Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
A-poniatowa
2020_Captan_80_WG

Zwalczanie chwastów w sadzie

Zwalczanie chwastów w sadzie

Zagrożenia powodowane przez chwasty wynikają z konkurencji o wodę, substancje pokarmowe, światło i owady zapylające. Wynikają one także z niekorzystnego oddziaływania chemicznego (allelopatii), ze zwiększenia strat powodowanych przez przymrozki wiosenne i gryzonie oraz z pogorszenia warunków fitosanitarnych, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych oraz szkodników, np. przędziorków, mszyc, drutowców. U drzew, jako roślin wieloletnich, efekt szkodliwości chwastów przenosi się na następny sezon wegetacyjny. Warunkiem utrzymania chwastów w sadzie na niskim poziomie, który pozwala na dobry rozwój i plonowanie roślin uprawnych, jest umiejętne regulowanie zachwaszczenia.

Szkodliwość chwastów

Chwasty to rośliny niepożądane, które pojawiają się w nieodpowiednim miejscu i czasie, a ich obecność powoduje straty ekonomiczne. Jeżeli nie będziemy kontrolować ich rozwoju, mogą spowodować ograniczenie wzrostu drzew i plonowania. Trudność w regulowaniu zachwaszczenia wynika z jego dużej biologicznej różnorodności. Występowanie poszczególnych gatunków chwastów zależne jest od dwóch głównych czynników: środowiskowego oraz tego, który wynika z działalności człowieka.

W Polsce, w sadach i jagodnikach, powszechnie występuje 25-30 gatunków chwastów segetalnych i ruderalnych. Należą do nich takie chwasty roczne jak: gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, bodziszek drobny, jasnota purpurowa, fiołek polny, przytulia czepna, chwasty przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, rdest powojowaty, rdest plamisty, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa, przetaczniki, rumiany, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna czy włośnica sina. Do chwastów wieloletnich zaliczamy między innymi takie gatunki jak: mniszek pospolity, wierzbownica gruczołowata, skrzyp polny, perz właściwy, rzepicha leśna, powój polny, ostrożeń polny, bylica pospolita.

Skuteczne regulowanie zachwaszczenia

Współczesna ochrona sadów przed chwastami powinna opierać się na metodach integrowanej ochrony roślin. Rozumieć przez to należy łączenie dostępnych metod regulowania zachwaszczenia, takich jak: uprawa gleby, koszenie zbędnej roślinności, utrzymanie roślin okrywowych włącznie z murawami, ściółkowanie gleby oraz aplikacja herbicydów.

Ochrona odbywa się współrzędnie (murawa w międzyrzędziach i pasy herbicydowe pod koronami drzew), w ramach rotacji z przemiennym wykorzystaniem różnych działań oraz uzupełniająco, np. poprzez pielenie lub stosowanie herbicydów w ściółkach.

Chemiczne zwalczanie chwastów powinno być uzasadnione ekonomicznie i stosowane wtedy, gdy okazuje się jedynym skutecznym sposobem regulowania zachwaszczenia. Współczesne jagodniki i sady towarowe, w których od lat praktykowane jest zadarnianie międzyrzędzi oraz oszczędne, strefowe stosowanie wybranych herbicydów w rzędach drzew i krzewów, spełniają wymogi integrowanej ochrony w omawianym zakresie. Pomimo jednak coraz szerszego wdrażania rozwiązań alternatywnych, takich jak: uprawa i ściółkowanie gleby, koszenie zbędnej roślinności oraz utrzymanie roślin okrywowych w rzędach roślin uprawnych, to jednak herbicydy jeszcze długo będą odgrywały ważną rolę w zwalczaniu chwastów w sadach. Popularność herbicydów opiera się między innymi na stosunkowo niskiej cenie, łatwości aplikacji i wysokiej skuteczności.

Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony skuteczna walka z chwastami powinna być przeprowadzona przy użyciu odpowiednich metod agrotechnicznych, takich jak głęboka orka, kilkukrotna uprawa z wykorzystaniem bron typu „chwastownik” oraz poprzez racjonalne zastosowanie chemicznych środków chwastobójczych. W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności zabiegów należy właściwie dobierać herbicydy i ich dawki, uwzględniając przy tym aktualny stan zachwaszczenia i panujące warunki atmosferyczne. Ważne jest, by stosować rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania, przez co zapobiegnie się kompensacji chwastów w jednym miejscu, uodparnianiu chwastów na stosowaną substancję czynną, uchroni przed obecnością pozostałości w środowisku i płodach rolnych oraz zapobiegnie fitotoksyczności dla roślin uprawnych.

Drzewa owocowe są szczególnie narażone na konkurencję chwastów wiosną i z początkiem lata, tj. od kwietnia do września. W związku z tym do niszczenia chwastów rekomendujemy wykonanie dwóch lub trzech zabiegów (mechanicznych lub chemicznych): pierwszy zabieg powinien przypaść na przełom kwietnia i maja, drugi – na przełom czerwca i lipca oraz ewentualnie przełom sierpnia i września. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zakwitnięcia i wydania nasion przez chwasty.

Zgodnie z metodykami integrowanej ochrony jabłoni zabieg odchwaszczania powinien być wykonany, jeśli pokrycie gleby chwastami osiągnie 30-50% w młodym sadzie oraz będzie wyższe niż 50% w starszym, kilkuletnim sadzie, a chwasty osiągną wysokość 10-15 cm. Szczególnie starannego odchwaszczania wymagają drzewa młode, które są wrażliwe na konkurencję chwastów.

Zwalczanie chwastów w sadzie – dobór herbicydów

Do zwalczania chwastów w sadzie polecane są herbicydy dolistne z grupy aminofosfonianów, zawierające glifosat. Są to środki o działaniu układowym, przeznaczone do zwalczania perzu, a także innych uciążliwych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych – jednorocznych oraz wieloletnich. Najlepszym uzupełnieniem dla glifosatu są inne herbicydy o działaniu układowym, oparte na substancji czynnej MCPA, przeznaczone do zwalczania dwuliściennych chwastów trwałych, takich jak powój polny, mniszek pospolity, perz właściwy czy też głęboko korzeniących się skrzypu polnego i wierzbownicy gruczołowatej. MCPA jest najczęściej stosowane w mieszaninie z glifosatem, sporządzanej w zbiorniku opryskiwacza lub w formie mieszaniny fabrycznej (gotowej do użycia), w postaci środka ORKAN 350 SL.

Pozostałe rekomendowane środki to fluroksypyr, 2,4 D, graminicyd fluazyfop-P-butylowy i herbicydy doglebowe, np. propyzamid, pendimetalina. Herbicydy doglebowe powinny być stosowane przede wszystkim na glebę wilgotną i wolną od chwastów – jeszcze przed ich wschodami. Herbicydy doglebowe są szczególnie przydatne w młodych sadach, gdzie jeden lub dwa zabiegi w ciągu roku zapewniają długotrwałą kontrolę zachwaszczenia i ograniczają użycie nieselektywnych herbicydów dolistnych, które charakteryzują się szerokim spektrum zwalczanych chwastów, ale których zastosowanie może wiązać się z niebezpieczeństwem uszkadzania drzewa po opryskaniu jego zielonych części.

Użycie herbicydów musi być starannie przemyślane. Najbardziej rozsądna i efektywna jest kompilacja herbicydów dolistnych i doglebowych. Zastosowanie herbicydów doglebowych pozwala zredukować kłopotliwy rozwój zachwaszczenia od połowy maja do połowy lipca, kiedy wschody chwastów są liczne, a ich wzrost szybki. Większość środków chwastobójczych stosowana jest w objętości wody wynoszącej 200–300 l/ha. Przy opryskiwaniu środkami doglebowymi wskazana jest większa objętość cieczy roboczej wynosząca od 200–400 l/ha.

Orkan 350 SL – skuteczny środek chwastobójczy

Lista herbicydów, a właściwie substancji czynnych przeznaczonych do niszczenia chwastów w sadach, jest dość krótka. Mówimy tu między innymi o takich substancjach jak: pendimetalina, diflufenikan, 2,4 D, MCPA, fluroksypyr czy fluazyfop.

