Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem
2019_Arysta_Plantivax_2_lato

Ocena sytuacji na europejskim rynku jabłek i gruszek

W dniu 18 marca odbyło się spotkanie Grupy Roboczej Jabłka i Gruszki przy Komisji Europejskiej(GREX). Na tych spotkaniach omawiana jest szczegółowo sytuacja sektora w całej UE, w poszczególnych państwach członkowskich jak również omawiane są trendy panujące na rynku, zagrożenia i szanse dla sektora oraz możliwości rozwoju.

Z ramienia Stowarzyszenia Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” w spotkaniu uczestniczył Pan Dominik Woźniak.

Dyskusja na temat sytuacji na rynku jabłek i gruszek i jej perspektyw:

Poziom produkcji, rynek jabłek z potencjałem produkcji osiągnął punkt „nadpodaży” o potencjalnej zdolności produkcyjnej ponad 13,5 mln T, podczas gdy równowaga rynkowa wynosi około 11,5 mln T. Ta sytuacja jest wynikiem zwiększonej wydajności i nowych nasadzeń. Wysokie plony prowadzą również przemysł do niedoboru siły roboczej. W odniesieniu do obecnych upraw pojawiają się dodatkowe obawy dotyczące jakości owoców w najbliższych tygodniach, które są przechowywane.

Wzrost produkcji widoczny jest nie tylko w Polsce, obserwuje się również w innych krajach wschodnich, takich jak Węgry, Rumunia… Należy ocenić kwestię ograniczenia produkcji patrząc na to, czego rynek wymaga, a nie na to, co może dostarczyć produkcja.

Sektor owoców (jabłek) w UE powinien rozważyć ocenę rynku zbytu (krajowy, wewnątrz UE, przetwarzanie, eksport). Francja przeprowadziła taką ocenę kilka lat temu, kończąc na produkcji jabłek od 2 mln ton do 1,5 mln ton z wydzielonym podziałem na kluczowe rynki zbytu.

Na obecną niestabilność rynku i jego perspektywy na przyszłość, sytuacja jest dodatkowo zaostrzona przez nowe nasadzenia w sąsiedztwie UE, takie jak Ukraina, Mołdawia, Rosja, Kazachstan,… i bieżące wyzwania na rynku eksportowym wynikające z embarga (Rosja, Algieria, ..) lub innych ograniczeń związanych z fitosanitarnymi zagadnieniami lub brak dostosowania podaży do popytu na rynkach docelowych, takich jak Azja (słodsze odmiany).

 

 Potencjał sadów jabłoniowych UEPotencjał sadów jabłoniowych UE
 Produkcja jabłek w UEProdukcja jabłek w UE
 Produkcja jabłek UEProdukcja jabłek UE


Polityka UE i polityka krajowa, dotacje i wyzwania rynkowe.

Wsparcie finansowe udzielone przez UE w minionych latach przekroczyło oczekiwania dotyczące zasięgu i zwiększenia produkcji ponad istniejący potencjał rynkowy. Komisja podkreśliła, że UE już nie wspiera bezpośrednio produkcji, ale organizację produkcji (producentów, organizacje z programami operacyjnymi) oraz działania marketingowe i inne zachęty środowiskowe.

Komisja ma ograniczony wpływ na opracowane działania przez państwa członkowskie w ramach rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ są one tworzone w krajach członkowskich - kierując się ogólnymi celami UE.

Istnieje również ograniczona opcja - program karczowania w celu cofnięcia dotychczasowych działań.

W przyszłej WPR, Komisja ostrzega, że państwa członkowskie będą miały więcej swobody w radzeniu sobie ze swoimi priorytetami, w związku z tym polityka UE będzie jeszcze mniej nakazowa, prowadząc do większej odpowiedzialności wobec danego Państwa.

W tym momencie - i pomimo obecnego braku równowagi na rynku zarówno w przypadku jabłek (najwyższy plon w historii) jak i gruszek, Komisja nie chce wznowić wyjątkowych środków, takie jak te wprowadzone w latach 2014-2018, aby poradzić sobie z rosyjskim embargiem. W związku z tym, według służb Komisji, należy zrobić więcej w odniesieniu do stymulowania popytu: na rynku wewnętrznym w celu pobudzenia konsumpcji, a także stymulowania eksportu.

