Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2018_Agrosiemx_Imidan

Co dalej w produkcji jabłek ?

Podczas pierwszego dnia tegorocznej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa, które odbyły się 10 i 11 stycznia 2018 roku w Warszawie odwiedzający mieli okazję wysłuchać prezentację przygotowaną przez profesora Makosza „Trwa wyjątkowy sezon handlowy jabłkami - jak dalej w produkcji jabłek ?” Prezentację wygłosił Pana dr Tomasza Lipy z Katedry Sadownictwa UP Lublin.

Miniony sezon był wyjątkowy. Już dawno nie było tak dużych różnic w przebiegu pogody, w zbiorach i zagospodarowaniu jabłek i opłacalności produkcji. I to na całym naszym kontynencie.

Zbiory jabłek w większości krajów w sezonie 2017/2018 były mniejsze niż w poprzednich latach. Zbiory te prezentują się następująco [tabela 1.]

Analogicznie zapasy jabłek są w tym sezonie również znacznie mniejsze niż w latach poprzednich, jedyne zapasy jabłek we Francji są na zbliżonym poziome w porównaniu do lat ubiegłych.

Zapasy jabłek w wybranych krajach, w pierwszych dniach miesięcy (w mln ton) [tabela 2.]

Profesor Makosz prognozuje, iż tegoroczne zbiory jabłek wyniosły w tym roku ok. 2,9 mln ton. Jabłek deserowych zebrano 1,4 mln ton z których ok. 800 tys. ton zostanie wyeksportowanych. Zbiory jabłek przemysłowych wyniosły ok. 1,5 mln, z czego 1,1 mln ton zostanie przeznaczonych na koncentrat jabłkowy.

Prezentujemy prognozę zagospodarowania jabłek w naszym kraju przygotowaną przez prof. Makosza. [tabela 3.]

 Tabela 1.Tabela 1.
 Tabela 2.Tabela 2.
 Tabela 3.Tabela 3.


Jak wynika z zestawiana cen przygotowanych przez Pana Profesora wyraźnie widać, iż ceny jabłek w sezonie 2017/2018 były znacznie wyższe w porównaniu do poprzednich lat [tabela 4.]

A jak kształtowały się ceny skupu w krajach zachodniej Europy ?

W listopadzie średnie ceny skupu jabłek z grupy Gala wynosiła ok. 0.85 eur/kg, w przypadku grupy Golden Delicious od 0.65 do 0.85 eur/kg a w przypadku Jonagoldów od 0.55 do 0.70 eur/kg.

W porównaniu z rokiem ubiegłym ceny skupu w krajach zachodniej Europy były wyższe o ponad 50 %. Od listopada ceny się nie zmieniły. Ceny skupu jabłek przemysłowych kształtowały się od 0.23 do 0.25 eur/kg.

Jaka była dochodowość w produkcji jabłek w minionym sezonie ?

Dochodowość była bardzo różna w gospodarstwach produkujących jabłka. Spowodowana było to przede wszystkim szkodami przymrozkowymi.

Przy plonie 30 ton z hektara, w tym około 50 % dobrej jakości różnych odmian i średniej cenie 1.65 zł/kg i 50 % w cenie około 1.0 zł/kg, dochód brutto wynosi 40000 zł/ha, przy całkowitych kosztach produkcji około 43000 zł/ha. Dużo było gospodarstw z takim wynikiem finansowym. Te gospodarstwa muszą jakoś przetrwać do następnego sezonu, dlatego konieczna jest pomoc państwa.

Była także spora liczba gospodarstw z pozytywnym wynikiem finansowym. Przy plonie 50 ton/ha, w tym 35 ton wysokiej jakości, dochód brutto przekroczył 70 000 zł/ha, a koszty produkcji około 50 000 zł/ha. Profesor Makosz radzi, aby znaczną część nadwyżki finansowej przeznaczyć na inwestycje zabezpieczające plon i jakość jabłek.

