Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Maliszewski: Zatrudnienie sezonowe, a nowe regulacje prawne

Podczas pierwszego dnia tegorocznej VIII edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa które odbyły się 10 i 11 stycznia w Ptak Warsaw Expo prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski podczas swojej prelekcji przybliżył sadownikom nowe zasady i regulacje prawne dotyczące zatrudnienia sezonowego które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Jak poinformował prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski

Zatrudnienie pracowników sezonowych już w minionym sezonie było bardzo dużym problemem, a w nadchodzącym sezonie będzie jeszcze większym. Chodzi zarówno o zatrudnienie pracowników przy zbiorach, ale także w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.

Czym jest praca w rolnictwie i czym jest praca w sadownictwie - czym różni się od pracy w zawodach innych dziedzin gospodarki ?

Po pierwsze praca w rolnictwie/sadownictwie jest uzależniona od pór roku, jest to raczej praca bardziej ciężka niż praca lekka. Ilość pracy jest różna w zależności od sezonu - zimą mniejsza latem większa. Ponadto trudno określić ramy czasowe nie tylko w ciągu roku, ale trudno też określić ramy czasowe w ciągu miesiąca, a nawet w ciągu dnia ze względu na warunki pogodowe. Rolnictwo i sadownictwo nie jest pracą atrakcyjną dla polskich pracowników, chcą oni pracy lekkiej, pracy którą można precyzyjnie określić godzinowo. Dlatego potrzebujemy pracowników z zagranicy. A do tego potrzeba konkretnych regulacji prawnych zarówno, jeżeli chodzi o samo pozyskiwane pracowników jak i oddzielnych regulacji na etapie zatrudniania – dodał Mirosław Maliszewski.
Dziś pozyskujemy pracowników z Europy Wschodniej głównie z Ukrainy. Pamiętam negocjacje, które prowadził Związek Sadowników (więcej niż 10 lat temu) z przedstawicielami Ministerstwa Administracji gdzie mówiliśmy o tym, że aby polskie sadownictwo mogło dalej się rozwijać i aby gospodarka mogła z tego tytułu uzyskiwać dochody jest konieczność uzyskiwania siły roboczej z zewnątrz. Uznano wtedy, że jest to nierealne i niemożliwe…Później okazało się, że to było jedyną szansą a ponadto sprawdzało się dalej w kolejnych sezonach. Dzięki temu udało się nam osiągnąć wzrost wskaźników produkcji i wzrost sprzedaży.
W ostatnich latach ponad 70 % nieraz nawet ponad 80 % pracowników sezonowych przyjeżdżało do Polski z Ukrainy. Stworzyliśmy specjalne przepis prawne, stworzyliśmy specjalną procedurę wydawania wiz, po to by ten system był w miarę sprawny, a także żeby nie dopuścić do sytuacji, w której produkcja i eksport będzie ograniczony z powodu braku dostępności siły roboczej.
Jedną kwestią jest dostępność siły roboczej a drugą już jak ta siła robocza jest na miejscu i podejmuje pracę. Otóż w obecnych przepisach mamy do czynienie z różnymi metodami zatrudniania legalnego pracownika z polski i pracownika pochodzącego z zewnątrz. Na razie obowiązuje klasyczna umowa o pracę, która z wielu powodów jest dla sadownictwa/rolnictwa umową niepraktyczną - niemożliwą do zastosowania. Nie uwzględnia ona specyfiki pracy w rolnictwie/sadownictwie, a poza tym jest umową drogą, bo jest ona obciążoną szeregiem obowiązków także finansowych dla pracodawcy, czyli dla sadownika

– podkreślił prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski.

