Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2018_Agrosiemx_Imidan

Maliszewski: Zatrudnienie sezonowe, a nowe regulacje prawne

Podczas pierwszego dnia tegorocznej VIII edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa które odbyły się 10 i 11 stycznia w Ptak Warsaw Expo prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski podczas swojej prelekcji przybliżył sadownikom nowe zasady i regulacje prawne dotyczące zatrudnienia sezonowego które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku.

Jak poinformował prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski

Zatrudnienie pracowników sezonowych już w minionym sezonie było bardzo dużym problemem, a w nadchodzącym sezonie będzie jeszcze większym. Chodzi zarówno o zatrudnienie pracowników przy zbiorach, ale także w ciągu całego sezonu wegetacyjnego.

Czym jest praca w rolnictwie i czym jest praca w sadownictwie - czym różni się od pracy w zawodach innych dziedzin gospodarki ?

Po pierwsze praca w rolnictwie/sadownictwie jest uzależniona od pór roku, jest to raczej praca bardziej ciężka niż praca lekka. Ilość pracy jest różna w zależności od sezonu - zimą mniejsza latem większa. Ponadto trudno określić ramy czasowe nie tylko w ciągu roku, ale trudno też określić ramy czasowe w ciągu miesiąca, a nawet w ciągu dnia ze względu na warunki pogodowe. Rolnictwo i sadownictwo nie jest pracą atrakcyjną dla polskich pracowników, chcą oni pracy lekkiej, pracy którą można precyzyjnie określić godzinowo. Dlatego potrzebujemy pracowników z zagranicy. A do tego potrzeba konkretnych regulacji prawnych zarówno, jeżeli chodzi o samo pozyskiwane pracowników jak i oddzielnych regulacji na etapie zatrudniania – dodał Mirosław Maliszewski.
Dziś pozyskujemy pracowników z Europy Wschodniej głównie z Ukrainy. Pamiętam negocjacje, które prowadził Związek Sadowników (więcej niż 10 lat temu) z przedstawicielami Ministerstwa Administracji gdzie mówiliśmy o tym, że aby polskie sadownictwo mogło dalej się rozwijać i aby gospodarka mogła z tego tytułu uzyskiwać dochody jest konieczność uzyskiwania siły roboczej z zewnątrz. Uznano wtedy, że jest to nierealne i niemożliwe…Później okazało się, że to było jedyną szansą a ponadto sprawdzało się dalej w kolejnych sezonach. Dzięki temu udało się nam osiągnąć wzrost wskaźników produkcji i wzrost sprzedaży.
W ostatnich latach ponad 70 % nieraz nawet ponad 80 % pracowników sezonowych przyjeżdżało do Polski z Ukrainy. Stworzyliśmy specjalne przepis prawne, stworzyliśmy specjalną procedurę wydawania wiz, po to by ten system był w miarę sprawny, a także żeby nie dopuścić do sytuacji, w której produkcja i eksport będzie ograniczony z powodu braku dostępności siły roboczej.
Jedną kwestią jest dostępność siły roboczej a drugą już jak ta siła robocza jest na miejscu i podejmuje pracę. Otóż w obecnych przepisach mamy do czynienie z różnymi metodami zatrudniania legalnego pracownika z polski i pracownika pochodzącego z zewnątrz. Na razie obowiązuje klasyczna umowa o pracę, która z wielu powodów jest dla sadownictwa/rolnictwa umową niepraktyczną - niemożliwą do zastosowania. Nie uwzględnia ona specyfiki pracy w rolnictwie/sadownictwie, a poza tym jest umową drogą, bo jest ona obciążoną szeregiem obowiązków także finansowych dla pracodawcy, czyli dla sadownika

– podkreślił prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski.