Od lat podstawowym herbicydem stosowanym w sadach pozostaje glifosat, który najlepiej stosować w mieszaninie z MCPA. Glifosat stosowany w mieszaninie z MCPA poprawia skuteczność zwalczania głęboko korzeniących się chwastów wieloletnich, takich jak skrzyp plony, mniszek pospolity, powój polny, wierzbownica gruczołowata oraz innych chwastów jedno i dwuliściennych.

Na rynku dostępna jest gotowa fabryczna mieszanka glifosatu i MCPA – ORKAN 350 SL. Stosujemy go w okresie wegetacji chwastów, gdy rośliny mają 10-15 cm wysokości. Do tego czasu liście zdążą wypracować odpowiednią powierzchnię, przez którą środek będzie pobierany. Optymalna temperatura zastosowania, to powyżej 10°C. Takie warunki występują zazwyczaj od połowy maja do końca października. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie herbicydu, który stosowany w zalecanej dawce 5 l/ha skutecznie zwalcza takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna. W dawce 7−8 l/ha zaleca się zwalczać chwasty takie jak: bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach.

Stosowanie środka ORKAN 350 SL należy ograniczyć do tzw. pasa herbicydowego, czyli pod koronami drzew. Nie zaleca się stosowania herbicydu na całej powierzchni sadów. W przypadku międzyrzędzi w młodych sadach, najczęściej do trzeciego roku po posadzeniu, najlepszym rozwiązaniem jest ugór czy czarny ugór. Natomiast w starszych sadach jest to albo murawa, albo naturalne zadarnienie.

Istotnym elementem prawidłowego użycia herbicydu ORKAN 350 SL jest odpowiednia technika wykonania zabiegu. Środek należy stosować przy użyciu specjalistycznej belki herbicydowej najczęściej obudowanej osłonami z blachy ocynkowanej. Taka belka z ruchomą, odginaną sekcją, odchyla się po najechaniu na pień drzewa i chroni przed znosem kropli cieczy użytkowej na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew.

Środek stosowany zgodnie z instrukcją stosowania umieszczoną na etykiecie jest skuteczny i bezpieczny dla roślin uprawnych. Zawarte w herbicydzie dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania sprawiają, że ORKAN 350 SL nie tylko zwalcza więcej gatunków chwastów, ale również zmniejsza ryzyko nabycia przez nie odporności.

Odpowiedzialny producent Synthos AGRO ostrzega: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowane zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Informacja prasowa Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

 

ARTYKUŁ REKLAMOWY

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. 


