można obniżyć o 0.20 do 0.30 zł/kg. Do takiego sposoby produkcji można wybrać sady o niższej wartości produkcyjnej, w gospodarstwach gorzej wyposażone w podstawowe inwestycje produkcyjne, mające problemy z niedoborem siły roboczej.

Eksport jabłek 

Od wielu lat jesteśmy skazani na wysoki eksport jabłek deserowych. Udało nam się wyeksportować 1.3 mln ton, najwięcej na świecie. Po rosyjskim embargu eksport spadł do 800 tys. ton. aby znowu wrosnąć, na razie do około 1.0 mln ton. Ze względu na konkurencyjne ceny oraz powoli poprawiającą się jakość jabłek i wzrastającego udziału odmian o wyższej wartości handlowej, są szansy do powrotu wysokiego eksportu, mimo rosyjskiego embarga na nasze jabłka.

Odmiany jabłoni

Nie ulega wątpliwości, że wybór odmiany do towarowej produkcji, trzeba dostosować do potrzeb rynku krajowego i zagranicznego.

Za kilka lat, może także u nas większego znaczenia będą miały odmiany klubowe i ekologiczne.

Nowe nasadzenia

Od wielu już lat jesteśmy największym producentem jabłek w Europie i trzecim na świecie. Odgrywamy ważną rolę na światowym rynku jabłek. Jesteśmy jedynym krajem na świecie z wysoką nadwyżką jabłek. Z dużą ilością jabłek z cenami skupu poniżej kosztów produkcji. A my nadal powiększamy powierzchnię sadów i zbiory jabłek. Wzrost produkcji wpływa na obniżenie cen skupu. Widocznie nie wpływa na obniżenie atrakcyjności produkcji takich jabłek. Warto się nad tym zastanowić.

Nowe nasadzenia są potrzebne, ale w miejsce wykarczowanych drzew, niskoprodukcyjnych sadów. Potrzebne są sady, w których wysoka jest jakość jabłek z większym niż dotąd udziałem odmian o wysokiej wartości handlowej.

Niedostatek pracowników do zbioru jabłek

Nowy problem, który się pojawił w ubiegłym roku i który będzie narastał w najbliższych latach. Szuka się już sposoby, w tym nowymi przepisami, ułatwiające zatrudnienie pracowników z różnych krajów. Moim zdaniem jednym z najskuteczniejszych sposób będzie zmiana wynagrodzenia. Zebrałem informacje o kosztach zbioru jabłek w 13 krajach europejskich.

Koszty zbioru netto przy dziennej wydajności (10 godzin ) 1.500 kg [tabela 5.]

Koszty zbiory netto przy dziennej wydajności 1 000 kg [tabela 6.]

Koszty zbiory netto przy dziennej wydajności 700 kg [tabela 7.]

 Tabela 4.Tabela 4.
 Tabela 5.Tabela 5.
 Tabela 6.Tabela 6.
 Tabela 7.Tabela 7.


Jeśli w naszym kraju, przy normalnych zbiorach, nie podniesie się wynagrodzenia, znaczna część jabłek zostanie na drzewach i pod drzewami.

Przy wzroście wynagrodzenia godziny pracy netto z 10 na 15 - 20 zł (36 - 48 eur) wielu pracowników ze wschodniej Europy, chętniej przyjedzie do Polski niż do naszych zachodnich sąsiadów. Wzrost kosztów zbioru pokryje się z wyższymi plonami, a zwłaszcza lepszą jakością jabłek

NA JAKIE PROBLEMY WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ?


1. Spadek spożycia jabłek w naszym kraju

W ciągu ostatnich kilkunastu lat spadło spożycie z 24 do 13 kg na mieszkańca. Jakie są tego przyczyny i jakie trzeba podjąć działania aby spożycie podnieść o kilka kilogramów.