Przez ostatnie lata stosowaliśmy, więc umowę cywilnoprawną. Przez wielu ludzi oskarżani byliśmy o nadużywanie prawa, ale robiliśmy to, dlatego że nie mogliśmy zapłacić wyższych stawek godzinowych. Decydowaliśmy się, dlatego na umowę o dzieło bądź umowę zlecenia gdyż było to dla nas najlepsze w tym obecnym stanie prawnym.
Należy podkreślić, iż to właśnie w tych krajach, w których jest łatwa dostępność do pracowników z zewnątrz (cudzoziemców) produkcja się rozwija. W krajach, w których tego nie ma produkcja jest ograniczona

– zaznaczył Mirosław Maliszewski.

Na jakich zasadach zatrudnialiśmy cudzoziemców do końca 2017 roku ?

Do tej pory mieliśmy możliwość zatrudniana obywateli Ukrainy przez 6 miesięcy w ciągu roku i odbywało się to na zasadzie prostego oświadczenia składanego do powiatowego urzędu pracy i w zasadzie już wtedy uzyskiwaliśmy zgodę. Ten dokument był przekazywany obywatelowi Ukrainy i otrzymywał on od polskiego konsula wizę. Ten prosty system, który był bardzo korzystny dla nas będzie teraz zastąpiony systemem zezwoleń….A jest zasadnicza różnica miedzy rejestracją oświadczenia a uzyskaniem zezwolenia.

Jak jeszcze raz zaznaczył Mirosław Maliszewski

Oświadczenie jednostronicowe składało się do Urzędu Pracy i praktycznie od razu po podstemplowaniu, czyli po zarejestrowaniu cudzoziemca bez decyzyjności jakiegoś urzędnika dostawaliśmy prawo zatrudnienia obywatela Ukrainy.

Jak będzie wyglądało zatrudnianie cudzoziemców od tego roku ?

Od 1 stycznia br. wszystko się zmienia i dzisiaj będzie to wyglądać zupełnie inaczej. Będzie trzeba złożyć wniosek i uzyskać zgodę/zezwolenie na zatrudnienie pracownika z Ukrainy. I to wcale nie będzie łatwe gdyż nie jest to nawet jeszcze zezwolenia tylko tzw. zaproszenie. To jest właśnie najważniejszy problem, największe ograniczenie, które spowoduje, że dostęp siły roboczej z Ukrainy będzie utrudniony.
To zezwolenie będzie obowiązywało maksymalnie przez 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego i to jest jedyny pozytyw. Czyli jak już uzyskamy zgodę dla danego obywatela Ukrainy to będzie on mógł podjąć pracę w naszym gospodarstwie maksymalnie przez 9 miesięcy, do tej pory było 6 miesięcy. Opłata wynosi 30 zł do tej pory było to bezpłatne.
Ale mamy też szereg innych obowiązków z pobytem pracownika z Ukrainy w naszym gospodarstwie, chociażby musimy z nim zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego i spełnić szereg innych obowiązków, które będą powodowały, że administracyjnie i finansowo będziemy bardzie obciążeni.
To oświadczenie 6 miesięczne, które było do tej pory już nie funkcjonuje dla naszej branży, czyli my rolnicy/sadownicy nie możemy z tego korzystać. Mogą z niego korzystać jednak inne dziedziny gospodarki natomiast my nie możemy. Dla nas zostało tylko 9 miesięczne zezwolenie na prace cudzoziemca w gospodarstwie. Widzimy, więc że pod tym względem raczej mamy więcej ograniczeń niż przywilejów.
Druga rzecz jest taka, co zrobić jak on przyjedzie i tą pracę będzie podejmował. Do tej pory w przeważającej większości robiliśmy to na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy o dzieło wpisując jakieś zadanie, które w naszym gospodarstwie jest do wykonania. Na tej podstawie cudzoziemiec był legalnie zatrudniony, podejmował i wykonywał pracę legalnie. Niestety ta umowa wypadnie z obiegu prawnego, jeżeli ktoś we wniosku napisze ze zawiera z cudzoziemcem taką umowę to prawdopodobnie nie uzyska zgody na zatrudnienie danego pracownika.