Jaka jest jakość przechowanych jabłek ?

W tym sezonie jakość owoców jest zdecydowanie gorsza, głównie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Dużo jest objawów gorzkiej plamistości podskórnej. Jabłka wyjątkowo szybko tracą jędrność miąższu. Trzeba często i systematycznie kontrolować jabłka w pomieszczeniach przechowalniczych, zwłaszcza w przechowalniach i w zwykłych chłodniach.

Jakiej sytuacji możemy spodziewać się do końca sezonu ?

W porównaniu z ubiegłym rokiem, w Europie zbiory jabłek były niższe o około 3.0 mln ton, a w Unii Europejskiej zapasy niższe o 800 tys. ton. Nadal odczuwalny będzie niedobór jabłek w Europie. Wpłynie to na wzrost cen skupu i detalicznych. Można się spodziewać rosnącego popytu na nasze jabłka, ze strony europejskich importerów.

Sądzę, że do końca sezonu jeszcze wzrosną ceny skupu, ale za jabłka wysokiej jakości. Przez dłuższe przetrzymywanie jabłek niskiej jakości, odwrotny może być spodziewany efekt ekonomiczny.

Jakiej sytuacji możemy spodziewać się najbliższych latach w naszej produkcji ? Jest mało prawdopodobne aby zeszłoroczna sytuacja w produkcji powtórzyła się w najbliższych kilku latach. Jak dotąd powtarzała się co 10 lat. Można się spodziewać zbiorów i cen skupu jabłek, jak w ostatnich dwóch latach.

Jaki jest potencjał produkcyjny naszych sadów jabłoniowych ?

W związku ze stale rosnącą powierzchnią sadów, wzrastać będą zbiory jabłek. Tak się dzieje tylko w naszym kraju. Za kilka lat zbiory mogą przekroczyć granicę 4.5 mln ton. Jabłek różnej jakości, wielu odmian o różnej wartości handlowej. Zapotrzebowanie na jabłka deserowe może wynieść najwyżej 2.0 mln ton. Jeśli eksport wyniesie 1.3 mln ton, a spożycie w kraju 700 tys. ton, pozostałe 2.5 mln ton, chętnie zagospodaruje przemysł przetwórczy.

Produkcja jabłek przemysłowych

W tych 2.5 mln ton są jabłka różnej jakości i wartości handlowej. Szacuję, że udział typowych jabłek przemysłowych wynosi najwyżej 1.0 mln ton. Pozostałe 1,5 mln ton, to jabłka deserowe na które nie ma zbytu w kraju i zagranicą jako deserowe. Duży jest udział jabłek gorszej jakości i odmian o niższej wartości handlowej. Koszty produkcji wynoszą co najmniej 0.6 zł/kg. Produkcja nieopłacalna.

Nie ulega wątpliwości, że jabłka w takich ilościach będą w naszych sadach. Czy są szanse na podniesienia opłacalności produkcji?

Tylko przez obniżenie kosztów produkcji, przez zmniejszenie kosztów ochrony przed chorobami i szkodnikami oraz przez obniżenie nakładów pracy na przerzedzanie zawiązków, cięcie drzew czy zbiór jabłek.

W te i w inne sposoby zmniejszenia wydatków, koszty produkcji można obniżyć o 0.20 do 0.30 zł/kg. Do takiego sposoby produkcji można wybrać sady o niższej wartości produkcyjnej, w gospodarstwach gorzej wyposażone w podstawowe inwestycje produkcyjne, mające problemy z niedoborem siły roboczej.

Eksport jabłek 

Od wielu lat jesteśmy skazani na wysoki eksport jabłek deserowych. Udało nam się wyeksportować 1.3 mln ton, najwięcej na świecie. Po rosyjskim embargu eksport spadł do 800 tys. ton. aby znowu wrosnąć, na razie do około 1.0 mln ton. Ze względu na konkurencyjne ceny oraz powoli poprawiającą się jakość jabłek i wzrastającego udziału odmian o wyższej wartości handlowej, są szansy do powrotu wysokiego eksportu, mimo rosyjskiego embarga na nasze jabłka.