Jeśli chodzi o spożycie jabłek i gruszek, należy podkreślić, że podczas gdy jest to największa kategoria owoców to coraz częściej staje przed wyzwaniami konsumpcyjnymi (nawyki żywieniowe i styl życia konsumentów, przejście z rynku podaży na rynek popytu), ale także wewnątrz kategorii widoczna silna konkurencja z innymi owocami (kiwi, egzotyki, jagody,…).

W szczególności w tym sezonie obecne wysokie zapasy jabłek i gruszek oznaczają, że sezon może trwać do lata. Wiosną i latem na nastawienie konsumenta wpłyną warunki klimatyczne. W okresie letnim zaopatrzenie w owoce pestkowe i jagody odegra ważną rolę zarówno dla rynku świeżego, jak i dla przetwórstwa. Łagodna zima i wysoka temperatura w lutym 2019 r. mogą doprowadzić do wczesnych plonów w niektórych regionach UE, pokrywając się z końcem sezonu 2018/2019. Patrząc na kraje półkuli południowej mogą one eksportować swoje owoce w inne miejsca niż do UE ,do Azji, Afryki lub Ameryki Łacińskiej (Brazylia niedawno zniosła embargo wobec Argentyny).

Handel międzynarodowy: sektor potwierdza, że dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć możliwości eksportowe na rynku zewnętrznym, choć zadanie nie jest łatwe. Protokoły negocjacyjne są bardzo czasochłonne i kosztowne.

Poza tym raz na rynku na którym dostęp jest przyznany, eksporterzy z UE czasami muszą konkurować z innymi dostawcami, którzy mają wynegocjowane zwolnienia taryfowe (np. Chile, Nowa Zelandia w Azji). Ponadto, podczas gdy jabłka oraz gruszki z UE są wysokiej jakości, to odmiany nie zawsze są dostosowane do konkretnego rynku i oczekiwań klientów. Należy również zauważyć, że w tym roku niskie plony w Chinach nie spowodowały zwiększonego popytu na tym rynku, który wciąż ma wystarczającą ilość owoców w tym sezonie, pomimo spadku produkcji o około 30%.

Eksporterzy z UE są również uwięziony w ograniczeniach własnych protokołów. Eksport do Egiptu znacznie wzrósł, ale pozostają pytania dotyczące perspektyw na rynkach wschodnich poza Europą, Eurazją i na Bliskim Wschodzie. Jeśli chodzi o dostęp do rynku, należy zauważyć, że główni dostawcy jabłek i gruszek do UE (Chile, Południowa Afryka, Nowa Zelandia) są rynkami, które pozostają (wysoce) restrykcyjne jeżeli chodzi dostęp do świeżych produktów z UE ..

Popyt na przemysł przetwórczy był w tym sezonie dość wysoki ze względu na rozpoczęcie sezonu z niskimi zapasami z poprzedniego sezonu. Może się to nie powtórzyć w przyszłym roku bo zapasy produktów przetworzonych są teraz odbudowane.

Dostęp do rynku krajów trzecich: dyskusja z przedstawicielami DG TRADE i DG AGRI Przegląd aktualnych dokumentacji dostępu do rynku dla jabłek i gruszek w UE

USA: brak postępów w sprawie dossier, politycznie zablokowany, ale UE przypomina o swoim priorytecie na zbliżającej się dwustronnej grupie roboczej SPS między UE a USA pod koniec maja.

Tajlandia: dyskusja w grupie kontaktowej zapewniająca dobrą wymianę i postęp w dostępie do tego rynku, a mianowicie Polska wkrótce zostanie otwarta, a wizyta inspekcyjna z Tajlandii odbędzie się Holandii, Belgii, w Niemczech oraz w Wielkiej Brytanii. Chiny: oczekujące wnioski na temat jabłek dla: Włoch, Portugalii, Węgier oraz Niemiec.

Tajwan: Dla Niemiec została zatwierdzona, a następnie zawieszona.

Vietnam: Dla Belgii dostęp przyznany pod koniec ubiegłego roku,Włochy oczekują zarówno na jabłka, jak i gruszki

Nowe narzędzia i dalsze działania

FPI (Zagraniczne fundusze inwestycyjne): To nowe narzędzia działań zewnętrznych dla UE. DG TRADE zapewnia już budżet w wysokości 2 mln EUR dla Azji na 18 seminariów w przez następne 3 lata. Początkowo można byłoby skupić się na Tajlandii i krajach sąsiadujących. Freshfel już szuka możliwości potencjalnych działań.

