Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Maliszewski: Zatrudnienie sezonowe, a nowe regulacje prawne

Podczas pierwszego dnia tegorocznej VIII edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa które odbyły się 10 i 11 stycznia w Ptak Warsaw Expo prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski podczas swojej prelekcji przybliżył sadownikom nowe zasady i regulacje prawne dotyczące zatrudnienia sezonowego które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Jak poinformował prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski

Zatrudnienie pracowników sezonowych już w minionym sezonie było bardzo dużym problemem, a w nadchodzącym sezonie będzie jeszcze większym. Chodzi zarówno o zatrudnienie pracowników przy zbiorach, ale także w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.

Czym jest praca w rolnictwie i czym jest praca w sadownictwie - czym różni się od pracy w zawodach innych dziedzin gospodarki ?

Po pierwsze praca w rolnictwie/sadownictwie jest uzależniona od pór roku, jest to raczej praca bardziej ciężka niż praca lekka. Ilość pracy jest różna w zależności od sezonu - zimą mniejsza latem większa. Ponadto trudno określić ramy czasowe nie tylko w ciągu roku, ale trudno też określić ramy czasowe w ciągu miesiąca, a nawet w ciągu dnia ze względu na warunki pogodowe. Rolnictwo i sadownictwo nie jest pracą atrakcyjną dla polskich pracowników, chcą oni pracy lekkiej, pracy którą można precyzyjnie określić godzinowo. Dlatego potrzebujemy pracowników z zagranicy. A do tego potrzeba konkretnych regulacji prawnych zarówno, jeżeli chodzi o samo pozyskiwane pracowników jak i oddzielnych regulacji na etapie zatrudniania – dodał Mirosław Maliszewski.
Dziś pozyskujemy pracowników z Europy Wschodniej głównie z Ukrainy. Pamiętam negocjacje, które prowadził Związek Sadowników (więcej niż 10 lat temu) z przedstawicielami Ministerstwa Administracji gdzie mówiliśmy o tym, że aby polskie sadownictwo mogło dalej się rozwijać i aby gospodarka mogła z tego tytułu uzyskiwać dochody jest konieczność uzyskiwania siły roboczej z zewnątrz. Uznano wtedy, że jest to nierealne i niemożliwe…Później okazało się, że to było jedyną szansą a ponadto sprawdzało się dalej w kolejnych sezonach. Dzięki temu udało się nam osiągnąć wzrost wskaźników produkcji i wzrost sprzedaży.
W ostatnich latach ponad 70 % nieraz nawet ponad 80 % pracowników sezonowych przyjeżdżało do Polski z Ukrainy. Stworzyliśmy specjalne przepis prawne, stworzyliśmy specjalną procedurę wydawania wiz, po to by ten system był w miarę sprawny, a także żeby nie dopuścić do sytuacji, w której produkcja i eksport będzie ograniczony z powodu braku dostępności siły roboczej.
Jedną kwestią jest dostępność siły roboczej a drugą już jak ta siła robocza jest na miejscu i podejmuje pracę. Otóż w obecnych przepisach mamy do czynienie z różnymi metodami zatrudniania legalnego pracownika z polski i pracownika pochodzącego z zewnątrz. Na razie obowiązuje klasyczna umowa o pracę, która z wielu powodów jest dla sadownictwa/rolnictwa umową niepraktyczną - niemożliwą do zastosowania. Nie uwzględnia ona specyfiki pracy w rolnictwie/sadownictwie, a poza tym jest umową drogą, bo jest ona obciążoną szeregiem obowiązków także finansowych dla pracodawcy, czyli dla sadownika

– podkreślił prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski.

