Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2019_A_Broszura_owocówka_1
2019_07_Arysta

Zwalczanie chwastów w sadzie

Zwalczanie chwastów w sadzie

Zagrożenia powodowane przez chwasty wynikają z konkurencji o wodę, substancje pokarmowe, światło i owady zapylające. Wynikają one także z niekorzystnego oddziaływania chemicznego (allelopatii), ze zwiększenia strat powodowanych przez przymrozki wiosenne i gryzonie oraz z pogorszenia warunków fitosanitarnych, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych oraz szkodników, np. przędziorków, mszyc, drutowców. U drzew, jako roślin wieloletnich, efekt szkodliwości chwastów przenosi się na następny sezon wegetacyjny. Warunkiem utrzymania chwastów w sadzie na niskim poziomie, który pozwala na dobry rozwój i plonowanie roślin uprawnych, jest umiejętne regulowanie zachwaszczenia.

Szkodliwość chwastów

Chwasty to rośliny niepożądane, które pojawiają się w nieodpowiednim miejscu i czasie, a ich obecność powoduje straty ekonomiczne. Jeżeli nie będziemy kontrolować ich rozwoju, mogą spowodować ograniczenie wzrostu drzew i plonowania. Trudność w regulowaniu zachwaszczenia wynika z jego dużej biologicznej różnorodności. Występowanie poszczególnych gatunków chwastów zależne jest od dwóch głównych czynników: środowiskowego oraz tego, który wynika z działalności człowieka.

W Polsce, w sadach i jagodnikach, powszechnie występuje 25-30 gatunków chwastów segetalnych i ruderalnych. Należą do nich takie chwasty roczne jak: gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, bodziszek drobny, jasnota purpurowa, fiołek polny, przytulia czepna, chwasty przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, rdest powojowaty, rdest plamisty, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa, przetaczniki, rumiany, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna czy włośnica sina. Do chwastów wieloletnich zaliczamy między innymi takie gatunki jak: mniszek pospolity, wierzbownica gruczołowata, skrzyp polny, perz właściwy, rzepicha leśna, powój polny, ostrożeń polny, bylica pospolita.

Skuteczne regulowanie zachwaszczenia

Współczesna ochrona sadów przed chwastami powinna opierać się na metodach integrowanej ochrony roślin. Rozumieć przez to należy łączenie dostępnych metod regulowania zachwaszczenia, takich jak: uprawa gleby, koszenie zbędnej roślinności, utrzymanie roślin okrywowych włącznie z murawami, ściółkowanie gleby oraz aplikacja herbicydów.

Ochrona odbywa się współrzędnie (murawa w międzyrzędziach i pasy herbicydowe pod koronami drzew), w ramach rotacji z przemiennym wykorzystaniem różnych działań oraz uzupełniająco, np. poprzez pielenie lub stosowanie herbicydów w ściółkach.

Chemiczne zwalczanie chwastów powinno być uzasadnione ekonomicznie i stosowane wtedy, gdy okazuje się jedynym skutecznym sposobem regulowania zachwaszczenia. Współczesne jagodniki i sady towarowe, w których od lat praktykowane jest zadarnianie międzyrzędzi oraz oszczędne, strefowe stosowanie wybranych herbicydów w rzędach drzew i krzewów, spełniają wymogi integrowanej ochrony w omawianym zakresie. Pomimo jednak coraz szerszego wdrażania rozwiązań alternatywnych, takich jak: uprawa i ściółkowanie gleby, koszenie zbędnej roślinności oraz utrzymanie roślin okrywowych w rzędach roślin uprawnych, to jednak herbicydy jeszcze długo będą odgrywały ważną rolę w zwalczaniu chwastów w sadach. Popularność herbicydów opiera się między innymi na stosunkowo niskiej cenie, łatwości aplikacji i wysokiej skuteczności.

Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony skuteczna walka z chwastami powinna być przeprowadzona przy użyciu odpowiednich metod agrotechnicznych, takich jak głęboka orka, kilkukrotna uprawa z wykorzystaniem bron typu „chwastownik” oraz poprzez racjonalne zastosowanie chemicznych środków chwastobójczych. W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności zabiegów należy właściwie dobierać herbicydy i ich dawki, uwzględniając przy tym aktualny stan zachwaszczenia i panujące warunki atmosferyczne. Ważne jest, by stosować rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania, przez co zapobiegnie się kompensacji chwastów w jednym miejscu, uodparnianiu chwastów na stosowaną substancję czynną, uchroni przed obecnością pozostałości w środowisku i płodach rolnych oraz zapobiegnie fitotoksyczności dla roślin uprawnych.

Drzewa owocowe są szczególnie narażone na konkurencję chwastów wiosną i z początkiem lata, tj. od kwietnia do września. W związku z tym do niszczenia chwastów rekomendujemy wykonanie dwóch lub trzech zabiegów (mechanicznych lub chemicznych): pierwszy zabieg powinien przypaść na przełom kwietnia i maja, drugi – na przełom czerwca i lipca oraz ewentualnie przełom sierpnia i września. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zakwitnięcia i wydania nasion przez chwasty.

Zgodnie z metodykami integrowanej ochrony jabłoni zabieg odchwaszczania powinien być wykonany, jeśli pokrycie gleby chwastami osiągnie 30-50% w młodym sadzie oraz będzie wyższe niż 50% w starszym, kilkuletnim sadzie, a chwasty osiągną wysokość 10-15 cm. Szczególnie starannego odchwaszczania wymagają drzewa młode, które są wrażliwe na konkurencję chwastów.

Zwalczanie chwastów w sadzie – dobór herbicydów

Do zwalczania chwastów w sadzie polecane są herbicydy dolistne z grupy aminofosfonianów, zawierające glifosat. Są to środki o działaniu układowym, przeznaczone do zwalczania perzu, a także innych uciążliwych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych – jednorocznych oraz wieloletnich. Najlepszym uzupełnieniem dla glifosatu są inne herbicydy o działaniu układowym, oparte na substancji czynnej MCPA, przeznaczone do zwalczania dwuliściennych chwastów trwałych, takich jak powój polny, mniszek pospolity, perz właściwy czy też głęboko korzeniących się skrzypu polnego i wierzbownicy gruczołowatej. MCPA jest najczęściej stosowane w mieszaninie z glifosatem, sporządzanej w zbiorniku opryskiwacza lub w formie mieszaniny fabrycznej (gotowej do użycia), w postaci środka ORKAN 350 SL.

Pozostałe rekomendowane środki to fluroksypyr, 2,4 D, graminicyd fluazyfop-P-butylowy i herbicydy doglebowe, np. propyzamid, pendimetalina. Herbicydy doglebowe powinny być stosowane przede wszystkim na glebę wilgotną i wolną od chwastów – jeszcze przed ich wschodami. Herbicydy doglebowe są szczególnie przydatne w młodych sadach, gdzie jeden lub dwa zabiegi w ciągu roku zapewniają długotrwałą kontrolę zachwaszczenia i ograniczają użycie nieselektywnych herbicydów dolistnych, które charakteryzują się szerokim spektrum zwalczanych chwastów, ale których zastosowanie może wiązać się z niebezpieczeństwem uszkadzania drzewa po opryskaniu jego zielonych części.

Użycie herbicydów musi być starannie przemyślane. Najbardziej rozsądna i efektywna jest kompilacja herbicydów dolistnych i doglebowych. Zastosowanie herbicydów doglebowych pozwala zredukować kłopotliwy rozwój zachwaszczenia od połowy maja do połowy lipca, kiedy wschody chwastów są liczne, a ich wzrost szybki. Większość środków chwastobójczych stosowana jest w objętości wody wynoszącej 200–300 l/ha. Przy opryskiwaniu środkami doglebowymi wskazana jest większa objętość cieczy roboczej wynosząca od 200–400 l/ha.

Orkan 350 SL – skuteczny środek chwastobójczy

Lista herbicydów, a właściwie substancji czynnych przeznaczonych do niszczenia chwastów w sadach, jest dość krótka. Mówimy tu między innymi o takich substancjach jak: pendimetalina, diflufenikan, 2,4 D, MCPA, fluroksypyr czy fluazyfop.