REKLAMA
2020_Pronutiva

Najnowsze ogłoszenia

włoski (Bartolini) opryskiwacz taczkowy

19.02.2020 22:42 autor: Heavy

Kupię ślęze

19.02.2020 17:11 autor: rafal123456

Sprzedam Agrola Optimum 1500V

19.02.2020 10:50 autor: przemek1

Sekator sadownicz pneumatyczny

18.02.2020 18:30 autor: kadzia27

Sortownica do Jabłek firmy Sipma

18.02.2020 18:09 autor: kadzia27

Kosiarka sadownicza

18.02.2020 18:04 autor: kadzia27

2019_Yara_domyslny

Najnowsze komentarze

Maliszewski: Opłata cukrowa...
Czy decyzja o wzroście sen wpłynie na...
KRIR: Problemy rolników z...
Ale brednie. Śpiewke o kredytach i o...
Maliszewski: Opłata cukrowa...
Ta wielka akcja eurokratów rzekomej walki o...
Maliszewski: Opłata cukrowa...
Trochę masz rację, że często w napoju...
ZSRP: Sadownicy muszą mieć...
Może gdybyśmy operowali na wolnym rynku a...
Maliszewski: Opłata cukrowa...
Cenę kształtuje świat, popyt, oraz podaż....
Maliszewski: Opłata cukrowa...
Witam. No cóż, podatek jest podatkiem i...
Robot do cięcia drzew w sadzie
A ja po staropolsku, /do cięcia/ "najlepsza...
Maliszewski: Opłata cukrowa...
Z tego co wiem ,to projekt zakłada,że z...
Podłączone do internetu...
Większość podziwia Einsteina za jego...
ZSRP: Sadownicy muszą mieć...
Albo wolny rynek i wolne ceny jak były od...
ZSRP: Sadownicy muszą mieć...
A jakby tak wprowadzić obowiązkowe umowy...
Maliszewski: Opłata cukrowa...
Co mnie dziwi... Tego artykułu jeszcze nikt...
EPA: Glifosat nie stwarza...
No i po klopocie GLIFOSAT W MIARĘ BEZPIECZNY...
Robot do cięcia drzew w sadzie
Akcja jak w horrorze ...
Deweloper w sąsiedztwie sadów
Podejrzewam że deweloper szukał działki....
Deweloper w sąsiedztwie sadów
Jak sądzę, będzie ciekawie... Spór się...
Deweloper w sąsiedztwie sadów
W Agrobiznesie pokazywali jak jakiegoś...
Deweloper w sąsiedztwie sadów
Odbiegając od tematu, dziękuję za minusy...
Deweloper w sąsiedztwie sadów
Najgorzej jak przyjedzie taki z Pan z miasta...
Deweloper w sąsiedztwie sadów
Szkoda popadać w panikę sam mam kwatery...
Zmieniające się...
"Zielony dobrostan" na hektarowej działce...
Jabłko YELLO® rusza na...
Wychodowali w Japoni (chyba) a kasę robią...
Deweloper w sąsiedztwie sadów
Plan to może i miał sens gdyby powstał...
Deweloper w sąsiedztwie sadów
Każda gmina powinna mieć uzgodniony i...
KOWR przejął produkty i...
Kogoś to dziwi? Tak miało być.
KOWR przejął produkty i...
Dziwne ,w TVP INFO nic nie mówili.Pewnie w...
Współpraca na rzecz...
Pierwszych dwanaście instytucji, wspartych...
Pada, ale…aby nie było...
W wiosce jest staw około 0.7ha. Niemcy...
Ministerialna opłata...
Na San Escobar Latynosi/Metysi/Kreole/Murzyni...
Pada, ale…aby nie było...
Pamiętam takie zastawki na cieku...
Rosja: Zniszczono polskie jabłka
O co chodzi? Czyż, w ramach reperkusji nie...
Sadownik bez jabłek, bez...
sadownik powinien otrzymywać pieniądze za...
Sadownik bez jabłek, bez...
Jakie przepisy znowu chcecie wprowadzać ?...
Pada, ale…aby nie było...
A wystarczy co 100m postawić małą...
Pada, ale…aby nie było...
Pamiętacie rok 2017? Wyjątkowo mokry. W...
Sadownik bez jabłek, bez...
jak nie wprowadzone zostaną przepisy ze...
Sadownik bez jabłek, bez...
Też oglądam, kogo widzisz w roli magnatów...
Sadownik bez jabłek, bez...
Po obejrzeniu róznych materiałów na yt...
Sadownik bez jabłek, bez...
Brawo ty! Wytrzymaj miesiąc bez kur-wizji a...
Współpraca na rzecz...
Przyklasnąć inicjatywie... długo bić...
Nie na każdy sprzęt...
Za poprzedniego ustroju to urzędnik...
Sadownik bez jabłek, bez...
Wlasnie wziolem przyklad i poogladalem na yt...
Sadownik bez jabłek, bez...
To dlaczego we Francji ma poparcie tak małe...
Sadownik bez jabłek, bez...
Czy należy zawsze popierać bezkrytycznie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ja cieszę się że z Francją się...
