Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2019_Imidian
2019_BASF_Sercadis

Zwalczanie chwastów w sadzie

Zwalczanie chwastów w sadzie

Zagrożenia powodowane przez chwasty wynikają z konkurencji o wodę, substancje pokarmowe, światło i owady zapylające. Wynikają one także z niekorzystnego oddziaływania chemicznego (allelopatii), ze zwiększenia strat powodowanych przez przymrozki wiosenne i gryzonie oraz z pogorszenia warunków fitosanitarnych, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych oraz szkodników, np. przędziorków, mszyc, drutowców. U drzew, jako roślin wieloletnich, efekt szkodliwości chwastów przenosi się na następny sezon wegetacyjny. Warunkiem utrzymania chwastów w sadzie na niskim poziomie, który pozwala na dobry rozwój i plonowanie roślin uprawnych, jest umiejętne regulowanie zachwaszczenia.

Szkodliwość chwastów

Chwasty to rośliny niepożądane, które pojawiają się w nieodpowiednim miejscu i czasie, a ich obecność powoduje straty ekonomiczne. Jeżeli nie będziemy kontrolować ich rozwoju, mogą spowodować ograniczenie wzrostu drzew i plonowania. Trudność w regulowaniu zachwaszczenia wynika z jego dużej biologicznej różnorodności. Występowanie poszczególnych gatunków chwastów zależne jest od dwóch głównych czynników: środowiskowego oraz tego, który wynika z działalności człowieka.

W Polsce, w sadach i jagodnikach, powszechnie występuje 25-30 gatunków chwastów segetalnych i ruderalnych. Należą do nich takie chwasty roczne jak: gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, bodziszek drobny, jasnota purpurowa, fiołek polny, przytulia czepna, chwasty przymiotno kanadyjskie, rdest ptasi, rdest powojowaty, rdest plamisty, szarłat szorstki, żółtlica drobnokwiatowa, przetaczniki, rumiany, wiechlina roczna, chwastnica jednostronna czy włośnica sina. Do chwastów wieloletnich zaliczamy między innymi takie gatunki jak: mniszek pospolity, wierzbownica gruczołowata, skrzyp polny, perz właściwy, rzepicha leśna, powój polny, ostrożeń polny, bylica pospolita.

Skuteczne regulowanie zachwaszczenia

Współczesna ochrona sadów przed chwastami powinna opierać się na metodach integrowanej ochrony roślin. Rozumieć przez to należy łączenie dostępnych metod regulowania zachwaszczenia, takich jak: uprawa gleby, koszenie zbędnej roślinności, utrzymanie roślin okrywowych włącznie z murawami, ściółkowanie gleby oraz aplikacja herbicydów.

Ochrona odbywa się współrzędnie (murawa w międzyrzędziach i pasy herbicydowe pod koronami drzew), w ramach rotacji z przemiennym wykorzystaniem różnych działań oraz uzupełniająco, np. poprzez pielenie lub stosowanie herbicydów w ściółkach.

Chemiczne zwalczanie chwastów powinno być uzasadnione ekonomicznie i stosowane wtedy, gdy okazuje się jedynym skutecznym sposobem regulowania zachwaszczenia. Współczesne jagodniki i sady towarowe, w których od lat praktykowane jest zadarnianie międzyrzędzi oraz oszczędne, strefowe stosowanie wybranych herbicydów w rzędach drzew i krzewów, spełniają wymogi integrowanej ochrony w omawianym zakresie. Pomimo jednak coraz szerszego wdrażania rozwiązań alternatywnych, takich jak: uprawa i ściółkowanie gleby, koszenie zbędnej roślinności oraz utrzymanie roślin okrywowych w rzędach roślin uprawnych, to jednak herbicydy jeszcze długo będą odgrywały ważną rolę w zwalczaniu chwastów w sadach. Popularność herbicydów opiera się między innymi na stosunkowo niskiej cenie, łatwości aplikacji i wysokiej skuteczności.

