Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2018_Agrosiemx_Caldera
2018_Delany

Maliszewski: Zatrudnienie sezonowe, a nowe regulacje prawne

Podczas pierwszego dnia tegorocznej VIII edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa które odbyły się 10 i 11 stycznia w Ptak Warsaw Expo prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski podczas swojej prelekcji przybliżył sadownikom nowe zasady i regulacje prawne dotyczące zatrudnienia sezonowego które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Jak poinformował prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski

Zatrudnienie pracowników sezonowych już w minionym sezonie było bardzo dużym problemem, a w nadchodzącym sezonie będzie jeszcze większym. Chodzi zarówno o zatrudnienie pracowników przy zbiorach, ale także w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.

Czym jest praca w rolnictwie i czym jest praca w sadownictwie - czym różni się od pracy w zawodach innych dziedzin gospodarki ?

Po pierwsze praca w rolnictwie/sadownictwie jest uzależniona od pór roku, jest to raczej praca bardziej ciężka niż praca lekka. Ilość pracy jest różna w zależności od sezonu - zimą mniejsza latem większa. Ponadto trudno określić ramy czasowe nie tylko w ciągu roku, ale trudno też określić ramy czasowe w ciągu miesiąca, a nawet w ciągu dnia ze względu na warunki pogodowe. Rolnictwo i sadownictwo nie jest pracą atrakcyjną dla polskich pracowników, chcą oni pracy lekkiej, pracy którą można precyzyjnie określić godzinowo. Dlatego potrzebujemy pracowników z zagranicy. A do tego potrzeba konkretnych regulacji prawnych zarówno, jeżeli chodzi o samo pozyskiwane pracowników jak i oddzielnych regulacji na etapie zatrudniania – dodał Mirosław Maliszewski.
Dziś pozyskujemy pracowników z Europy Wschodniej głównie z Ukrainy. Pamiętam negocjacje, które prowadził Związek Sadowników (więcej niż 10 lat temu) z przedstawicielami Ministerstwa Administracji gdzie mówiliśmy o tym, że aby polskie sadownictwo mogło dalej się rozwijać i aby gospodarka mogła z tego tytułu uzyskiwać dochody jest konieczność uzyskiwania siły roboczej z zewnątrz. Uznano wtedy, że jest to nierealne i niemożliwe…Później okazało się, że to było jedyną szansą a ponadto sprawdzało się dalej w kolejnych sezonach. Dzięki temu udało się nam osiągnąć wzrost wskaźników produkcji i wzrost sprzedaży.
W ostatnich latach ponad 70 % nieraz nawet ponad 80 % pracowników sezonowych przyjeżdżało do Polski z Ukrainy. Stworzyliśmy specjalne przepis prawne, stworzyliśmy specjalną procedurę wydawania wiz, po to by ten system był w miarę sprawny, a także żeby nie dopuścić do sytuacji, w której produkcja i eksport będzie ograniczony z powodu braku dostępności siły roboczej.
Jedną kwestią jest dostępność siły roboczej a drugą już jak ta siła robocza jest na miejscu i podejmuje pracę. Otóż w obecnych przepisach mamy do czynienie z różnymi metodami zatrudniania legalnego pracownika z polski i pracownika pochodzącego z zewnątrz. Na razie obowiązuje klasyczna umowa o pracę, która z wielu powodów jest dla sadownictwa/rolnictwa umową niepraktyczną - niemożliwą do zastosowania. Nie uwzględnia ona specyfiki pracy w rolnictwie/sadownictwie, a poza tym jest umową drogą, bo jest ona obciążoną szeregiem obowiązków także finansowych dla pracodawcy, czyli dla sadownika

– podkreślił prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski.