Od lat podstawowym herbicydem stosowanym w sadach pozostaje glifosat, który najlepiej stosować w mieszaninie z MCPA. Glifosat stosowany w mieszaninie z MCPA poprawia skuteczność zwalczania głęboko korzeniących się chwastów wieloletnich, takich jak skrzyp plony, mniszek pospolity, powój polny, wierzbownica gruczołowata oraz innych chwastów jedno i dwuliściennych.

Na rynku dostępna jest gotowa fabryczna mieszanka glifosatu i MCPA – ORKAN 350 SL. Stosujemy go w okresie wegetacji chwastów, gdy rośliny mają 10-15 cm wysokości. Do tego czasu liście zdążą wypracować odpowiednią powierzchnię, przez którą środek będzie pobierany. Optymalna temperatura zastosowania, to powyżej 10°C. Takie warunki występują zazwyczaj od połowy maja do końca października. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie herbicydu, który stosowany w zalecanej dawce 5 l/ha skutecznie zwalcza takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna. W dawce 7−8 l/ha zaleca się zwalczać chwasty takie jak: bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach.

Stosowanie środka ORKAN 350 SL należy ograniczyć do tzw. pasa herbicydowego, czyli pod koronami drzew. Nie zaleca się stosowania herbicydu na całej powierzchni sadów. W przypadku międzyrzędzi w młodych sadach, najczęściej do trzeciego roku po posadzeniu, najlepszym rozwiązaniem jest ugór czy czarny ugór. Natomiast w starszych sadach jest to albo murawa, albo naturalne zadarnienie.

Istotnym elementem prawidłowego użycia herbicydu ORKAN 350 SL jest odpowiednia technika wykonania zabiegu. Środek należy stosować przy użyciu specjalistycznej belki herbicydowej najczęściej obudowanej osłonami z blachy ocynkowanej. Taka belka z ruchomą, odginaną sekcją, odchyla się po najechaniu na pień drzewa i chroni przed znosem kropli cieczy użytkowej na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew.

Środek stosowany zgodnie z instrukcją stosowania umieszczoną na etykiecie jest skuteczny i bezpieczny dla roślin uprawnych. Zawarte w herbicydzie dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania sprawiają, że ORKAN 350 SL nie tylko zwalcza więcej gatunków chwastów, ale również zmniejsza ryzyko nabycia przez nie odporności.

Odpowiedzialny producent Synthos AGRO ostrzega: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowane zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Informacja prasowa Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

 

ARTYKUŁ REKLAMOWY

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. 