Zgodnie z zasadami integrowanej ochrony skuteczna walka z chwastami powinna być przeprowadzona przy użyciu odpowiednich metod agrotechnicznych, takich jak głęboka orka, kilkukrotna uprawa z wykorzystaniem bron typu „chwastownik” oraz poprzez racjonalne zastosowanie chemicznych środków chwastobójczych. W celu zapewnienia maksymalnej skuteczności zabiegów należy właściwie dobierać herbicydy i ich dawki, uwzględniając przy tym aktualny stan zachwaszczenia i panujące warunki atmosferyczne. Ważne jest, by stosować rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania, przez co zapobiegnie się kompensacji chwastów w jednym miejscu, uodparnianiu chwastów na stosowaną substancję czynną, uchroni przed obecnością pozostałości w środowisku i płodach rolnych oraz zapobiegnie fitotoksyczności dla roślin uprawnych.

Drzewa owocowe są szczególnie narażone na konkurencję chwastów wiosną i z początkiem lata, tj. od kwietnia do września. W związku z tym do niszczenia chwastów rekomendujemy wykonanie dwóch lub trzech zabiegów (mechanicznych lub chemicznych): pierwszy zabieg powinien przypaść na przełom kwietnia i maja, drugi – na przełom czerwca i lipca oraz ewentualnie przełom sierpnia i września. Niedopuszczalne jest doprowadzenie do zakwitnięcia i wydania nasion przez chwasty.

Zgodnie z metodykami integrowanej ochrony jabłoni zabieg odchwaszczania powinien być wykonany, jeśli pokrycie gleby chwastami osiągnie 30-50% w młodym sadzie oraz będzie wyższe niż 50% w starszym, kilkuletnim sadzie, a chwasty osiągną wysokość 10-15 cm. Szczególnie starannego odchwaszczania wymagają drzewa młode, które są wrażliwe na konkurencję chwastów.

Zwalczanie chwastów w sadzie – dobór herbicydów

Do zwalczania chwastów w sadzie polecane są herbicydy dolistne z grupy aminofosfonianów, zawierające glifosat. Są to środki o działaniu układowym, przeznaczone do zwalczania perzu, a także innych uciążliwych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych – jednorocznych oraz wieloletnich. Najlepszym uzupełnieniem dla glifosatu są inne herbicydy o działaniu układowym, oparte na substancji czynnej MCPA, przeznaczone do zwalczania dwuliściennych chwastów trwałych, takich jak powój polny, mniszek pospolity, perz właściwy czy też głęboko korzeniących się skrzypu polnego i wierzbownicy gruczołowatej. MCPA jest najczęściej stosowane w mieszaninie z glifosatem, sporządzanej w zbiorniku opryskiwacza lub w formie mieszaniny fabrycznej (gotowej do użycia), w postaci środka ORKAN 350 SL.

Pozostałe rekomendowane środki to fluroksypyr, 2,4 D, graminicyd fluazyfop-P-butylowy i herbicydy doglebowe, np. propyzamid, pendimetalina. Herbicydy doglebowe powinny być stosowane przede wszystkim na glebę wilgotną i wolną od chwastów – jeszcze przed ich wschodami. Herbicydy doglebowe są szczególnie przydatne w młodych sadach, gdzie jeden lub dwa zabiegi w ciągu roku zapewniają długotrwałą kontrolę zachwaszczenia i ograniczają użycie nieselektywnych herbicydów dolistnych, które charakteryzują się szerokim spektrum zwalczanych chwastów, ale których zastosowanie może wiązać się z niebezpieczeństwem uszkadzania drzewa po opryskaniu jego zielonych części.

Użycie herbicydów musi być starannie przemyślane. Najbardziej rozsądna i efektywna jest kompilacja herbicydów dolistnych i doglebowych. Zastosowanie herbicydów doglebowych pozwala zredukować kłopotliwy rozwój zachwaszczenia od połowy maja do połowy lipca, kiedy wschody chwastów są liczne, a ich wzrost szybki. Większość środków chwastobójczych stosowana jest w objętości wody wynoszącej 200–300 l/ha. Przy opryskiwaniu środkami doglebowymi wskazana jest większa objętość cieczy roboczej wynosząca od 200–400 l/ha.

