Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
TSW_2020

Znaczenie organizacji producentów w rozwoju sektora owoców

Jaką rolę w rozwoju sektora owoców i warzyw w Polsce i Europie pełnią organizacje producenckie i programy operacyjne? W jaki sposób długofalowe relacje i dialog między stowarzyszeniami poprawią funkcjonowanie rynku? Między innymi na ten temat rozmawiano w ubiegły piątek 22 listopada br. podczas konferencji zorganizowanej przez Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” oraz Freshfel European Fresh Produce Association. W spotkaniu wziął udział również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Ardanowski oraz delegaci europejskich organizacji współpracujących z Polską: Association Nationale Pomme Poir (Francja), Assomela L’associazione dei produttori di mele Italiani – Societa Cooperativa (Włochy).

Globalny łańcuch dostaw owoców i warzyw jest bardziej niż kiedykolwiek wrażliwy na czynniki społeczne, polityczne i środowiskowe. Rosnący wpływ zmian klimatu, rosyjskie embargo, Brexit, zmniejszenie spożycia owoców i warzyw przez ludzi, czy wymagania konsumenckie i rynkowe przyczyniają się do powstających trudności dla sadowników, z którymi zmierzyć musi się światowy rynek.

Ten sektor szczególnie potrzebuje zwiększenia udziału zorganizowania rynku owoców i warzyw w organizacjach producentów lub w zrzeszeniach tych organizacji. Dlatego tak ważne jest, aby zachęcać istniejące stowarzyszenia do realizacji programów operacyjnych – upraszczania wdrażania programów operacyjnych, upowszechniania wiedzy o możliwościach pozyskania wsparcia dla sadowników

– komentował Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dodał:

Jesteśmy jednym z najsilniejszych krajów w zakresie produkcji warzyw i owoców i taką pozycję chcemy utrzymać. Nasza jakość oraz technologie związane z uprawą i przechowywaniem nie ustępują tym, które działają w Europie Zachodniej.

W Polsce według danych ARiMR na dzień 31.10.2019 r., w Polsce funkcjonują 254 uznane organizacje producentów, zrzeszające 5 888 członków, 1 zrzeszenie organizacji producentów zrzeszające 4 uznane organizacje producentów oraz 26 organizacji producentów, które realizują programy operacyjne.

 Dane dotyczące organizacji producentów - ARiMR na dzień 31.10.2019 r.Dane dotyczące organizacji producentów - ARiMR na dzień 31.10.2019 r.
 Znaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owocówZnaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owoców
 Znaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owocówZnaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owoców

Najwięcej grup działa w województwie mazowieckim (82 OP) oraz wielkopolskim (38 OP). Polskie organizacje producenckie zajmują się planowaniem produkcji, poprawą lub utrzymaniem jakości produktu oraz wzrostem obrotu. Dbają również o działania marketingowe, szkoleniowe i wspierają dostęp do usług doradczych. Przygotowują środki zapobiegania kryzysom i zarządzają w sytuacjach kryzysowych. Grupy skupiają się także na ochronie środowiska.

Grupa Rajpol, zrzeszająca 150 członków, prowadzi programy operacyjne wspierające Rajpol i ich członków, poprzez działania pośrodowiskowe oraz związane z planowaniem i jakością produktu. Jak mówi Huber Woźniak z Rajpolu:

Programy operacyjne są atrakcyjne dla podmiotów generujących duże obroty finansowane, gdyż od ich wysokości obliczana jest udzielana pomoc finansowa. Jej kwota nie może przekroczyć 4,1% wartości produktów sprzedanych organizacji producentów z okresu referencyjnego. Jednakże, kwota pomocy finansowej może zostać zwiększona w trakcie realizacji programu operacyjnego do 4,6% (w przypadku zrzeszeń organizacji producentów 4,7%) wartości produktów sprzedanych w okresie referencyjnym, o ile wielkość przekraczająca 4,1% wartości produktów sprzedanych jest wykorzystywana wyłącznie na sfinansowanie środków zapobiegania kryzysom i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. W związku z rozdrobnieniem sektora, w Polsce w stosunku do liczby grup producenckich mała ich ilość prowadzi program operacyjny.