Przez ostatnie lata stosowaliśmy, więc umowę cywilnoprawną. Przez wielu ludzi oskarżani byliśmy o nadużywanie prawa, ale robiliśmy to, dlatego że nie mogliśmy zapłacić wyższych stawek godzinowych. Decydowaliśmy się, dlatego na umowę o dzieło bądź umowę zlecenia gdyż było to dla nas najlepsze w tym obecnym stanie prawnym.
Należy podkreślić, iż to właśnie w tych krajach, w których jest łatwa dostępność do pracowników z zewnątrz (cudzoziemców) produkcja się rozwija. W krajach, w których tego nie ma produkcja jest ograniczona

– zaznaczył Mirosław Maliszewski.

Na jakich zasadach zatrudnialiśmy cudzoziemców do końca 2017 roku ?

Do tej pory mieliśmy możliwość zatrudniana obywateli Ukrainy przez 6 miesięcy w ciągu roku i odbywało się to na zasadzie prostego oświadczenia składanego do powiatowego urzędu pracy i w zasadzie już wtedy uzyskiwaliśmy zgodę. Ten dokument był przekazywany obywatelowi Ukrainy i otrzymywał on od polskiego konsula wizę. Ten prosty system, który był bardzo korzystny dla nas będzie teraz zastąpiony systemem zezwoleń….A jest zasadnicza różnica miedzy rejestracją oświadczenia a uzyskaniem zezwolenia.

Jak jeszcze raz zaznaczył Mirosław Maliszewski

Oświadczenie jednostronicowe składało się do Urzędu Pracy i praktycznie od razu po podstemplowaniu, czyli po zarejestrowaniu cudzoziemca bez decyzyjności jakiegoś urzędnika dostawaliśmy prawo zatrudnienia obywatela Ukrainy.

Jak będzie wyglądało zatrudnianie cudzoziemców od tego roku ?

Od 1 stycznia br. wszystko się zmienia i dzisiaj będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Będzie trzeba złożyć wniosek i uzyskać zgodę/zezwolenie na zatrudnienie pracownika z Ukrainy. I to wcale nie będzie łatwe gdyż nie jest to nawet jeszcze zezwolenia tylko tzw. zaproszenie. To jest właśnie najważniejszy problem, największe ograniczenie, które spowoduje, że dostęp siły roboczej z Ukrainy będzie utrudniony.
To zezwolenie będzie obowiązywało maksymalnie przez 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego i to jest jedyny pozytyw. Czyli jak już uzyskamy zgodę dla danego obywatela Ukrainy to będzie on mógł podjąć pracę w naszym gospodarstwie maksymalnie przez 9 miesięcy, do tej pory było 6 miesięcy. Opłata wynosi 30 zł do tej pory było to bezpłatne.
Ale mamy też szereg innych obowiązków z pobytem pracownika z Ukrainy w naszym gospodarstwie, chociażby musimy z nim zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego i spełnić szereg innych obowiązków, które będą powodowały, że administracyjnie i finansowo będziemy bardzie obciążeni.
To oświadczenie 6 miesięczne, które było do tej pory już nie funkcjonuje dla naszej branży, czyli my rolnicy/sadownicy nie możemy z tego korzystać. Mogą z niego korzystać jednak inne dziedziny gospodarki natomiast my nie możemy. Dla nas zostało tylko 9 miesięczne zezwolenie na prace cudzoziemca w gospodarstwie. Widzimy, więc że pod tym względem raczej mamy więcej ograniczeń niż przywilejów.
Druga rzecz jest taka, co zrobić jak on przyjedzie i tą pracę będzie podejmował. Do tej pory w przeważającej większości robiliśmy to na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło wpisując jakieś zadanie, które w naszym gospodarstwie jest do wykonania. Na tej podstawie cudzoziemiec był legalnie zatrudniony, podejmował i wykonywał pracę legalnie. Niestety ta umowa wypadnie z obiegu prawnego, jeżeli ktoś we wniosku napisze ze zawiera z cudzoziemcem taką umowę to prawdopodobnie nie uzyska zgody na zatrudnienie danego pracownika.

