Zostało klika ostatnich dni na zgłoszenie Dodatkowo zapraszamy podmioty wpisane do ,,rejestru eksporterów,, w zakresie uprawy prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa do uzyskania obowiązkowego certyfikatu poświadczającego stosowanie Integrowanej Produkcji Roślin. (art. 19 a ust. 10 pkt. 4 ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 roku) W roku 2019 zgłoszenia do IPR są przyjmowane do dnia 01.03.2019 roku.