Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem

Wycofanie owoców z rynku

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. uruchamia dla producentów owoców kolejny mechanizm WPR "Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców".

Począwszy od dnia 19 stycznia 2018 r. producenci owoców zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Regionalnego ARiMR - Powiadomienie o zamiarze dokonania operacji wycofania z rynku produktów.

 

Formularz Powiadomienia (PW-1/596) dostępny tutaj >>>

 

Instrukcja wypełniania Powiadomienia (IP-1/596) dostępna tutaj >>>


Jednocześnie informujemy, iż powiadomienia złożone przed ww. terminem tj. przed dniem19 stycznia br. nie będą rozpatrywane ze względu na wejście w życie przepisów ww. rozporządzenia od tego dnia.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 82), Prezes ARiMR informuje, iż ilości przeznaczone do wykorzystania to:

  • 77 565 ton jabłek i gruszek
  • 510 ton brzoskwiń
  • 425 ton śliwek


które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 2017/1165. W związku z tym, podmioty o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać powiadomienia dotyczące ww. produktów do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARIMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia danej operacji.

Powiadomienia przyjmowane są w godzinach pracy danego Oddziału Regionalnego Agencji.

Za datę złożenia Powiadomienia (...) rozumie się:

  • w przypadku złożenia powiadomienia osobiście (lub przez upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa lub upoważnienia osobę) - datę jego złożenia w kancelarii Oddziału Regionalnego Agencji,
  • w pozostałych przypadkach, tj. przesłania pocztą elektroniczną, datę jego wpływu do właściwego Oddziału Regionalnego Agencji w godzinach pracy Oddziału Regionalnego.


Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 2017/1165 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości produktów wynikających z powiadomień przekroczy ww. ilość produktów, Prezes ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

  1. zakończeniu przyjmowania powiadomień dotyczących operacji obejmujących odpowiednią grupę produktów;
  2. wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu.


Szczegółowe informacje o zasadach wsparcia producentów owoców oraz ich odbioru oraz pozostałe wymagane do złożenia formularze, z którymi należy się zapoznać, można uzyskać tutaj >>>

UWAGA :
Jednocześnie należy pamiętać, że w przypadku złożenia do ARiMR znacznej liczby powiadomień, w których zgłoszone ilości produktów, dotyczące wycofań z rynku, przekroczą dostępne ilości do wykorzystania w ramach danej grupy, wówczas dla tej grupy współczynnik przydziału może zostać określony na poziomie 0,00.

Oznacza to, że żadna ilość produktów z tej grupy nie zostanie przydzielona producentom do przeprowadzenia operacji wycofania w ramach rozdysponowania, o którym mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r.

W przypadku, gdy producent owoców składający Powiadomienie, na zgłoszonej w Powiadomieniu działce i dla danego produktu, poniósł stratę/szkodę w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych, to ilość produktu zgłoszona w Powiadomieniu powinna uwzględniać tę stratę/szkodę, co oznacza że pomimo jej poniesienia producent mógł wyprodukować z danej działki zgłoszoną w Powiadomieniu ilość danego produktu.

We wszystkich przypadkach dotyczących producentów owoców, którzy złożyli Powiadomienia a jednocześnie zgłosili do ARiMR poniesione straty/szkody powstałe w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych na działkach i dla produktów zadeklarowanych w Powiadomieniach, przeprowadzona zostanie szczegółowa weryfikacja możliwości uzyskania danego plonu, tj. ilości produktu zgłoszonej w Powiadomieniu.

Zasady składania Powiadomień - dostępne tutaj >>>


źródło: arimr.gov.plOd 19 stycznia 2018 r. będą obowiązywać nowe przepisy, które umożliwiają producentom rolnym skorzystanie z kolejnego unijnego mechanizmu wsparcia rynku owoców, w związku z kontynuacją wprowadzonego przez władze Federacji Rosyjskiej zakazu przywozu określonych produktów rolnych z państw Unii Europejskiej – poinformowało dziś - 17 stycznia 2018 r.  MRiRW.

Nowe rozporządzenie przewiduje możliwość uzyskania wsparcia finansowego za przeprowadzenie m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r. W przypadku Polski, w ramach tych operacji przewidziano możliwość wycofania z rynku 76 500 ton owoców. Jednocześnie przepisy UE umożliwiają wycofanie z rynku dodatkowo 2 tys. ton owoców, wybranych przez państwo członkowskie.

Przewidziane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. zasady funkcjonowania systemu wsparcia są podobne do poprzednich mechanizmów wsparcia sektora ogrodniczego, uruchomionych w związku z rosyjskim embargo. Na podstawie przepisów krajowych organizacje producentów owoców i warzyw oraz producenci indywidualni będą mogli dokonywać operacji wycofania z rynku. Istotną zmianą w realizacji mechanizmu wsparcia jest jego przekazanie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w związku z wygaszeniem z dniem 1 września 2017 r. Agencji Rynku Rolnego.