2. Pozostałości pestycydów w naszych jabłkach

Z analiz przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że przekroczenie dopuszczalnych norm stwierdzono do 2 badanych próbek. Przy ewentualnym stwierdzeniu przekroczenia norm choćby tylko w jednej próbce czy partii jabłek, zaczyna się mocno nagłaśnianie faktu w różny sposób i na szeroką skalę. Przykład Czechy. Trzeba unikać przekroczenia norm pozostałości pestycydów. Należy to mieć na uwadze przy stosowaniu pestycydów w swoich sadach jabłoniowych.

3. Wzrost plonów wysokiej jakości jabłek

Na dużej części kraju, warunki glebowo - klimatyczne są sprzyjające do uzyskania bardzo wysokich plonów z dobrą jakością jabłek. Mamy gospodarstwa osiągające 60 - 80 ton/ha jabłek dobrej jakości. W tym roku rozpoczynamy wdrażanie takich możliwości, najpierw u członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Pierwsza okazja to pokazy cięcia w dniach 13 i 17 stycznia.

4. Dostosowanie naszych jabłek do potrzeb i wymagań rynku

Podstawowy warunek łatwego zbytu i opłacalnych cen skupu. Chcemy na bieżąco informować o potrzebach i wymaganiach w krajach importujące nasze jabłka oraz rynku krajowego.

Możliwe, że już w tym roku istotnie wzrosną koszty produkcji jabłek, a związku z tym spadek opłacalności. Zmusi to wiele gospodarstw do rezygnacji z produkcji jabłek. Jak dalej, jakie alternatywy? Tym ważnym problemem zajmiemy się już w tym roku.

Prof.dr hab. Eberhard Makosz
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych,LublinREKLAMA
2018_DelanPro_pod_news
2018_Syngenta_Chorus

Tagi:

jabłka, makosz, tsw

komentarze (7):

dodaj komentarz
Blackprince
Blackprince 13.01.2018 01:07 43 000zł/ha lub 50 000zł/ha: koszty produkcji ? Nie wiem czym ten prof. Makosz pryska, ale to mi się w głowie nie mieści.... no chyba że ja coś zle licze ale gdybym miał tyle płać za wyprodukowanie produktu do którego dokładam to bym się chwili nawet nie zastanawiał.
jacenty82
jacenty82 13.01.2018 09:31 Koszty produkcji to nie tylko opryski i nawozy. Trzeba doliczyć amortyzacją sprzętów, budynków, zaplecze socjalne, wkład swojej pracy, wymianę nasadzeń, nawodnienie itp. Może jest to trochę przesadzone, ale nie aż tak bardzo.
SlawekS
SlawekS 14.01.2018 07:57 Niektórzy wychodzą z założenia, że praca gospodarza, jego żony, nastoletnich dzieci, dziadków, szeroko pojętej rodziny to nie koszt. Czysty "piniądz" ;) Od tego sezonu skrzętnie liczę ten ukryty koszt w swoim gospodarstwie, efekt to 6000 rbh wykonanych przez domowników. Gdyby tą pracę powierzyć pracownikom najemnym, to potrzebowałbym trzy osoby na umowie o pracę o sumarycznym koszcie 100 tys. zł brutto rocznie (minimalna krajowa). I na jakim poziomie znajduje się kreska przychodów, powyżej której jest ten "czysty" zysk?