Członkowie polskich grup producenckich przychylnie wyrazili się na temat możliwości współpracy Polski z innymi europejskimi organizacjami, które dążą do wzmocnienia relacji oraz zbudowania zaufania wśród innych wiodących krajowych stowarzyszeń. Wymiana informacji na temat zmieniającej się struktury produkcji i dynamiki rynku sadowniczego ma prowadzić do większej przejrzystości w zakresie wykorzystania dotacji Unii Europejskiej. Stowarzyszenia zgodnie twierdzą, że warto stymulować rolę organizacji producentów i programów operacyjnych i, przede wszystkim, kontynuować współpracę. Chcą dzielić się wiedzą, wymieniać najlepsze praktyki dotyczące ról grup producenckich i programów operacyjnych w zakresie produkcji, budować ukierunkowane strategie i określać priorytety działań.

Wspólny dialog pomoże nam znaleźć rozwiązania dla współpracy między agencjami, ministerstwami i Komisją Europejską. Bardzo ważne jest budowanie długofalowych relacji nie tylko w kraju, jak i zagranicą. Producent powinien zastanowić się, co produkuje, co chce i co może produkować, a grupa producencka – jakie rynki ma zamiar obejmować i w czym chce się specjalizować. Powinniśmy szeroko korzystać ze wszystkich danych, spotkań, doradców – te narzędzia są po to, by rozumieć i przewidywać sytuację na rynku

– dodaje Paulina Kopeć, sekretarz generalna Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”.

Takie samo stanowisko określiło Europejskie Stowarzyszenie ds. Świeżych Owoców i Warzyw - Freshfel, reprezentujące grupy producenckie z sektora warzyw i owoców w całej Unii Europejskiej. Członkami organizacji są osoby z całego łańcucha dostaw – poczynając od producentów, hurtowników, poprzez handlowców i logistyków, a kończąc na detalistach. Freshfel działa również jako platforma dialogu i komunikacji między członkami.

Chcemy poprawić wydajność i konkurencyjność sektora, zapewniając sprzyjające pole w celu promowania zalet świeżych produktów. Nasi członkowie mogą liczyć na pomoc w przestrzeganiu najwyższych standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska

– zaznaczył Philippe Binard, Delegat Generalny Freshfel Europe.

Stowarzyszenia jednogłośnie podkreślają rolę organizacji producentów w doradztwie, badaniach, rozwoju, bezpieczeństwie żywności i ochronie środowiska. Kierują również uwagę na istotny w sadownictwie marketing i branding, ekspansję na nowe rynki oraz wyznaczanie trendów. Przeprowadzają również badania rynku, dzięki którym mogą się dowiedzieć, czego oczekują producenci i jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w grupach producenckich, co z kolei poprawi ich współpracę.

Głównymi priorytetami Stowarzyszenia krajowego „Francuskie Jabłka i Gruszki” jest dostosowanie podaży do popytu, inwentaryzacja sadów i zadbanie o jakość produkcji. Organizacja skupia się również na prowadzeniu ekologicznych zbiorów i roli rzecznika – reprezentowaniu spraw zbiorowych sadowników.

Naszym zadaniem jest promowanie produkcji i konsumpcji jabłek poprzez akcje informacyjne i promocyjne. Walczymy o otwarcie nowych rynków oraz pilnie śledzimy nowe ścieżki eksportowe. Chcemy wspierać działania naszych członków w sektorach badań, innowacji, zrównoważonego rozwoju i pomocy technicznej. Skrupulatnie gromadzimy statystyki dotyczące produkcji i zużycia. A najważniejsze – reprezentujemy interesy producentów w stosunku do władz krajowych i europejskich

– powiedział Josselin Saint-Raymond, dyrektor Stowarzyszenie krajowego „Francuskie Jabłka i Gruszki”.

 Znaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owocówZnaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owoców
 Znaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owocówZnaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owoców
 Znaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owocówZnaczenie organizacji producentów i programów operacyjnych w rozwoju sektora owoców

Włoska organizacja, Assomela, reprezentuje 75% krajowej oraz 20% europejskiej produkcji jabłek. Ich misją jest promocja produkcji i konsumpcji jabłek poprzez inicjatywy promocyjne. Stowarzyszenie zajmuje się również otwieraniem nowych rynków i koordynacją aktywności członków w zastosowywaniu technicznych innowacji. Zbiera statystyki produkcji i konsumpcji oraz reprezentuje interesy producentów wśród krajowych i europejskich autorytetów.