Działania powinny również obejmować Indonezję, przy rosnącym zainteresowaniu i wciąż trudnych warunkach dostępu do rynku (cła i kontyngenty, przystąpienie do portu, uznanie bezpieczeństwa żywności w kraju, ..). Również poproszono o skorzystanie z zagranicznych funduszy inwestycyjnych, aby skonsolidować wydarzenie w Chinach organizowane przez Freshfel/warsztaty w ciągu ostatnich trzech lat między eksporterami Freshfel, delegacją UE / MS i Chińskie władze (GACC / CIQA, ..)

Strategia dostępu do rynku: nacisk na politykę otwarcia większej ilości rynków/dostęp do świeżych produktów z UE: następujące narzędzia i cele:

  • aby usunąć wstępne i bezpieczne podejście systemowe
  • uzyskać konkretny harmonogram przetwarzania dokumentacji dostępu do rynku (przypadek Polski, zabezpieczenie dostępu do rynku w Chinach za 3 lata i 1 rok w Wietnamie)
  • rozważyć powiązanie dostępu do rynku w oparciu o model zastosowany w przypadku USA (koncepcja pojedynczej jednostki)
  • rozważyć usunięcie protokołów poprzez wezwanie państw trzecich do umieszczenia ich kwarantannowych agrofagów i uzyskać kontrolę środków łagodzących za pomocą kontroli UE / MS na podstawie kontroli urzędowych UE i odpowiedzialności państw członkowskich


Kontynuować działania oparte na istniejących narzędziach

Dyplomacja ekonomiczna komisarza Hogana z jego misjami wysokiego szczebla(misja w Japonii na początku maja). Eksportowe seminarium SPS DG AGRI. Poprzednie sesje były już organizowane w Iranie i Korei Południowej. Sekretariat Freshfel uczestniczył w obu seminariach, a obecnie planowane są na 2019 r. W Meksyku (lipiec 2019 r.), Kolumbii, RPA, Indiach. Polityka promocji ukierunkowana na rynki krajów trzecich

Dyskusja: Perspektywy na kraje trzecie będą nadal trudne w przyszłości, ale można poprawić procedurę. PL szuka nowych rynków po embargach. I w krótkim czasie odniosła sukces (otwarcie rynku - po 3 latach negocjacji dla Chin i jednego roku dla Wietnamu). Były to procedury przyspieszone z silnym wsparciem politycznym. Jednak wolumen pozostaje ograniczony. Potrzebujemy odpowiednich odmian, aby przejść z Europy na inne rynki międzynarodowe z odmiennymi specyfikacjami smakowymi. Trzeba dobrze zrozumieć zapotrzebowanie rynku.REKLAMA
2019_BASF

2019_Syngenta_Topas

2019_Arysta_Plantivax_news_lato

2019_Syngeta_Scorpion

komentarze (0):

dodaj komentarz

Tego artykułu jeszcze nikt nie komentował. Bądź pierwszym, który dodał komentarz!

Dodaj komentarz

Zaloguj się aby dodać komentarz! Przejdź do »formularza logowania«

Czytaj także

Ukraina wyeksportowała 62 tys. ton jabłek do 18 krajów

W sezonie 2018/2019 Ukrainie udało się utrzymać dodatnie saldo handlu jabłkami,...

Rosja przeprowadza inspekcję białoruskich jabłek

Specjaliści z Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego...

Rekordowe ceny skupu malin do mrożenia ?

Jak informuje TV MAZOVIA rekordowe ceny skupu malin do mrożenia na początku zbiorów, stały...

Wciąż nie ma chętnych na zakup upadłego „Owocu Sandomierskiego”

Nikt nie złożył oferty. Konieczna będzie zatem kolejna obniżka ceny – mówi...

MRiRW zwrócił się do KE o zwiększenie poziomu zaliczek płatności bezpośrednich

Minister poinformował też Radę o występującej w Polsce suszy rolniczej i zwrócił się...

Włoskie sady zniszczone przez grad, powodzie i tornada

Włoskie sady i winnice w ostatnich dniach zostały poważne uszkodzone przed grad, ulewne...