Przez ostatnie lata stosowaliśmy, więc umowę cywilnoprawną. Przez wielu ludzi oskarżani byliśmy o nadużywanie prawa, ale robiliśmy to, dlatego że nie mogliśmy zapłacić wyższych stawek godzinowych. Decydowaliśmy się, dlatego na umowę o dzieło bądź umowę zlecenia gdyż było to dla nas najlepsze w tym obecnym stanie prawnym.
Należy podkreślić, iż to właśnie w tych krajach, w których jest łatwa dostępność do pracowników z zewnątrz (cudzoziemców) produkcja się rozwija. W krajach, w których tego nie ma produkcja jest ograniczona

– zaznaczył Mirosław Maliszewski.

Na jakich zasadach zatrudnialiśmy cudzoziemców do końca 2017 roku ?

Do tej pory mieliśmy możliwość zatrudniana obywateli Ukrainy przez 6 miesięcy w ciągu roku i odbywało się to na zasadzie prostego oświadczenia składanego do powiatowego urzędu pracy i w zasadzie już wtedy uzyskiwaliśmy zgodę. Ten dokument był przekazywany obywatelowi Ukrainy i otrzymywał on od polskiego konsula wizę. Ten prosty system, który był bardzo korzystny dla nas będzie teraz zastąpiony systemem zezwoleń….A jest zasadnicza różnica miedzy rejestracją oświadczenia a uzyskaniem zezwolenia.

Jak jeszcze raz zaznaczył Mirosław Maliszewski

Oświadczenie jednostronicowe składało się do Urzędu Pracy i praktycznie od razu po podstemplowaniu, czyli po zarejestrowaniu cudzoziemca bez decyzyjności jakiegoś urzędnika dostawaliśmy prawo zatrudnienia obywatela Ukrainy.

Jak będzie wyglądało zatrudnianie cudzoziemców od tego roku ?

Od 1 stycznia br. wszystko się zmienia i dzisiaj będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Będzie trzeba złożyć wniosek i uzyskać zgodę/zezwolenie na zatrudnienie pracownika z Ukrainy. I to wcale nie będzie łatwe gdyż nie jest to nawet jeszcze zezwolenia tylko tzw. zaproszenie. To jest właśnie najważniejszy problem, największe ograniczenie, które spowoduje, że dostęp siły roboczej z Ukrainy będzie utrudniony.
To zezwolenie będzie obowiązywało maksymalnie przez 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego i to jest jedyny pozytyw. Czyli jak już uzyskamy zgodę dla danego obywatela Ukrainy to będzie on mógł podjąć pracę w naszym gospodarstwie maksymalnie przez 9 miesięcy, do tej pory było 6 miesięcy. Opłata wynosi 30 zł do tej pory było to bezpłatne.
Ale mamy też szereg innych obowiązków z pobytem pracownika z Ukrainy w naszym gospodarstwie, chociażby musimy z nim zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego i spełnić szereg innych obowiązków, które będą powodowały, że administracyjnie i finansowo będziemy bardzie obciążeni.
To oświadczenie 6 miesięczne, które było do tej pory już nie funkcjonuje dla naszej branży, czyli my rolnicy/sadownicy nie możemy z tego korzystać. Mogą z niego korzystać jednak inne dziedziny gospodarki natomiast my nie możemy. Dla nas zostało tylko 9 miesięczne zezwolenie na prace cudzoziemca w gospodarstwie. Widzimy, więc że pod tym względem raczej mamy więcej ograniczeń niż przywilejów.
Druga rzecz jest taka, co zrobić jak on przyjedzie i tą pracę będzie podejmował. Do tej pory w przeważającej większości robiliśmy to na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło wpisując jakieś zadanie, które w naszym gospodarstwie jest do wykonania. Na tej podstawie cudzoziemiec był legalnie zatrudniony, podejmował i wykonywał pracę legalnie. Niestety ta umowa wypadnie z obiegu prawnego, jeżeli ktoś we wniosku napisze ze zawiera z cudzoziemcem taką umowę to prawdopodobnie nie uzyska zgody na zatrudnienie danego pracownika.