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 15.01.2018 21:50 Problemem większości polskich gospodarstw jest produkcja i liczenie kosztów "na oko".. Owszem moja ślubna prowadzi uproszczoną rachunkowość w zeszycie w kratkę... Zapisuje płace pracowników, większe zakupy... Na resztę pobieram faktury Vat-owskie. Jestem zarazem płatnikiem Vat-u i w tej uproszczonej książce, która idzie do US są wyszczególnione te największe wydatki związane z energią, nawozami, częściami, paliwem, opakowaniami... Jednak czy pobieram fakturę, gdy kwota opiewa na np. 11 pln ? Nie. Oszczędzam tym heroicznym aktem polskie lasy...! Mam jednak kolegę, który ma kilka tysięcy świń w cyklu zamkniętym, kilku pracowników i kilkaset ha. On natomiast zbiera wszystkie faktury i każdą czynność związaną z pracami przy zwierzakach, jak na podwórzu, warsztacie, czy na polu. Kolega jednym kliknięciem jest w stanie udowodnić ile gospodarstwo przynosi mu zysków, a może i straty... Tym samym @SlawekS ma słuszność i jest rozsądnym głosem na polskiej pustyni... Gdyby tylko polski rolnik wiedział z jakiej kieszeni przekłada pieniądze, by funkcjonować, to by się zdumiał. Wielu sądzi nadal, że wyżyje z tzw. obrotu...Tak. Tylko na dłuższą metę, jest to oszukiwanie samego siebie...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 15.01.2018 22:00 ...cyt..."Grupa niszowa: Lobo, Ligol, Gloster, Jonagored, Elise, Boskoop, Mutsu, Pinova, Empire i odmiany letnie."
Jestem zdecydowanie przeciwko umieszczaniu tych odmian w takiej grupie. A gdzie np. Alwa, Cortland, czy Elstar ? Przecież Pan Makosz zachęcał nas do sadzenia właśnie Elstara, Goldena czy innych topowych odmian z Zachodu. I co się zmieniło ? mamy sadzić odmiany eksportowe ? Mamy olać rynek krajowy i krajowego konsumenta ? A gdyby tak przyjrzeć się cytrusom, które zapewne są pompowane do Polski po cenach dumpingowych, bo nie wierzę, że na giełdach, czy w marketach sprzedają te cytrusy, gdzie farmer np. hiszpański zadawala się ceną ok. pół euro za kilogram...A gdyby tak zastopować ten dumping ? Może krajowe spożycie jabłek zdecydowanie by wzrosło !
artemida
artemida 16.01.2018 07:10 Krajowy dumping? Kto dopłaci??? Aby wzrosło spożycie owoców potrzebny(a) jakaś Gessler, Makłowicz, Okrasa... Niestety idzie się w kierunku sprzedawania "dla oczu" zapominając iż tym co weryfikuje jest "język".
artemida
artemida 16.01.2018 07:45 A może by tak, na portalu, zrobić ranking wg oceny SMAKU, na najsmaczniejsze odmiany z uwzględnieniem okresu spożycia.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Maksymalna precyzja w przerzedzaniu zawiązków

Jak wynika ze średniej 5 badań przeprowadzonych w Europie w zastosowaniu MaxCel na gruszy...

New Holland podnosi poprzeczkę wydajności zbioru winogron

Kombajn New Holland Braud 9090X udziela odpowiedzi na to pytanie podczas testu wydajności...

LubApple na Międzynarodowych Targach Alimentaria w Barcelonie

Firma LubApple, lubelski producent owoców, kontynuuje swoje działania promocyjne na terenie...

... w końcu ktoś miał odwagę pokazać jak jest

W dniu wczorajszym (22.02.2018r.) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obyła się...

W Lublinie 22.03.2018r. o nowych problemach w polskim sadownictwie

Do szczególnie groźnych w produkcji wszystkich gatunków owoców można zaliczyć rysujący...

Zagrożenia w polskim sadownictwie i sposoby ich łagodzenia

Uprzejmie informujemy, że kolejna Międzynarodowa Konferencja Sadownicza, organizowana przez...