Jak poinformował Mirosław Maliszewski –

Jest, więc potrzeba stworzenia i to już od wielu lat innego rodzaju umowy, specjalnej umowy. Powstała niezła propozycja mianowicie propozycja stworzenia umowy o pomocy przy zbiorach. Czyli będziemy mogli zatrudniać na podstawie zwykłej umowy - prostej umowy pracownika przy zbiorach w naszym gospodarstwie. Ale uwaga tylko przy zbiorach ! Nie będzie to dotyczyło cięcia, nie będzie to dotyczyło zabiegów pielęgnacyjnych czy ochronnych, będzie to dotyczyło tylko czynność związanych bezpośrednio ze zbiorami, bądź przygotowaniem do sprzedaży.
Jednak jest pewna niekonsekwencja i nie ma zgodności miedzy przepisami dotyczącymi zatrudnienia i przyjazdu obywateli Ukrainy, a tej umowy o pomocy przy zbiorach. Mianowicie ogranicza się ten okres w tych nowych przepisach do wykonywania pracy maksymalnie przez okres 90 dni w ciągu roku – czyli tu mamy 3 miesiące, a na podstawie przepisów dotyczących przyjazdu obywateli Ukrainy możemy zatrudnić ich na 9 miesięcy. Tu niema w tym żadnej logiki. Bo to będzie oznaczało, że tak naprawdę w pozostałym okresie będziemy musieli zatrudniać tych pracowników na podstawie umowy o prace – a to obraz obciążenia finansowego, administracyjnego, ale także szeregu obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika.

Jak podkreślił prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski

Zarówno do kwestii związanych z przyjazdem obywateli Ukrainy jak i do umów zawieranych z pracownikami mamy szereg uwag i z wieloma się w ogóle nie zgadzamy. Uważamy, że jeżeli te przepisy będą dalej funkcjonować w tak zaproponowanym kształcie będzie to ograniczało pozyskiwania siły roboczej z zewnątrz, z Ukrainy czy innych krajów.
Ta ustawa obowiązuje od 1 stycznia i nie raz jeszcze nas w tym roku zaskoczy

– zaznacza Mirosław Maliszewski.

Dlatego wato już dziś zastanowić się, jakie są tendencje rynkowe, tendencje dotyczące przypływu pracowników. Co nas czeka w najbliższych latach niezależnie od tego, jakie będą przepisy.
Po pierwsze mamy dzisiaj w Polsce do czynienia ze spadkiem bezrobocia, oczywiście tym są bardziej zadowoleni Ci, którzy są pracownikami niż ci, którzy są pracodawcami. Pracodawcy w wielu sektorach dzisiaj narzekają, że ludzi do pracy nie ma, narzekamy na to też i my producenci. Myśląc tu o pracownikach z polski warto zauważyć, co się w najbliższych latach wydarzy i co jest trwałą tendencją, która się nie zmieni. Mianowicie - stopa bezrobocia będzie w Polsce spadać, co będzie oznaczało, że liczba dostępnych dla nas pracowników będzie coraz mniejsza i to jest nie do uniknięcia. Zważywszy na to, że większość kompleksów sadowniczych i ogrodniczych w Polsce położona jest w miejscach o niskiej stopie bezrobocia i to zjawisko jeszcze bardziej ograniczy dostępność do siły roboczej. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny zarówno stopa bezrobocia jak i przyrost naturalny w Polsce będzie malejący.

Jak poinformował Mirosław Maliszewski

Przyczynę braku siły roboczej do pracy w rolnictwie można podzielić na dwie grupy: na sytuacje w kraju oraz na zewnątrz.

W kraju:

Po pierwsze jest to obniżenie stopy bezrobocia w Polsce, co w efekcie ogranicza liczbę ludzi do pracy i zwiększa konkurencję o pracownika z innymi dziedzinami gospodarki. Niestety oznacza to, że my będziemy najmniej atrakcyjni - w skrócie najlepiej zapomnijmy o pracownikach z polski, jeżeli chodzi o pracę w gospodarstwie. Po drugie i jest to jest trochę kontrowersyjne - programy socjalne te, które są skierowane do ludzi w trudnej sytuacji finansowej np. program 500+. Program ten ma oczywiście pozytywne efekty, ale także i negatywne. Ponieważ wielu ludzi z rynku pracy ucieka właśnie po to, aby spełniać warunki 500+ i uzyskiwać zasiłek.