Jak informuje MRiRW aktualne informacje na temat obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych oraz wymogów mechanizmu znajdują się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/zadania-przekazywane-z-agencji-rynku-rolnego.html, w zakładce „Embargo rosyjskie”.7 sierpnia 2014 r. rząd rosyjski wprowadził zakaz przywozu do Federacji Rosyjskiej niektórych produktów rolnych pochodzących z UE, w tym owoców i warzyw. W czerwcu 2015 r. władze rosyjskie podjęły decyzję o kontynuacji embargo do sierpnia 2016 r. 29 czerwca 2016 r. zakaz ten został przedłużony do końca 2017 r., natomiast w czerwcu 2017 r. – do końca 2018 r.

Wobec takich działań Komisja Europejska wprowadziła przepisy umożliwiające przeprowadzenia m.in. operacji wycofania z rynku określonych gatunków owoców w terminie do 30 czerwca 2018 r.

W celu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego możliwości udzielania tymczasowego nadzwyczajnego wsparcia na podstawie przepisów rozporządzenia 2017/1165 w odniesieniu do operacji kwalifikujących się do tego wsparcia, przeprowadzonych w okresie do 30 czerwca 2018 r., przyjęte zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, które wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia jego publikacji.

W ww. rozporządzeniu Rady Ministrów przewidziano podobne zasady funkcjonowania systemu wsparcia, do tych, które przewidziano w krajowych przepisach wdrażających uregulowania UE, na podstawie których uprzednio uruchomiono poprzednie mechanizmy wsparcia sektora ogrodniczego w związku z rosyjskim embargo.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej dostępne tutaj >>>

Jak wynika z powyższego rozporządzenia producenci będą mogli wycofać: 77 565 ton jabłek i gruszek, 425 ton śliwek i 510 ton owoców brzoskwini i nektaryny.


ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1165 z dnia 20 kwietnia 2017 r. ustanawiające tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców dostępne tutaj >>>REKLAMA
2018_SSS_pod_art


MPS-SAD_TMJ_prenumerata

komentarze (45):

dodaj komentarz
vasyl69
vasyl69 12.01.2018 20:32 Witam, czy podany jest gdzieś termin przyjmowania powiadomień ? Bo jakoś nie mogę się doczytać.
Dromik
Dromik 16.01.2018 14:56 19 stycznia

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Jerzy66
Jerzy66 12.01.2018 20:46 Rozporzadzenie wchodzi w zycie 7 dni od ogloszenia tj od 11-go

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 12.01.2018 21:07 Zgoda. Rozporządzenie wchodzi... Jednak interesującym jest od kiedy i do kiedy będą przyjmowane wnioski...Oby nie było to od 8:00 do 8:05.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

janflaster
janflaster 12.01.2018 22:06 zawsze wiedziałem że wykształcenie nie zawsze idzie w parze z mądrością ,im urzędnik wyższy w hierarchii tym bardziej oderwany od rzeczywistości. Jakim cudem ktoś do 30 czerwca wycofa śliwki czy brzoskwinie?Jaja sobie robią z sadowników uprawiających te owoce czy to zwyczajna niewiedza,oba warianty źle o nich świadczą.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

artemida
artemida 13.01.2018 08:07 Ależ jest wspaniała okazja na wycofanie z rynku, można dać po skrzyni/skrzynce pięknych jabłek dla sztabów WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. I splendor dla sadownika, i uciecha dla wolontariuszy, i ... dopiszcie co kto chce.
artemida
artemida 14.01.2018 09:14 Widzę, że znacznej części sadowników nie odpowiada zaproponowany, przeze mnie, sposób promocji owoców swojej pracy. Jest okazja... Dla wielu, zasługująca na Nagrodę Nobla, inicjatywa wciąż jest czymś co należy dyskredytować/ zniesławiać... No cóż, punkt widzenia zależy od pozycji oceniającego. Ci co stoją często krytykują, ci co znajdą się w pozycji horyzontalnej /np w szpitalu/ zmieniają zdanie szukając czy jakiś aparat z czerwonym serduszkiem może przynieść mu ulgę. Jeszcze dramatyczniej wygląda to gdy chodzi o dzieci, wtedy ...
artemida
artemida 14.01.2018 14:11 Oglądając transmisję widzę w wielu miejscach jabłka. Jak widać wielu postępuje, jak im rozsądek nakazuje...
jerzy45
jerzy45 14.01.2018 18:45 Tak. Masz słuszność @artemido. Widać, to szczególnie po minusach, które dostałeś... Pewnie dostałeś je od zwolenników "dobrej zmiany" i tych wszystkich, którzy plują i rzucając kłody pod nogi Orkiestry i mego imiennika Jurka Owsiaka. Powszechnie wiadomo, że Jurki fajne chłopaki są... Ci, co stawiają minusy wyrazili w ten sposób postrzeganie potrzeb bliźnich, a szczególnie tych bezbronnych, nowo narodzonych dzieci. Jaki ci ludzie mają problem ? Są "napchani" propagandą niczym ten baran, co szewczyk Dratewka niósł. Ich problemem jest to, że jak się mówi w moich stronach, to, że ciągle mają rozdziawione japy, by im w nie ładować. Pamiętasz @artemido, powódź, gdy Wisła wylała ? Ile pomocy wówczas otrzymali. A może trzeba było się zastanowić wpierw, by cokolwiek ofiarować... Osobiście dałem tonę zboża i kilkaset złotych. Widać z tego, że wyrzuciłem tylko pieniądze w błoto.. Następnym razem trzeba się głęboko zastanowić zanim komuś w takich sytuacjach pomogę... Pamiętajcie młodzi. Kiedyś będziecie mieli dzieci, albo już je macie. Kiedyś i was choroby dopadną i kiedyś się zestarzejecie... Obyście nie musieli leżeć w łóżkach i czekać, aż przyjdzie Pani Śmierć i wybawi was z tego, że będziecie mieli na sobie pampersy, będziecie robić i sikać pod siebie...A może skończycie w jakimś hospicjum, gdzie będzie serduszko WOŚP i wówczas dopiero zapłaczecie, tak, jak zapłakał Piotr, gdy trzy razy wyparł się Pana.
artemida
artemida 14.01.2018 21:01 Widzisz Jerzy, serce rośnie kiedy się widzi entuzjazm tysięcy tych którzy, często pierwszy raz zaistnieli choćby chodząc z puszką wśród przechodniów. Serce się kraje kiedy ludzie ze świecznika czy z giełdy dyskredytują tych którzy z potrzeby serca coś ROBIĄ. Często widzę jak ci wielcy gdy staja się mali, jak nie wiedzą co z sobą zrobić... WOŚP TO TEŻ PIENIĄDZE ale, przede wszystkim budzenie społecznego zaangażowania.
artemida
artemida 15.01.2018 20:56 Po tych wpisach i punktach pod nimi umieszczonych przypomniała mi się anegdota;
Pyta prymas Sobieskiego; dlaczego jest coraz gorzej z polskim stanem rycerskim? Król na to; Polacy chcieliby rekruta nie dawać, podatków nie płacić i czekają że Pan Bóg będzie za nich wojował. Chyba aluzja aż nadto czytelna...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Stefek
Stefek 13.01.2018 17:55 Z matematyki wynika że zgłoszenia powinny być przyjmowane 18.01. Nie decyduje kolejka ale termin a potem ewentualna redukcja. Ciekawe czy w tym sezonie będzie zainteresowanie bo cena jak na ten rok to umiarkowana.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