Orkan 350 SL – skuteczny środek chwastobójczy

Lista herbicydów, a właściwie substancji czynnych przeznaczonych do niszczenia chwastów w sadach, jest dość krótka. Mówimy tu między innymi o takich substancjach jak: pendimetalina, diflufenikan, 2,4 D, MCPA, fluroksypyr czy fluazyfop.

Od lat podstawowym herbicydem stosowanym w sadach pozostaje glifosat, który najlepiej stosować w mieszaninie z MCPA. Glifosat stosowany w mieszaninie z MCPA poprawia skuteczność zwalczania głęboko korzeniących się chwastów wieloletnich, takich jak skrzyp plony, mniszek pospolity, powój polny, wierzbownica gruczołowata oraz innych chwastów jedno i dwuliściennych.

Na rynku dostępna jest gotowa fabryczna mieszanka glifosatu i MCPA – ORKAN 350 SL. Stosujemy go w okresie wegetacji chwastów, gdy rośliny mają 10-15 cm wysokości. Do tego czasu liście zdążą wypracować odpowiednią powierzchnię, przez którą środek będzie pobierany. Optymalna temperatura zastosowania, to powyżej 10°C. Takie warunki występują zazwyczaj od połowy maja do końca października. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie herbicydu, który stosowany w zalecanej dawce 5 l/ha skutecznie zwalcza takie chwasty jak: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna. W dawce 7−8 l/ha zaleca się zwalczać chwasty takie jak: bodziszek drobny, mniszek pospolity, perz właściwy, powój polny, rdest ptasi, skrzyp polny, ślaz zaniedbany, wierzbownica gruczołowata. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach.

Stosowanie środka ORKAN 350 SL należy ograniczyć do tzw. pasa herbicydowego, czyli pod koronami drzew. Nie zaleca się stosowania herbicydu na całej powierzchni sadów. W przypadku międzyrzędzi w młodych sadach, najczęściej do trzeciego roku po posadzeniu, najlepszym rozwiązaniem jest ugór czy czarny ugór. Natomiast w starszych sadach jest to albo murawa, albo naturalne zadarnienie.

Istotnym elementem prawidłowego użycia herbicydu ORKAN 350 SL jest odpowiednia technika wykonania zabiegu. Środek należy stosować przy użyciu specjalistycznej belki herbicydowej najczęściej obudowanej osłonami z blachy ocynkowanej. Taka belka z ruchomą, odginaną sekcją, odchyla się po najechaniu na pień drzewa i chroni przed znosem kropli cieczy użytkowej na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew.

Środek stosowany zgodnie z instrukcją stosowania umieszczoną na etykiecie jest skuteczny i bezpieczny dla roślin uprawnych. Zawarte w herbicydzie dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania sprawiają, że ORKAN 350 SL nie tylko zwalcza więcej gatunków chwastów, ale również zmniejsza ryzyko nabycia przez nie odporności.

Odpowiedzialny producent Synthos AGRO ostrzega: ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowane zwroty i symbole ostrzegawcze umieszczone na etykietach produktów.

Informacja prasowa Małgorzata Dulska – Ekspert ŚOR Synthos AGRO

 

ARTYKUŁ REKLAMOWY

 

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych na etykiecie. 