W przypadku cudzoziemców:

W zasadzie 70-80 % pracowników przyjeżdżało do Polski z Ukrainy jednak zostało wprowadzone embargo – które przyczyniło się do przybliżenia Ukrainy do Europy. Wiemy jaka jest sytuacja na Ukrainie, wiemy jaka jest sytuacja w Rosji i w Europie. Unia Europejska wykonuje, co jakiś czas gest w stosunku do Ukrainy żeby przybliżyć mentalnie, finansowo, organizacyjnie i prawnie Ukrainę do UE. Obniżone zostały stawki celne produktów - ile produktów trafiło do polski i jaki one mają wpływ na kształtowanie się cen np. czereśni wiemy z własnego doświadczenia. Wszystkie te działania UE w stronę Ukrainy mają na celu zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą. Jednym z tych elementów jest dzisiaj ruch bezwizowy – czego niebyło jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Oczywiście oni nie mogą podjąć legalnej pracy ani w Niemczech, ani we Francji czy w innym kraju Unii Europejskiej na takich zasadach jak to było w Polsce, ale wjechać mogą. Bardzo często zarówno oni jak i pracownicy w tamtych krajach podejmują ryzyko do zatrudnienia Ukraińców – gdzie dostaną wyższe stawki za pracę niż w Polsce. Może za jakiś czas zachłyśnięcie się Niemców i innych krajów pracownikami z Ukrainy minie, ale my póki, co tą rywalizację o pracowników z Ukrainy przegrywamy. Wiemy o tym doskonale gdyż wielu z nas tego osobiście doświadczyło w minionym sezonie. Pracownicy mieli przyjechać do naszego gospodarstwa, a pojechali dalej do Europy Zachodniej.

Jak dodał Mirosław Maliszewski

Zainteresowanie Ukraińców pracą w Polsce maleje a nawet, jeśli zainteresowanie polskim rynkiem pracy jest to pojawia się rywalizacja o tych pracowników w kraju, między różnymi dziedzinami gospodarki.
Kiedyś sadownictwo i rolnictwo było jedyną dziedziną, która mogła sobie legalnie zapożyczyć pomoc pracowników z Ukrainy. Ale że inne dziedziny były aktywne i dziś te przepisy są takie same, a po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia br. są nawet lepsze dla niektórych dziedzin gospodarki niż dla rolnictwa. Np. w budownictwie będzie można zatrudnić Ukraińców na podstawie tego 6 miesięcznego oświadczenia, czyli na podstawie tych przepisów, które były w Polsce do tej pory, a nam nie będzie wolno. My będziemy zatrudniać cudzoziemców w prawdzie na 9 miesięcy, ale musimy uzyskać pozwolenie na prace. To wszystko oznacza, że w sezonie normalnej produkcji nieograniczonej przez przymrozki albo inne zjawiska atmosferyczne możemy się spodziewać braku siły roboczej, a co za tym idzie możemy się spodziewać wzrostu koszów tej siły roboczej. To jest niestety dla nas bardzo niebezpieczne.
Jedno jest pewne - jeżeli nie wprowadzimy w polskim systemie prawnym ułatwień do przyjazdu do naszego kraju mieszkańców takich krajów jak Wietnam, Bangladesz, Maroko, Indie czy innych krajów Azjatyckich w niedalekiej przyszłości zabraknie rąk do pracy w naszych gospodarstwach

– dodał na zakończenie prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski.REKLAMA
2018_SSS_pod_art