Sadownik bez jabłek, bez...
Nie ma jak wysłuchać mądrego wystąpienia...
Sadownik bez jabłek, bez...
A WIDZIAŁEŚ nie głosujących?
Sadownik bez jabłek, bez...
A widziałes wegierskich posłów glosujacych...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ja moge sobie pisac bul czy ból czy brexit i...
Sadownik bez jabłek, bez...
A i na koniec Homo sapiens to po polskiemu...
Sadownik bez jabłek, bez...
Myślę że już dwuwyrazowe hasła to da...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ale w Twojej wysoce merytorycznej wykładni...
Sadownik bez jabłek, bez...
Widzę że następny intelekt objawiony....
Sadownik bez jabłek, bez...
Erko - jak by ludzie w rozwoju,...
Instytut Staszica: Nowy...
Mi się marzy,że wszystkie restauracje...
Instytut Staszica: Nowy...
I znowu topórna propaganda instytutu...
Sadownik bez jabłek, bez...
Piszę że tego kraju nie stać na głupie i...
Sadownik bez jabłek, bez...
Adrian to bardzo zdolny kabareciarz, Górski...
Sadownik bez jabłek, bez...
Może rozważ taką ewentualność, że...
Sadownik bez jabłek, bez...
Powstał za złej, obrzydliwej władzy, ale...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ależ to całkiem normalne że jak szef mówi...
Sadownik bez jabłek, bez...
Artemida - ja, jako absolwent wydziału...
Sadownik bez jabłek, bez...
Nie wiem, czy znają angielski, ale tobie...
Sadownik bez jabłek, bez...
ku*wa chłopie raz piszesz że mamy skansen,...
Sadownik bez jabłek, bez...
Tylko że te zakupy mają tylko i wyłącznie...
Sadownik bez jabłek, bez...
A system Patriot ? wyrzutnie rakietowe Himars...
Sadownik bez jabłek, bez...
Czy ten twój idol z Żoliborza nie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Wypominac wpadki slowne itd to mozemy sobie...
Sadownik bez jabłek, bez...
A o kim angielskie tabloidy pisały ze pacan?...
Sadownik bez jabłek, bez...
Jak trzeba mierć zryte lub ile dostawać...
Sadownik bez jabłek, bez...
Z ostatniego dowcipu Pana Prezydenta Dudy o...
Sadownik bez jabłek, bez...
A składanie wieńców dla BRYGADY...
Sadownik bez jabłek, bez...
A Obamie o zonie co gadał zeby sprawdzac...
Sadownik bez jabłek, bez...
żenujący to był Komorowski pisząc bul...
Sadownik bez jabłek, bez...
Wojsko swego czasu Pan Tusk juz zlikwidował...
Sadownik bez jabłek, bez...
A co do dudy to przynajmniej zna jezyk obcy a...
Sadownik bez jabłek, bez...
Przeciez jak by nie Po nie bylo by tej...
Sadownik bez jabłek, bez...
taki chętny do słuchania jesteś Espuma to...
Sadownik bez jabłek, bez...
taaa i trzymać wiecznie morde w kuble i sie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Popatrzcie na kolegę waszego guru co trzesie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Niedlugo byly juz o tym artykuly w gazetach...
Sadownik bez jabłek, bez...
przecież Getback powstał w 2012r, kto wtedy...
Sadownik bez jabłek, bez...
Powielając twój tok rozumowania to...
Sadownik bez jabłek, bez...
Jeśli się uważa że podpisane wcześniej...
Sadownik bez jabłek, bez...
Nikt nie mówi o źadnym wychodzeniu z UE,...
Sadownik bez jabłek, bez...
Jakbyś kolego trochę "liznął"...
Sadownik bez jabłek, bez...
https://www.youtube.com/watch?v=bSiMKiaulNQ...
Sadownik bez jabłek, bez...
W świetle powyższych cyfr nasuwa się...
Sadownik bez jabłek, bez...
erko - tak wszystko ten " ciemny lud kupuje?...
Sadownik bez jabłek, bez...
Pomimo to 89% nie chce wyjścia z Unii...
Sadownik bez jabłek, bez...
A bedac w uni w normalnym roku urodzajnym...
Sadownik bez jabłek, bez...
Kantar Group /największy w Polsce badacz...
Sadownik bez jabłek, bez...
Już mówię co by było po wyjściu z UE z...
Sadownik bez jabłek, bez...
Tez widziałem ten sondaz co ludzie sami na...
Sadownik bez jabłek, bez...
Odnośnie powyższego : po wyjściu z unii...
Sadownik bez jabłek, bez...
Na Interii jest niżej ciekawy artykuł " Czy...