Odmiany jabłoni

Nie ulega wątpliwości, że wybór odmiany do towarowej produkcji, trzeba dostosować do potrzeb rynku krajowego i zagranicznego.

Za kilka lat, może także u nas większego znaczenia będą miały odmiany klubowe i ekologiczne.

Nowe nasadzenia

Od wielu już lat jesteśmy największym producentem jabłek w Europie i trzecim na świecie. Odgrywamy ważną rolę na światowym rynku jabłek. Jesteśmy jedynym krajem na świecie z wysoką nadwyżką jabłek. Z dużą ilością jabłek z cenami skupu poniżej kosztów produkcji. A my nadal powiększamy powierzchnię sadów i zbiory jabłek. Wzrost produkcji wpływa na obniżenie cen skupu. Widocznie nie wpływa na obniżenie atrakcyjności produkcji takich jabłek. Warto się nad tym zastanowić.

Nowe nasadzenia są potrzebne, ale w miejsce wykarczowanych drzew, niskoprodukcyjnych sadów. Potrzebne są sady, w których wysoka jest jakość jabłek z większym niż dotąd udziałem odmian o wysokiej wartości handlowej.

Niedostatek pracowników do zbioru jabłek

Nowy problem, który się pojawił w ubiegłym roku i który będzie narastał w najbliższych latach. Szuka się już sposoby, w tym nowymi przepisami, ułatwiające zatrudnienie pracowników z różnych krajów. Moim zdaniem jednym z najskuteczniejszych sposób będzie zmiana wynagrodzenia. Zebrałem informacje o kosztach zbioru jabłek w 13 krajach europejskich.

Koszty zbioru netto przy dziennej wydajności (10 godzin ) 1.500 kg [tabela 5.]

Koszty zbiory netto przy dziennej wydajności 1 000 kg [tabela 6.]

Koszty zbiory netto przy dziennej wydajności 700 kg [tabela 7.]

 Tabela 4.Tabela 4.
 Tabela 5.Tabela 5.
 Tabela 6.Tabela 6.
 Tabela 7.Tabela 7.


Jeśli w naszym kraju, przy normalnych zbiorach, nie podniesie się wynagrodzenia, znaczna część jabłek zostanie na drzewach i pod drzewami.

Przy wzroście wynagrodzenia godziny pracy netto z 10 na 15 - 20 zł (36 - 48 eur) wielu pracowników ze wschodniej Europy, chętniej przyjedzie do Polski niż do naszych zachodnich sąsiadów. Wzrost kosztów zbioru pokryje się z wyższymi plonami, a zwłaszcza lepszą jakością jabłek

NA JAKIE PROBLEMY WARTO ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ?


1. Spadek spożycia jabłek w naszym kraju

W ciągu ostatnich kilkunastu lat spadło spożycie z 24 do 13 kg na mieszkańca. Jakie są tego przyczyny i jakie trzeba podjąć działania aby spożycie podnieść o kilka kilogramów.

2. Pozostałości pestycydów w naszych jabłkach

Z analiz przeprowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach wynika, że przekroczenie dopuszczalnych norm stwierdzono do 2 badanych próbek. Przy ewentualnym stwierdzeniu przekroczenia norm choćby tylko w jednej próbce czy partii jabłek, zaczyna się mocno nagłaśnianie faktu w różny sposób i na szeroką skalę. Przykład Czechy. Trzeba unikać przekroczenia norm pozostałości pestycydów. Należy to mieć na uwadze przy stosowaniu pestycydów w swoich sadach jabłoniowych.

3. Wzrost plonów wysokiej jakości jabłek

Na dużej części kraju, warunki glebowo - klimatyczne są sprzyjające do uzyskania bardzo wysokich plonów z dobrą jakością jabłek. Mamy gospodarstwa osiągające 60 - 80 ton/ha jabłek dobrej jakości. W tym roku rozpoczynamy wdrażanie takich możliwości, najpierw u członków Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. Pierwsza okazja to pokazy cięcia w dniach 13 i 17 stycznia.