Jak poinformował Mirosław Maliszewski –

Jest, więc potrzeba stworzenia i to już od wielu lat innego rodzaju umowy, specjalnej umowy. Powstała niezła propozycja mianowicie propozycja stworzenia umowy o pomocy przy zbiorach. Czyli będziemy mogli zatrudniać na podstawie zwykłej umowy - prostej umowy pracownika przy zbiorach w naszym gospodarstwie. Ale uwaga tylko przy zbiorach ! Nie będzie to dotyczyło cięcia, nie będzie to dotyczyło zabiegów pielęgnacyjnych czy ochronnych, będzie to dotyczyło tylko czynność związanych bezpośrednio ze zbiorami, bądź przygotowaniem do sprzedaży.
Jednak jest pewna niekonsekwencja i nie ma zgodności miedzy przepisami dotyczącymi zatrudnienia i przyjazdu obywateli Ukrainy, a tej umowy o pomocy przy zbiorach. Mianowicie ogranicza się ten okres w tych nowych przepisach do wykonywania pracy maksymalnie przez okres 90 dni w ciągu roku – czyli tu mamy 3 miesiące, a na podstawie przepisów dotyczących przyjazdu obywateli Ukrainy możemy zatrudnić ich na 9 miesięcy. Tu niema w tym żadnej logiki. Bo to będzie oznaczało, że tak naprawdę w pozostałym okresie będziemy musieli zatrudniać tych pracowników na podstawie umowy o prace – a to obraz obciążenia finansowego, administracyjnego, ale także szeregu obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika.

Jak podkreślił prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski

Zarówno do kwestii związanych z przyjazdem obywateli Ukrainy jak i do umów zawieranych z pracownikami mamy szereg uwag i z wieloma się w ogóle nie zgadzamy. Uważamy, że jeżeli te przepisy będą dalej funkcjonować w tak zaproponowanym kształcie będzie to ograniczało pozyskiwania siły roboczej z zewnątrz, z Ukrainy czy innych krajów.
Ta ustawa obowiązuje od 1 stycznia i nie raz jeszcze nas w tym roku zaskoczy

– zaznacza Mirosław Maliszewski.

Dlatego wato już dziś zastanowić się, jakie są tendencje rynkowe, tendencje dotyczące przypływu pracowników. Co nas czeka w najbliższych latach niezależnie od tego, jakie będą przepisy.
Po pierwsze mamy dzisiaj w Polsce do czynienia ze spadkiem bezrobocia, oczywiście tym są bardziej zadowoleni Ci, którzy są pracownikami niż ci, którzy są pracodawcami. Pracodawcy w wielu sektorach dzisiaj narzekają, że ludzi do pracy nie ma, narzekamy na to też i my producenci. Myśląc tu o pracownikach z polski warto zauważyć, co się w najbliższych latach wydarzy i co jest trwałą tendencją, która się nie zmieni. Mianowicie - stopa bezrobocia będzie w Polsce spadać, co będzie oznaczało, że liczba dostępnych dla nas pracowników będzie coraz mniejsza i to jest nie do uniknięcia. Zważywszy na to, że większość kompleksów sadowniczych i ogrodniczych w Polsce położona jest w miejscach o niskiej stopie bezrobocia i to zjawisko jeszcze bardziej ograniczy dostępność do siły roboczej. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Rodziny zarówno stopa bezrobocia jak i przyrost naturalny w Polsce będzie malejący.

Jak poinformował Mirosław Maliszewski

Przyczynę braku siły roboczej do pracy w rolnictwie można podzielić na dwie grupy: na sytuacje w kraju oraz na zewnątrz.

W kraju:

Po pierwsze jest to obniżenie stopy bezrobocia w Polsce, co w efekcie ogranicza liczbę ludzi do pracy i zwiększa konkurencję o pracownika z innymi dziedzinami gospodarki. Niestety oznacza to, że my będziemy najmniej atrakcyjni - w skrócie najlepiej zapomnijmy o pracownikach z polski, jeżeli chodzi o pracę w gospodarstwie. Po drugie i jest to jest trochę kontrowersyjne - programy socjalne te, które są skierowane do ludzi w trudnej sytuacji finansowej np. program 500+. Program ten ma oczywiście pozytywne efekty, ale także i negatywne. Ponieważ wielu ludzi z rynku pracy ucieka właśnie po to, aby spełniać warunki 500+ i uzyskiwać zasiłek.