REKLAMA
2019_BASF

2019_Syngenta_Topas

2019_Arysta_Plantivax_news_lato

2019_Syngeta_Scorpion

Najnowsze ogłoszenia

SPRZEDAM Gospodarstwo Sadownicze

16.07.2019 22:57 autor: radar88

Otrząsarka do wiśni

15.07.2019 09:46 autor: lukasz7604

Massey ferguson 155

14.07.2019 22:29 autor: kliw60

Sprzedam wapno

14.07.2019 16:08 autor: poki1

Sprzedam jabłka

12.07.2019 21:43 autor: waldus

Sprzedam 1000 sztuk skrzynek uniwersalnych

11.07.2019 09:57 autor: Anita85

2019_Yara_po_kwitnieniu

Najnowsze komentarze

Czy sadownicy w tym roku...
Od 2012 roku nie pryskam w kwitnienie,...
Czy sadownicy w tym roku...
Kol. Jacenty a spróbuj nie popryskać w...
Czy sadownicy w tym roku...
W Reginie podstawa to podkładka Gisela. Tak...
Czy sadownicy w tym roku...
pit2015 - trzeba więcej pryskać w...
Czy sadownicy w tym roku...
Kol. Michu ta odmiana to jak audiencja u...
Czy sadownicy w tym roku...
Jak to ? Ja sprzedaję Reginę drożej niż...
Przed nami dni z...
kto pisze brednie o tym deszczu u mnie...
Czy sadownicy w tym roku...
Ja tam nie jestem zadowolony, już któryś...
Czy sadownicy w tym roku...
Dzisiaj zacząłem rwać Reginę taka...
Czy sadownicy w tym roku...
Zarabia to się kolejny sezon ale na...
Przetwórnie nie kupią...
a potem soczek Herbapolu czy innego...
Sprzedam jabłka
Po tej cenie widać że masz przemysł na...
Przetwórnie nie kupią...
Przetwórcy trzęsą portkami bo w Serbii...
Przetwórnie nie kupią...
Przetwórcy trzęsą portkami bo w Serbii...
Japonia: Kiść winogron za...
Tylko czekać aż nasi sadownicy "ruszą" do...
Przetwórnie nie kupią...
Ale oni powtarzaja w tvp to co im przetworcy...
Przetwórnie nie kupią...
A za ile opłaci się nam to to nikt nie pyta...
Przetwórnie nie kupią...
wczoraj już była na skupie 2,5zl, nie...
Przetwórnie nie kupią...
Przedstawiciele PO juz na twiterze przezywaja...
Przetwórnie nie kupią...
Witam dadzą nawet i 3 zeta tylko jeszcze...
Przetwórnie nie kupią...
cena rynkowa wiśni to 4zł więc widełki...
Przetwórnie nie kupią...
w 2017r placili za wisnie 5.5pln i im sie...
Przetwórnie nie kupią...
Coś widzę, że propaganda, manipulacja i...
Grad sieje spustoszenie we...
Ciarki człowieka przechodzą i włosy się...
Przetwórnie nie kupią...
Ja widziałem (jeśli mnie wzrok nie myli)....
Przetwórnie nie kupią...
Może po prostu niech nie biorą w tym roku...
Przetwórnie nie kupią...
W tym roku mają zapasy.za rok pewnie będzie...
MRiRW: Będą ceny...
pilsner nie traktuj tego tak negatywnie,...
Ardanowski: Od sierpnia...
jaceo1,i tu się różnimy.Bo ja raczej...
Ardanowski: Od sierpnia...
No i zapanuje IDYLLA na portalu;...
Ardanowski: Od sierpnia...
Ależ pilsnerze, ja jestem z wykształcenia...
Ardanowski: Od sierpnia...
Jaceo1 i artemida,większych filozofów nie...
Ardanowski: Od sierpnia...
Z głupotą trzeba walczyć, niezależnie od...
Ardanowski: Od sierpnia...
Zważ jaceo co piszesz... Spójrz dwa wpisy...
Ardanowski: Od sierpnia...
Wczoraj z Brukseli dotarła do mnie taka oto...
Ardanowski: Od sierpnia...
Jeszcze program nie ruszył a usługi...
Ardanowski: Od sierpnia...
artemida uaktywnił się ,bardziej...
Ardanowski: Od sierpnia...
Czas na konfrontację obietnic z realizacją...
Ardanowski: Od sierpnia...
wziął się za robotę ale szczegółów brak
KUPS: Ceny referencyjne...
parole, parole, parole
KUPS: Ceny referencyjne...
Uzupełniając poprzedni wpis "Daj..."...
KUPS: Ceny referencyjne...
"Daj nam Boże rządy mądrych ludzi" /czy...
KUPS: Ceny referencyjne...
Ależ Pilsnerze, ja wszystko co wiem...
KUPS: Ceny referencyjne...
Artemida,cos taki tajemniczy,podziel sie...
KUPS: Ceny referencyjne...
Kto chce niech TRWA w przekonaniu że jest...
KUPS: Ceny referencyjne...
Tylko, że zorganizowanie producentów nie...
KUPS: Ceny referencyjne...
Nie ważne jakimi metodami ale przyznasz że...
MRiRW: Będą ceny...
ukrainiec buduje u nas, po to aby mogl...