tarkowski
tarkowski 13.01.2018 18:55 a cena zostaje taka sama ?
chyba kwestia ilosci zgloszen (hektarow) i de minimis przymrozkowego... czy bedzie sie liczylo czy poodcinaja procenty wymarzniecia

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

sylit100
sylit100 13.01.2018 19:26 a czy w tym roku też będzie tylko 10 ton na gospodarstwo, czy może więcej

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

kkkkkk9
kkkkkk9 14.01.2018 11:42 witam .czytajac rozporzadzenie wynika ze jak sie wzielo odszkodowanie za gradobicie to tez nie bedzie mozna wycofac a jesli bedzie mozna to tylko i wylacznie przez grupe z ktora sie umowe podpisze
czy ktos moze wiecej wie na ten temat

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

radziek12
radziek12 14.01.2018 13:36 Pomoc deminimis dostali ci u których wystąpiły szkody mrozowe jak w tym roku minimum 70% strat więc na zdrowy rozum 30% zostało czyli 9180kg patrząc na ustalony maksymalny plon z hektara 30600kg.Może w tym roku bezie większy współczynnik przydziału i uda się coś wycofać Inna sprawa ze wnioski przymrozkowe i embargo przyjmuje ta sama instytucja ARiMR czyli ten sam system informatyczny czyli jak będą chcieli szybko znajdą potrzebne informacje
mdarek
mdarek 15.01.2018 07:37 Nic Ci nie zostało na wycofanie ,dlatego ze zlożyłes o pomoc deminis na całą powierzchnie gospodarstwa. A podwójna pomoc jest nie dozwolona.
radziek12
radziek12 18.01.2018 05:18 Okazuje się ze miałem rację

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

josu20
josu20 14.01.2018 15:24 5196 euro to jakieś 11 ton i znowu ograniczenia na ha, żeby ktoś faktycznie nie oddał za darmo...
Wszystko zależy od współczynnika...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

sadownik999
sadownik999 15.01.2018 18:40 A czy można oddać agencji pieniądze wzięte po przymrozkach żeby skożystać z bezpłatnej dystrybucji
Dromik
Dromik 16.01.2018 14:59 No bez przesady... To w końcu przemarzło, czy nie...
SlawekS
SlawekS 16.01.2018 17:14 Jeżeli przydział kg na bezpłatną wyjdzie za mały, to okaże się, że jednak wymarzło i będzie chciał te oddane pieniądze odzyskać ;)
decosta
decosta 16.01.2018 17:23 Można plus odsetki!!!
jacenty82
jacenty82 16.01.2018 22:08 Pieniądze wzięte po przymrozkach trzeba oddać do organizacji charytatywnej, w urzędzie skarbowym trzeba wyrazić skruchę, do tego jeszcze zaświadczenie od proboszcza i można składać wnioski na bezpłatną dystrybucję, bezpłatną bo przecież płacą za nią, nawet jeżeli się nie wycofa. Najważniejsze żeby wycofanie owoców na bezpłatną dystrybucję było bezpłatne i żeby było to wycofanie, nawet jeżeli nie są to owoce tylko powietrze, bo nawet jak będzie to CO2 to też zapłacą, bo w końcu hodujemy drzewa które wycofują CO2, więc płacić powinni podwójnie.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Sadownik1953
Sadownik1953 16.01.2018 17:47 Jak to w końcu jest będzie można samemu wysyłać , czy poprzez grupę ?
mdarek
mdarek 16.01.2018 17:51 Nie przysługuje wycofanie producentom będącym członkami organizacji producentów oraz wszystkim tym którzy uzyskali odszkodowanie za grad bądź przymrozki nie zależnie czy jest to odszkodowanie z ARIMIR czy firmy ubezpieczeniowej.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Sadownik1953
Sadownik1953 16.01.2018 18:15 Czyli jak wziąłem cały tysiak do ha na mróz bo to niebyl przymrozek to mi nieprzysluguje?