Przez ostatnie lata stosowaliśmy, więc umowę cywilnoprawną. Przez wielu ludzi oskarżani byliśmy o nadużywanie prawa, ale robiliśmy to, dlatego że nie mogliśmy zapłacić wyższych stawek godzinowych. Decydowaliśmy się, dlatego na umowę o dzieło bądź umowę zlecenia gdyż było to dla nas najlepsze w tym obecnym stanie prawnym.
Należy podkreślić, iż to właśnie w tych krajach, w których jest łatwa dostępność do pracowników z zewnątrz (cudzoziemców) produkcja się rozwija. W krajach, w których tego nie ma produkcja jest ograniczona

– zaznaczył Mirosław Maliszewski.

Na jakich zasadach zatrudnialiśmy cudzoziemców do końca 2017 roku ?

Do tej pory mieliśmy możliwość zatrudniana obywateli Ukrainy przez 6 miesięcy w ciągu roku i odbywało się to na zasadzie prostego oświadczenia składanego do powiatowego urzędu pracy i w zasadzie już wtedy uzyskiwaliśmy zgodę. Ten dokument był przekazywany obywatelowi Ukrainy i otrzymywał on od polskiego konsula wizę. Ten prosty system, który był bardzo korzystny dla nas będzie teraz zastąpiony systemem zezwoleń….A jest zasadnicza różnica miedzy rejestracją oświadczenia a uzyskaniem zezwolenia.

Jak jeszcze raz zaznaczył Mirosław Maliszewski

Oświadczenie jednostronicowe składało się do Urzędu Pracy i praktycznie od razu po podstemplowaniu, czyli po zarejestrowaniu cudzoziemca bez decyzyjności jakiegoś urzędnika dostawaliśmy prawo zatrudnienia obywatela Ukrainy.

Jak będzie wyglądało zatrudnianie cudzoziemców od tego roku ?

Od 1 stycznia br. wszystko się zmienia i dzisiaj będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Będzie trzeba złożyć wniosek i uzyskać zgodę/zezwolenie na zatrudnienie pracownika z Ukrainy. I to wcale nie będzie łatwe gdyż nie jest to nawet jeszcze zezwolenia tylko tzw. zaproszenie. To jest właśnie najważniejszy problem, największe ograniczenie, które spowoduje, że dostęp siły roboczej z Ukrainy będzie utrudniony.
To zezwolenie będzie obowiązywało maksymalnie przez 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego i to jest jedyny pozytyw. Czyli jak już uzyskamy zgodę dla danego obywatela Ukrainy to będzie on mógł podjąć pracę w naszym gospodarstwie maksymalnie przez 9 miesięcy, do tej pory było 6 miesięcy. Opłata wynosi 30 zł do tej pory było to bezpłatne.
Ale mamy też szereg innych obowiązków z pobytem pracownika z Ukrainy w naszym gospodarstwie, chociażby musimy z nim zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego i spełnić szereg innych obowiązków, które będą powodowały, że administracyjnie i finansowo będziemy bardzie obciążeni.
To oświadczenie 6 miesięczne, które było do tej pory już nie funkcjonuje dla naszej branży, czyli my rolnicy/sadownicy nie możemy z tego korzystać. Mogą z niego korzystać jednak inne dziedziny gospodarki natomiast my nie możemy. Dla nas zostało tylko 9 miesięczne zezwolenie na prace cudzoziemca w gospodarstwie. Widzimy, więc że pod tym względem raczej mamy więcej ograniczeń niż przywilejów.
Druga rzecz jest taka, co zrobić jak on przyjedzie i tą pracę będzie podejmował. Do tej pory w przeważającej większości robiliśmy to na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło wpisując jakieś zadanie, które w naszym gospodarstwie jest do wykonania. Na tej podstawie cudzoziemiec był legalnie zatrudniony, podejmował i wykonywał pracę legalnie. Niestety ta umowa wypadnie z obiegu prawnego, jeżeli ktoś we wniosku napisze ze zawiera z cudzoziemcem taką umowę to prawdopodobnie nie uzyska zgody na zatrudnienie danego pracownika.