KUPS: Ceny referencyjne...
Akurat z tym mlekiem to trochę odleciałeś,...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Wiem, że Ty jako fanatyk PO, nie przyjmujesz...
KUPS: Ceny referencyjne...
"Przeleciałem po łebkach" komentarze i...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Jestem bardzo podekscytowany @SlawkuS Twoją...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Abstrahując od genezy pochodzenia, to jednak...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Nastroje społeczne są antyrosyjskie.....ale...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Artykuł dotyczy relacji na linii Rosja -...
Maliszewski: Paniczny strach...
A czy teraz załoga/pracownicy nie mogli by...
Maliszewski: Paniczny strach...
"załoga była ekonomicznie zainteresowana...
Maliszewski: Paniczny strach...
Kiedyś kształtowano model ciągu...
Maliszewski: Paniczny strach...
Nie ma nic bardziej głupiego niż podcinanie...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Wyrazem dobrej woli naszego naczalstwa /nie...
Czy Rosja zniesie zakaz...
proponuje sledzic teraz ruch naszego...
MRiRW: Będą ceny...
Espuma,ja nie chcę by mi państwo coś...
MRiRW: Będą ceny...
Dario, zasiej 100 ha cykorii, niech pan...
MRiRW: Będą ceny...
pilsner i co ci ma jeszcze państwo...
MRiRW: Będą ceny...
Wydaje mi się że po pilsnerze nie wszystko...
MRiRW: Będą ceny...
artemida,mam wrażenie,że przed zupełną...
MRiRW: Będą ceny...
Pilsner ma dużo racji ... ale czy szukając...
MRiRW: Będą ceny...
Jabłko przemysłowe ma kosztować od 30gr do...
MRiRW: Będą ceny...
Sławku,jak Ty to pięknie widzisz...Tak...
Maliszewski: Historia umów...
"na rynku produkt gorszy kształtuje i...
Lidl promuje polskie superowoce
napiszcie komu trzeba posmarować i ile żeby...
MRiRW: Będą ceny...
to od tego jest panstwo ze nadprodukcje...
MRiRW: Będą ceny...
Tylko że ceny gwarantowane nie są do końca...
MRiRW: Będą ceny...
Ten "chichot losu" jak to ująłeś, w...
Maliszewski: Paniczny strach...
Ten sezon na owce miękkie już chyba...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Do mnie twoja gadka wogóle nie dociera bo...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Jest takie powiedzenie; jak ci trzech mówi...
MRiRW: Będą ceny...
Sam się boję tych właśnie "konsekwencji"....
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
jakby podliczył twoje plusy i minusy to...
MRiRW: Będą ceny...
Jakie to mogą być powody? Tak konkretnie.
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Nie wszystkie media o tym mówią, w...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
A dlaczego nie? Rozumiem, że wyniki są...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Do artemidy Plusami i minusami się nie...
MRiRW: Będą ceny...
Witam jak sobie znajdą tańszy produkt a...
MRiRW: Będą ceny...
Slawku,martw sie o siebie,jesli...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Jakoś ten odznaczony Timmermanss u nas...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
pisze się wymaRZony, inteligentny wyborco PSLu
KUPS: Ceny referencyjne...
A kto wstrzymał handel z Obwodem...
MRiRW: Będą ceny...
Co z tego że są ceny referencyjne na...
MRiRW: Będą ceny...
Skończ już z tymi żalami, bo to staje się...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Czyli z deszczu pod rynnę... Było...
MRiRW: Będą ceny...
"kara za brak dotrzymania zawartych w umowie...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Tak samo stoją plecami do Polskiego rolnika...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Nie masz ważniejszych problemów w życiu...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Co ty z tą nieprzyzwoitością posłów ....
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