W przypadku cudzoziemców:

W zasadzie 70-80 % pracowników przyjeżdżało do Polski z Ukrainy jednak zostało wprowadzone embargo – które przyczyniło się do przybliżenia Ukrainy do Europy. Wiemy jaka jest sytuacja na Ukrainie, wiemy jaka jest sytuacja w Rosji i w Europie. Unia Europejska wykonuje, co jakiś czas gest w stosunku do Ukrainy żeby przybliżyć mentalnie, finansowo, organizacyjnie i prawnie Ukrainę do UE. Obniżone zostały stawki celne produktów - ile produktów trafiło do polski i jaki one mają wpływ na kształtowanie się cen np. czereśni wiemy z własnego doświadczenia. Wszystkie te działania UE w stronę Ukrainy mają na celu zacieśnienie współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą. Jednym z tych elementów jest dzisiaj ruch bezwizowy – czego niebyło jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Oczywiście oni nie mogą podjąć legalnej pracy ani w Niemczech, ani we Francji czy w innym kraju Unii Europejskiej na takich zasadach jak to było w Polsce, ale wjechać mogą. Bardzo często zarówno oni jak i pracownicy w tamtych krajach podejmują ryzyko do zatrudnienia Ukraińców – gdzie dostaną wyższe stawki za pracę niż w Polsce. Może za jakiś czas zachłyśnięcie się Niemców i innych krajów pracownikami z Ukrainy minie, ale my póki, co tą rywalizację o pracowników z Ukrainy przegrywamy. Wiemy o tym doskonale gdyż wielu z nas tego osobiście doświadczyło w minionym sezonie. Pracownicy mieli przyjechać do naszego gospodarstwa, a pojechali dalej do Europy Zachodniej.

Jak dodał Mirosław Maliszewski

Zainteresowanie Ukraińców pracą w Polsce maleje a nawet, jeśli zainteresowanie polskim rynkiem pracy jest to pojawia się rywalizacja o tych pracowników w kraju, między różnymi dziedzinami gospodarki.
Kiedyś sadownictwo i rolnictwo było jedyną dziedziną, która mogła sobie legalnie zapożyczyć pomoc pracowników z Ukrainy. Ale że inne dziedziny były aktywne i dziś te przepisy są takie same, a po zmianach wprowadzonych od 1 stycznia br. są nawet lepsze dla niektórych dziedzin gospodarki niż dla rolnictwa. Np. w budownictwie będzie można zatrudnić Ukraińców na podstawie tego 6 miesięcznego oświadczenia, czyli na podstawie tych przepisów, które były w Polsce do tej pory, a nam nie będzie wolno. My będziemy zatrudniać cudzoziemców w prawdzie na 9 miesięcy, ale musimy uzyskać pozwolenie na prace. To wszystko oznacza, że w sezonie normalnej produkcji nieograniczonej przez przymrozki albo inne zjawiska atmosferyczne możemy się spodziewać braku siły roboczej, a co za tym idzie możemy się spodziewać wzrostu koszów tej siły roboczej. To jest niestety dla nas bardzo niebezpieczne.
Jedno jest pewne - jeżeli nie wprowadzimy w polskim systemie prawnym ułatwień do przyjazdu do naszego kraju mieszkańców takich krajów jak Wietnam, Bangladesz, Maroko, Indie czy innych krajów Azjatyckich w niedalekiej przyszłości zabraknie rąk do pracy w naszych gospodarstwach