Jak poinformował Mirosław Maliszewski –

Jest, więc potrzeba stworzenia i to już od wielu lat innego rodzaju umowy, specjalnej umowy. Powstała niezła propozycja mianowicie propozycja stworzenia umowy o pomocy przy zbiorach. Czyli będziemy mogli zatrudniać na podstawie zwykłej umowy - prostej umowy pracownika przy zbiorach w naszym gospodarstwie. Ale uwaga tylko przy zbiorach ! Nie będzie to dotyczyło cięcia, nie będzie to dotyczyło zabiegów pielęgnacyjnych czy ochronnych, będzie to dotyczyło tylko czynność związanych bezpośrednio ze zbiorami, bądź przygotowaniem do sprzedaży.
Jednak jest pewna niekonsekwencja i nie ma zgodności miedzy przepisami dotyczącymi zatrudnienia i przyjazdu obywateli Ukrainy, a tej umowy o pomocy przy zbiorach. Mianowicie ogranicza się ten okres w tych nowych przepisach do wykonywania pracy maksymalnie przez okres 90 dni w ciągu roku – czyli tu mamy 3 miesiące, a na podstawie przepisów dotyczących przyjazdu obywateli Ukrainy możemy zatrudnić ich na 9 miesięcy. Tu niema w tym żadnej logiki. Bo to będzie oznaczało, że tak naprawdę w pozostałym okresie będziemy musieli zatrudniać tych pracowników na podstawie umowy o prace – a to obraz obciążenia finansowego, administracyjnego, ale także szeregu obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika.

Jak podkreślił prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski

Zarówno do kwestii związanych z przyjazdem obywateli Ukrainy jak i do umów zawieranych z pracownikami mamy szereg uwag i z wieloma się w ogóle nie zgadzamy. Uważamy, że jeżeli te przepisy będą dalej funkcjonować w tak zaproponowanym kształcie będzie to ograniczało pozyskiwania siły roboczej z zewnątrz, z Ukrainy czy innych krajów.
Ta ustawa obowiązuje od 1 stycznia i nie raz jeszcze nas w tym roku zaskoczy

– zaznacza Mirosław Maliszewski.

Dlatego wato już dziś zastanowić się, jakie są tendencje rynkowe, tendencje dotyczące przypływu pracowników. Co nas czeka w najbliższych latach niezależnie od tego, jakie będą przepisy.
Po pierwsze mamy dzisiaj w Polsce do czynienia ze spadkiem bezrobocia, oczywiście tym są bardziej zadowoleni Ci, którzy są pracownikami niż ci, którzy są pracodawcami. Pracodawcy w wielu sektorach dzisiaj narzekają, że ludzi do pracy nie ma, narzekamy na to też i my producenci. Myśląc tu o pracownikach z polski warto zauważyć, co się w najbliższych latach wydarzy i co jest trwałą tendencją, która się nie zmieni. Mianowicie - stopa bezrobocia będzie w Polsce spadać, co będzie oznaczało, że liczba dostępnych dla nas pracowników będzie coraz mniejsza i to jest nie do uniknięcia. Zważywszy na to, że większość kompleksów sadowniczych i ogrodniczych w Polsce położona jest w miejscach o niskiej stopie bezrobocia i to zjawisko jeszcze bardziej ograniczy dostępność do siły roboczej. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny zarówno stopa bezrobocia jak i przyrost naturalny w Polsce będzie malejący.

Jak poinformował Mirosław Maliszewski

Przyczynę braku siły roboczej do pracy w rolnictwie można podzielić na dwie grupy: na sytuacje w kraju oraz na zewnątrz.

W kraju:

Po pierwsze jest to obniżenie stopy bezrobocia w Polsce, co w efekcie ogranicza liczbę ludzi do pracy i zwiększa konkurencję o pracownika z innymi dziedzinami gospodarki. Niestety oznacza to, że my będziemy najmniej atrakcyjni - w skrócie najlepiej zapomnijmy o pracownikach z polski, jeżeli chodzi o pracę w gospodarstwie. Po drugie i jest to jest trochę kontrowersyjne - programy socjalne te, które są skierowane do ludzi w trudnej sytuacji finansowej np. program 500+. Program ten ma oczywiście pozytywne efekty, ale także i negatywne. Ponieważ wielu ludzi z rynku pracy ucieka właśnie po to, aby spełniać warunki 500+ i uzyskiwać zasiłek.