Zorganizowane struktury producentów jabłek mają strategiczne znaczenie nie tylko ze względów handlowych, ponieważ zapewniają większą konkurencyjność sektora na przestrzeni lat, ale także dla lepszej organizacji czynników produkcji i dla prowadzenia producentów w kierunku nowych celów: lepszego wykorzystania ziemi i zasobów w środowisku

– dodał Alessandro Dalpiaz dyrektor “Assomela” stowarzyszenia włoskich producentów jabłek.

Według Joao Onofre, Szefa Działu Dyrekcji Generalnej Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej, nowymi elementami rynku owoców i warzyw jest wzrost konsumpcji – koncentracja podaży i natężenie realizowania badań oraz wdrażanie innowacji. 20% wydatków organizacji powinny być przeznaczane na ochronę środowiska, a 5% na wykonywanie badań i rozwój. 

Na poziomie UE obecnie trwają prace nad uregulowaniami związanymi z nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027. Planowane jest wsparcie kierowane za pomocą interwencji wybranych w tzw. planach strategicznych w poszczególnych państwach członkowskich oraz konkretne instrumenty wsparcia dla sektora owoców i warzyw przewidziane w ramach tzw. interwencji sektorowych. W Polsce trwają prace nad wyborem planu strategicznego WPR, czyli interwencji sektorowych na rynku warzyw i owoców. Potrzeby określane są na podstawie analizy SWOT i zgłoszeń uczestników rynku. Grupa robocza wchodząca w skład zespołu do spraw opracowania Planu Strategicznego WPR na lata 2021 – 2027 wniesie istotny wkład do projektowanych rozwiązań.

Informacja prasowa Unia OwocowaREKLAMA

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin i urzędowych kontroli

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą...

KRUS: Wysokość miesięcznych na ubezpieczenie w I kwartale 2020 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 8 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 4 grudnia...

Rozwiązanie umowy między KOWR a Spółką Eskimos

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa złożył jednostronne oświadczenie o rozwiązaniu umowy...

Zaapelują do premiera o pomoc dla Grupy „Owoc Sandomierski”

Jak informuje leliwa.pl o przejęcie przez rząd Grupy Sadowniczej ‚Owoc Sandomierski’ w...

Cena wywoławcza za "Owoc Sandomierski" spadła do 29 mln zł

Syndyk Masy Upadłości Grupy Sadowniczej „OWOC SANDOMIERSKI” Sp. z o.o. z siedzibą w...

Środki na wsparcie grup zostały zdefraudowane

Jak poinformował 6 listopada br. magazyn śledczy „W celowniku” - niektóre grupy...