– dodał na zakończenie prezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polski Mirosław Maliszewski.REKLAMA
2018_Syngenta_Topas_1
2018_Agrosimex_Imidian
2018_Syngenta_Affirm_1

komentarze (3):

dodaj komentarz
wlodek267
wlodek267 12.01.2018 21:41 W policji na jedno miejsce pracy zgłasza się pięciu kandydatów.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Spartan300
Spartan300 15.01.2018 11:37 W 2017r. z mojego 10 ha sadu zebrałem o około 60 % jabłek mniej niż w roku 2016, przy czym te 40 % zbioru pochodziło z 5 ha, co prawda nie sprzedałem jeszcze całych zapasów, ale mogę już teraz powiedzieć że na pewno nie jest gorzej jeśli chodzi o wynik finansowy. Co więcej dopadło mnie przemyślenie gdybyśmy na stałe pozbyli się połowy naszych sadów,na krajowym rynku pozostałoby by i tak około 2 mln ton jabłek czyli jeden milion na zapotrzebowanie krajowe ( 0,7 mln ton spożycie jabłek deserowych + 0,15 mln ton soki NFC + 0,15 mln ton inne przetwory ), drugi milion na eksport i na koncentraty. Podsumowując o połowę mniej pracy w sadzie zarazem o połowę mniej problemów z; robocizną, mniej problemów z sprzedażą, zupełnie inne ceny. Nie wspominając o jeszcze innym, nie ekonomicznym aspekcie pracy sadownika, mianowicie jakby zaczęto nas bardziej szanować.
sew1979
sew1979 15.01.2018 12:51 Też mi się wydaje , że to słuszna droga . No ale przyroda nie lubi próżni w naszym kraju mniej to gdzie indziej dosadzą więcej . Rynek musi się sam wyregulować , a kto na tym wygra czy ten co ma dużo i zatrudnia masę ludzi czy ten który ma kilka hektarów i większość prac wykona sam , czas pokaże .

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Propozycje w zakresie poprawy sytuacji producentów owoców miękkich

Dramatycznie niskie ceny owoców w skupach są dziś największym problemem polskich...

ZSRP: Spotkanie w Ministerstwie ws. zatrudniania pracowników sezonowych

W dniu 19.07.2018 r. o godzinie 13:00 odbyło się spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i...

Polska potęgą w eksporcie owoców

Polska należy do największych w UE producentów jabłek, czarnej porzeczki, borówki,...

Dlaczego Polska wspiera ukraińskich plantatorów ?

W związku z projektem pt. “Zachodnioukraińska Kooperatywa Ogrodniczo-Sadownicza”, który...

Maliszewski: Nie pozwólmy kolejny raz ograć się zakładom przetwórczym !

Wielu analityków od początku bieżącego roku podkreśla, że są bardzo niskie krajowe...

Protest sadowników - 13 lipca 2018 r.

O godzinie 13 wspólnie z innymi, dotkniętymi kryzysem branżami polskiego rolnictwa...