W przypadku cudzoziemców:

W zasadzie 70-80 % pracowników przyjeżdżało do Polski z Ukrainy jednak zostało wprowadzone embargo – które przyczyniło się do przybliżenia Ukrainy do Europy. Wiemy jaka jest sytuacja na Ukrainie, wiemy jaka jest sytuacja w Rosji i w Europie. Unia Europejska wykonuje, co jakiś czas gest w stosunku do Ukrainy żeby przybliżyć mentalnie, finansowo, organizacyjnie i prawnie Ukrainę do UE. Obniżone zostały stawki celne produktów - ile produktów trafiło do polski i jaki one mają wpływ na kształtowanie się cen np. czereśni wiemy z własnego doświadczenia. Wszystkie te działania UE w stronę Ukrainy mają na celu zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą. Jednym z tych elementów jest dzisiaj ruch bezwizowy – czego niebyło jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Oczywiście oni nie mogą podjąć legalnej pracy ani w Niemczech, ani we Francji czy w innym kraju Unii Europejskiej na takich zasadach jak to było w Polsce, ale wjechać mogą. Bardzo często zarówno oni jak i pracownicy w tamtych krajach podejmują ryzyko do zatrudnienia Ukraińców – gdzie dostaną wyższe stawki za pracę niż w Polsce. Może za jakiś czas zachłyśnięcie się Niemców i innych krajów pracownikami z Ukrainy minie, ale my póki, co tą rywalizację o pracowników z Ukrainy przegrywamy. Wiemy o tym doskonale gdyż wielu z nas tego osobiście doświadczyło w minionym sezonie. Pracownicy mieli przyjechać do naszego gospodarstwa, a pojechali dalej do Europy Zachodniej.

Jak dodał Mirosław Maliszewski

Zainteresowanie Ukraińców pracą w Polsce maleje a nawet, jeśli zainteresowanie polskim rynkiem pracy jest to pojawia się rywalizacja o tych pracowników w kraju, między różnymi dziedzinami gospodarki.
Kiedyś sadownictwo i rolnictwo było jedyną dziedziną, która mogła sobie legalnie zapożyczyć pomoc pracowników z Ukrainy. Ale że inne dziedziny były aktywne i dziś te przepisy są takie same, a po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia br. są nawet lepsze dla niektórych dziedzin gospodarki niż dla rolnictwa. Np. w budownictwie będzie można zatrudnić Ukraińców na podstawie tego 6 miesięcznego oświadczenia, czyli na podstawie tych przepisów, które były w Polsce do tej pory, a nam nie będzie wolno. My będziemy zatrudniać cudzoziemców w prawdzie na 9 miesięcy, ale musimy uzyskać pozwolenie na prace. To wszystko oznacza, że w sezonie normalnej produkcji nieograniczonej przez przymrozki albo inne zjawiska atmosferyczne możemy się spodziewać braku siły roboczej, a co za tym idzie możemy się spodziewać wzrostu koszów tej siły roboczej. To jest niestety dla nas bardzo niebezpieczne.
Jedno jest pewne - jeżeli nie wprowadzimy w polskim systemie prawnym ułatwień do przyjazdu do naszego kraju mieszkańców takich krajów jak Wietnam, Bangladesz, Maroko, Indie czy innych krajów Azjatyckich w niedalekiej przyszłości zabraknie rąk do pracy w naszych gospodarstwach