MPS-SAD_TMJ_prenumerata

komentarze (3):

dodaj komentarz
wlodek267
wlodek267 12.01.2018 21:41 W policji na jedno miejsce pracy zgłasza się pięciu kandydatów.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Spartan300
Spartan300 15.01.2018 11:37 W 2017r. z mojego 10 ha sadu zebrałem o około 60 % jabłek mniej niż w roku 2016, przy czym te 40 % zbioru pochodziło z 5 ha, co prawda nie sprzedałem jeszcze całych zapasów, ale mogę już teraz powiedzieć że na pewno nie jest gorzej jeśli chodzi o wynik finansowy. Co więcej dopadło mnie przemyślenie gdybyśmy na stałe pozbyli się połowy naszych sadów,na krajowym rynku pozostałoby by i tak około 2 mln ton jabłek czyli jeden milion na zapotrzebowanie krajowe ( 0,7 mln ton spożycie jabłek deserowych + 0,15 mln ton soki NFC + 0,15 mln ton inne przetwory ), drugi milion na eksport i na koncentraty. Podsumowując o połowę mniej pracy w sadzie zarazem o połowę mniej problemów z; robocizną, mniej problemów z sprzedażą, zupełnie inne ceny. Nie wspominając o jeszcze innym, nie ekonomicznym aspekcie pracy sadownika, mianowicie jakby zaczęto nas bardziej szanować.
sew1979
sew1979 15.01.2018 12:51 Też mi się wydaje , że to słuszna droga . No ale przyroda nie lubi próżni w naszym kraju mniej to gdzie indziej dosadzą więcej . Rynek musi się sam wyregulować , a kto na tym wygra czy ten co ma dużo i zatrudnia masę ludzi czy ten który ma kilka hektarów i większość prac wykona sam , czas pokaże .

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Pokaz cięcia jabłoni, sad Pana Wiesława Mazura

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych zorganizowało pokaz sposobów cięcia sadów...

Polagra PREMIERY 2018

Ciągniki ARBOS   Deutz-Fahr Seria 5DS Zetor UTILX HT45 Class - Crop Sensor ISARIA Krukowiak...

Kongres Borówkowy już 24 stycznia br.

Zapisałeś się już na Kongres Borówkowy?  Spotkanie plantatorów borówki odbędzie się...

ZSRP: Kiedy ,,wycofamy owoce" ?

Od dłuższego czasu do naszej Organizacji zgłaszają się zniecierpliwieni sadownicy z...

ZSRP: Czas na jabłka z Europy

Czas na jabłka z Europy – tak brzmi tytuł dwuletniej kampanii informacyjno-promocyjnej...

ZSRP: Czy Związek Sadowników RP jest potrzebny ?

To pytanie w takich chwilach jak dziś niewątpliwie nabiera na aktualności. Wszystko za...