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

gk2804
gk2804 16.01.2018 18:58 tu prawdopodobnie nie chodzi o grad tylko protokol pomrozkowy i deniminis,jesli bylo ubezpieczone to dobrze bo kazdy ustawowo powinien miec 50%ubezpieczone,np jesli mialem szkode 11% 89%zostalo nie mialem protokolu pomrozowego nie wziolem deniminis to mam nie skorzystac bezplatnej dystrybucji.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jonatansad
jonatansad 16.01.2018 20:15 dziś w agrobiznesie mówili ze 19 stycznia będzie można składać powiadomienia do arimr ,

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 17.01.2018 14:36 To, że ktoś coś mówił nie jest faktem. Na stronie ARiMR ciągle nie ma formularza zgłoszeniowego ... Teraz jest środa 14:35. Zaraz kończą pracę, a nadal nic nie wiadomo. Tak działa pisowska machina. Poobsadzali swoimi ludźmi, którzy nie są kompetentni...Swój swego. Rozwalono cały system, a my zostaliśmy na lodzie... Co będzie jutro ? A wnioski tylko w piątek... Porąbany, by nie powiedzieć poj****y...
decosta
decosta 17.01.2018 22:12 Jerzy załóż partię będziemy na Ciebie głosować i wszystko wróci do normy?
jerzy45
jerzy45 18.01.2018 00:06 W tym momencie odwracasz @Decosto kota ogonem i źle interpretujesz wydarzenia. Ubiegłe lata wykształciły w powiatowych i wojewódzkich ośrodkach wykwalifikowaną kadrę ludzi, którzy niekiedy byli w tych instytucjach od początku ich powstawania. Oni znali nasze problemy od podszewki i byli w stanie nawet w środku nocy nam pomóc...To była wykwalifikowana kadra ! Co zaszło ? Obsadzono kierownicze stanowiska swymi , partyjnymi ludźmi, którzy z rolnictwem, z jego specyfiką nie miel nic wspólnego. U mnie zasiadł facet od wuefu... Co on K**** może wiedzieć ? Pewnie tyle, co w stadninach koni, czy w innych jednostkach. To, że miałbym założyć partię nie ma nic wspólnego z tym, że rozpiepszon* dobrze działające struktury. Przykładem niech będzie Ministerstwo Spraw Zagranicznych...( Miałem tam szwagra z kieleckiego...) Szwagrem jest nędznym, to gnojek. Jednak muszę mu oddać cześć - fachowiec przez wielkie F. Zna kilka języków, pracował w kilku ambasadach min. w Berlinie w Genewie...Co zrobiono z tzw. kadrą cywilną, która musiała zdawać egzaminy państwowe z co najmniej dwóch i z wielu innych rzeczy. Co zrobiono ? Zastąpiono miernymi, wiernymi... Tak nigdy w tym kraju niczego nie zbudujemy, co ma trwałe i nie podważalne podwaliny demokratycznego państwa...I tyle @decosto. Chyba, że Ty inaczej pojmujesz Państwo - koryto, koryto...
jerzy45
jerzy45 18.01.2018 00:09 Aha... Co do partii. Nie mam zamiaru jej zakładać. Jeśli miałbym startować w powszechnych wyborach, to na urząd Prezydenta.
decosta
decosta 18.01.2018 08:15 Widzisz to co Ci pasuje , masz wąskie pole widzenia, ale niedługo będę wybory ! Tyle pieniędzy co z Polski to nigdzie w Europie nie wyprowadzono przez ładnych parę lat . W Warszawie jest mistrzostwo świata , ludzie żyją po 130 lat , a rachunki za telefon po 50 tyś. Na koniec lider PO jest podobny tylko do jednego zwierzątka ???
artemida
artemida 18.01.2018 09:37 Jakiego???
SlawekS
SlawekS 18.01.2018 12:44 Jerzy, masz wszystko na stronie internetowej. Co Ty byś jeszcze chciał? Ja pamiętam jeden z pierwszych naborów za PSL, gdzie nikt nie został poinformowany w internecie, a wiedzieli tylko Ci co mają wiedzieć, poinformowani drogą pantoflową.....
Na Podkarpaciu dobra zmiana w ARiMR działa, właśnie telefonował do mnie pracownik OR Rzeszów z informacją o możliwości złożenia wniosku jutro. Wcześniej tego nie było...
Co do Twojego szwagra, nie domyśliłeś się, że może wyrzucili go bo jest "nędznym gnojkiem"? Chyba w MSZ powinni pracować ludzie mający lepsze relacje z otoczeniem i na miejsce Twojego szwagra znaleźli pewnie kogoś z językiem niemieckim o wyższej kulturze osobistej. Jeszcze nie wszystkie "dobre struktury" wymieniono, ta warszawska wydaje się trzymać twardo, ale już nie długo... Tyle w temacie, bo znowu polityką forum zaśmiecasz.
decosta
decosta 18.01.2018 14:04 Bardzo delikatnie osiołek!!!
jacenty82