4. Dostosowanie naszych jabłek do potrzeb i wymagań rynku

Podstawowy warunek łatwego zbytu i opłacalnych cen skupu. Chcemy na bieżąco informować o potrzebach i wymaganiach w krajach importujące nasze jabłka oraz rynku krajowego.

Możliwe, że już w tym roku istotnie wzrosną koszty produkcji jabłek, a związku z tym spadek opłacalności. Zmusi to wiele gospodarstw do rezygnacji z produkcji jabłek. Jak dalej, jakie alternatywy? Tym ważnym problemem zajmiemy się już w tym roku.

Prof.dr hab. Eberhard Makosz
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych,LublinREKLAMA
2018_Syngenta_Topas_1
2018_Agrosimex_Imidian
2018_Syngenta_Affirm_1

Tagi:

jabłka, makosz, tsw

komentarze (7):

dodaj komentarz
Blackprince
Blackprince 13.01.2018 01:07 43 000zł/ha lub 50 000zł/ha: koszty produkcji ? Nie wiem czym ten prof. Makosz pryska, ale to mi się w głowie nie mieści.... no chyba że ja coś zle licze ale gdybym miał tyle płać za wyprodukowanie produktu do którego dokładam to bym się chwili nawet nie zastanawiał.
jacenty82
jacenty82 13.01.2018 09:31 Koszty produkcji to nie tylko opryski i nawozy. Trzeba doliczyć amortyzacją sprzętów, budynków, zaplecze socjalne, wkład swojej pracy, wymianę nasadzeń, nawodnienie itp. Może jest to trochę przesadzone, ale nie aż tak bardzo.
SlawekS
SlawekS 14.01.2018 07:57 Niektórzy wychodzą z założenia, że praca gospodarza, jego żony, nastoletnich dzieci, dziadków, szeroko pojętej rodziny to nie koszt. Czysty "piniądz" ;) Od tego sezonu skrzętnie liczę ten ukryty koszt w swoim gospodarstwie, efekt to 6000 rbh wykonanych przez domowników. Gdyby tą pracę powierzyć pracownikom najemnym, to potrzebowałbym trzy osoby na umowie o pracę o sumarycznym koszcie 100 tys. zł brutto rocznie (minimalna krajowa). I na jakim poziomie znajduje się kreska przychodów, powyżej której jest ten "czysty" zysk?