Yara_TSW2018
2017_Soldrip

Najnowsze komentarze

Odmiany jabłoni - co sadzić ?
jerzy45 - mam wrażenie że nie zdajesz sobie...
Wycofanie owoców z rynku
@Jerzy .... U nas w okolicy dwie firmy...
Odmiany jabłoni - co sadzić ?
Ja się nie zarejestruję, bo dojazd...
Wycofanie owoców z rynku
@decosta ... Ciągle słyszę z tej "lepszej"...
Wycofanie owoców z rynku
Powinno być @SławekS, a jest tylko @. Wielu...
Wycofanie owoców z rynku
...cyt..."Tak więc zgadzamy się że układy...
Czechy: po raz trzeci !!!
A ktoś pisał na innym portalu. Jak ludzie...
Czechy: po raz trzeci !!!
A ktoś pisał na innym portalu. Jak ludzie...
Wycofanie owoców z rynku
Tak więc zgadzamy się że układy i...
Wycofanie owoców z rynku
Jacenty - otóż wierz lub nie, ale układów...
Wycofanie owoców z rynku
Ja podlegam po łódzki oddział i dosyć...
Wycofanie owoców z rynku
SlawekS - fakt że do Ciebie ktoś dzwonił z...
Wycofanie owoców z rynku
Bardzo delikatnie osiołek!!!
Wycofanie owoców z rynku
Jerzy, masz wszystko na stronie internetowej....
Czechy: po raz trzeci !!!
Czesi od dawna mają niechęć do polskich...
Potrzebna jest definicja...
Zabrania Ci ktoś produkować? Spełnisz...
Czechy: po raz trzeci !!!
Coś o Ukraińskich jabłkach:...
Wycofanie owoców z rynku
Widzisz to co Ci pasuje , masz wąskie pole...
Czechy: po raz trzeci !!!
Oświeć mnie co z tym Runnerem jest nie tak???
Wycofanie owoców z rynku
Okazuje się ze miałem rację
Wycofanie owoców z rynku
Aha... Co do partii. Nie mam zamiaru jej...
Wycofanie owoców z rynku
W tym momencie odwracasz @Decosto kota ogonem...
Wycofanie owoców z rynku
Jerzy załóż partię będziemy na Ciebie...
Potrzebna jest definicja...
Dobrze, że na zdjęciu widać Suskiego... W...
Wycofanie owoców z rynku
To, że ktoś coś mówił nie jest faktem....
Czechy: po raz trzeci !!!
Małą wiedze na temat oprysków masz
Potrzebna jest definicja...
"Zwłaszcza, że produkujemy w Polsce dobry...
Potrzebna jest definicja...
Niestety, ku mojemu rozczarowaniu, ma tu...
Wycofanie owoców z rynku
Pieniądze wzięte po przymrozkach trzeba...
Wycofanie owoców z rynku
dziś w agrobiznesie mówili ze 19 stycznia...
Wycofanie owoców z rynku
tu prawdopodobnie nie chodzi o grad tylko...
Wycofanie owoców z rynku
Czyli jak wziąłem cały tysiak do ha na...
Wycofanie owoców z rynku
Nie przysługuje wycofanie producentom...
Wycofanie owoców z rynku
Jak to w końcu jest będzie można samemu...
Wycofanie owoców z rynku
Można plus odsetki!!!
Wycofanie owoców z rynku
Jeżeli przydział kg na bezpłatną wyjdzie...
Wycofanie owoców z rynku
No bez przesady... To w końcu przemarzło,...
Czechy: po raz trzeci !!!
Ciekawe czy to polskie jabłko czy Polska...
Czechy: po raz trzeci !!!
I taka jest niestety wiedza niektórych...
Czechy: po raz trzeci !!!
A coś z runnerem jest nie tak ????????? Nie...
Czechy: po raz trzeci !!!
W lato w sklepach sami wciskali Runner i...
Czechy: po raz trzeci !!!
Sami sobie walimy w kolano ,ale i tak będą...
Co dalej w produkcji jabłek ?
A może by tak, na portalu, zrobić ranking...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Krajowy dumping? Kto dopłaci??? Aby wzrosło...
Co dalej w produkcji jabłek ?
...cyt..."Grupa niszowa: Lobo, Ligol,...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Problemem większości polskich gospodarstw...
Wycofanie owoców z rynku
Po tych wpisach i punktach pod nimi...
Ceny jabłek dorównują...
Eksperci językowi uspokajają , takie wpadki...
Wycofanie owoców z rynku
A czy można oddać agencji pieniądze...