jacenty82 18.01.2018 14:10 SlawekS - fakt że do Ciebie ktoś dzwonił z OR Rzeszów potwierdza fakt że układy i układziki mają się dobrze, do mnie nikt tam nie dzwonił, bo takowych nie mam. To był zły przykład.
Wy tu debatujecie żeby parę złotych wsparcia uzyskać, a tymczasem Ukraińcy zaczynają handlować z zachodem. Skupcie się na sprawach istotnych, czyli jak poprawić wizerunek w Europie tego "polskiego jabłka"
decosta
decosta 18.01.2018 14:15 Ja podlegam po łódzki oddział i dosyć sporo mam doczynienia od 2002 r i w tym czasie mogę napisać, że zamiany na szczeblu kierowniczym były bardzo często. Podpisywane umowy przeważnie były zatwierdzane przez" pełniącego obowiązki" i tyle w tym temacie . Także każdy ma swoje spojrzenie na rzeczywistości, która go otacza.
SlawekS
SlawekS 18.01.2018 16:17 Jacenty - otóż wierz lub nie, ale układów w agencji nie mam i nie miałem. Nawet kontakt z nią utrzymuję z reguły pocztowy, z racji odległości 100km. W tym kraju może działać jednak coś normalnie, jednak bez zmian tej normalności nie da się niestety zaprowadzić. I może powiem nie politycznie, ale to nie sprawa tej czy innej partii, ale mentalności pokolenia. Musi odejść pokolenie wychowane na układach, tak jak musi odejść pokolenie produkujące "byle jak" i poniżej kosztów produkcji..... Smutne, ale tego nie przeskoczysz.
jacenty82
jacenty82 18.01.2018 17:22 Tak więc zgadzamy się że układy i układziki to nie jest problem polityczny, tylko problem z naszymi głowami. Dlatego na zmiany trzeba będzie czekać długo, bardzo długo, może nawet nigdy się ich nie doczekamy. Produkowanie i sprzedawanie poniżej kosztów produkcji to też problem mentalny.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 18.01.2018 19:07 ...cyt..."Tak więc zgadzamy się że układy i układziki to nie jest problem polityczny, tylko problem z naszymi głowami."
No powiem @jacenty82 tą wypowiedzią udowodniłeś, że U Ciebie wszyscy "zdrowi" Powiem - powaliło mnie na kolana - mistrzostwo świata...
Co do mojego szwagra chcę Cię zapewnić, że jest fachowcem w reprezentowaniu naszego Państwa poza granicami kraju... Podałem tylko dwie stolice, ale dodam także, że była i Moskwa i Singapur. Zresztą to tu na portalu przedstawiłem kilka prywatnych fotek, gdzie były w Singapurze promowane polskie jabłka !
"Nędznym gnojkiem" @SlawekS jest dla mnie i dla mojej rodziny, a także dla swojej po kondzieli. Tobie akurat nic do tego, i gdyby zaistniała taka sytuacja krytykowania przez Ciebie mego szwagra w mej obecności dostałbyś normalnie w pysk ode mnie. Trochę kultury.
Twoje sugestie, że "Co jeszcze bym chciał", są nie trafione. Spójrz na datę opublikowanego mego komentarza z datą udostępnienia na stronach Agencji stosownych formularzy. To było w środę, a dzisiaj jest czwartek. Piszesz po 23 godzinach swój komentarz, ale robisz z tego pianę, bo się puszysz.
Co do układów, układzików ? To nie jest polityka, gdy mianowany przez polityka urzędnik ciągnie za sobą ogon swoich znajomków, znajomych królika, szwagrów itd...? To nie jest polityka ? Jakoś @ niewielu narzeka, tylko ciągle Ty i kilku innych uczestników o poglądach zbliżonych do tej dobrej ( ha, ha...) zmiany. Jeszcze rękę wyciągniecie z nocnika...Pozdrawiam.

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 18.01.2018 19:16 Powinno być @SławekS, a jest tylko @.
Wielu nie tylko tu, ale na konkurencyjnym portalu z literką e- zadawało pytania... czy mogą składać papiery gdy wzięli te 1000 pln za przymrozki. Odpowiadam. Tak. Jedna nie wyklucza drugiej, jednak są pewne wówczas warunki. Jeśli szkoda była 75 %, a plon jabłek w Agencji jest ok. 30 t/ha, to składający wniosek musi uwzględnić wówczas plon rzędu ok. 7 ton. Podejrzewam, że będą to kontrolowali... Jak ? Tego nie wiem. Jednym słowem wszystko w tej sprawie jest jasne. Tylko jedno człowieka wkurza w tych papierzyskach. Język. Mogliby uprościć nazewnictwo, terminologię, ... by było zrozumiałe dla każdego bez względu na to, czy ma kursy komputerowe, czy ma porządne wykształcenie i słownik wyrazów obcych, czy słownik terminów urzędniczych... Może będzie to dla wielu śmieszne, ale ci, co mają już swój wiek będą mili problemy i tu i przy składaniu wniosków drogą elektroniczną...