2018_Yara_domyslny

Najnowsze komentarze

Sadownicy zagłuszyli...
Nie wiem jak Jerzy ale ja czuję się jakoś...
Sadownicy zagłuszyli...
Przynajmniej straszono ze np nie bedzie...
Sadownicy zagłuszyli...
Jerzy i artemida ,,artemida i jerzy dwa...
"Plan dla wsi" –...
Ciągnik w stodole ze słomą a przepisy...
Sadownicy zagłuszyli...
M8787 - pamiętasz ze karano? Ja parokrotnie...
Sadownicy zagłuszyli...
A ci co nie chodza na wybory to i tak nie...
Sadownicy zagłuszyli...
idac tym tokiem myslenia to na PO glosowalo...
ZSRP: Spotkanie w...
Nowe przepisy zatrudniania obcokrajowców...
Sadownicy zagłuszyli...
Cały pic obecnej władzy polega między...
Będą umowy kontraktacyjne...
Kontraktacja jest dobrym rozwiązaniem dla...
Sadownicy zagłuszyli...
Święte słowa, święte słowa p. Slawek......
Będą umowy kontraktacyjne...
Wciąż NIKT się nie wypowiedział na temat;...
Sadownicy zagłuszyli...
To wysłuchiwanie jak zagraniczne firmy nas...
Sadownicy zagłuszyli...
Tu przyznam Ci rację...artemida...Jak to...
"Plan dla wsi" –...
Powyższą wypowiedź jest znakomitą...
Będą umowy kontraktacyjne...
Jerzy 45 "pal licho" ministra wladze itp. ale...
Sadownicy zagłuszyli...
No widzisz Kostku siódmy; CI CO GRZMIĄ NA...
"Plan dla wsi" –...
Panie Maliszewski ,może by tak program...
Sadownicy zagłuszyli...
Sytuacja jest na tyle dramatyczna że niemoc...
Sadownicy zagłuszyli...
No, dobry pomysł i niech naszym krajem...
Polska potęgą w eksporcie...
Polska to jest potęgą w oddawaniu za darmo...
Będą umowy kontraktacyjne...
Jeśli połowa rolników jest jasnowidzami...
Będą umowy kontraktacyjne...
Każdy piszący komentarze jest...
Będą umowy kontraktacyjne...
"Żądamy wprowadzenia obowiązkowych umów...
Będą umowy kontraktacyjne...
W marcu ,to można handlować marzeniami,a...
Będą umowy kontraktacyjne...
Wreszcie coś mądrego napisałeś...
Będą umowy kontraktacyjne...
A co będzie z kontraktacją, jak w maju...
Będą umowy kontraktacyjne...
...cyt. "Chcemy zaproponować żeby do marca...
Protest sadowników w...
Panie @sadownik999 ... Nie idź tą drogą !!...
Protest sadowników w...
Z tą krytyką - za sprzedaż/prywatyzację...
Protest sadowników w...
Legionista12345 Kij ma zawsze dwa...
Czesi grożą Polsce embargiem !
Masz rację! dlatego w interesie nas...
Czesi grożą Polsce embargiem !
widzisz Guzik... być może produkty...
Będą umowy kontraktacyjne...
Ja w tym roku z powodu suszy zamiast...
Będą umowy kontraktacyjne...
Ja w tym roku z powodu suszy zamiast...
Będą umowy kontraktacyjne...
Ja w tym roku z powodu suszy zamiast...
Czesi grożą Polsce embargiem !
Niestety prawda jest taka, że wielu naszych...
Większe kontrole rynku owoców !
Przemytnicy objazdy będą musieli zrobić...
Większe kontrole rynku owoców !
Jesli prawdą jest że o planowanej kontroli...
Rozpoczął się skup...
15gr to nie jest cena,to żart do tego stary...
Będą umowy kontraktacyjne...
A czy będą umowy kontraktacyjne dla...
Czesi grożą Polsce embargiem !
Może niech zaczna kontrole kazdej skody...
Polska straci światowy...
Ty pewnie od poczatku rwales potulnie jak...
Wiśnie: Klęska...
To jest "efekt motyla" działań rządu...
Sadownicy zagłuszyli...
W trakcie spotkania z pszczelarzami prezes...
Sadownicy zagłuszyli...
Rafał - ja jestem za tym żeby zlikwidować...
Sadownicy zagłuszyli...
Mam jeszcze bardziej pesymistyczny...
Sadownicy zagłuszyli...
Działania UE dać na nasadzenia itp. a potem...
Sadownicy zagłuszyli...