Yara_czeresnie

Najnowsze komentarze

Opryskiwacz bury OKAZJA
można jakieś zdjęcia i który rok...
U jerzy45 -ego w sadzie
Alfred - widać że jesteś dzieciakiem i nie...
U jerzy45 -ego w sadzie
Nie przesadzaj, a jak taki cwaniak jesteś to...
Sejm przyjął ustawę o...
Ukraińcy rozliczają podatek u siebie, czyli...
Sejm przyjął ustawę o...
Widzę, że swoim wpisem sprowokowałem bardo...
Sejm przyjął ustawę o...
Alfredzie czterdziesty, wdzięczny jestem za...
Sejm przyjął ustawę o...
artemida .Zajmij się czymś pożytecznym...
Opryskiwacz bury OKAZJA
Likwidacja całej, 20 hektarowej plantacji???...
Sejm przyjął ustawę o...
Pomyłka w artykule, bo raz sie pisze, ze...
Sejm przyjął ustawę o...
Błogi nastrój zapanował na portalu w...
U jerzy45 -ego w sadzie
Czy jablko z parchem bedzie zdrowsze niz...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jerzy .. Uwierz mi ,nikt Ci nie zazdrości !!...
U jerzy45 -ego w sadzie
Brat naszego odbiorcy jabłek przemysłowych.
U jerzy45 -ego w sadzie
Jerzy, słowa kierowałem do osób plujących...
U jerzy45 -ego w sadzie
@SlawekS... "...umiejętności...
U jerzy45 -ego w sadzie
A kto jest teraz właścicielem "Sadów...
U jerzy45 -ego w sadzie
Nie pisałem kilka dni, bo mam kontuzję...
U jerzy45 -ego w sadzie
marcinbobik ...Bobik....Weź kciuk prawej...
U jerzy45 -ego w sadzie
@MatiPrymek ... Liczba 700 ha nie wzięła...
Maliszewski: W sezonie może...
@wania1234...Czy w normalnym kraju do...
Maliszewski: W sezonie może...
@jacenty82 ...Pewnie nie dostrzegasz tego,...
Maliszewski: W sezonie może...
Dno ma koniec... kto dotknie dna, to może...
Maliszewski: W sezonie może...
Dodam jeszcze, może się bardzo mylę w moim...
Prostowniki ładowarki do wozka
proszę o jakieś zdjęcia
Maliszewski: W sezonie może...
Nie wiem skąd się urwałeś, ale na pewno...
Maliszewski: W sezonie może...
SławkuS masz pracowników za idiotów,...
Maliszewski: W sezonie może...
Tak, można się zgodzić z tą teorią....
Miejski – Jabłoniowy Sad...
Fantazja za nieswoje pieniądze, czemu...
Maliszewski: W sezonie może...
Unijna selekcja trwa cały czas a jej...
Miejski – Jabłoniowy Sad...
Pół miliona za pół hektara trawnika plus...
Maliszewski: W sezonie może...
Musi nastąpić naturalna selekcja.Główną...
Maliszewski: W sezonie może...
To zatrudniaj na normalną umowę o pracę i...
Maliszewski: W sezonie może...
Państwo opiekuńcze mamy cały czas -...
Maliszewski: W sezonie może...
"Proponowane przez PiS przepisy dotyczące...
Maliszewski: W sezonie może...
cieszyć się czy smucić nie wiadomo. Tu...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemiida to nie pisz że czy który nie...
Maliszewski: W sezonie może...
A skąd mam wiedzieć? W internecie nic na...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemida dalej nie mam odpowiedzi na zadane...
Maliszewski: W sezonie może...
Poprzednia władza doiła budżet, ale ci tak...
Maliszewski: W sezonie może...
Nie wypada nie odpowiedzieć na zarzuty;...
Maliszewski: W sezonie może...
Nie do pomyślenia, dla mnie jest...
Maliszewski: W sezonie może...
Ta władza odsuneła od włady złodziei....
Maliszewski: W sezonie może...
W dwóch słowach. Krótko i dosadnie....
Maliszewski: W sezonie może...
Alfred40 co dobrego zrobiła obecna władza...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemida jesteś na tym forum żeby...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemida odpowiedz mi na pytanie co to znaczy...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemida ..tak Ty kupujesz moje jabłko to...
Maliszewski: W sezonie może...
@Kostek7 12 zł za godzinę czy...
Maliszewski: W sezonie może...