Najnowsze ogłoszenia

Cięcie mechaniczne sadu piłami tarczowymi

11.12.2019 20:03 autor: hrupek

Sprzedam, Maszt ładowacz palet to ciągnika

11.12.2019 16:35 autor: przemo8025

Zatrudnie do sortowania jabłek

09.12.2019 12:26 autor: kolczyk24

Sprzedam pug dwuskibowy grudziąc

08.12.2019 10:12 autor: piotrjanecki

Sprzedam opryskiwacz śleza 2000 kolumna cd

07.12.2019 17:32 autor: piotrjanecki

Sprzedam opryskiwacz śleza 1500 milenium

07.12.2019 17:30 autor: piotrjanecki

2019_Yara_domyslny

Najnowsze komentarze

Sprzedam pug dwuskibowy grudziąc
podobnie "grudziąc"
Sprzedam pug dwuskibowy grudziąc
sorry że się czepiam, pług to bym kupił...
Rynek indyjski otwarty dla...
Podobno Ukraińcy nie dostali zezwolenia na...
Nabór wniosków na...
Czytałem ,że rolnicy w całej Polsce...
Zakupię używany kombajn...
Witam mam do sprzedania kombajn Joanna3...
ZSRP popiera protest...
Spokojnie...myślę że wielkiej rewolucji...
ZSRP popiera protest...
Piszesz "niech szukają w takim razie...
ZSRP popiera protest...
Wierzę w roztropność niezawisłych...
ZSRP popiera protest...
Drogi Panie Green...no i dlatego nie można...
ZSRP popiera protest...
Drogi Panie pilsner...umowa ma to do siebie...
ZSRP popiera protest...
Zanim zacząłem czytać artykuł,to już...
Zaapelują do premiera o...
nie w sadownictwo tylko to ma być zwrot tego...
Zaapelują do premiera o...
Przeciętny podatnik niezwykle korzysta na...
Zaapelują do premiera o...
W sadownictwo to raczej Państwo nie...
Zaapelują do premiera o...
Dopóki ludzie nie zrozumieją że KAŻDE...
Zaapelują do premiera o...
Piwnik Ty to idź do swojego kolegi z Bilczy...
W przyszłym roku jabłka...
Większość dostrzega "dyrdymały" wypisane...
W przyszłym roku jabłka...
Typowe polskie cwaniactwo.... podobnie rzecz...
W przyszłym roku jabłka...
Sławek mój znajomy "specjalizuje" się w...
W przyszłym roku jabłka...
Niestety zeszły rok nie był wystarczającą...
W przyszłym roku jabłka...
super... produkujmy i liczmy,ze...
W przyszłym roku jabłka...
Masz rację Jerzy,jeśli chodzi o odmiany...
Sadownicy stawiają na nowe...
Czasami możemy nie nadążyć za tzw. modą...
Sadkowice: Dwóch...
A ja poprę komentarz @pilsnera13. Jeśli to...
W przyszłym roku jabłka...
A co Pani Małgorzata powie na to, co jest...
W przyszłym roku jabłka...
Ja mam takie zdanie na temat tych...
W przyszłym roku jabłka...
Zbyszek124 5mln ton jabłek to się urodziło...
Ardanowski: Powszechne...
Panie ministrze, jeśli firmy ubezpieczeniowe...
Ardanowski: Powszechne...
to chyba wstęp do podatku dochodowego w...
Ardanowski: Powszechne...
Powszechne ubezpieczenia,to ukryty nowy...
Bronisze: Stabilna, wysoka...
Abbuk,zle zrozumialeś. Z koniecznosci...
W przyszłym roku jabłka...
Juz widzę za rok lepsze ceny.. Min. 5mln....
Bronisze: Stabilna, wysoka...
Jak sam ważyłeś, to trzeba było ten...
Bronisze: Stabilna, wysoka...
25 zl to nie za 15 kg tylko za 14 a w...
Bronisze: Stabilna, wysoka...
Za taką cene to są sprzedawane odmiany...
Sadkowice: Dwóch...
Gdzie jest jakiś sens w tym co piszesz?...
Sadkowice: Dwóch...
To tak jak ludzie w mieście są karmieni...
Czy w tym roku zostanie...
Skup intrerwencyjny w roku z przymrozkami???...
Sadkowice: Dwóch...
"Mężczyźni usłyszeli od właściciela...
Sadkowice: Dwóch...
Ale kolego oni maja racje, piszesz jakieś...
Czy w tym roku zostanie...
Zadziwił mnie fragment z odpowiedzi...
Sadkowice: Dwóch...
"Zmien delera" jakie to inteligentne i...
Sadkowice: Dwóch...
Inteligencja na pewno nie jest twoja mocna...
Sadkowice: Dwóch...
Z moja wyobraźnią jest dobrze gorzej chyba...
Sadkowice: Dwóch...
Twoja wyobraznia plata ci figle..delikanie...