Sadownik bez jabłek, bez...
tak do ciebie. Bezsilność to ty pokazałeś...
Sadownik bez jabłek, bez...
Nie wiem czy to do mnie... Ale jak Ci tylu...
Sadownik bez jabłek, bez...
taki byłeś pewny siebie i cos sie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Coś nie słychać aby Zjednoczone K....
Sadownik bez jabłek, bez...
masz nie męcz sie i nie szukaj, porównaj z...
Sadownik bez jabłek, bez...
h*j mnie obchodzą twoje plusy. Może sobie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Skoro "jak zwykle manipuluję" to kto mi daje...
Sadownik bez jabłek, bez...
14,70 to jest BRUTTO a nie na ręke to raz,...
Sadownik bez jabłek, bez...
Oj z tymi cytatami, nie zacytuję dokładnie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Korki od szampana w wielkiej brytani...
Sadownik bez jabłek, bez...
Jak to przecież jesteś taki prawy i...
Sadownik bez jabłek, bez...
nie odczuwasz wzrostu cen prądu, paliw,...
Sadownik bez jabłek, bez...
przecież o to chodziło aby sterować...
Sadownik bez jabłek, bez...
Anglia dzis wychodzi z ue, nawet w rmfemie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Z jednej strony piszesz że jest dobrze...
Sadownik bez jabłek, bez...
chłopie ty masz jakąś fobie na punkcie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Podatek gruntowy nie jest jakiś dotkliwy,...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ostatnie wybory pis wygrał dzięki wsi, a w...
Rezygnacja z pestycydów...
Mało prawdopodobne a właściwie niemożliwe...
Sadownik bez jabłek, bez...
Dawno, dawno temu Mussoliniego wybrali...
Sadownik bez jabłek, bez...
Każdą władze wybierają ludzie.. Twoje...
Rezygnacja z pestycydów...
Jest udowodnione,że statystycznie procentowa...
Rezygnacja z pestycydów...
... rezygnacja z pestycydów zwiększy szanse...
Sadownik bez jabłek, bez...
Jest drobna różnica, Neuman gadał, a jakie...
Sadownik bez jabłek, bez...
Wiem dla ciebie i tobie podobnych...
Sadownik bez jabłek, bez...
Taśmy Nojmana słyszałem mówił " dopóki...
Sadownik bez jabłek, bez...
Barakuda- naoglądałeś się TVN u, który...
Sadownik bez jabłek, bez...
firmy exportowe nie sprzedają jabłek bez...
Sadownik bez jabłek, bez...
Marki podałeś bardzo dobry przykład na...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ja proponuję obejrzenie filmu "" Dług " jak...
Sadownik bez jabłek, bez...
Jest przysłowie jak się nie ma miedzi to...
Sadownik bez jabłek, bez...
Może to co napiszę będzie B A R D Z O...
Sadownik bez jabłek, bez...
Panowie w gospodarce tzw. "wolnorynkowej" te...
Sadownik bez jabłek, bez...
Wystarczy mignac i juz widac ja nie big...
Sadownik bez jabłek, bez...
Dobry pomysł ale nie możliwy. Bo firmy nie...
Sadownik bez jabłek, bez...
to nie pierwszy oszukany sadownik , firm co...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ja sobie wyobrażam że i adwokat by nie...
Sadownik bez jabłek, bez...
A skąd wiesz, że Ciebie prokurator...
Sadownik bez jabłek, bez...
masz babko placek chlop dał towar jabłka i...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ponoć to nie pierwszy przypadek braku...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ja mam taką radę dla tych co szukają...
Sadownik bez jabłek, bez...
Wniosek jest prosty. Jak teraz sądy są...
Sadownik bez jabłek, bez...
Nie wiem o jakich programach w TVN mówisz bo...
Sadownik bez jabłek, bez...
przyczepiliscie sie tego tvp niczym...
Sadownik bez jabłek, bez...
Widać, że TVP PIS na prawdę "pierze"...
Sadownik bez jabłek, bez...
A można i tak Prokuratura – urząd...
Sadownik bez jabłek, bez...
*nie rozróżnia, oczywiście
Sadownik bez jabłek, bez...
Jak mam dyskutować z człowiekiem który...
Sadownik bez jabłek, bez...
Ciekawe jak tobie przepadną pieniadze, i...
Sadownik bez jabłek, bez...
Przecież w tej sprawie sad nic nie robił,...
instagram