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

jerzy45
jerzy45 18.01.2018 19:26 @decosta ... Ciągle słyszę z tej "lepszej" strony Polski o wyprowadzaniu pieniędzy z Ojczyzny. Pytam się - czy obrabowali NBP ? Pewnie skubnęli Kulczyka, bądź Solorza... Może to Rydzyk, czy TVP, Mercedes WV...itd.A, jak to się ma do dopłat do subwencji dla rolnictwa... Pewnie powiesz, że zagraniczne firmy działające w Polsce powinny zabierać tylko czysty zysk, a nie koszty, ...Czy markety, które "jadą" na 2 - 2,5 % marży także są zaliczane do tych, co wyprowadzają... Co w ogóle znaczy termin - "wyprowadzono" ? Może tak, jak z tymi końmi Micka Jaggera... One też wyprowadzone zostały...
Pytań wiele. Jednak jeśli znasz odpowiedź na takie pytania i masz dowody na choćby drobne przestępstwo, to pędź do prokuratury ! Jeśli wiesz, a nie doniesiesz, a wypowiadając się publicznie, to wiesz na pewno - możesz zostać w przyszłości pociągnięty do odpowiedzialności...
decosta
decosta 18.01.2018 21:40 @Jerzy .... U nas w okolicy dwie firmy paliwowe mają bardzo duże problemy a jeszcze dwa lata temu robili interesy życia, bo cysterny z Niemiec wjezdzaly bez problemu to są fakty .

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Pokaz cięcia jabłoni, sad Pana Wiesława Mazura

Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych zorganizowało pokaz sposobów cięcia sadów...

Polagra PREMIERY 2018

Ciągniki ARBOS   Deutz-Fahr Seria 5DS Zetor UTILX HT45 Class - Crop Sensor ISARIA Krukowiak...

Kongres Borówkowy już 24 stycznia br.

Zapisałeś się już na Kongres Borówkowy?  Spotkanie plantatorów borówki odbędzie się...

Harmonogram PROW 2014-2020

Zaczynamy trzeci rok wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest...

ARiMR: 200,4 mln zł na inwestycje w targowiska

Maksymalna wysokość pomocy udzielanej na "Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane...

E-wniosek o dopłaty przyjęty

Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017r. projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach...