Sadkowice: Dwóch...
Przeraża mnie twoja agresja
Sadkowice: Dwóch...
A ty kto? jedyny sprawiedliwy, cofnij 80lat...
Sadkowice: Dwóch...
A kto ich tam zwabil? Gospodarz? Idz sie...
Sadkowice: Dwóch...
Panowie trochę szacunku, zginęli ludzie,a...
Sadkowice: Dwóch...
A może sami nie weszli tylko zostali...
Sadkowice: Dwóch...
ale Amstaff nie był zamknięty tylko był...
Sadkowice: Dwóch...
Nie widzisz, że nie ma żadnej analogii w...
Sadkowice: Dwóch...
Tytuł : " Amstaf pogryzł dwójkę dzieci...
Sadkowice: Dwóch...
Ja już używasz metafory, to rób to...
Sadkowice: Dwóch...
Był taki przypadek że pies zagryzł na...
Sadkowice: Dwóch...
mutemute - Spec od prawa się znalazł......
Sadkowice: Dwóch...
Jeśli to prawda,że ci panowie się włamali...
Sadkowice: Dwóch...
Przez głupotę właściciela zginęło...
Sadkowice: Dwóch...
Znajomy ma Ukraińców i mówi im co nie...
Sadkowice: Dwóch...
Pewnie bez wiedzy gospodarza poszli zajebac...
Sadkowice: Dwóch...
Babka powiedziała do kamery że " oni tam...
Środki na wsparcie grup...
Jakież to piękne słowo zdefraudowane ........
Drzewka ze szkółki Jana...
To nie ciułacze co kupują tanie drzewka...
Drzewka ze szkółki Jana...
Optymista... 5-6 lat? Takie ceny będą już...
Drzewka ze szkółki Jana...
tak jest niech drzewka będą po 2 złote i...
Drzewka ze szkółki Jana...
Lepiej zamiast tych reklam szkółek drogich,...
Nabór wniosków na...
Czym więcej ludzi będzie miał nawodnienie...
Nabór wniosków na...
Akurat punktacja będzie miała najmniejsze...
NIK: Jak państwo wspiera...
Jak powstanie taki system wsparcia jak...
Nabór wniosków na...
Dużo hałasu a tak na prawdę niewielu...
Prawie 2 tony nielegalnych...
Jerzy, może to typowy handel w prywatnym...
Prawie 2 tony nielegalnych...
Szkoda, że w takich przypadkach nie...
Sadownicy stawiają na nowe...
Ileż to już razy polscy sadownicy stawiali...
Nabór wniosków na...
Może ktoś ma namiary na taniego studniarza?...
Ceny jabłek nawet o 80% wyższe?
Marcinie79... Sprawa może wydawać się...
Jabłka bez folii
Wiem, co piszę, bo mój kuzyn w Poznaniu...
Jabłka bez folii
Każde dotarcie do klienta, który poprzez...
W MRiRW o wsparciu...
Ja ubezpieczyłem pola obsiane zbożem...
Przeładowana ciężarówka...
Kilka lat temu jeden z kierowców, który...
Przeładowana ciężarówka...
Obniżą to nikt tam nie zawiezie.
Przeładowana ciężarówka...
Odbiją sobie, producent za to...
Kupie maszt do ciągnika
Zadzwoń pod 692 787 491.
W MRiRW o wsparciu...
A kto się będzie wychylał /i po jaką...
Przeładowana ciężarówka...
Kilka lat temu, kolega jechał przeładowaną...
Belgia: 12 migrantów...
Afgańczycy pewnie chcieli poznać wspaniały...
W MRiRW o wsparciu...
Ale tu jest zajebiste forum :( moderator już...
W MRiRW o wsparciu...
Co się stanie, jeżeli wszyscy ludzie...
W MRiRW o wsparciu...
ps czy tylko u mnie nie można kopiować...
W MRiRW o wsparciu...
A my się tu o grosze skamlemy "Czy naprawdę...
Jabłka bez folii
Pomysł sam w sobie bardzo dobry ekologiczny...
Red Jonaprince, Muna, Gala,...
Odjechało sadownictwo takim jak ja i to...
Jabłka bez folii
A mnie interesuje napis na etykiecie:...
W MRiRW o wsparciu...
Nie koniecznie obowiązkowe, ale tanie, a...
W MRiRW o wsparciu...
Abukk,widzę że marzą Ci się powszechne(a...
W MRiRW o wsparciu...
Ooo, w takim przypadku, to ja bym zaczął...
W MRiRW o wsparciu...
A ja bym klaskal gdyby ubezpieczenia były za...
W MRiRW o wsparciu...
Przyklasnąć to by można było, gdyby...
W MRiRW o wsparciu...
i brawo, trzeba się ubezpieczać, a nie...
Red Jonaprince, Muna, Gala,...
Jeszcze w tym kraju nikt mi nie nakaże jak...
Red Jonaprince, Muna, Gala,...
co niektórzy widzę że ciągłe myślą...
