Jeśli pracuje i jestem w ZUS mogę starać się młodego rolnika czy muszę się zwolnić i przejść na KRUS?