Yara_TSW2018
2017_Soldrip

Najnowsze komentarze

Odmiany jabłoni - co sadzić ?
jerzy45 - mam wrażenie że nie zdajesz sobie...
Wycofanie owoców z rynku
@Jerzy .... U nas w okolicy dwie firmy...
Odmiany jabłoni - co sadzić ?
Ja się nie zarejestruję, bo dojazd...
Wycofanie owoców z rynku
@decosta ... Ciągle słyszę z tej "lepszej"...
Wycofanie owoców z rynku
Powinno być @SławekS, a jest tylko @. Wielu...
Wycofanie owoców z rynku
...cyt..."Tak więc zgadzamy się że układy...
Czechy: po raz trzeci !!!
A ktoś pisał na innym portalu. Jak ludzie...
Czechy: po raz trzeci !!!
A ktoś pisał na innym portalu. Jak ludzie...
Wycofanie owoców z rynku
Tak więc zgadzamy się że układy i...
Wycofanie owoców z rynku
Jacenty - otóż wierz lub nie, ale układów...
Wycofanie owoców z rynku
Ja podlegam po łódzki oddział i dosyć...
Wycofanie owoców z rynku
SlawekS - fakt że do Ciebie ktoś dzwonił z...
Wycofanie owoców z rynku
Bardzo delikatnie osiołek!!!
Wycofanie owoców z rynku
Jerzy, masz wszystko na stronie internetowej....
Czechy: po raz trzeci !!!
Czesi od dawna mają niechęć do polskich...
Potrzebna jest definicja...
Zabrania Ci ktoś produkować? Spełnisz...
Czechy: po raz trzeci !!!
Coś o Ukraińskich jabłkach:...
Wycofanie owoców z rynku
Widzisz to co Ci pasuje , masz wąskie pole...
Czechy: po raz trzeci !!!
Oświeć mnie co z tym Runnerem jest nie tak???
Wycofanie owoców z rynku
Okazuje się ze miałem rację
Wycofanie owoców z rynku
Aha... Co do partii. Nie mam zamiaru jej...
Wycofanie owoców z rynku
W tym momencie odwracasz @Decosto kota ogonem...
Wycofanie owoców z rynku
Jerzy załóż partię będziemy na Ciebie...
Potrzebna jest definicja...
Dobrze, że na zdjęciu widać Suskiego... W...
Wycofanie owoców z rynku
To, że ktoś coś mówił nie jest faktem....
Czechy: po raz trzeci !!!
Małą wiedze na temat oprysków masz
Potrzebna jest definicja...
"Zwłaszcza, że produkujemy w Polsce dobry...
Potrzebna jest definicja...
Niestety, ku mojemu rozczarowaniu, ma tu...
Wycofanie owoców z rynku
Pieniądze wzięte po przymrozkach trzeba...
Wycofanie owoców z rynku
dziś w agrobiznesie mówili ze 19 stycznia...
Wycofanie owoców z rynku
tu prawdopodobnie nie chodzi o grad tylko...
Wycofanie owoców z rynku
Czyli jak wziąłem cały tysiak do ha na...
Wycofanie owoców z rynku
Nie przysługuje wycofanie producentom...
Wycofanie owoców z rynku
Jak to w końcu jest będzie można samemu...
Wycofanie owoców z rynku
Można plus odsetki!!!
Wycofanie owoców z rynku
Jeżeli przydział kg na bezpłatną wyjdzie...
Wycofanie owoców z rynku
No bez przesady... To w końcu przemarzło,...
Czechy: po raz trzeci !!!
Ciekawe czy to polskie jabłko czy Polska...
Czechy: po raz trzeci !!!
I taka jest niestety wiedza niektórych...
Czechy: po raz trzeci !!!
A coś z runnerem jest nie tak ????????? Nie...
Czechy: po raz trzeci !!!
W lato w sklepach sami wciskali Runner i...
Czechy: po raz trzeci !!!
Sami sobie walimy w kolano ,ale i tak będą...
Co dalej w produkcji jabłek ?
A może by tak, na portalu, zrobić ranking...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Krajowy dumping? Kto dopłaci??? Aby wzrosło...
Co dalej w produkcji jabłek ?
...cyt..."Grupa niszowa: Lobo, Ligol,...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Problemem większości polskich gospodarstw...
Wycofanie owoców z rynku
Po tych wpisach i punktach pod nimi...
Ceny jabłek dorównują...
Eksperci językowi uspokajają , takie wpadki...
Wycofanie owoców z rynku
A czy można oddać agencji pieniądze...
Ceny jabłek dorównują...
Czemu dorównują????!!!
Owoce bez przekroczeń...
Bozii no i co z tego że mają jak nie ma...
Maliszewski: Zatrudnienie...
Też mi się wydaje , że to słuszna droga ....
Maliszewski: Zatrudnienie...
W 2017r. z mojego 10 ha sadu zebrałem o...
Owoce bez przekroczeń...
I tak kolega ( ? ) @bozii podpadł zapewne...
Wycofanie owoców z rynku
Nic Ci nie zostało na wycofanie ,dlatego ze...
Owoce bez przekroczeń...
a może zacznijmy kontrolować "cytruski" do...
Owoce bez przekroczeń...
Inną kwestią, na którą zwrócono uwagę,...
Owoce bez przekroczeń...
Wzbogacenie etykiet środków ochrony o...
Owoce bez przekroczeń...
Konieczność wprowadzenia obowiązkowych...
Kosiarko rozdrabniacz
proszę zdjęcia adriaann@wp.pl
Wycofanie owoców z rynku
Widzisz Jerzy, serce rośnie kiedy się widzi...
Owoce bez przekroczeń...
...cyt...."Wzbogacenie etykiet środków...
Wycofanie owoców z rynku
Tak. Masz słuszność @artemido. Widać, to...
TSW 2018
chciałem poruszyć temat landiniego.......
Wycofanie owoców z rynku
5196 euro to jakieś 11 ton i znowu...
Wycofanie owoców z rynku
Oglądając transmisję widzę w wielu...
Wycofanie owoców z rynku
Pomoc deminimis dostali ci u których...
Wycofanie owoców z rynku
witam .czytajac rozporzadzenie wynika ze jak...
Wycofanie owoców z rynku
Widzę, że znacznej części sadowników nie...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Niektórzy wychodzą z założenia, że praca...
TSW2018 - Przyszłość...
za dziesięć lat pozostanie Nas tylko...
Wycofanie owoców z rynku
a czy w tym roku też będzie tylko 10 ton na...
Wycofanie owoców z rynku
a cena zostaje taka sama ? chyba kwestia...
Wycofanie owoców z rynku
Z matematyki wynika że zgłoszenia powinny...
USA: popyt na ekologiczne...