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 15.01.2018 21:50 Problemem większości polskich gospodarstw jest produkcja i liczenie kosztów "na oko".. Owszem moja ślubna prowadzi uproszczoną rachunkowość w zeszycie w kratkę... Zapisuje płace pracowników, większe zakupy... Na resztę pobieram faktury Vat-owskie. Jestem zarazem płatnikiem Vat-u i w tej uproszczonej książce, która idzie do US są wyszczególnione te największe wydatki związane z energią, nawozami, częściami, paliwem, opakowaniami... Jednak czy pobieram fakturę, gdy kwota opiewa na np. 11 pln ? Nie. Oszczędzam tym heroicznym aktem polskie lasy...! Mam jednak kolegę, który ma kilka tysięcy świń w cyklu zamkniętym, kilku pracowników i kilkaset ha. On natomiast zbiera wszystkie faktury i każdą czynność związaną z pracami przy zwierzakach, jak na podwórzu, warsztacie, czy na polu. Kolega jednym kliknięciem jest w stanie udowodnić ile gospodarstwo przynosi mu zysków, a może i straty... Tym samym @SlawekS ma słuszność i jest rozsądnym głosem na polskiej pustyni... Gdyby tylko polski rolnik wiedział z jakiej kieszeni przekłada pieniądze, by funkcjonować, to by się zdumiał. Wielu sądzi nadal, że wyżyje z tzw. obrotu...Tak. Tylko na dłuższą metę, jest to oszukiwanie samego siebie...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 15.01.2018 22:00 ...cyt..."Grupa niszowa: Lobo, Ligol, Gloster, Jonagored, Elise, Boskoop, Mutsu, Pinova, Empire i odmiany letnie."
Jestem zdecydowanie przeciwko umieszczaniu tych odmian w takiej grupie. A gdzie np. Alwa, Cortland, czy Elstar ? Przecież Pan Makosz zachęcał nas do sadzenia właśnie Elstara, Goldena czy innych topowych odmian z Zachodu. I co się zmieniło ? mamy sadzić odmiany eksportowe ? Mamy olać rynek krajowy i krajowego konsumenta ? A gdyby tak przyjrzeć się cytrusom, które zapewne są pompowane do Polski po cenach dumpingowych, bo nie wierzę, że na giełdach, czy w marketach sprzedają te cytrusy, gdzie farmer np. hiszpański zadawala się ceną ok. pół euro za kilogram...A gdyby tak zastopować ten dumping ? Może krajowe spożycie jabłek zdecydowanie by wzrosło !
artemida
artemida 16.01.2018 07:10 Krajowy dumping? Kto dopłaci??? Aby wzrosło spożycie owoców potrzebny(a) jakaś Gessler, Makłowicz, Okrasa... Niestety idzie się w kierunku sprzedawania "dla oczu" zapominając iż tym co weryfikuje jest "język".
artemida
artemida 16.01.2018 07:45 A może by tak, na portalu, zrobić ranking wg oceny SMAKU, na najsmaczniejsze odmiany z uwzględnieniem okresu spożycia.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Propozycje w zakresie poprawy sytuacji producentów owoców miękkich

Dramatycznie niskie ceny owoców w skupach są dziś największym problemem polskich...

ZSRP: Spotkanie w Ministerstwie ws. zatrudniania pracowników sezonowych

W dniu 19.07.2018 r. o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i...

Polska potęgą w eksporcie owoców

Polska należy do największych w UE producentów jabłek, czarnej porzeczki, borówki,...

Zmarł prof. dr hab. Eberhard Makosz

    Z  ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 29 maja zmarł prof. dr hab. Eberhard Makosz,...

... w końcu ktoś miał odwagę pokazać jak jest

W dniu wczorajszym (22.02.2018r.) na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie obyła się...

W Lublinie 22.03.2018r. o nowych problemach w polskim sadownictwie

Do szczególnie groźnych w produkcji wszystkich gatunków owoców można zaliczyć rysujący...