Jak poinformował Mirosław Maliszewski –

Jest, więc potrzeba stworzenia i to już od wielu lat innego rodzaju umowy, specjalnej umowy. Powstała niezła propozycja mianowicie propozycja stworzenia umowy o pomocy przy zbiorach. Czyli będziemy mogli zatrudniać na podstawie zwykłej umowy - prostej umowy pracownika przy zbiorach w naszym gospodarstwie. Ale uwaga tylko przy zbiorach ! Nie będzie to dotyczyło cięcia, nie będzie to dotyczyło zabiegów pielęgnacyjnych czy ochronnych, będzie to dotyczyło tylko czynność związanych bezpośrednio ze zbiorami, bądź przygotowaniem do sprzedaży.
Jednak jest pewna niekonsekwencja i nie ma zgodności miedzy przepisami dotyczącymi zatrudnienia i przyjazdu obywateli Ukrainy, a tej umowy o pomocy przy zbiorach. Mianowicie ogranicza się ten okres w tych nowych przepisach do wykonywania pracy maksymalnie przez okres 90 dni w ciągu roku – czyli tu mamy 3 miesiące, a na podstawie przepisów dotyczących przyjazdu obywateli Ukrainy możemy zatrudnić ich na 9 miesięcy. Tu niema w tym żadnej logiki. Bo to będzie oznaczało, że tak naprawdę w pozostałym okresie będziemy musieli zatrudniać tych pracowników na podstawie umowy o prace – a to obraz obciążenia finansowego, administracyjnego, ale także szeregu obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika.

Jak podkreślił prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski

Zarówno do kwestii związanych z przyjazdem obywateli Ukrainy jak i do umów zawieranych z pracownikami mamy szereg uwag i z wieloma się w ogóle nie zgadzamy. Uważamy, że jeżeli te przepisy będą dalej funkcjonować w tak zaproponowanym kształcie będzie to ograniczało pozyskiwania siły roboczej z zewnątrz, z Ukrainy czy innych krajów.
Ta ustawa obowiązuje od 1 stycznia i nie raz jeszcze nas w tym roku zaskoczy

– zaznacza Mirosław Maliszewski.

Dlatego wato już dziś zastanowić się, jakie są tendencje rynkowe, tendencje dotyczące przypływu pracowników. Co nas czeka w najbliższych latach niezależnie od tego, jakie będą przepisy.
Po pierwsze mamy dzisiaj w Polsce do czynienia ze spadkiem bezrobocia, oczywiście tym są bardziej zadowoleni Ci, którzy są pracownikami niż ci, którzy są pracodawcami. Pracodawcy w wielu sektorach dzisiaj narzekają, że ludzi do pracy nie ma, narzekamy na to też i my producenci. Myśląc tu o pracownikach z polski warto zauważyć, co się w najbliższych latach wydarzy i co jest trwałą tendencją, która się nie zmieni. Mianowicie - stopa bezrobocia będzie w Polsce spadać, co będzie oznaczało, że liczba dostępnych dla nas pracowników będzie coraz mniejsza i to jest nie do uniknięcia. Zważywszy na to, że większość kompleksów sadowniczych i ogrodniczych w Polsce położona jest w miejscach o niskiej stopie bezrobocia i to zjawisko jeszcze bardziej ograniczy dostępność do siły roboczej. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny zarówno stopa bezrobocia jak i przyrost naturalny w Polsce będzie malejący.

Jak poinformował Mirosław Maliszewski

Przyczynę braku siły roboczej do pracy w rolnictwie można podzielić na dwie grupy: na sytuacje w kraju oraz na zewnątrz.

W kraju:

Po pierwsze jest to obniżenie stopy bezrobocia w Polsce, co w efekcie ogranicza liczbę ludzi do pracy i zwiększa konkurencję o pracownika z innymi dziedzinami gospodarki. Niestety oznacza to, że my będziemy najmniej atrakcyjni - w skrócie najlepiej zapomnijmy o pracownikach z polski, jeżeli chodzi o pracę w gospodarstwie. Po drugie i jest to jest trochę kontrowersyjne - programy socjalne te, które są skierowane do ludzi w trudnej sytuacji finansowej np. program 500+. Program ten ma oczywiście pozytywne efekty, ale także i negatywne. Ponieważ wielu ludzi z rynku pracy ucieka właśnie po to, aby spełniać warunki 500+ i uzyskiwać zasiłek.