Ceny jabłek dorównują...
Czemu dorównują????!!!
Owoce bez przekroczeń...
Bozii no i co z tego że mają jak nie ma...
Maliszewski: Zatrudnienie...
Też mi się wydaje , że to słuszna droga ....
Maliszewski: Zatrudnienie...
W 2017r. z mojego 10 ha sadu zebrałem o...
Owoce bez przekroczeń...
I tak kolega ( ? ) @bozii podpadł zapewne...
Wycofanie owoców z rynku
Nic Ci nie zostało na wycofanie ,dlatego ze...
Owoce bez przekroczeń...
a może zacznijmy kontrolować "cytruski" do...
Owoce bez przekroczeń...
Inną kwestią, na którą zwrócono uwagę,...
Owoce bez przekroczeń...
Wzbogacenie etykiet środków ochrony o...
Owoce bez przekroczeń...
Konieczność wprowadzenia obowiązkowych...
Kosiarko rozdrabniacz
proszę zdjęcia adriaann@wp.pl
Wycofanie owoców z rynku
Widzisz Jerzy, serce rośnie kiedy się widzi...
Owoce bez przekroczeń...
...cyt...."Wzbogacenie etykiet środków...
Wycofanie owoców z rynku
Tak. Masz słuszność @artemido. Widać, to...
TSW 2018
chciałem poruszyć temat landiniego.......
Wycofanie owoców z rynku
5196 euro to jakieś 11 ton i znowu...
Wycofanie owoców z rynku
Oglądając transmisję widzę w wielu...
Wycofanie owoców z rynku
Pomoc deminimis dostali ci u których...
Wycofanie owoców z rynku
witam .czytajac rozporzadzenie wynika ze jak...
Wycofanie owoców z rynku
Widzę, że znacznej części sadowników nie...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Niektórzy wychodzą z założenia, że praca...
TSW2018 - Przyszłość...
za dziesięć lat pozostanie Nas tylko...
Wycofanie owoców z rynku
a czy w tym roku też będzie tylko 10 ton na...
Wycofanie owoców z rynku
a cena zostaje taka sama ? chyba kwestia...
Wycofanie owoców z rynku
Z matematyki wynika że zgłoszenia powinny...
USA: popyt na ekologiczne...
Każda roślina ma swój system...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Koszty produkcji to nie tylko opryski i...
Wycofanie owoców z rynku
Ależ jest wspaniała okazja na wycofanie z...
Co dalej w produkcji jabłek ?
43 000zł/ha lub 50 000zł/ha: koszty...
Wycofanie owoców z rynku
zawsze wiedziałem że wykształcenie nie...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Jerzy, a ceny za te nowe odmiany też są...
Maliszewski: Zatrudnienie...
W policji na jedno miejsce pracy zgłasza...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Wszystkich nazw przy odmianach jabłek nie...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Patrząc na te pięknie wypucowane jabłka,...
Wycofanie owoców z rynku
Zgoda. Rozporządzenie wchodzi... Jednak...
Wycofanie owoców z rynku
Rozporzadzenie wchodzi w zycie 7 dni od...
Wycofanie owoców z rynku
Witam, czy podany jest gdzieś termin...
Coraz mniej cudzoziemców...
kolego u mnie już teraz przy okazji kontroli...
Coraz mniej cudzoziemców...
Wania1234 masz racie bo za każdy wniosek...
Coraz mniej cudzoziemców...
Piszczalka a jakoś uchodźców nie...
Konieczne jest przywrócenie...
juz wiadomo,za tydzien
Coraz mniej cudzoziemców...
Ale te niewygodne dla siebie ustawy to szybko...
Coraz mniej cudzoziemców...
A to nie Pis wdrożył tą dyrektywe. W 2014...
Wiosna zamiast zimy –...
Może być szczególnie dla odmian...
Coraz mniej cudzoziemców...
A wielu sadowników nadal popiera PiS,...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Nawet się załapałem na jednej fotce ,...
Konieczne jest przywrócenie...
miały potwierdzić to co napisał jurol.
Wiosna zamiast zimy –...
Modele pogodowe potwierdzają prognozy z tego...
Konieczne jest przywrócenie...
Janflaster - czy informacja którą...