A Ty, widząc mój wpis od razu śpieszysz...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Co to ma wspólnego z Dniem Owoców ? lepsi...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Widzę, że się komuś nawet życzenia nie...
Zatrzymano 9 nielegalnie...
Jak kierowca przyjeżdża bierze zaproszenia...
KUPS: Ceny referencyjne...
Oczywiście, że tak ! Podobnie jak w 2005.
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
W Dniu Owoców wszystkim spożywającym owoce...
KUPS: Ceny referencyjne...
tradycyjne wartości to im sie przypomniały...
KUPS: Ceny referencyjne...
Fakt faktem że seryjni samobójcy się...
KUPS: Ceny referencyjne...
Widzisz Espuma; PSL dbając o tradycyjne...
KUPS: Ceny referencyjne...
Nie jestem z bajki pod nazwą PSL a już tym...
Jabłek będzie zdecydowanie...
W tym roku nie dostaniecie jakiejś...
KUPS: Ceny referencyjne...
dalej siedzisz i liczysz minusy ? :) ktoś ci...
KUPS: Ceny referencyjne...
W Polsce czy w Rosji? Przecież to nie...
Jabłek będzie zdecydowanie...
Przepraszam bardzo, ale minęło kilka...
KUPS: Ceny referencyjne...
"Choćbyś się darł ile wlezie" - Twoje...
KUPS: Ceny referencyjne...
Ale jestesmy juz uratowani, szefem komisju...
KUPS: Ceny referencyjne...
czyli to PO PSL jest winien temu ze w tym...
KUPS: Ceny referencyjne...
wg ciebie ludzie płaczący nad porzeczką...
KUPS: Ceny referencyjne...
tylko jakoś nie piszesz o embargu z 2014....
KUPS: Ceny referencyjne...
Odpowiem krótko; jak jest dobrze/przyzwoicie...
KUPS: Ceny referencyjne...
A tak naprawdę jakie to ma znaczenie ?...
KUPS: Ceny referencyjne...
A tak naprawdę jakie to ma znaczenie ?...
KUPS: Ceny referencyjne...
Powtórnie wprowadzono 7 sierpnia 2014,kto...
KUPS: Ceny referencyjne...
Możliwe . Najbogatsza rodzina w Niemczech...
KUPS: Ceny referencyjne...
Do Espuma Nie gorączkuj się człowieku i za...
KUPS: Ceny referencyjne...
tak przywrócił handel z Rosją. Koń by sie...
KUPS: Ceny referencyjne...
PSL po pierwszym embargu przywrócił handel...
Święto owoców na Targu...
Jestem zbudowany tym że kilku mnie wsparło...
KUPS: Ceny referencyjne...
PSLu sie zapytaj to oni współrządzili...
KUPS: Ceny referencyjne...
Czyli idąc tokiem rozumowania niejakiego...
ZSRP: Odpowiedź...
co na to min rolnictwa?
KUPS: Ceny referencyjne...
masz wizje ? jaką ? bo ja mam wizje jak...
KUPS: Ceny referencyjne...
Ludzie prawdopodobnie jeszcze mają na razie...
KUPS: Ceny referencyjne...
Nie mam podstaw nie wierzyć że jesteś...
KUPS: Ceny referencyjne...
Tak, jestem na emeryturze... Ja nie piszę...
KUPS: Ceny referencyjne...
jestem byłym sadownikiem. Zdrowie nie...
Porzeczki, aronia,...
co na te ceny mowi nasz minister Ardanowski??
KUPS: Ceny referencyjne...
WASZ los? To Espuma nie jesteś sadownikiem....
KUPS: Ceny referencyjne...
@ artemida Trudno się nie zgodzić z tym co...
KUPS: Ceny referencyjne...
wasz los jest w waszych rekach a nie...
KUPS: Ceny referencyjne...
Masz rację Spartan... Tylko czy wszyscy...
Porzeczki, aronia,...
Jak mają zapasy to niech wcale nie biorą i...
KUPS: Ceny referencyjne...
Drenują ile wlezie dokąd można , ale...
Bezradność tego...
Chyba jest małe zwycięstwo z twojej strony...
Bezradność tego...
Gówno mnie interesuje ta twoja...
Święto owoców na Targu...
Takich imprez potrzeba by było więcej...
ZSRP: Odpowiedź...
Streszczenie : radźcie sobie sami?
Restrukturyzacja małych...
Najlepiej by wytłumaczyli, taksówkarze z...
Restrukturyzacja małych...
Niby jak brak ubezpieczenia w KRUS ma...
PIORiN: Chloropiryfos -...
szanowna inspekcjo! kilka uwag ktore warto...
Restrukturyzacja małych...
Jeszcze z jeden rok i będą resrukturyzowali...
Polska smakuje – Czas na...
Obrady KOMISJI -możesz nie znać trybu...
Polska smakuje – Czas na...
Odnośnie tego co napisałem wyżej, być...
Restrukturyzacja małych...
Pytanie , po co ustanawiać przepisy które...
Rosja przedłuża embargo
waldus jacy nasi? usa wpakowało 5mld na...
instagram