Zabrać 500 plus a pieniądze dac rolnikom na...
Sadownicy zagłuszyli...
Mam pytanie dlaczego tyle dislike-ów dostał...
Sadownicy zagłuszyli...
Jestem za...ogólnie to teraz mam to w d....e...
Sadownicy zagłuszyli...
ApPol Sp.z o.o. Niniejszym informujemy, iż z...
Cena jabłek przemysłowych...
To chyba w Grójeckim jest taki wyścig...
Cena jabłek przemysłowych...
Dziś w okolicach Sandomierza cena przemusłu...
Sadownicy zagłuszyli...
Rolnicy trzeba iść na wybory i skończyć...
Cena jabłek przemysłowych...
No .. jeszcze troche i w doniczkach będą...
Cena jabłek przemysłowych...
beda tanie drzewka sadzimy ! nawet na bagnach...
Cena jabłek przemysłowych...
koledzy kolezanki sadzic WIECEJ GDZIE SIE DA...
Cena jabłek przemysłowych...
Do tego dofinansowania do sadów..zakładanie...
Protest sadowników w...
Na dzień dobry podziekujcie Wp Portalowi, co...
Cena jabłek przemysłowych...
Ktoś powie że sieje populizm...Otóż...
Protest sadowników w...
nowych rynków nie udało się zdobyć ,a Pan...
Protest sadowników w...
Kilka lat temu ktoś napisał artykuł o tym,...
Polska straci światowy...
@Guzik Podpisuje się wszystkim czym mogę !...
Cena jabłek przemysłowych...
o tak ,dam link dla opornych i leniwych jakie...
Cena jabłek przemysłowych...
Zaraz zaraz...niby państwo jest bezsilne i...
Protest sadowników w...
zakłady za pare groszy nakupiły ile...
Sadownicy zagłuszyli...
kolego kostek czytaj te ostatnie słowa tego...
Sadownicy zagłuszyli...
Jak by dalej rządziła tamta ekipa to...
Sadownicy zagłuszyli...
"Wskazał, że Lech Kaczyński jako prezes...
Protest sadowników w...
PIS nie pomoże sadownikom uważają nas za...
Cena jabłek przemysłowych...
czy celowo zapomniał pan naważniejsze...
Polska straci światowy...
Ministerstwo: Import to mała kropla w...
Polska straci światowy...
Wczoraj odjebali wioche a dziś każdy zrywa...
Sadownicy zagłuszyli...
Brawo Kraśniczanie!
Cena jabłek przemysłowych...
a szamowne gremium i najwieksi beneficjenci...
Protest sadowników w...
No widzisz Alfred, oprócz tego że Jerzy...
Problemy sadowników -...
PUK PUK PUK!!! - Dzień dobry! Urząd...
Protest sadowników w...
ODbiegajac od tematu, to widzieliscie zadymy...
Protest sadowników w...
O proszę! W Kraśniku strajkujących...
Protest sadowników w...
Możesz zrobić go już jutro, we własnym...
Protest sadowników w...
i co dalej czy będzie jeszcze koleiny...
Protest sadowników w...
jancyk a moze troche wapna ? o ile spadnie bo...
Protest sadowników w...
lutek- ziemia od wiśni się nie zakwasza...
Protest sadowników w...
Olisz. A kto sprzedał najwięcej? Przecież...
Protest sadowników w...
dobra chlopy nie meczyc paluszkow bo jutro z...
Protest sadowników w...
Napiecie między dyskutantami prawie takie...
Maliszewski: Bez protestu...
Jest jeszcze jedno wyjście żeby doszło do...
Protest sadowników w...
Najwiekszym błędem było wchodzenie do UE w...
Protest sadowników w...
Polska po PZPR odziedziczyła majątek który...
Protest sadowników w...
Nikt nam tyle nie da ile PiS obieca ,a gdy...
Protest sadowników w...
Jeży jednak ty jesteś głupszy niż...
Protest sadowników w...
jerzy45-nie interesuje mnie okres "po...
Protest sadowników w...
@sandomir ..To, że piszesz otwartym tekstem,...
Protest sadowników w...
a poza tym wszyscy zdrowi ?
Protest sadowników w...
@Alfred40... Uderz w stół, a zawsze co spod...
Protest sadowników w...
jerzy45....ja wiem,że atak jest najlepszą...
Protest sadowników w...