REKLAMA
2019_BASF

2019_Syngenta_Topas

2019_Kubota_serwis

2019_Syngeta_Scorpion

Najnowsze ogłoszenia

Kołki paliki

25.05.2019 15:36 autor: Karol100

Sprzedaż gospodarstwa sadowniczego

24.05.2019 09:24 autor: Gospsadownicze

tuz przedni do c 360

23.05.2019 21:40 autor: kliw60

Belka herbicydowa BHz 4-duszowa dwustronna

22.05.2019 10:47 autor: Jacek1070

Kosiarka sadownicza Maschio-gaspardo Jolly 180

22.05.2019 10:42 autor: Jacek1070

Kosiarka sadownicza Perfect T-155

22.05.2019 10:34 autor: Jacek1070

2019_Yara_po_kwitnieniu

Najnowsze komentarze

Zmowy cenowe to już...
Ja natomiast w tym roku oczekuję i pewnym...
Bezradność tego...
pilzner ... zmienń w końcu tą obsraną...
Bezradność tego...
Zrozum,że zbiór buraków,tonie to samo co...
Bezradność tego...
Zrozum,że zbiór buraków,tonie to samo co...
Bezradność tego...
A ty pilzner cały czas swoje. Mnie tez do...
Bezradność tego...
Ale jaceo1 i inni podobni -mam wrażenie-są...
Bezradność tego...
No i może być taka sytuacja,że w danym...
Bezradność tego...
Marszczerano,nikt Ci kontraktować nie...
Zmowy cenowe to już...
Fragii poniżej 20 t/ha nawet w roku...
Bezradność tego...
"Wymiana poglądów" Pewien bęcwalski...
Bezradność tego...
Nawiedzony to jesteś ty pilsner, bo jeszcze...
Kołki paliki
Może jakieś zdjęcia co to jest?
Zmowy cenowe to już...
Może Fragii nie będzie tak źle i sprzedasz...
Bezradność tego...
jaceo1,wyjąłeś mi to z ust.Dla mnie,Ty i...
Bezradność tego...
Jeśli działania ministerstwa rolnictwa...
Bezradność tego...
Z tą merytoryczna dyskusją , w debacie...
Bezradność tego...
Jaka debata publiczna??? Debatować, NA DANY...
Bezradność tego...
Wracając do tematu. Brałem udział w...
Bezradność tego...
Sadownikow-internautow Jacek to potrafi...
Bezradność tego...
Skoro, jaceo jesteś na takim świeczniku że...
Bezradność tego...
Nie odnosząc się do meritum ,fraza"...
Bezradność tego...
jaceo i tak powinna wyglądać merytoryczna...
Prognoza zbiorów owoców...
CO za glupi luj dal Ci tyle minusów ? :(
Zmowy cenowe to już...
a ja słyszałem że przymierzają się do 15...
ARiMR: Ruszają kolejne...
Rolnictwo wraz z zmieniającymi się...
Prognoza zbiorów owoców...
"szacowanie zbiorów jest co chwila...
Prognoza zbiorów owoców...
Porzeczka czerwona traci zawiązki na...
Zmowy cenowe to już...
Tak jak pisał Kortezo oni nadal nas mają...
Zmowy cenowe to już...
Nareszcie jakaś zmiana. Tyle lat...
Po pracowników sięgniemy...
A weź się dogadaj!
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Za chciało nam się cen minimalnych to...
Bezradność tego...
Po spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej w...
Zmowy cenowe to już...
...cenzura...cenzura...cenzura...im w...
Umowy kontraktacyjne i ceny...
Ja tylko ironizowałem z pomysłu ZSRP który...
Umowy kontraktacyjne i ceny...
Bardzo trudno przewidzieć jak się ma duże...
Zbiory jabłek nie...
W mojej okolicy kiedyś sady nie marzły, gdy...
Zmowy cenowe to już...
To są koncerny bez żadnej empatii, czy...
Zmowy cenowe to już...
Moim zdaniem to takie KROKODYLE ŁZY. Wiedzą...
Zbiory jabłek nie...
Sądzę, że nie można przyjmować...
Zbiory jabłek nie...
Nie zamartwiajmy się o to co będzie za 100...
Zbiory jabłek nie...
Kolego Artemida, nie ma sensu analizować...
Zbiory jabłek nie...
I to jest sedno Artemido. W Polsce olbrzymia...
Zbiory jabłek nie...
A może by tak przeanalizować całokształt...
Zbiory jabłek nie...
Jest rok nieurodzaju pogoda od początku...
Zbiory jabłek nie...
Tej pani się nie dziwie ale temu panu tak ,...
Zbiory jabłek nie...
Nie ma sensu pryskać kwater gdzie prawie nie...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
"Ceny na skupach będą zależały o zbiorów...
Zbiory jabłek nie...