Najnowsze ogłoszenia

SPRZEDAM Gospodarstwo Sadownicze

16.07.2019 22:57 autor: radar88

Otrząsarka do wiśni

15.07.2019 09:46 autor: lukasz7604

Massey ferguson 155

14.07.2019 22:29 autor: kliw60

Sprzedam wapno

14.07.2019 16:08 autor: poki1

Sprzedam jabłka

12.07.2019 21:43 autor: waldus

Sprzedam 1000 sztuk skrzynek uniwersalnych

11.07.2019 09:57 autor: Anita85

2019_Yara_po_kwitnieniu

Najnowsze komentarze

Czy sadownicy w tym roku...
Kol. Michu ta odmiana to jak audiencja u...
Czy sadownicy w tym roku...
Jak to ? Ja sprzedaję Reginę drożej niż...
Przed nami dni z...
kto pisze brednie o tym deszczu u mnie...
Czy sadownicy w tym roku...
Ja tam nie jestem zadowolony, już któryś...
Czy sadownicy w tym roku...
Dzisiaj zacząłem rwać Reginę taka...
Czy sadownicy w tym roku...
Zarabia to się kolejny sezon ale na...
Przetwórnie nie kupią...
a potem soczek Herbapolu czy innego...
Sprzedam jabłka
Po tej cenie widać że masz przemysł na...
Przetwórnie nie kupią...
Przetwórcy trzęsą portkami bo w Serbii...
Przetwórnie nie kupią...
Przetwórcy trzęsą portkami bo w Serbii...
Japonia: Kiść winogron za...
Tylko czekać aż nasi sadownicy "ruszą" do...
Przetwórnie nie kupią...
Ale oni powtarzaja w tvp to co im przetworcy...
Przetwórnie nie kupią...
A za ile opłaci się nam to to nikt nie pyta...
Przetwórnie nie kupią...
wczoraj już była na skupie 2,5zl, nie...
Przetwórnie nie kupią...
Przedstawiciele PO juz na twiterze przezywaja...
Przetwórnie nie kupią...
Witam dadzą nawet i 3 zeta tylko jeszcze...
Przetwórnie nie kupią...
cena rynkowa wiśni to 4zł więc widełki...
Przetwórnie nie kupią...
w 2017r placili za wisnie 5.5pln i im sie...
Przetwórnie nie kupią...
Coś widzę, że propaganda, manipulacja i...
Grad sieje spustoszenie we...
Ciarki człowieka przechodzą i włosy się...
Przetwórnie nie kupią...
Ja widziałem (jeśli mnie wzrok nie myli)....
Przetwórnie nie kupią...
Może po prostu niech nie biorą w tym roku...
Przetwórnie nie kupią...
W tym roku mają zapasy.za rok pewnie będzie...
MRiRW: Będą ceny...
pilsner nie traktuj tego tak negatywnie,...
Ardanowski: Od sierpnia...
jaceo1,i tu się różnimy.Bo ja raczej...
Ardanowski: Od sierpnia...
No i zapanuje IDYLLA na portalu;...
Ardanowski: Od sierpnia...
Ależ pilsnerze, ja jestem z wykształcenia...
Ardanowski: Od sierpnia...
Jaceo1 i artemida,większych filozofów nie...
Ardanowski: Od sierpnia...
Z głupotą trzeba walczyć, niezależnie od...
Ardanowski: Od sierpnia...
Zważ jaceo co piszesz... Spójrz dwa wpisy...
Ardanowski: Od sierpnia...
Wczoraj z Brukseli dotarła do mnie taka oto...
Ardanowski: Od sierpnia...
Jeszcze program nie ruszył a usługi...
Ardanowski: Od sierpnia...
artemida uaktywnił się ,bardziej...
Ardanowski: Od sierpnia...
Czas na konfrontację obietnic z realizacją...
Ardanowski: Od sierpnia...
wziął się za robotę ale szczegółów brak
KUPS: Ceny referencyjne...
parole, parole, parole
KUPS: Ceny referencyjne...
Uzupełniając poprzedni wpis "Daj..."...
KUPS: Ceny referencyjne...
"Daj nam Boże rządy mądrych ludzi" /czy...
KUPS: Ceny referencyjne...
Ależ Pilsnerze, ja wszystko co wiem...
KUPS: Ceny referencyjne...
Artemida,cos taki tajemniczy,podziel sie...
KUPS: Ceny referencyjne...
Kto chce niech TRWA w przekonaniu że jest...
KUPS: Ceny referencyjne...
Tylko, że zorganizowanie producentów nie...
KUPS: Ceny referencyjne...
Nie ważne jakimi metodami ale przyznasz że...
MRiRW: Będą ceny...
ukrainiec buduje u nas, po to aby mogl...
KUPS: Ceny referencyjne...
Akurat z tym mlekiem to trochę odleciałeś,...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Wiem, że Ty jako fanatyk PO, nie przyjmujesz...
KUPS: Ceny referencyjne...