W przypadku cudzoziemców:

W zasadzie 70-80 % pracowników przyjeżdżało do Polski z Ukrainy jednak zostało wprowadzone embargo – które przyczyniło się do przybliżenia Ukrainy do Europy. Wiemy jaka jest sytuacja na Ukrainie, wiemy jaka jest sytuacja w Rosji i w Europie. Unia Europejska wykonuje, co jakiś czas gest w stosunku do Ukrainy żeby przybliżyć mentalnie, finansowo, organizacyjnie i prawnie Ukrainę do UE. Obniżone zostały stawki celne produktów - ile produktów trafiło do polski i jaki one mają wpływ na kształtowanie się cen np. czereśni wiemy z własnego doświadczenia. Wszystkie te działania UE w stronę Ukrainy mają na celu zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą. Jednym z tych elementów jest dzisiaj ruch bezwizowy – czego niebyło jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Oczywiście oni nie mogą podjąć legalnej pracy ani w Niemczech, ani we Francji czy w innym kraju Unii Europejskiej na takich zasadach jak to było w Polsce, ale wjechać mogą. Bardzo często zarówno oni jak i pracownicy w tamtych krajach podejmują ryzyko do zatrudnienia Ukraińców – gdzie dostaną wyższe stawki za pracę niż w Polsce. Może za jakiś czas zachłyśnięcie się Niemców i innych krajów pracownikami z Ukrainy minie, ale my póki, co tą rywalizację o pracowników z Ukrainy przegrywamy. Wiemy o tym doskonale gdyż wielu z nas tego osobiście doświadczyło w minionym sezonie. Pracownicy mieli przyjechać do naszego gospodarstwa, a pojechali dalej do Europy Zachodniej.

Jak dodał Mirosław Maliszewski

Zainteresowanie Ukraińców pracą w Polsce maleje a nawet, jeśli zainteresowanie polskim rynkiem pracy jest to pojawia się rywalizacja o tych pracowników w kraju, między różnymi dziedzinami gospodarki.
Kiedyś sadownictwo i rolnictwo było jedyną dziedziną, która mogła sobie legalnie zapożyczyć pomoc pracowników z Ukrainy. Ale że inne dziedziny były aktywne i dziś te przepisy są takie same, a po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia br. są nawet lepsze dla niektórych dziedzin gospodarki niż dla rolnictwa. Np. w budownictwie będzie można zatrudnić Ukraińców na podstawie tego 6 miesięcznego oświadczenia, czyli na podstawie tych przepisów, które były w Polsce do tej pory, a nam nie będzie wolno. My będziemy zatrudniać cudzoziemców w prawdzie na 9 miesięcy, ale musimy uzyskać pozwolenie na prace. To wszystko oznacza, że w sezonie normalnej produkcji nieograniczonej przez przymrozki albo inne zjawiska atmosferyczne możemy się spodziewać braku siły roboczej, a co za tym idzie możemy się spodziewać wzrostu koszów tej siły roboczej. To jest niestety dla nas bardzo niebezpieczne.
Jedno jest pewne - jeżeli nie wprowadzimy w polskim systemie prawnym ułatwień do przyjazdu do naszego kraju mieszkańców takich krajów jak Wietnam, Bangladesz, Maroko, Indie czy innych krajów Azjatyckich w niedalekiej przyszłości zabraknie rąk do pracy w naszych gospodarstwach