– dodał na zakończenie prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski.REKLAMA
2018_DelanPro_pod_news
2018_Syngenta_Chorus

komentarze (3):

dodaj komentarz
wlodek267
wlodek267 12.01.2018 21:41 W policji na jedno miejsce pracy zgłasza się pięciu kandydatów.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Spartan300
Spartan300 15.01.2018 11:37 W 2017r. z mojego 10 ha sadu zebrałem o około 60 % jabłek mniej niż w roku 2016, przy czym te 40 % zbioru pochodziło z 5 ha, co prawda nie sprzedałem jeszcze całych zapasów, ale mogę już teraz powiedzieć że na pewno nie jest gorzej jeśli chodzi o wynik finansowy. Co więcej dopadło mnie przemyślenie gdybyśmy na stałe pozbyli się połowy naszych sadów,na krajowym rynku pozostałoby by i tak około 2 mln ton jabłek czyli jeden milion na zapotrzebowanie krajowe ( 0,7 mln ton spożycie jabłek deserowych + 0,15 mln ton soki NFC + 0,15 mln ton inne przetwory ), drugi milion na eksport i na koncentraty. Podsumowując o połowę mniej pracy w sadzie zarazem o połowę mniej problemów z; robocizną, mniej problemów z sprzedażą, zupełnie inne ceny. Nie wspominając o jeszcze innym, nie ekonomicznym aspekcie pracy sadownika, mianowicie jakby zaczęto nas bardziej szanować.
sew1979
sew1979 15.01.2018 12:51 Też mi się wydaje , że to słuszna droga . No ale przyroda nie lubi próżni w naszym kraju mniej to gdzie indziej dosadzą więcej . Rynek musi się sam wyregulować , a kto na tym wygra czy ten co ma dużo i zatrudnia masę ludzi czy ten który ma kilka hektarów i większość prac wykona sam , czas pokaże .

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Maksymalna precyzja w przerzedzaniu zawiązków

Jak wynika ze średniej 5 badań przeprowadzonych w Europie w zastosowaniu MaxCel na gruszy...

New Holland podnosi poprzeczkę wydajności zbioru winogron

Kombajn New Holland Braud 9090X udziela odpowiedzi na to pytanie podczas testu wydajności...

LubApple na Międzynarodowych Targach Alimentaria w Barcelonie

Firma LubApple, lubelski producent owoców, kontynuuje swoje działania promocyjne na terenie...

Cała prawda o zatrudnianiu cudzoziemców

W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianie ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, która w...

Stanowisko Rady Powiatu Kraśnickiego ws. zatrudniania cudzoziemców

Rada Powiatu Kraśnickiego pragnie wesprzeć działania Związku Sadowników RP prowadzone od...

ZSRP: Kiedy ,,wycofamy owoce" ?

Od dłuższego czasu do naszej Organizacji zgłaszają się zniecierpliwieni sadownicy z...