Nie tylko u Pana Marka Czarnockiego mróz...
Eskimos wypłacił zaległe...
Wszystkie skupy dostały kasę? Bo u nas nie...
Zbiory jabłek nie...
Jaka "klęska urodzaju" ??? W ub. roku był...
Zbiory jabłek nie...
Trzeba wyjść poza swoje podwórko, bo ani...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Czereśnie, śliwy, wiśnia ładnie kwitły,...
Zbiory jabłek nie...
Straty są gorsze niż 2017r, obecnie wahania...
Umowy kontraktacyjne i ceny...
Ten punkt 5 to jakieś nieporozumienie! Co to...
Ceny truskawek spadają !
Dzięki. Kiedyś szukałem to nie mogłem...
Ceny truskawek spadają !
"Zjazdowa ceny" w google i masz na tacy.
Ceny truskawek spadają !
Wiecie może jak bezpłatnie można zobaczyć...
Bezradność tego...
Dawać mogą i po kilka mln tylko niech...
Czereśnie już są po...
Zapytam co z tego ma sadownik że jest wysoka...
Bezradność tego...
W jednej kwestii masz racje. ten rząd na...
Bezradność tego...
Erko- a jak innym dawali po 500 tys. na...
Bezradność tego...
Zabronić nie może ale ograniczyć tak. W...
Bezradność tego...
Minister mówił żeby wstrzymać chociaż na...
Bezradność tego...
A mnie, widząc jak działa nasza władza,...
Bezradność tego...
Znam dużo sadowników co nie widzieli morza,...
Bezradność tego...
minusują ci co stali w kolejce po 8...
Bezradność tego...
Nie tylko oczekuj, wnoś coś od siebie, inni...
Bezradność tego...
Odpowiedź jest krótka - nie sztuka...
Bezradność tego...
sadownikom proponuje DUZO SADZIC !!!! gdzie...
Bezradność tego...
to forum jest POlityczne, zdecydowanie....
Bezradność tego...
A co miał PSL zrobić? Po pierwszym embargu...
Bezradność tego...
Embargo to jest nalozone na cala unie i ani...
Bezradność tego...
Przepraszam bardzo, nie mieszając związku,...
Bezradność tego...
Spytałem przedstawiciela Dolnośląskiej...
Bezradność tego...
Minister załatwił, minister winien...
Bezradność tego...
Jak można wstawić jabłka do firmy która...
Bezradność tego...
Takiego ćwoka jak Ardanowski to dawno nie...
Bezradność tego...
Ja się pytam, JAKI PROCENT SADOWNIKÓW JEST...
Bezradność tego...
Co do Sz.P. Maliszewskiego to się zgodze,...
Chaos w skupach i brak...
Jak ja się cieszę, że mam taką...
Chaos w skupach i brak...
jak to było....."Robie interesy z...
Chaos w skupach i brak...
Espumie w odpowiedzi, bez pośrednika; Po...
Eskimos wypłacił zaległe...
Wybory tuż tuż, więc trzeba sypnąć...
Chaos w skupach i brak...
Ten "cholding" to tylko został stworzony, po...
Chaos w skupach i brak...
spytaj artemidy dlaczego go PSL nie...
Chaos w skupach i brak...
No cóż p Alfredzie który po raz chyba...
Chaos w skupach i brak...
Jest "czarne na białym" że PIS obiecał....
Chaos w skupach i brak...
Odbiegliśmy Drodzy Panowie od tematu...
Będą nas prosić o jabłka!
Powiem tak: tego kwiatu jest pól swiatu....
Chaos w skupach i brak...
dla artemidy budowa CPK to kosmos jak pisze...
Chaos w skupach i brak...
Sen Artemidy ,,, Obym w następnych wyborach...
Chaos w skupach i brak...
Być może polecą, zapytaj tych nauczycieli,...
Chaos w skupach i brak...
Masz rację; trzeba mieć marzenia, Żeromski...
Chaos w skupach i brak...
Artemida, miałem nie wdawać się z Tobą w...
Chaos w skupach i brak...
Chyba ma... Mami się lud pracujący wizjami...
Chaos w skupach i brak...
spełnil sie, za dużo sie napatrzyłem...
Chaos w skupach i brak...
Z przykrością podpisuje się pod tym iż...
Chaos w skupach i brak...
**po 8 gr rzecz jasna miało być
Chaos w skupach i brak...
a kolejka traktorów z trzema paletami...
Chaos w skupach i brak...
trzeba było nie wozić po 8 gr i nie spać...
Chaos w skupach i brak...
Sen sadownika; Oby nie wymarzło,...
Chaos w skupach i brak...
Czy ktoś coś wie o Holdingu Spożywczym?...
Chaos w skupach i brak...