"Przeleciałem po łebkach" komentarze i...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Jestem bardzo podekscytowany @SlawkuS Twoją...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Abstrahując od genezy pochodzenia, to jednak...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Nastroje społeczne są antyrosyjskie.....ale...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Artykuł dotyczy relacji na linii Rosja -...
Maliszewski: Paniczny strach...
A czy teraz załoga/pracownicy nie mogli by...
Maliszewski: Paniczny strach...
"załoga była ekonomicznie zainteresowana...
Maliszewski: Paniczny strach...
Kiedyś kształtowano model ciągu...
Maliszewski: Paniczny strach...
Nie ma nic bardziej głupiego niż podcinanie...
Czy Rosja zniesie zakaz...
Wyrazem dobrej woli naszego naczalstwa /nie...
Czy Rosja zniesie zakaz...
proponuje sledzic teraz ruch naszego...
MRiRW: Będą ceny...
Espuma,ja nie chcę by mi państwo coś...
MRiRW: Będą ceny...
Dario, zasiej 100 ha cykorii, niech pan...
MRiRW: Będą ceny...
pilsner i co ci ma jeszcze państwo...
MRiRW: Będą ceny...
Wydaje mi się że po pilsnerze nie wszystko...
MRiRW: Będą ceny...
artemida,mam wrażenie,że przed zupełną...
MRiRW: Będą ceny...
Pilsner ma dużo racji ... ale czy szukając...
MRiRW: Będą ceny...
Jabłko przemysłowe ma kosztować od 30gr do...
MRiRW: Będą ceny...
Sławku,jak Ty to pięknie widzisz...Tak...
Maliszewski: Historia umów...
"na rynku produkt gorszy kształtuje i...
Lidl promuje polskie superowoce
napiszcie komu trzeba posmarować i ile żeby...
MRiRW: Będą ceny...
to od tego jest panstwo ze nadprodukcje...
MRiRW: Będą ceny...
Tylko że ceny gwarantowane nie są do końca...
MRiRW: Będą ceny...
Ten "chichot losu" jak to ująłeś, w...
Maliszewski: Paniczny strach...
Ten sezon na owce miękkie już chyba...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Do mnie twoja gadka wogóle nie dociera bo...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Jest takie powiedzenie; jak ci trzech mówi...
MRiRW: Będą ceny...
Sam się boję tych właśnie "konsekwencji"....
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
jakby podliczył twoje plusy i minusy to...
MRiRW: Będą ceny...
Jakie to mogą być powody? Tak konkretnie.
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Nie wszystkie media o tym mówią, w...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
A dlaczego nie? Rozumiem, że wyniki są...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Do artemidy Plusami i minusami się nie...
MRiRW: Będą ceny...
Witam jak sobie znajdą tańszy produkt a...
MRiRW: Będą ceny...
Slawku,martw sie o siebie,jesli...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Jakoś ten odznaczony Timmermanss u nas...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
pisze się wymaRZony, inteligentny wyborco PSLu
KUPS: Ceny referencyjne...
A kto wstrzymał handel z Obwodem...
MRiRW: Będą ceny...
Co z tego że są ceny referencyjne na...
MRiRW: Będą ceny...
Skończ już z tymi żalami, bo to staje się...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Czyli z deszczu pod rynnę... Było...
MRiRW: Będą ceny...
"kara za brak dotrzymania zawartych w umowie...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Tak samo stoją plecami do Polskiego rolnika...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Nie masz ważniejszych problemów w życiu...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Co ty z tą nieprzyzwoitością posłów ....
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
A Ty, widząc mój wpis od razu śpieszysz...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Co to ma wspólnego z Dniem Owoców ? lepsi...
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
Widzę, że się komuś nawet życzenia nie...
Zatrzymano 9 nielegalnie...
Jak kierowca przyjeżdża bierze zaproszenia...
KUPS: Ceny referencyjne...
Oczywiście, że tak ! Podobnie jak w 2005.