Yara_czeresnie

Najnowsze komentarze

Opryskiwacz bury OKAZJA
można jakieś zdjęcia i który rok...
U jerzy45 -ego w sadzie
Alfred - widać że jesteś dzieciakiem i nie...
U jerzy45 -ego w sadzie
Nie przesadzaj, a jak taki cwaniak jesteś to...
Sejm przyjął ustawę o...
Ukraińcy rozliczają podatek u siebie, czyli...
Sejm przyjął ustawę o...
Widzę, że swoim wpisem sprowokowałem bardo...
Sejm przyjął ustawę o...
Alfredzie czterdziesty, wdzięczny jestem za...
Sejm przyjął ustawę o...
artemida .Zajmij się czymś pożytecznym...
Opryskiwacz bury OKAZJA
Likwidacja całej, 20 hektarowej plantacji???...
Sejm przyjął ustawę o...
Pomyłka w artykule, bo raz sie pisze, ze...
Sejm przyjął ustawę o...
Błogi nastrój zapanował na portalu w...
U jerzy45 -ego w sadzie
Czy jablko z parchem bedzie zdrowsze niz...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jerzy .. Uwierz mi ,nikt Ci nie zazdrości !!...
U jerzy45 -ego w sadzie
Brat naszego odbiorcy jabłek przemysłowych.
U jerzy45 -ego w sadzie
Jerzy, słowa kierowałem do osób plujących...
U jerzy45 -ego w sadzie
@SlawekS... "...umiejętności...
U jerzy45 -ego w sadzie
A kto jest teraz właścicielem "Sadów...
U jerzy45 -ego w sadzie
Nie pisałem kilka dni, bo mam kontuzję...
U jerzy45 -ego w sadzie
marcinbobik ...Bobik....Weź kciuk prawej...
U jerzy45 -ego w sadzie
@MatiPrymek ... Liczba 700 ha nie wzięła...
Maliszewski: W sezonie może...
@wania1234...Czy w normalnym kraju do...
Maliszewski: W sezonie może...
@jacenty82 ...Pewnie nie dostrzegasz tego,...
Maliszewski: W sezonie może...
Dno ma koniec... kto dotknie dna, to może...
Maliszewski: W sezonie może...
Dodam jeszcze, może się bardzo mylę w moim...
Prostowniki ładowarki do wozka
proszę o jakieś zdjęcia
Maliszewski: W sezonie może...
Nie wiem skąd się urwałeś, ale na pewno...
Maliszewski: W sezonie może...
SławkuS masz pracowników za idiotów,...
Maliszewski: W sezonie może...
Tak, można się zgodzić z tą teorią....
Miejski – Jabłoniowy Sad...
Fantazja za nieswoje pieniądze, czemu...
Maliszewski: W sezonie może...
Unijna selekcja trwa cały czas a jej...
Miejski – Jabłoniowy Sad...
Pół miliona za pół hektara trawnika plus...
Maliszewski: W sezonie może...
Musi nastąpić naturalna selekcja.Główną...
Maliszewski: W sezonie może...
To zatrudniaj na normalną umowę o pracę i...
Maliszewski: W sezonie może...
Państwo opiekuńcze mamy cały czas -...
Maliszewski: W sezonie może...
"Proponowane przez PiS przepisy dotyczące...
Maliszewski: W sezonie może...
cieszyć się czy smucić nie wiadomo. Tu...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemiida to nie pisz że czy który nie...
Maliszewski: W sezonie może...
A skąd mam wiedzieć? W internecie nic na...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemida dalej nie mam odpowiedzi na zadane...
Maliszewski: W sezonie może...
Poprzednia władza doiła budżet, ale ci tak...
Maliszewski: W sezonie może...
Nie wypada nie odpowiedzieć na zarzuty;...
Maliszewski: W sezonie może...
Nie do pomyślenia, dla mnie jest...
Maliszewski: W sezonie może...
Ta władza odsuneła od włady złodziei....
Maliszewski: W sezonie może...
W dwóch słowach. Krótko i dosadnie....
Maliszewski: W sezonie może...
Alfred40 co dobrego zrobiła obecna władza...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemida jesteś na tym forum żeby...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemida odpowiedz mi na pytanie co to znaczy...
Maliszewski: W sezonie może...
Artemida ..tak Ty kupujesz moje jabłko to...
Maliszewski: W sezonie może...
@Kostek7 12 zł za godzinę czy...