2018_Yara_domyslny

Najnowsze komentarze

Sadownicy zagłuszyli...
Nie wiem jak Jerzy ale ja czuję się jakoś...
Sadownicy zagłuszyli...
Przynajmniej straszono ze np nie bedzie...
Sadownicy zagłuszyli...
Jerzy i artemida ,,artemida i jerzy dwa...
"Plan dla wsi" –...
Ciągnik w stodole ze słomą a przepisy...
Sadownicy zagłuszyli...
M8787 - pamiętasz ze karano? Ja parokrotnie...
Sadownicy zagłuszyli...
A ci co nie chodza na wybory to i tak nie...
Sadownicy zagłuszyli...
idac tym tokiem myslenia to na PO glosowalo...
ZSRP: Spotkanie w...
Nowe przepisy zatrudniania obcokrajowców...
Sadownicy zagłuszyli...
Cały pic obecnej władzy polega między...
Będą umowy kontraktacyjne...
Kontraktacja jest dobrym rozwiązaniem dla...
Sadownicy zagłuszyli...
Święte słowa, święte słowa p. Slawek......
Będą umowy kontraktacyjne...
Wciąż NIKT się nie wypowiedział na temat;...
Sadownicy zagłuszyli...
To wysłuchiwanie jak zagraniczne firmy nas...
Sadownicy zagłuszyli...
Tu przyznam Ci rację...artemida...Jak to...
"Plan dla wsi" –...
Powyższą wypowiedź jest znakomitą...
Będą umowy kontraktacyjne...
Jerzy 45 "pal licho" ministra wladze itp. ale...
Sadownicy zagłuszyli...
No widzisz Kostku siódmy; CI CO GRZMIĄ NA...
"Plan dla wsi" –...
Panie Maliszewski ,może by tak program...
Sadownicy zagłuszyli...
Sytuacja jest na tyle dramatyczna że niemoc...
Sadownicy zagłuszyli...
No, dobry pomysł i niech naszym krajem...
Polska potęgą w eksporcie...
Polska to jest potęgą w oddawaniu za darmo...
Będą umowy kontraktacyjne...
Jeśli połowa rolników jest jasnowidzami...
Będą umowy kontraktacyjne...
Każdy piszący komentarze jest...
Będą umowy kontraktacyjne...
"Żądamy wprowadzenia obowiązkowych umów...
Będą umowy kontraktacyjne...
W marcu ,to można handlować marzeniami,a...
Będą umowy kontraktacyjne...
Wreszcie coś mądrego napisałeś...
Będą umowy kontraktacyjne...
A co będzie z kontraktacją, jak w maju...
Będą umowy kontraktacyjne...
...cyt. "Chcemy zaproponować żeby do marca...
Protest sadowników w...
Panie @sadownik999 ... Nie idź tą drogą !!...
Protest sadowników w...
Z tą krytyką - za sprzedaż/prywatyzację...
Protest sadowników w...
Legionista12345 Kij ma zawsze dwa...
Czesi grożą Polsce embargiem !
Masz rację! dlatego w interesie nas...
Czesi grożą Polsce embargiem !
widzisz Guzik... być może produkty...
Będą umowy kontraktacyjne...
Ja w tym roku z powodu suszy zamiast...
Będą umowy kontraktacyjne...
Ja w tym roku z powodu suszy zamiast...
Będą umowy kontraktacyjne...
Ja w tym roku z powodu suszy zamiast...
Czesi grożą Polsce embargiem !
Niestety prawda jest taka, że wielu naszych...
Większe kontrole rynku owoców !
Przemytnicy objazdy będą musieli zrobić...
Większe kontrole rynku owoców !
Jesli prawdą jest że o planowanej kontroli...
Rozpoczął się skup...
15gr to nie jest cena,to żart do tego stary...
Będą umowy kontraktacyjne...
A czy będą umowy kontraktacyjne dla...
Czesi grożą Polsce embargiem !
Może niech zaczna kontrole kazdej skody...
Polska straci światowy...
Ty pewnie od poczatku rwales potulnie jak...
Wiśnie: Klęska...
To jest "efekt motyla" działań rządu...
Sadownicy zagłuszyli...
W trakcie spotkania z pszczelarzami prezes...
Sadownicy zagłuszyli...
Rafał - ja jestem za tym żeby zlikwidować...
Sadownicy zagłuszyli...
Mam jeszcze bardziej pesymistyczny...
Sadownicy zagłuszyli...
Działania UE dać na nasadzenia itp. a potem...
Sadownicy zagłuszyli...