Każda roślina ma swój system...
Co dalej w produkcji jabłek ?
Koszty produkcji to nie tylko opryski i...
Wycofanie owoców z rynku
Ależ jest wspaniała okazja na wycofanie z...
Co dalej w produkcji jabłek ?
43 000zł/ha lub 50 000zł/ha: koszty...
Wycofanie owoców z rynku
zawsze wiedziałem że wykształcenie nie...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Jerzy, a ceny za te nowe odmiany też są...
Maliszewski: Zatrudnienie...
W policji na jedno miejsce pracy zgłasza...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Wszystkich nazw przy odmianach jabłek nie...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Patrząc na te pięknie wypucowane jabłka,...
Wycofanie owoców z rynku
Zgoda. Rozporządzenie wchodzi... Jednak...
Wycofanie owoców z rynku
Rozporzadzenie wchodzi w zycie 7 dni od...
Wycofanie owoców z rynku
Witam, czy podany jest gdzieś termin...
Coraz mniej cudzoziemców...
kolego u mnie już teraz przy okazji kontroli...
Coraz mniej cudzoziemców...
Wania1234 masz racie bo za każdy wniosek...
Coraz mniej cudzoziemców...
Piszczalka a jakoś uchodźców nie...
Konieczne jest przywrócenie...
juz wiadomo,za tydzien
Coraz mniej cudzoziemców...
Ale te niewygodne dla siebie ustawy to szybko...
Coraz mniej cudzoziemców...
A to nie Pis wdrożył tą dyrektywe. W 2014...
Wiosna zamiast zimy –...
Może być szczególnie dla odmian...
Coraz mniej cudzoziemców...
A wielu sadowników nadal popiera PiS,...
TSW2018 – nowe odmiany jabłoni
Nawet się załapałem na jednej fotce ,...
Konieczne jest przywrócenie...
miały potwierdzić to co napisał jurol.
Wiosna zamiast zimy –...
Modele pogodowe potwierdzają prognozy z tego...
Konieczne jest przywrócenie...
Janflaster - czy informacja którą...
Konieczne jest przywrócenie...
świeżutkie ogłoszenie z Igritu:"Zatrudnimy...
Konieczne jest przywrócenie...
świeżutkie ogłoszenie z Igritu:"Zatrudnimy...
Konieczne jest przywrócenie...
To powiedz teraz jurol jakie działania...
Czechy: chlorpyrifos w...
Są firmy które kupują i konfekcjonują...
Czechy: chlorpyrifos w...
Na Zachodzie market dominuje w handlu,...
Konieczne jest przywrócenie...
Tak trochę ironicznie napiszę .Handel z...
Czechy: chlorpyrifos w...
Nie wiem jak jest w jabłkach, ale w owocach...
Konieczne jest przywrócenie...
staje się nie staje,najważniejsze że...
Konieczne jest przywrócenie...
"Rosja staje się potęgą gospodarczą ". To...
Czechy: chlorpyrifos w...
Jestem producentem ale też eksportuję swój...
Czechy: chlorpyrifos w...
Jarkoski- Darmowych komunikatów jest cała...
Czechy: chlorpyrifos w...
Koszty badań przez eksportera, to oczywiste...
Czechy: chlorpyrifos w...
To nie jest tak że ci co pryskają dursbanem...
Konieczne jest przywrócenie...
Rosja staje się potęgą gospodarczą a my...
Coraz mniej cudzoziemców...
Witam. Spotkanie było poświęcone wnioską...
Konieczne jest przywrócenie...
czy już wiadomo kiedy zostanie uruchomiony...
Czechy: chlorpyrifos w...
Napisałem jako pierwszy bo byłem ciekawy...
Czechy: chlorpyrifos w...
Napisałem jako pierwszy bo byłem ciekawy...
Czechy: chlorpyrifos w...
Napisałem jako pierwszy bo byłem ciekawy...
Konieczne jest przywrócenie...
a może i w Polsce trzeba przeprowadzić...
Czechy: chlorpyrifos w...
To jest główna substancja Dursbanu. Często...
Czechy: chlorpyrifos w...
Niestety musi dojść do tego, że jeden czy...
Coraz mniej cudzoziemców...
To czego się dowiedziałeś? Ja wiem na...
Konieczne jest przywrócenie...
Wszyscy se dają siana tylko konie głodują....
Czechy: chlorpyrifos w...
Tak , jest wśród nas spora grupa...
Czechy: chlorpyrifos w...
Jest u wśród nas spora grupa kolegów,...
Coraz mniej cudzoziemców...
Witam Ja jestem świerzo po spotkaniu z...
Coraz mniej cudzoziemców...
Jak zasiłku nie będzie miał to albo niech...
Wózki sadownicze wózek 3...
witam mozna prosic o foto krystianm56@o2.pl
Coraz mniej cudzoziemców...
Powodzenia życzę, jeśli myslisz ze...
Coraz mniej cudzoziemców...
Hetmanie, nie ważne "co by było gdyby"...
Coraz mniej cudzoziemców...
Wystarczyło by żeby na zachodzie odebrali...
Wiosna zamiast zimy –...
jerzy45 to nie forum o wypadkach drogowych...
Coraz mniej cudzoziemców...
Drogi kolego @artemido...Zauważyłeś...
Wiosna zamiast zimy –...
Może będę się powtarzał, ale nic... To...
Wiosna zamiast zimy –...
jerzy45 czytaj ze zrozumieniem, potem...
Wiosna zamiast zimy –...
jerzy45 czytaj ze zrozumieniem, potem...
Coraz mniej cudzoziemców...
Kto kogo wygoni i dokąd?
Coraz mniej cudzoziemców...
wygonią tych co nie nadają się do...
Coraz mniej cudzoziemców...
Śmieszą mnie ludzie którzy uparcie...
Wiosna zamiast zimy –...
Boskop schodzi w sklepach 2x wiecej kupiec...
Wiosna zamiast zimy –...
Wolni wyjaśnienia pani premier szydło...
Wiosna zamiast zimy –...
Wolni wyjaśnienia pani premier szydło...
Wiosna zamiast zimy –...
Nie mam precyzyjnej statystyki ale, ale...
Wiosna zamiast zimy –...
Mam takie pytanie do Was, ale i do @admina....
Wiosna zamiast zimy –...
@walduś...@Jarkoski. Podajcie rok urodzenia,...
Wiosna zamiast zimy –...
@Jarkoski ...Masz dużo racji...Jednak z tym,...
Wiosna zamiast zimy –...
Bardzo trafna uwaga @waldusiu. Mówiłem, że...
Wiosna zamiast zimy –...
Rozmawialiśmy o wymarznięciach drzew.Ty...
instagram