Maliszewski: W sezonie może...
Sadownicy będą się licytować o zapłatę...
Maliszewski: W sezonie może...
Zanim napiszesz pierwsze słowo -Olisz- to...
Maliszewski: W sezonie może...
I Hitler ze Stalinem się chowają . Mam...
Maliszewski: W sezonie może...
Chyba nie chodzi ci o PiS, przecież oni z...
Maliszewski: W sezonie może...
Prawicowy punkt widzenia widać było w...
Maliszewski: W sezonie może...
Lewica wprowadziła Polskę do UE a rolnicy...
Maliszewski: W sezonie może...
Co to znaczy lewacki punkt widzenia ?
Maliszewski: W sezonie może...
Możesz być za zwolnieniem nawet 50%...
Maliszewski: W sezonie może...
Też jestem za tym, by zwolnić co najmniej...
Maliszewski: W sezonie może...
Ej farmazon Ciebie to nie dotyczy ,,,bo do...
Maliszewski: W sezonie może...
Biurokracja rozszerzona na maxa do granic...
Perspektywy wzrostu cen...
A w swoich szacunkach biorą pod uwagę, że...
Maliszewski: W sezonie może...
Była DOBRA ZMIANA a teraz zanosi się na to...
Równamy koleiny /...
czy ktoś posiada w ogóle taką maszynę w...
Perspektywy wzrostu cen...
Aj, aj, aj, aj, aj, aj, aj ... jeszcze drzewa...
Równamy koleiny /...
czy ktoś wykonuje takie usługi w okolicy...
Pozostałości i ekologiczne...
a jak jest z madoksem (regalisem zbożowym...
Powiadomienia o zamiarze...
1,55 a nie 1,6 i to jak euro nie spadnie bo...
Powiadomienia o zamiarze...
1,6 zł minus vat minus transport i...
... w końcu ktoś miał...
UE wygrała pozwoliła i sfinansowała...
WAPA: Zapasy jabłek w UE...
Jeżeli na 1 marca było 460tys ton przy...
Opryskiwacze sadownicze:...
w silny wiatr sie nie pryska . prawo tego...
Opryskiwacze sadownicze:...
Z całym szacunkiem dla Pana " Profesora "...
Kupie ząb głębosza
Jeden zab za 1250 bardzo solidny
Kupie ząb głębosza
dzięki. napewno sprawdzę.ile dałeś? ile...
Opryskiwacze sadownicze:...
"Aktualnie w krajowej ofercie opryskiwaczy...
Kupie ząb głębosza
Adi spaw kolo Lowicza kupowalem caly glebosz.
Opryskiwacze sadownicze:...
No dobra a taki opryskiwacz Munckhof nie ma...
... w końcu ktoś miał...
Każdy wolał by sprzedawać po 2zł tylko...
... w końcu ktoś miał...
Korzystna cena dla kogo? Dla producenta czy...
Pszczoły czy drony,...
Czy pszczół/pszczelarzy jest mniej czy...
... w końcu ktoś miał...
Zaliczając jabłko do towarów luksusowych...
Sprzedam URSUS 3512
Przepraszam najmocniej zapomnialem umiescic...
... w końcu ktoś miał...
Czasami jednak jest - popatrz na rynek...
... w końcu ktoś miał...
Może zarabiać i pięćdziesiąt tysięcy,...
U jerzy45 -ego w sadzie
Trzeba było brać razem z nimi, wszystko...
... w końcu ktoś miał...
Jabłko nie jest towarem luksusowym.
... w końcu ktoś miał...
To ile ma taki prezes ma zarabiać? Tyle ile...
... w końcu ktoś miał...
W każdej dziedzinie produkcja towarów...
U jerzy45 -ego w sadzie
Kolego kochany! Widzę , że jesteś...
U jerzy45 -ego w sadzie
Tak sie sklada ze wlasnie nic z brukseli....
U jerzy45 -ego w sadzie
Może tak panowie pochwalcie się ile na te...
... w końcu ktoś miał...
Nic nowego ten pan nie wymyślil po za tym...
Pszczoły czy drony,...
Sądząc po znakach matematycznych przy moich...
Pszczoły czy drony,...
Teraz małe wyliczenie; niech dron zastąpi...
U jerzy45 -ego w sadzie
W naszym powiecie 700 ha ??? Czego Panie...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jerzy nie strasz bo się zesrasz. Z wszystkim...
Pszczoły czy drony,...
Wywód przydługi,a wnioski żadne z niego...
U jerzy45 -ego w sadzie
W sadownictwie trzeba myśleć na kilka lat...
U jerzy45 -ego w sadzie
Sady faktycznie mam młode ale opryskiwacze...
Ponad 70 % Ukraińców znika...