– dodał na zakończenie prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski.REKLAMA

komentarze (3):

dodaj komentarz
wlodek267
wlodek267 12.01.2018 21:41 W policji na jedno miejsce pracy zgłasza się pięciu kandydatów.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Spartan300
Spartan300 15.01.2018 11:37 W 2017r. z mojego 10 ha sadu zebrałem o około 60 % jabłek mniej niż w roku 2016, przy czym te 40 % zbioru pochodziło z 5 ha, co prawda nie sprzedałem jeszcze całych zapasów, ale mogę już teraz powiedzieć że na pewno nie jest gorzej jeśli chodzi o wynik finansowy. Co więcej dopadło mnie przemyślenie gdybyśmy na stałe pozbyli się połowy naszych sadów,na krajowym rynku pozostałoby by i tak około 2 mln ton jabłek czyli jeden milion na zapotrzebowanie krajowe ( 0,7 mln ton spożycie jabłek deserowych + 0,15 mln ton soki NFC + 0,15 mln ton inne przetwory ), drugi milion na eksport i na koncentraty. Podsumowując o połowę mniej pracy w sadzie zarazem o połowę mniej problemów z; robocizną, mniej problemów z sprzedażą, zupełnie inne ceny. Nie wspominając o jeszcze innym, nie ekonomicznym aspekcie pracy sadownika, mianowicie jakby zaczęto nas bardziej szanować.
sew1979
sew1979 15.01.2018 12:51 Też mi się wydaje , że to słuszna droga . No ale przyroda nie lubi próżni w naszym kraju mniej to gdzie indziej dosadzą więcej . Rynek musi się sam wyregulować , a kto na tym wygra czy ten co ma dużo i zatrudnia masę ludzi czy ten który ma kilka hektarów i większość prac wykona sam , czas pokaże .

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Agro Nawigator: Sytuacja w przetwórstwie jabłek

Wskutek spadku zbiorów jabłek produkcja zagęszczonego soku jabłkowego (ZSJ) w Polsce w...

Ceny jabłek historycznie niskie !

Ceny jabłek deserowych we wrześniu’18 osiągnęły historycznie niski poziom, biorąc pod...

Spadek eksportu w sez. 2017/18 i wzrost w sez. 2018/19

W sez. 2018/19, z uwagi na większą produkcję, eksport jabłek z Polski prawdopodobnie...

Stanowisko Rady Gminy Szydłów ws. trudnej sytuacji sadowników

Rada Gminy Szydłów jest głęboko zaniepokojona brakiem propozycji ze strony Ministerstwa...

Czas na nasze jabłka w Egipcie

Już od ponad roku w Algierii i Egipcie realizowana jest przez Związek Sadowników RP...

ZSRP apeluje o zwiększenie sprzedaży polskich owoców w marketach !

W tym bardzo trudnym dla sadowników momencie oferujemy Wam owoce tu w Polsce. Dobrej...