Sadownicy będą się licytować o zapłatę...
Maliszewski: W sezonie może...
Zanim napiszesz pierwsze słowo -Olisz- to...
Maliszewski: W sezonie może...
I Hitler ze Stalinem się chowają . Mam...
Maliszewski: W sezonie może...
Chyba nie chodzi ci o PiS, przecież oni z...
Maliszewski: W sezonie może...
Prawicowy punkt widzenia widać było w...
Maliszewski: W sezonie może...
Lewica wprowadziła Polskę do UE a rolnicy...
Maliszewski: W sezonie może...
Co to znaczy lewacki punkt widzenia ?
Maliszewski: W sezonie może...
Możesz być za zwolnieniem nawet 50%...
Maliszewski: W sezonie może...
Też jestem za tym, by zwolnić co najmniej...
Maliszewski: W sezonie może...
Ej farmazon Ciebie to nie dotyczy ,,,bo do...
Maliszewski: W sezonie może...
Biurokracja rozszerzona na maxa do granic...
Perspektywy wzrostu cen...
A w swoich szacunkach biorą pod uwagę, że...
Maliszewski: W sezonie może...
Była DOBRA ZMIANA a teraz zanosi się na to...
Równamy koleiny /...
czy ktoś posiada w ogóle taką maszynę w...
Perspektywy wzrostu cen...
Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj ... jeszcze drzewa...
Równamy koleiny /...
czy ktoś wykonuje takie usługi w okolicy...
Pozostałości i ekologiczne...
a jak jest z madoksem (regalisem zbożowym...
Powiadomienia o zamiarze...
1,55 a nie 1,6 i to jak euro nie spadnie bo...
Powiadomienia o zamiarze...
1,6 zł minus vat minus transport i...
... w końcu ktoś miał...
UE wygrała pozwoliła i sfinansowała...
WAPA: Zapasy jabłek w UE...
Jeżeli na 1 marca było 460tys ton przy...
Opryskiwacze sadownicze:...
w silny wiatr sie nie pryska . prawo tego...
Opryskiwacze sadownicze:...
Z całym szacunkiem dla Pana " Profesora "...
Kupie ząb głębosza
Jeden zab za 1250 bardzo solidny
Kupie ząb głębosza
dzięki. napewno sprawdzę.ile dałeś? ile...
Opryskiwacze sadownicze:...
"Aktualnie w krajowej ofercie opryskiwaczy...
Kupie ząb głębosza
Adi spaw kolo Lowicza kupowalem caly glebosz.
Opryskiwacze sadownicze:...
No dobra a taki opryskiwacz Munckhof nie ma...
... w końcu ktoś miał...
Każdy wolał by sprzedawać po 2zł tylko...
... w końcu ktoś miał...
Korzystna cena dla kogo? Dla producenta czy...
Pszczoły czy drony,...
Czy pszczół/pszczelarzy jest mniej czy...
... w końcu ktoś miał...
Zaliczając jabłko do towarów luksusowych...
Sprzedam URSUS 3512
Przepraszam najmocniej zapomnialem umiescic...
... w końcu ktoś miał...
Czasami jednak jest - popatrz na rynek...
... w końcu ktoś miał...
Może zarabiać i pięćdziesiąt tysięcy,...
U jerzy45 -ego w sadzie
Trzeba było brać razem z nimi, wszystko...
... w końcu ktoś miał...
Jabłko nie jest towarem luksusowym.
... w końcu ktoś miał...
To ile ma taki prezes ma zarabiać? Tyle ile...
... w końcu ktoś miał...
W każdej dziedzinie produkcja towarów...
U jerzy45 -ego w sadzie
Kolego kochany! Widzę , że jesteś...
U jerzy45 -ego w sadzie
Tak sie sklada ze wlasnie nic z brukseli....
U jerzy45 -ego w sadzie
Może tak panowie pochwalcie się ile na te...
... w końcu ktoś miał...
Nic nowego ten pan nie wymyślil po za tym...
Pszczoły czy drony,...
Sądząc po znakach matematycznych przy moich...
Pszczoły czy drony,...
Teraz małe wyliczenie; niech dron zastąpi...
U jerzy45 -ego w sadzie
W naszym powiecie 700 ha ??? Czego Panie...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jerzy nie strasz bo się zesrasz. Z wszystkim...
Pszczoły czy drony,...
Wywód przydługi,a wnioski żadne z niego...
U jerzy45 -ego w sadzie
W sadownictwie trzeba myśleć na kilka lat...
U jerzy45 -ego w sadzie
Sady faktycznie mam młode ale opryskiwacze...
Ponad 70 % Ukraińców znika...