Zabrać 500 plus a pieniądze dac rolnikom na...
Sadownicy zagłuszyli...
Mam pytanie dlaczego tyle dislike-ów dostał...
Sadownicy zagłuszyli...
Jestem za...ogólnie to teraz mam to w d....e...
Sadownicy zagłuszyli...
ApPol Sp.z o.o. Niniejszym informujemy, iż z...
Cena jabłek przemysłowych...
To chyba w Grójeckim jest taki wyścig...
Cena jabłek przemysłowych...
Dziś w okolicach Sandomierza cena przemusłu...
Sadownicy zagłuszyli...
Rolnicy trzeba iść na wybory i skończyć...
Cena jabłek przemysłowych...
No .. jeszcze troche i w doniczkach będą...
Cena jabłek przemysłowych...
beda tanie drzewka sadzimy ! nawet na bagnach...
Cena jabłek przemysłowych...
koledzy kolezanki sadzic WIECEJ GDZIE SIE DA...
Cena jabłek przemysłowych...
Do tego dofinansowania do sadów..zakładanie...
Protest sadowników w...
Na dzień dobry podziekujcie Wp Portalowi, co...
Cena jabłek przemysłowych...
Ktoś powie że sieje populizm...Otóż...
Protest sadowników w...
nowych rynków nie udało się zdobyć ,a Pan...
Protest sadowników w...
Kilka lat temu ktoś napisał artykuł o tym,...
Polska straci światowy...
@Guzik Podpisuje się wszystkim czym mogę !...
Cena jabłek przemysłowych...
o tak ,dam link dla opornych i leniwych jakie...
Cena jabłek przemysłowych...
Zaraz zaraz...niby państwo jest bezsilne i...
Protest sadowników w...
zakłady za pare groszy nakupiły ile...
Sadownicy zagłuszyli...
kolego kostek czytaj te ostatnie słowa tego...
Sadownicy zagłuszyli...
Jak by dalej rządziła tamta ekipa to...
Sadownicy zagłuszyli...
"Wskazał, że Lech Kaczyński jako prezes...
Protest sadowników w...
PIS nie pomoże sadownikom uważają nas za...
Cena jabłek przemysłowych...
czy celowo zapomniał pan naważniejsze...
Polska straci światowy...
Ministerstwo: Import to mała kropla w...
Polska straci światowy...
Wczoraj odjebali wioche a dziś każdy zrywa...
Sadownicy zagłuszyli...
Brawo Kraśniczanie!
Cena jabłek przemysłowych...
a szamowne gremium i najwieksi beneficjenci...
Protest sadowników w...
No widzisz Alfred, oprócz tego że Jerzy...
Problemy sadowników -...
PUK PUK PUK!!! - Dzień dobry! Urząd...
Protest sadowników w...
ODbiegajac od tematu, to widzieliscie zadymy...
Protest sadowników w...
O proszę! W Kraśniku strajkujących...
Protest sadowników w...
Możesz zrobić go już jutro, we własnym...
Protest sadowników w...
i co dalej czy będzie jeszcze koleiny...
Protest sadowników w...
jancyk a moze troche wapna ? o ile spadnie bo...
Protest sadowników w...
lutek- ziemia od wiśni się nie zakwasza...
Protest sadowników w...
Olisz. A kto sprzedał najwięcej? Przecież...
Protest sadowników w...
dobra chlopy nie meczyc paluszkow bo jutro z...
Protest sadowników w...
Napiecie między dyskutantami prawie takie...
Maliszewski: Bez protestu...
Jest jeszcze jedno wyjście żeby doszło do...
Protest sadowników w...
Najwiekszym błędem było wchodzenie do UE w...
Protest sadowników w...
Polska po PZPR odziedziczyła majątek który...
Protest sadowników w...
Nikt nam tyle nie da ile PiS obieca ,a gdy...
Protest sadowników w...
Jeży jednak ty jesteś głupszy niż...
Protest sadowników w...
jerzy45-nie interesuje mnie okres "po...
Protest sadowników w...
@sandomir ..To, że piszesz otwartym tekstem,...
Protest sadowników w...
a poza tym wszyscy zdrowi ?
Protest sadowników w...
@Alfred40... Uderz w stół, a zawsze co spod...
Protest sadowników w...
jerzy45....ja wiem,że atak jest najlepszą...
Protest sadowników w...