Pewnie liczyli na kasę za Ukraińców...A...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jednak przyszedł czas, gdy trzeba było...
U jerzy45 -ego w sadzie
@MatiPrymek napisał, że w Wielkopolsce...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jeśli już jestem przy głosie, to...
U jerzy45 -ego w sadzie
Miałem zakląć, ale w Wielki Czwartek nie...
U jerzy45 -ego w sadzie
@Alfred40 na wszystkie Twoje pytanie odpowiem...
Pszczoły czy drony,...
A co jest, gdy infekcje pierwotne szaleją w...
Pszczoły czy drony,...
Nie wiem ile wspólnego miał autor tego...
Ponad 70 % Ukraińców znika...
Znajomy - bezrobotny - przedwczoraj był w...
Ponad 70 % Ukraińców znika...
Ludzie nie zgłaszają przyjazdu żeby nie...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
U nas tzn. okolice Jasieńca pow. grójecki...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Ja bardziej obawiał bym się gradu niż...
Ponad 70 % Ukraińców znika...
Żeby tylko nagłówek. O np. co to ma...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Mnie też sie wydaje bardziej realnie...
... w końcu ktoś miał...
Ciekawe kto zapłacił temu Panu za gadanie...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Nigdy nic nie wiadomo, w 1999 roku był...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
SlawekS ma racje systemy przeciw gradowe i...
Porzeczki: ceny,...
Nie porównuj czarnej porzeczki do czerwonej,...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
A ja powiem tak, od gradu to rozumiem sie...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Przymrozki - 7,46% dla sadów położonych na...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
U mnie to samo..za 7,5 ha jabłoni 57 tys...
... w końcu ktoś miał...
Dokładnie takich wywodów jest na pęczki...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
Taa mi jak PZU zaśpiewało kwotę to prawie...
Od 27 marca PZU ubezpiecza sady
witam tylko ile kosztuje ten pakiet wiosna....
... w końcu ktoś miał...
Oszukanili raz agencje a teraz chcą...
U jerzy45 -ego w sadzie
Miałem skomentować ale odpuszczę za to...
... w końcu ktoś miał...
Prezesi chcą jakości owoców bez...
U jerzy45 -ego w sadzie
Mam prawo ocenić materiał i co na nim...
U jerzy45 -ego w sadzie
Szacowni forumowicze,idą święta ....
Maliszewski: Ustawa dot....
Z tego tekstu rozumiem, że pracownicy rolni...
... w końcu ktoś miał...
Kwestia niskich cen jest logicznym...
U jerzy45 -ego w sadzie
Wydaje mi się że jest tak dużo emocji, że...
Pozostałości i ekologiczne...
W takiej Kalifornii, trochę więcej jest...
U jerzy45 -ego w sadzie
"Chłop żywemu nie przepuści, jak się...
U jerzy45 -ego w sadzie
jerzy ,,mam pewne pytania 1.Jak wygląda...
Maliszewski: Ustawa dot....
A to już zależy ilu mają pracowników i...
U jerzy45 -ego w sadzie
Jerzy, przeczytaj jeszcze raz na spokojnie co...
Maliszewski: Ustawa dot....
W takim razie polecam zrobić aktualny wywiad...
Maliszewski: Ustawa dot....
Wydaje mi się ze cały system ZUS czy KRUS...
Za późno wysiewamy nawozy...
Doradca mówi że jednoczesne podawanie wapna...
... w końcu ktoś miał...
jacenty82 myślałem że jesteś handlowcem...
Maliszewski: Ustawa dot....
Nie kumam @griszo... Przecież ponoć Belgia,...
Maliszewski: Ustawa dot....
Kręcisz @grisza1988. Składki nie idą do...
Maliszewski: Ustawa dot....
...i wypowiedział się znawca...
Maliszewski: Ustawa dot....
Podejrzewam że tu nie chodzi o hajs....
... w końcu ktoś miał...
idarecik - atakujesz tak jakbym był wrogiem,...
Maliszewski: Ustawa dot....
Nasze państwo płaci składki do UE. Przez...
instagram