Pewnie liczyli na kasę za Ukraińców...A...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jednak przyszedł czas, gdy trzeba było...
U jerzy45 -ego w sadzie
@MatiPrymek napisał, że w Wielkopolsce...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jeśli już jestem przy głosie, to...
U jerzy45 -ego w sadzie
Miałem zakląć, ale w Wielki Czwartek nie...
U jerzy45 -ego w sadzie
@Alfred40 na wszystkie Twoje pytanie odpowiem...
Pszczoły czy drony,...
A co jest, gdy infekcje pierwotne szaleją w...
Pszczoły czy drony,...
Nie wiem ile wspólnego miał autor tego...
Ponad 70 % Ukraińców znika...
Znajomy - bezrobotny - przedwczoraj był w...
Ponad 70 % Ukraińców znika...
Ludzie nie zgłaszają przyjazdu żeby nie...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
U nas tzn. okolice Jasieńca pow. grójecki...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Ja bardziej obawiał bym się gradu niż...
Ponad 70 % Ukraińców znika...
Żeby tylko nagłówek. O np. co to ma...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Mnie też sie wydaje bardziej realnie...
... w końcu ktoś miał...
Ciekawe kto zapłacił temu Panu za gadanie...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Nigdy nic nie wiadomo, w 1999 roku był...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
SlawekS ma racje systemy przeciw gradowe i...
Porzeczki: ceny,...
Nie porównuj czarnej porzeczki do czerwonej,...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
A ja powiem tak, od gradu to rozumiem sie...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Przymrozki - 7,46% dla sadów położonych na...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
U mnie to samo..za 7,5 ha jabłoni 57 tys...
... w końcu ktoś miał...
Dokładnie takich wywodów jest na pęczki...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Taa mi jak PZU zaśpiewało kwotę to prawie...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
witam tylko ile kosztuje ten pakiet wiosna....
... w końcu ktoś miał...
Oszukanili raz agencje a teraz chcą...
U jerzy45 -ego w sadzie
Miałem skomentować ale odpuszczę za to...
... w końcu ktoś miał...
Prezesi chcą jakości owoców bez...
U jerzy45 -ego w sadzie
Mam prawo ocenić materiał i co na nim...
U jerzy45 -ego w sadzie
Szacowni forumowicze,idą święta ....
Maliszewski: Ustawa dot....
Z tego tekstu rozumiem, że pracownicy rolni...
... w końcu ktoś miał...
Kwestia niskich cen jest logicznym...
U jerzy45 -ego w sadzie
Wydaje mi się że jest tak dużo emocji, że...
Pozostałości i ekologiczne...
W takiej Kalifornii, trochę więcej jest...
U jerzy45 -ego w sadzie
"Chłop żywemu nie przepuści, jak się...
U jerzy45 -ego w sadzie
jerzy ,,mam pewne pytania 1.Jak wygląda...
Maliszewski: Ustawa dot....
A to już zależy ilu mają pracowników i...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jerzy, przeczytaj jeszcze raz na spokojnie co...
Maliszewski: Ustawa dot....
W takim razie polecam zrobić aktualny wywiad...
Maliszewski: Ustawa dot....
Wydaje mi się ze cały system ZUS czy KRUS...
Za późno wysiewamy nawozy...
Doradca mówi że jednoczesne podawanie wapna...
... w końcu ktoś miał...
jacenty82 myślałem że jesteś handlowcem...
Maliszewski: Ustawa dot....
Nie kumam @griszo... Przecież ponoć Belgia,...
Maliszewski: Ustawa dot....
Kręcisz @grisza1988. Składki nie idą do...
Maliszewski: Ustawa dot....
...i wypowiedział się znawca...
Maliszewski: Ustawa dot....
Podejrzewam że tu nie chodzi o hajs....
... w końcu ktoś miał...
idarecik - atakujesz tak jakbym był wrogiem,...
Maliszewski: Ustawa dot....
Nasze państwo płaci składki do UE. Przez...
instagram