Konieczne jest przywrócenie...
świeżutkie ogłoszenie z Igritu:"Zatrudnimy...
Konieczne jest przywrócenie...
świeżutkie ogłoszenie z Igritu:"Zatrudnimy...
Konieczne jest przywrócenie...
To powiedz teraz jurol jakie działania...
Czechy: chlorpyrifos w...
Są firmy które kupują i konfekcjonują...
Czechy: chlorpyrifos w...
Na Zachodzie market dominuje w handlu,...
Konieczne jest przywrócenie...
Tak trochę ironicznie napiszę .Handel z...
Czechy: chlorpyrifos w...
Nie wiem jak jest w jabłkach, ale w owocach...
Konieczne jest przywrócenie...
staje się nie staje,najważniejsze że...
Konieczne jest przywrócenie...
"Rosja staje się potęgą gospodarczą ". To...
Czechy: chlorpyrifos w...
Jestem producentem ale też eksportuję swój...
Czechy: chlorpyrifos w...
Jarkoski- Darmowych komunikatów jest cała...
Czechy: chlorpyrifos w...
Koszty badań przez eksportera, to oczywiste...
Czechy: chlorpyrifos w...
To nie jest tak że ci co pryskają dursbanem...
Konieczne jest przywrócenie...
Rosja staje się potęgą gospodarczą a my...
Coraz mniej cudzoziemców...
Witam. Spotkanie było poświęcone wnioską...
Konieczne jest przywrócenie...
czy już wiadomo kiedy zostanie uruchomiony...
Czechy: chlorpyrifos w...
Napisałem jako pierwszy bo byłem ciekawy...
Czechy: chlorpyrifos w...
Napisałem jako pierwszy bo byłem ciekawy...
Czechy: chlorpyrifos w...
Napisałem jako pierwszy bo byłem ciekawy...
Konieczne jest przywrócenie...
a może i w Polsce trzeba przeprowadzić...
Czechy: chlorpyrifos w...
To jest główna substancja Dursbanu. Często...
Czechy: chlorpyrifos w...
Niestety musi dojść do tego, że jeden czy...
Coraz mniej cudzoziemców...
To czego się dowiedziałeś? Ja wiem na...
Konieczne jest przywrócenie...
Wszyscy se dają siana tylko konie głodują....
Czechy: chlorpyrifos w...
Tak , jest wśród nas spora grupa...
Czechy: chlorpyrifos w...
Jest u wśród nas spora grupa kolegów,...
Coraz mniej cudzoziemców...
Witam Ja jestem świerzo po spotkaniu z...
Coraz mniej cudzoziemców...
Jak zasiłku nie będzie miał to albo niech...
Wózki sadownicze wózek 3...
witam mozna prosic o foto krystianm56@o2.pl
Coraz mniej cudzoziemców...
Powodzenia życzę, jeśli myslisz ze...
Coraz mniej cudzoziemców...
Hetmanie, nie ważne "co by było gdyby"...
Coraz mniej cudzoziemców...
Wystarczyło by żeby na zachodzie odebrali...
Wiosna zamiast zimy –...
jerzy45 to nie forum o wypadkach drogowych...
Coraz mniej cudzoziemców...
Drogi kolego @artemido...Zauważyłeś...
Wiosna zamiast zimy –...
Może będę się powtarzał, ale nic... To...
Wiosna zamiast zimy –...
jerzy45 czytaj ze zrozumieniem, potem...
Wiosna zamiast zimy –...
jerzy45 czytaj ze zrozumieniem, potem...
Coraz mniej cudzoziemców...
Kto kogo wygoni i dokąd?
Coraz mniej cudzoziemców...
wygonią tych co nie nadają się do...
Coraz mniej cudzoziemców...
Śmieszą mnie ludzie którzy uparcie...
Wiosna zamiast zimy –...
Boskop schodzi w sklepach 2x wiecej kupiec...
Wiosna zamiast zimy –...
Wolni wyjaśnienia pani premier szydło...
Wiosna zamiast zimy –...
Wolni wyjaśnienia pani premier szydło...
Wiosna zamiast zimy –...
Nie mam precyzyjnej statystyki ale, ale...
Wiosna zamiast zimy –...
Mam takie pytanie do Was, ale i do @admina....
Wiosna zamiast zimy –...
@walduś...@Jarkoski. Podajcie rok urodzenia,...
Wiosna zamiast zimy –...
@Jarkoski ...Masz dużo racji...Jednak z tym,...
Wiosna zamiast zimy –...
Bardzo trafna uwaga @waldusiu. Mówiłem, że...
Wiosna zamiast zimy –...
Rozmawialiśmy o wymarznięciach drzew.Ty...
instagram