Szanowny panie Piwnik a co z grupą Owoc...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Zgadza sie porzeczka ładnie kwitła kwiatu...
Eskimos nadal nie wypłacił...
Coś jak w anegdocie o Napoleonie w Moskwie;...
Chaos w skupach i brak...
Panie Marcinie Piwniku jest to polityka...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
K----e to w oczy plujesz a ona mówi, że...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Poniżej mail do p. Groele....
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
U mnie w okolicy będzie klęska...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
A może tę wypowiedź skwitować...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Nie bardzo jest sens dyskutować. Jeśli...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Wypowiedzi całego kupsu należy z...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Po pierwsze przymrozki to...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Pani Groele jesteś kłamczuchą... Pierwsze...
Eskimos nadal nie wypłacił...
Myślę że pieniądze się jednak znajdą,...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Tak, tak... jak co roku zakłady przetwórcze...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
aż sie nie chce komentowac....zbiory...
Nie będzie klęski nieurodzaju?!
Co to za Gorele i kto jej płaci?
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Gdyby PiS naprawdę chciało, to wiek by...
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Ty ciągle z tymi minusami- plusami ,,ta...
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Chciałem kupić obiecany POLSKI samochód...
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Artemida chcesz elektryczne samochód to...
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Ciekawy jestem jak się liczy bezrobocie...
ZSRP: uruchomienie...
Weź Ty sie zastanów co piszesz kolego....
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Do Jerzego 45. Kto podniosł rolnikom wiek...
ZSRP: uruchomienie...
Jak w większości lat dusimy się od...
ZSRP: uruchomienie...
Żebyście się nie zdziwili . Każdy...
ZSRP: uruchomienie...
Poczekajmy...bez nerwów.
ZSRP: uruchomienie...
Pani Barbara próbuje zaklinać...
ZSRP: uruchomienie...
Dlaczego ktoś ma wam dobrze robić ? Niech...
ZSRP: uruchomienie...
Proste p. simpson, proste p.G25, Nawiążę...
Eskimos nadal nie wypłacił...
Dobrze, że w tym roku mamy wybory ......
ZSRP: uruchomienie...
Nie ma co kruszyć kopii w kwestii...
ZSRP: uruchomienie...
zgadza sie.rolnictwo zapewnia żywnosc w...
ZSRP: uruchomienie...
Ponadto nie zapominajmy że sady jabłoniowe...
ZSRP: uruchomienie...
Żeby była jasność nigdy nie brałem...
ZSRP: uruchomienie...
przede wszystkim nie kozacze bo i po co? mnie...
Przymrozek - 7/8.05 2019 r....
Zapomniałem o jabłkach można podpisywać...
Przymrozek - 7/8.05 2019 r....
Dlaczego nie mówi się w mediach że w...
Przymrozek - 7/8.05 2019 r....
Są tajne przedsięwzięcia, takie jak...
Przymrozek - 7/8.05 2019 r....
Witam patrząc na ten przymrozek i na...
Przymrozek - 7/8.05 2019 r....
patrze na radar a tu w poniedziałek od nowa...
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Moda definicja według PWN "sposób ubierania...
Eskimos nadal nie wypłacił...
Kto nie dostał jeszcze pieniędzy? Ja.
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Z natury jestem przekorny dlatego powtarzam...
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Jancyk - Bardzo inteligentnie prawisz, nawet...
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Zobaczył byś jak spada bezrobocie jakby...
Przymrozek - 5/6.05 2019 r....
Wiadomo, że "nikt ale to absolutnie nikt nie...
ZSRP: uruchomienie...
Problemem nie jest wsparcie jakiekolwiek w...
instagram