2018_Yara_domyslny

Najnowsze komentarze

Skup interwencyjny jabłek -...
Wow cisza wyborcza, to i na portalu cisza....
Maliszewski: Nie ma żadnej...
To nie czasy Lincolna w USA, kiedy to jako...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Artemido , a ja zycze Ci powodzenia w...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Patrzę na wklejone mi minusy i zastanawiam...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ale świnie doznały nobilitacji...? NAWET...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ciekawe co się będzie działo jak ci...
Skup interwencyjny jabłek -...
Wielu ludziom, a nie tylko sadownikom...
Skup interwencyjny jabłek -...
Dzięki bobo3333 za informację
Dark Idol czyli czerwony Ligol
Jest problem ze sprzedażą wszystkich odmian...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
To Ty kałachem chciałbyś odganiać ludzi...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
ot taka reforma, która wg prezesa już się...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Teraz za to kto ma znajomości w Pisie może...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Ach Artemido ,,,aleś upierdliwy jak ta pani...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Grajmy va bank. Startuję ale nie wejdę......
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Ani chybi, że te filozoficzne wypociny są...
Unia Owocowa: Apel w...
Jerzy45,nie ironizuj...błagam. Złodziej to...
Skup interwencyjny jabłek -...
Jak będziesz czytał dokładnie, nawet...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Powiadasz alfredzie że Pan Leszek do rady...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Artemido ?? czy wierzysz w sądy ?? no może...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Artemida czy Ty wiesz ze rasizm a faszyzm to...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Jakie faszystowskie poglądy człowieku o...
Unia Owocowa: Apel w...
a co to , sadownik nie ma swojej godności?...
Unia Owocowa: Apel w...
Tak Jerzy myślałeś ze jak katolik to...
Unia Owocowa: Apel w...
Szkoda ze nie apelowali do sadowników aby...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Posadzić jednych i drugich za przewiny...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Artemido ,,przesłałem wpis Romana( Trzeba...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Za rozpowszechnianie treści faszystowskich...
Skup interwencyjny jabłek -...
Najlepsze jest to ż zwolennicy partii A...
Skup interwencyjny jabłek -...
Zagadka nie łatwa, jeszcze trudniejsze...
Skup interwencyjny jabłek -...
Wiadomo WSZYSTKIE świnie myślą tylko o...
Skup interwencyjny jabłek -...
Niechybnie byli to Polacy? Czyj był APPOL...
Skup interwencyjny jabłek -...
Dowiedzmy sie kto zgodzil sie i podpisal...
Unia Owocowa: Apel w...
Sądząc po tym, w jakim kraju mieszkam -...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Ja ze dałem plusa . No dobra i ja podepre...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Jakie przestępstwo , mamy wolność słowa...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Jonatansad jak to zrobic przetumaczyc chlopom...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
To nie żarty - to przestępstwo! JEDEN Z...
Eskimos: rozpoczęcie akcji...
Szampon gratulacje , pomyliłeś fach bierz...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
jak przemysł nie wzrośnie to export będzie...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Trudno to będę siedział i kwiczal jak za...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Czy zastanowiłeś się co piszesz? Za takie...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
Dosłownie Dragon , ale barany mają...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
jonatansad bądź realistą. Apele to były...