Typem to jesteś Ty POwski trolu ,,od czasu...
Protest sadowników w...
@Jancyk...Spytam wprost. Z czego się...
Protest sadowników w...
Ale jak teraz uratowali przed upadkiem wiele...
Protest sadowników w...
W czasie zadów Porozumienia Centrum...
Protest sadowników w...
Na zdjęciu z Arendarskim jest cytat z jego...
Protest sadowników w...
@cichon40 ,,, Piłka w sprawie embarga jest...
Protest sadowników w...
I wówczas należy tylko znaleźć sobie...
Protest sadowników w...
A dla tego, że miała być dobra zmiana,...
Protest sadowników w...
@Jancyk ... Wylałeś swe żale, ale...
Protest sadowników w...
@KARHU1 ... Zła diagnoza, co do babci i...
Protest sadowników w...
@zandarski ...Dobrze gadasz. Postawiłbym...
Protest sadowników w...
Widzę, po znakach pod wpisem, że parlament...
Protest sadowników w...
Czemu wy wszystko zwalacie na Pis . A jak...
Protest sadowników w...
Od dawna o tym piszę i mówię gdzie tylko...
Protest sadowników w...
Ja głosowałem na PIS i też liczyłem na...
Protest sadowników w...
Kraśnik Fabryczny - skrzyżowanie ulic ul....
Protest sadowników w...
Kraśnik Fabryczny - skrzyżowanie ulic ul....
Protest sadowników w...
Kraśnik Fabryczny - skrzyżowanie ulic ul....
Protest sadowników w...
Dziś Morawiecki (podobno) po mszy (godz 13)...
Protest sadowników w...
Dziś Morawiecki (podobno) po mszy (godz 13)...
Protest sadowników w...
Dziś Morawiecki (podobno) po mszy (godz 13)...
Protest sadowników w...
Moim zdaniem to Parlament "w ruinie", nie...
Protest sadowników w...
Czy nie mówili nam że Polska jest w ruinie...
Protest sadowników w...
I kto tego Protestu z rządzących...
Protest sadowników w...
Nie brońcie im wozić niech ciagna puki...
Protest sadowników w...
Jacenty82 Jak ktoś nie balował tylko...
Protest sadowników w...
Musisz spojrzeć na sadownictwo tak jak...
Protest sadowników w...
Tu nie jest potrzebny żaden protest! Nie...
Protest sadowników w...
a po proteście ceny za wiśnie i porzeczki...
Protest sadowników w...
Polak nie kupił bo banki jak i przetwórnie...
Protest sadowników w...
Ziemia w Polsce należy w dużym stopniu do...
Protest sadowników w...
Lepper wysypywal kiedys zboze na tory... moze...
Protest sadowników w...
zrobmy miesiecznice protestu,moze wtedy tvPIS...
Protest sadowników w...
M 8787 - PSL- był zawsze w koalicji...
Protest sadowników w...
Więc zalogowałem się by napisać to co Wy....
Protest sadowników w...
No zgadza sie ale psl był przy wladzy od 90...
Protest sadowników w...
Nie używajcie słowa nadprodukcja! Jaka...
Protest sadowników w...
No i masz DOBRĄ ZMIANĘ! Po co pokazywać...
Protest sadowników w...
Na onecie przez jakiś czas był artykuł o...
Protest sadowników w...
W Faktach o 19 był pokazany protest i...
Protest sadowników w...
Żeby pokazali w głównych Wiadomościach to...
Protest sadowników w...
Główne wydanie wiadomości o 19 30 na TVP...
Protest sadowników w...
Dziś na znak protestu rwali wiśnie od...
Protest sadowników w...
Żaden protest, żaden rząd, żadna partia...
Protest sadowników w...
Jestem,bede i zawsze bylem Patriota.Wierzylem...
Protest sadowników w...
Na niemieckiej Wirtualnej Polsce też nic...
Protest sadowników w...
W Teleexpresie nie dodałem.
Protest sadowników w...
W TvPis nawet o naszym proteście nie raczyli...
Maliszewski: Bez protestu...
To dzwoń . Nie mam nic przeciwko temu :)
Maliszewski: Bez protestu...
Widzę, że i taka OPCJA dla wielu jest NIE...
instagram