Typem to jesteś Ty POwski trolu ,,od czasu...
Protest sadowników w...
@Jancyk...Spytam wprost. Z czego się...
Protest sadowników w...
Ale jak teraz uratowali przed upadkiem wiele...
Protest sadowników w...
W czasie zadów Porozumienia Centrum...
Protest sadowników w...
Na zdjęciu z Arendarskim jest cytat z jego...
Protest sadowników w...
@cichon40 ,,, Piłka w sprawie embarga jest...
Protest sadowników w...
I wówczas należy tylko znaleźć sobie...
Protest sadowników w...
A dla tego, że miała być dobra zmiana,...
Protest sadowników w...
@Jancyk ... Wylałeś swe żale, ale...
Protest sadowników w...
@KARHU1 ... Zła diagnoza, co do babci i...
Protest sadowników w...
@zandarski ...Dobrze gadasz. Postawiłbym...
Protest sadowników w...
Widzę, po znakach pod wpisem, że parlament...
Protest sadowników w...
Czemu wy wszystko zwalacie na Pis . A jak...
Protest sadowników w...
Od dawna o tym piszę i mówię gdzie tylko...
Protest sadowników w...
Ja głosowałem na PIS i też liczyłem na...
Protest sadowników w...
Kraśnik Fabryczny - skrzyżowanie ulic ul....
Protest sadowników w...
Kraśnik Fabryczny - skrzyżowanie ulic ul....
Protest sadowników w...
Kraśnik Fabryczny - skrzyżowanie ulic ul....
Protest sadowników w...
Dziś Morawiecki (podobno) po mszy (godz 13)...
Protest sadowników w...
Dziś Morawiecki (podobno) po mszy (godz 13)...
Protest sadowników w...
Dziś Morawiecki (podobno) po mszy (godz 13)...
Protest sadowników w...
Moim zdaniem to Parlament "w ruinie", nie...
Protest sadowników w...
Czy nie mówili nam że Polska jest w ruinie...
Protest sadowników w...
I kto tego Protestu z rządzących...
Protest sadowników w...
Nie brońcie im wozić niech ciagna puki...
Protest sadowników w...
Jacenty82 Jak ktoś nie balował tylko...
Protest sadowników w...
Musisz spojrzeć na sadownictwo tak jak...
Protest sadowników w...
Tu nie jest potrzebny żaden protest! Nie...
Protest sadowników w...
a po proteście ceny za wiśnie i porzeczki...
Protest sadowników w...
Polak nie kupił bo banki jak i przetwórnie...
Protest sadowników w...
Ziemia w Polsce należy w dużym stopniu do...
Protest sadowników w...
Lepper wysypywal kiedys zboze na tory... moze...
Protest sadowników w...
zrobmy miesiecznice protestu,moze wtedy tvPIS...
Protest sadowników w...
M 8787 - PSL- był zawsze w koalicji...
Protest sadowników w...
Więc zalogowałem się by napisać to co Wy....
Protest sadowników w...
No zgadza sie ale psl był przy wladzy od 90...
Protest sadowników w...
Nie używajcie słowa nadprodukcja! Jaka...
Protest sadowników w...
No i masz DOBRĄ ZMIANĘ! Po co pokazywać...
Protest sadowników w...
Na onecie przez jakiś czas był artykuł o...
Protest sadowników w...
W Faktach o 19 był pokazany protest i...
Protest sadowników w...
Żeby pokazali w głównych Wiadomościach to...
Protest sadowników w...
Główne wydanie wiadomości o 19 30 na TVP...
Protest sadowników w...
Dziś na znak protestu rwali wiśnie od...
Protest sadowników w...
Żaden protest, żaden rząd, żadna partia...
Protest sadowników w...
Jestem,bede i zawsze bylem Patriota.Wierzylem...
Protest sadowników w...
Na niemieckiej Wirtualnej Polsce też nic...
Protest sadowników w...
W Teleexpresie nie dodałem.
Protest sadowników w...
W TvPis nawet o naszym proteście nie raczyli...
Maliszewski: Bez protestu...
To dzwoń . Nie mam nic przeciwko temu :)
Maliszewski: Bez protestu...
Widzę, że i taka OPCJA dla wielu jest NIE...
instagram