Czy cydr ma szansę zostać...
Wracam z San Escobar, miłe wspomnienia.......
Red Jonaprince, Muna, Gala,...
Takich bzdur jak powyżej to już dawno nie...
Red Jonaprince, Muna, Gala,...
Zapomnij o kontrolach w szkółkach CAC....
Red Jonaprince, Muna, Gala,...
Witam a są szkółki nie kwalifikowane to...
Red Jonaprince, Muna, Gala,...
Są szkółkarze co wożą w cenie drzewek, i...
Red Jonaprince, Muna, Gala,...
Jak Pan Bijak nie może sprzedać swoich...
Dramat ponad setki...
no i co jak znajdą ? a gość pewnie będzie...
Dramat ponad setki...
Pierwsze co, to lampka powinna się...
Dramat ponad setki...
Znajdą drania. Wszędzie są kamery, na...
Dramat ponad setki...
Ale nazwiska tego oszusta to nie podacie,...
Wielkie jabłkowe fałszerstwo !
jak to co sie musi stac ? Muszą wstać o...
Ceny jabłek nawet o 80% wyższe?
PS DLACZEGO na "Sadownictwie " jest...
Ceny jabłek nawet o 80% wyższe?
Nie wiem jaki efekt chcą wywołać takie...
Wielkie jabłkowe fałszerstwo !
To ja publicznie zadam pytanie.Kiedy na...
Ceny jabłek nawet o 80% wyższe?
Takie subiektywne przedstawianie faktów...
Wielkie jabłkowe fałszerstwo !
Towar jest tani bo koszty transportu...
Wielkie jabłkowe fałszerstwo !
proszę, proszę... To już nawet...
Sadowniku oddaj opakowania...
Znam kogoś kto podpalił trawę na polu , i...
ŚIR ws. zbyt niskich cen...
Świętokrzyska Izba Rolnicza to jedyna Izba...
Sadownicy zapłacą więcej...
"Dobra zmiana" w natarciu! Ciekawie o ile...
Ceny jabłek nawet o 80% wyższe?
Tegoroczne ceny pomimo słabych zbiorów są...
Ceny jabłek nawet o 80% wyższe?
Bardzo ciekawe dlaczego tak duży wzrost cen...
Sadowniku oddaj opakowania...
Ja mam swój worek taki duży, bo takie...
Jabłka bez folii
@Abukk - masz racje, tytuł poprawiony....
Przetwórnie przechytrzyły,...
Kraj nigdy nie upadnie bo to obywatele...
Jabłka bez folii
SWOJĄ DROGĄ ADMINIE NIE POWINNO BYĆ...
Jabłka bez folii
Ciekawy jestem ile średnio uniwersalka...
Jabłka bez folii
Podoba dla mnie się :-) Ciekawe tylko jaką...
Przetwórnie przechytrzyły,...
to ty powtarzasz ciągłe slogany że kraj...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Marcin, tak naprawdę nic nie wiadomo. U mnie...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Albo w senacie z gory wiadomo ze psl poprze...
Przetwórnie przechytrzyły,...
W senacie za to jest jednomandatowa ordynacja...
Przetwórnie przechytrzyły,...
A dlaczego ta sama ordynacja wyborcza nie...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Dla tych, co się cieszą z wygranych...
Przetwórnie przechytrzyły,...
O SlawkuS, SlawkuS... Może ja napisałem...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Delikatnie mówiąc, w tym poście mijasz...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Jerzy, postanowiłem kolejny raz wyciągnąć...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Spójrz Jancyku na to co produkujesz. Powiedz...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Jerzy - nasłuchałeś się bzdur. Zobacz na...
Spłonęła grupa...
To żadna sensacja. Kiedyś w czasie zaborów...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Gdy wczoraj napisałem trzem "tenorom"...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Kto wygra wybory, to drugorzędna sprawa....
Spłonęła grupa...
Jabłka w chłodni tez spłonęły?
Spłonęła grupa...
Szkoda obiektu.
Spłonęła grupa...
Ta co nie płaci już skrzynie wysprzedawali,...
Spłonęła grupa...
To była normalna firma czy kolejna co...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Jerzy różnica ze Atkinsonem jest taka ,,,on...
Przetwórnie przechytrzyły,...
Ja Alfredzie40 jestem bardzo ukontentowany i...
instagram