1 LIPCA - Dzień Owoców i...
W Dniu Owoców wszystkim spożywającym owoce...
KUPS: Ceny referencyjne...
tradycyjne wartości to im sie przypomniały...
KUPS: Ceny referencyjne...
Fakt faktem że seryjni samobójcy się...
KUPS: Ceny referencyjne...
Widzisz Espuma; PSL dbając o tradycyjne...
KUPS: Ceny referencyjne...
Nie jestem z bajki pod nazwą PSL a już tym...
Jabłek będzie zdecydowanie...
W tym roku nie dostaniecie jakiejś...
KUPS: Ceny referencyjne...
dalej siedzisz i liczysz minusy ? :) ktoś ci...
KUPS: Ceny referencyjne...
W Polsce czy w Rosji? Przecież to nie...
Jabłek będzie zdecydowanie...
Przepraszam bardzo, ale minęło kilka...
KUPS: Ceny referencyjne...
"Choćbyś się darł ile wlezie" - Twoje...
KUPS: Ceny referencyjne...
Ale jestesmy juz uratowani, szefem komisju...
KUPS: Ceny referencyjne...
czyli to PO PSL jest winien temu ze w tym...
KUPS: Ceny referencyjne...
wg ciebie ludzie płaczący nad porzeczką...
KUPS: Ceny referencyjne...
tylko jakoś nie piszesz o embargu z 2014....
KUPS: Ceny referencyjne...
Odpowiem krótko; jak jest dobrze/przyzwoicie...
KUPS: Ceny referencyjne...
A tak naprawdę jakie to ma znaczenie ?...
KUPS: Ceny referencyjne...
A tak naprawdę jakie to ma znaczenie ?...
KUPS: Ceny referencyjne...
Powtórnie wprowadzono 7 sierpnia 2014,kto...
KUPS: Ceny referencyjne...
Możliwe . Najbogatsza rodzina w Niemczech...
KUPS: Ceny referencyjne...
Do Espuma Nie gorączkuj się człowieku i za...
KUPS: Ceny referencyjne...
tak przywrócił handel z Rosją. Koń by sie...
KUPS: Ceny referencyjne...
PSL po pierwszym embargu przywrócił handel...
Święto owoców na Targu...
Jestem zbudowany tym że kilku mnie wsparło...
KUPS: Ceny referencyjne...
PSLu sie zapytaj to oni współrządzili...
KUPS: Ceny referencyjne...
Czyli idąc tokiem rozumowania niejakiego...
ZSRP: Odpowiedź...
co na to min rolnictwa?
KUPS: Ceny referencyjne...
masz wizje ? jaką ? bo ja mam wizje jak...
KUPS: Ceny referencyjne...
Ludzie prawdopodobnie jeszcze mają na razie...
KUPS: Ceny referencyjne...
Nie mam podstaw nie wierzyć że jesteś...
KUPS: Ceny referencyjne...
Tak, jestem na emeryturze... Ja nie piszę...
KUPS: Ceny referencyjne...
jestem byłym sadownikiem. Zdrowie nie...
Porzeczki, aronia,...
co na te ceny mowi nasz minister Ardanowski??
KUPS: Ceny referencyjne...
WASZ los? To Espuma nie jesteś sadownikiem....
KUPS: Ceny referencyjne...
@ artemida Trudno się nie zgodzić z tym co...
KUPS: Ceny referencyjne...
wasz los jest w waszych rekach a nie...
KUPS: Ceny referencyjne...
Masz rację Spartan... Tylko czy wszyscy...
Porzeczki, aronia,...
Jak mają zapasy to niech wcale nie biorą i...
KUPS: Ceny referencyjne...
Drenują ile wlezie dokąd można , ale...
Bezradność tego...
Chyba jest małe zwycięstwo z twojej strony...
Bezradność tego...
Gówno mnie interesuje ta twoja...
Święto owoców na Targu...
Takich imprez potrzeba by było więcej...
ZSRP: Odpowiedź...
Streszczenie : radźcie sobie sami?
Restrukturyzacja małych...
Najlepiej by wytłumaczyli, taksówkarze z...
Restrukturyzacja małych...
Niby jak brak ubezpieczenia w KRUS ma...
PIORiN: Chloropiryfos -...
szanowna inspekcjo! kilka uwag ktore warto...
Restrukturyzacja małych...
Jeszcze z jeden rok i będą resrukturyzowali...
Polska smakuje – Czas na...
Obrady KOMISJI -możesz nie znać trybu...
Polska smakuje – Czas na...
Odnośnie tego co napisałem wyżej, być...
Restrukturyzacja małych...
Pytanie , po co ustanawiać przepisy które...
Rosja przedłuża embargo
waldus jacy nasi? usa wpakowało 5mld na...
Polska smakuje – Czas na...
Jak czytamy na konkurencyjnym portalu, na...
Polska smakuje – Czas na...
Poseł Robert Telus stanoł w obronie firm...
Ceny owoców szokują...
Więcej kosztuje - lepiej smakuje.
Restrukturyzacja małych...
Tak. To pole do szeregu przekrętów. Tylko...
instagram