Maliszewski: Nie ma żadnej...
na jabłku przemysłowym już w tym roku...
Eskimos: Od dziś rusza skup...
sam sobie teraz dałem minusa
Eskimos: Od dziś rusza skup...
najlepiej dopłaty do zakupu opakowań :)
Eskimos: Od dziś rusza skup...
Nie rozumiem potrzeby wprowadzania limitu, z...
Skup interwencyjny jabłek -...
No cóż - bobo.. PSL za kłamstwa nie...
Skup interwencyjny jabłek -...
Zapewniam że nie jestem z żadną Partią...
Skup interwencyjny jabłek -...
Nie znam tego przypadku drogi panie Leszku...
Skup interwencyjny jabłek -...
Parę dni temu - usłyszałem z taśmy VIP-a...
Punkty skupu jabłek mają...
Pan poseł Kwitek niech już nie zabiera...
Skup interwencyjny jabłek -...
LL - sądząc po tym jak zwracasz się do 72...
Skup interwencyjny jabłek -...
Tak to jest zarpionie- część "sama nie wie...
Skup interwencyjny jabłek -...
zapion2 pewnie głosują ci co głosowali na...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ale musisz przyznać że jak na wiek 72 takie...
Skup interwencyjny jabłek -...
Artemido w nawiązaniu do tego co piszesz...
Punkty skupu jabłek mają...
Może lepszy byłby jakiś pigmej od eskimosa
Skup interwencyjny jabłek -...
Łapcie koledzy sadownicy:...
Skup interwencyjny jabłek -...
Nie wiem po co ta inwigilacja mojej osoby? Ja...
Skup interwencyjny jabłek -...
Na pewno nie na Ciebie drogi Artemido ! a...
Skup interwencyjny jabłek -...
Masz rację jacenty i piszesz na czasie choć...
Skup interwencyjny jabłek -...
Kontraktacje jeżeli mają być niech będą...
Jabłka przemysłowe przy...
będą pojawiać się teraz ukryte reklamy,...
Skup interwencyjny jabłek -...
skup interwencyjny jest to pierwszy ruch...
Punkty skupu jabłek mają...
I tak będzie w przypadku obowiązkowych...
Skup interwencyjny jabłek -...
Widzisz Wania, już w Biblii napisano o...
Skup interwencyjny jabłek -...
Prosty przyklad kto byl na spotkaniu Jurgiela...
Skup interwencyjny jabłek -...
Dokładnie PSL to cwaniaki po umaczane w...
Ukraińskie jabłka w Indiach
Polacy tak się rozpędzili w przeganianiu...
Ardanowski: Przetwórnie...
Wszystko wina ludzi którzy oddają towar za...
Skup interwencyjny jabłek -...
cóż Ryba psuje się od Głowy :((( niestety...
Eskimos: rozpoczęcie akcji...
A gdyby tak zabraklo ludzi to moze by 1/3...
Ukraińskie jabłka w Indiach
Przecież najpierw my zgapiliśmy z...
Eskimos: rozpoczęcie akcji...
To czas na drugi wierszyk, trochę...
Eskimos: rozpoczęcie akcji...
Pierdu, pierdu będzie wiosna. Wiosna, lato,...
Skup interwencyjny jabłek -...
gwoździem do trumny będzie zainstalowanie...
Skup interwencyjny jabłek -...
Zatrudnienie obcokrajowców nastepna...
Skup interwencyjny jabłek -...
Przykład odbudowywania polskiego przemysłu...
Skup interwencyjny jabłek -...
2015 - limit na bank żywnosci - ok 10 ha -...
Skup interwencyjny jabłek -...
bobo3333-Twój nick chyba nie jest...
Zdziczałe sady w Bieszczadach
Niedługo cały kraj będzie pełen...
Ukraińskie jabłka w Indiach
Uczniowie przerośli nauczycieli...
Skup interwencyjny jabłek -...
A wie ktoś co oznaczają te niebieskie czy...
Skup interwencyjny jabłek -...
bobo3333 , jedyna rozsadna odpowiedź na Twoj...
Skup interwencyjny jabłek -...
dodam nosze okulary , a ta pani to coś...
Skup interwencyjny jabłek -...
Co masz do Pań, że tak podkreślasz "ta...
Skup interwencyjny jabłek -...
Kolego żadnego skupu NIE będzie!!!!!!!!!!...
Jabłka przemysłowe przy...
Jeszcze rok i Ciebie też złamią, jak nie...
Jabłka przemysłowe przy...
c00rneL , to samo mialem napisac kasy zadnej...
Jabłka przemysłowe przy...
Tia i pewnie pokazali, że mocznik z Puław,...
Jabłka przemysłowe przy...
Widziałem ostatnio podobną ukrytą reklamę...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ależ pilsnerze, nikt oprócz Ciebie...
Sprzedam skrzyniopalety
Dam 50 zł transportcpo twojej stronie..a i...
Jabłka przemysłowe przy...
Prawda boli, do tego jeszcze dodatkowy zakup...
Skup interwencyjny jabłek -...
Też coś dodam do tej trafnej refleksji:...
Jabłka przemysłowe przy...
Mam nadzieję tylko, że to nie kryptoreklama...
Jabłka przemysłowe przy...
Mnie nie stać na taki wypas (glebogryzarki...
Jabłka przemysłowe przy...
Sadownicy by się posluchali... Dobre,...
Jabłka przemysłowe przy...
Skończ Waść, wstydu oszczędź, nie wiesz...
Skup interwencyjny jabłek -...
a ja z innej beczki jest jesień -piękna...
Jabłka przemysłowe przy...
wszyscy sadownicy powinni tak zrobić ,może...
Wielki chaos w punktach skupu !
Tak sie robi porządki panie Ministrze...
Jabłka przemysłowe przy...
Tak trzymać .. Honor jest najważniejszy! ja...
Historia Jabłek Grójeckich...
A o prof. Pieniążku coś będzie w tym...
Skup interwencyjny jabłek -...
oprocentowanie od euro/dolarów w tym roku...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ile lat trwa WYGASZANIE produkcji...
Jabłka przemysłowe przy...
Ja kosiarka zrobiłem od razu koszenie na...
Jabłka przemysłowe przy...
Ładnie to wyszło, tak równo. Ja...
Jabłka przemysłowe przy...
Sporo paliwka pójdzie... :o
Jabłka przemysłowe przy...
Ja dziś zrobilem to samo. Dobrze ze są...
Skup interwencyjny jabłek -...
Ja, smakosz pilsnera urquella,wiem jedno,że...
Skup interwencyjny jabłek -...
Przy jednym tyskim czy pilsnerze problemu...
Sprzedam skrzyniopalety
Sadownicy to teraz taka elita jak ten pan z...
Wielki chaos w punktach skupu !
Żeby przemyśleć to trzeba mieć...
Sprzedam skrzyniopalety
bierz i nie pier...l jak takie tanie......
Wielki chaos w punktach skupu !
Chyba ktoś miał pomysł nie przemyślał i...
Skup interwencyjny jabłek -...
No tak.Ci co mieli wykarczować po tym...
Sprzedam skrzyniopalety
Kogoś chyba popierdlilo za jabłka 300 kg...
Sprzedam skrzyniopalety
Ja też sprzedam skrzyniopalety nowe...
Nowe wysuszone...
Ja też sprzedam skrzyniopalety nowe...
Skup interwencyjny jabłek -...
Chyba czas na wnioski z tego co się dzieje w...
Skup interwencyjny jabłek -...
ciekawe ile za utylizacje sobie Eskimos jak...
Skup interwencyjny jabłek -...
Rząd chciał zabezpieczyć tych co w...
Skup interwencyjny jabłek -...
iI później rząd będzie gadał jaki to...
Skup interwencyjny jabłek -...
Do Jerzego45 który przykładów szuka chodź...
Sprzedam skrzyniopalety
pomysłowy żart pokazuje ile jest warta...
Sprzedam skrzyniopalety
Ktoś sprzedaje skrzynie z...
Sprzedam skrzyniopalety
Dobrze czytaj ze zrozumieniem !!!
Sprzedam skrzyniopalety
250 zł? dobry zart
Polska powinna być...
Abukk - na "tłumacza" w minrolu... albo...
Polska powinna być...
Gdy pracę dobiegną końca, to się okaże...
Polska powinna być...
No niby rząd chciał, ale wyszło jak...
Polska powinna być...
*prorozwojowym? To nie tak się robi, że...
Polska powinna być...
Szanowny Panie Ministrze nazwa calvados...
Polska powinna być...
To kto ma rację? adwokat czy minister...
Polska powinna być...
Poza tym za wielu jabłek odpowiednich do...
Interwencyjny skup jabłek
Czytam wasze komentarze i widzę ze nic nie...
Wzrost eksportu tureckich...
naturalna selekcja
Wzrost eksportu tureckich...
Masz rację, wschód to przyszłość -...
Wzrost eksportu tureckich...
PiS jak krowa, im więcej ryczy, tym mniej...
Skup interwencyjny jabłek -...
Już chyba każdy widzi, że zrobiono z nas...
Skup interwencyjny jabłek -...
powiedz to głośno. Jabłko przemysłowe to...
Skup interwencyjny jabłek -...
Eskimos może olać odbiór i nie płacić...
Skup interwencyjny jabłek -...
jakie to polskie :) wymog stosowania sor...
Skup interwencyjny jabłek -...
Kolego wszystko będzie weryfikowane z danymi...
Ardanowski: Przetwórnie...
Czyżby chwile refleksji...po okresie euforii?
Skup interwencyjny jabłek -...
A swoją drogą to te umowy są nogami...
Skup interwencyjny jabłek -...
6. Załączniki do niniejszej Umowy...
instagram